Page 1

executive

6 min

1/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 5 | Donderdag 15 maart 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

buitenland

rapporten

Aravind Eye Clinic: de parel van India Schaalvergroting en specialisatie maken de zorg in de Aravind Eye Clinic heel efficiënt en kwalitatief excellent. Personeel is bijzonder toegewijd en patiëntvriendelijk. > Lees verder op pagina 2

in het kort • Per dag worden tussen de 1000 en 2300 patiënten gediagnosticeerd en behandeld • Met de betalingen van de rijken worden de operaties van de armen bekostigd

Aanmelden Wilt u eens in de twee weken Zorgvisie Executive ontvangen? Ga naar www.zorgvisie.nl/executive

Benchmark

Samenwerking en mededinging in de zorg Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Achtergrondstudie bij het advies Medisch-specialistische zorg in 2020. > Lees de samenvatting op pagina 3

Amsterdam-West bevalt vaker in eerste lijn Bewoners van AmsterdamWest worden minder vaak naar het ziekenhuis verwezen dan elders in de hoofdstad. Ze bevallen meer in het Bevalcentrum West. Dat blijkt uit gegevens van Achmea. (Foto: Nationale Beeldbank/HdeGroot) > Lees verder op pagina 4

> Download het hele rapport

in het kort Preventie van chronische ziekten Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rapport over preventie bij risicogroepen in opdracht van het ministerie van VWS > Lees de samenvatting op pagina 5 > Download het hele rapport

• Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis breidt zijn adherentiegebied uit dankzij Bevalcentrum West • De babysterfte in Amsterdam-Zuidoost is twee keer zo hoog als in West

‘Meer verwijzingen naar het ziekenhuis is dus niet per se de oplossing om de babysterfte aan te pakken’ Anna Krüger, zorginhoudelijk adviseur geboortezorg van Achmea


executive

5 min

2/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 5 | Donderdag 15 maart 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

buitenland

Aravind Eye Clinic: de parel van India Schaalvergroting en specialisatie maken de zorg in de Aravind Eye Clinic heel efficiënt en kwalitatief excellent. Personeel is bijzonder toegewijd en patiëntvriendelijk. Het Aravind Eye Hospital in Madurai in Zuid-India is een gespecialiseerd oogzie-

kenhuis waar hoofdzakelijk cataractoperaties plaatsvinden voor Indiase patiënten. Dr. Venkataswamy heeft het oogziekenhuis in 1976 opgericht om onnodige blindheid te bestrijden. Inmiddels is het ziekenhuis in staat om per dag tussen de 1000 en 2300 patiënten te diagnosticeren en behandelen, zonder lange wachttijden en maanden van tevoren gemaakte afspraken. Met de betalingen van de rijken worden de operaties van de armen bekostigd.

Het Aravind-Madurai behandelde 909.404 patiënten poliklinisch en verrichtte 130.980 operaties tussen april 2010 en maart 2011. De inspiratiebron van dr. Venkataswamy, de oprichter van het ziekenhuis, zijn Sri Aurobindo, een gerespecteerd spiritueel leider in India en the Mother, de Francaise Mirra Alfassa.

Excellentie Het Aravind ziekenhuis bereikt excellentie door de combinatie van voortdurende verbetering en standaardisatie van processen. Patiënten volgen standaardpaden door het ziekenhuis. Naarmate de patiënt de route door

het ziekenhuis aflegt, wordt stapsgewijs duidelijk wat hem te wachten staat. De vaste route stelt de artsen in staat in korte tijd de juiste vragen te stellen, de benodigde onderzoekjes af te nemen en een correcte diagnose te stellen, alvorens tot behandeling wordt overgegaan. Zeer toegewijde en zorgzame verzorgenden nemen de slechtziende of blinde patiënten bij de hand. Door de persoonlijke aandacht hebben ze tijdens de route alle gelegenheid op hun gemak te raken. Te midden van alle kennis is er steeds ook die hand die hen naar een volgende stoel begeleidt. Efficiëntie In de operatiekamer liggen vier patiënten klaar en staan twee doktoren te opereren. Een doktor staat tussen twee patiënten in en hoeft zich slechts om te draaien om van patiënt A naar patiënt B te gaan. Operatiehandschoenen worden vervangen, instrumenten gereinigd of vervangen en terwijl de eerste patiënt wordt weggebracht, wordt gewerkt aan de tweede en komt de derde alweer

binnen. Lopende band met een human touch, aandacht voor het proces, maar bovenal oog voor de patiënt. (bk) Dit is een samenvatting van het artikel ‘Innovatie door specialisatie en toewijding’ van Frits van Merode en Krista Knopper, dat 30 maart in Zorg­ visie magazine verschijnt.

advertentie

Thuis in zorg én ICT NetSourcing is een gerenommeerde ICT partner met 85 gespecialiseerde professionals voor de zorgmarkt. Met een duidelijke visie op ICT én zorg en jarenlange ervaring in ICT dienstverlening zijn wij in staat ICT oplossingen te ontwikkelen en te implementeren.

www.netsourcing.nl/zorg Postadres: Postbus 77 4180 BB Waardenburg

T. +31 (0) 88 077 20 00 F. +31 (0) 88 077 20 01 informatie@netsourcing.nl www.netsourcing.nl


executive

4 min

3/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 5 | Donderdag 15 maart 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

rapport

Samenwerking en mededinging in de zorg RVZ Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Medisch-specialistische zorg in 2020. > Lees de hele publicatie

Recensie Innovatief gehalte  Praktische bruikbaarheid  Leesbaarheid  Vormgeving 

Quote

‘Er is een versoepeling van de toepassing van het mededingingsrecht nodig.’

QS Adv. 56x144_WMO_1

samenvatting

Mededingingswet belemmert samenwerking Is samenwerking tussen zorgaanbieders onder de Mededingingswet toegestaan? En onder welke voorwaarden mogen de contracterende partijen samenwerken? Medisch-specialistische zorg zal zich de komende jaren in twee richtingen ontwikkelen: specialisatie en concentratie van complexe zorg enerzijds, en deconcentratie van eenvoudiger en meer gestandaardiseerde zorg anderzijds. Om dit proces te versnellen moet samenwerking tussen de zorgaanbieders geïntensiveerd worden. Een van de belemmeringen is echter de Mededingingswet en de handhaving daarvan door de NMa. Zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders zijn ondernemingen en vallen daarom onder de Mededingingswet. Informatie-uitwisseling Het uitwisselen van informatie tussen concurrenten kan de mededinging bevorderen, maar het kan de mededinging ook juist beperken. Het is daarom voor de samenwerkende partners van belang om de

28-02-2012

advertentie

afspraken te onderzoeken op mogelijk concurrentiebeperkende effecten. Het mededingingsrecht hoeft geen probleem op te leveren als het gaat om samenwerking in ketenzorgverbanden die bijdragen aan de kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg. Efficiëntievoordeel De grootste aandacht vanuit het mededingingsrecht gaat uit naar uitsluiting van eventuele concurrenten in de verschillende schakels van een keten. Zorgaanbieders moeten daarom de omvang van de efficiëntievoordelen van ketenzorg zo goed mogelijk kwantificeren. Als de ketenzorg negatieve bijeffecten heeft voor de mededinging, dan kunnen deze tegen de efficiëntievoordelen worden afgewogen. De politiek zou zich moeten (her)bezinnen op de vraag of marktwerking en mededingingstoezicht onder alle omstandigheden geschikt en toereikend zijn om de gewenste ontwikkelingen te stimuleren. (ivdl) > Zie ook: www.rvz.net

Gratis seminar Amersfoort, 28 maart

Aanbestedingen winnen (WMO)

Het winnen van een aanbesteding is een complex proces. Wat kan de zorg leren van de aanpak van com.. merciele organisaties? Dit seminar gaat over: • Strategische verkoop • Relatiebeheer • En de inzet van CRM in de zorg. Wilt u meer aanbestedingen win.. nen? Wilt u uw commerciele slagkracht verbeteren? Kom dan naar dit seminar. Deelnemen is gratis en verplicht u tot niets. Schrijf u in op www.qssolutions.nl/zorg

QS solutions

Modemweg 37 - 3821 BS Amersfoort T (033) 71 22 111 www.qssolutions.nl

16:55


executive

3 min

4/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 5 | Donderdag 15 maart 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

benchmark

Amsterdam-West bevalt vaker in eerste lijn Bewoners van Amsterdam-West worden minder vaak naar het ziekenhuis verwezen dan elders in de hoofdstad. Dat blijkt uit gegevens van Achmea.

In de Amsterdamse stadsdelen West en Nieuw West eindigt 66 procent van de bevallingen in het ziekenhuis. Het Amsterdamse gemiddelde ligt op 75 procent. Gezien de bevolkingsopbouw van

Westpoort Noord 73,4% 10,9%

Nieuw-West 66,3% 10,5%

West 65,1% 10,0%

Centrum 72,3% 7,6% Oost 75,2% 11,2% Zuid 74,7% 6,0%

Medische bevallingen Perinatale sterfte

De stadsdelen van Amsterdam met percentages ziekenhuisverwijzingen bij bevallingen en de perinatale sterfte in promilles

Zuidoost 73,0% 20,8%

West/Nieuw-West – relatief veel mensen uit lage sociaal-economische bevolkingsgroepen en niet-Westerse allochtonen – zou je juist meer ziekenhuisverwijzingen mogen verwachten.

in West is geen omzet kwijtgeraakt, maar heeft het adherentiegebied vergroot, stelt Krüger. “In de ziekenhuisbedden liggen nu de patiënten die echt acute verloskundige zorg nodig hebben.”

Geboortecentrum Achmea wijst als verklaring op de aanwezigheid van het Bevalcentrum West. (BCW). Dat geboortecentrum is vier jaar geleden opgezet door verloskundigen met steun van zorgverzekeraar Agis, een van de merken van Achmea. Het doel was vrouwen niet in een poliklinische, maar in een huiselijke omgeving te laten bevallen. Wel met de ziekenhuiszorg om de hoek, want het bevalcentrum is ondergebracht in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ). “Dat geeft zwangeren vertrouwen”, verklaart Anna Krüger, zorginhoudelijk adviseur geboortezorg van Achmea. Bij de evaluatie van het BCW in 2011 is gebleken dat de zorg doelmatiger is. Het aantal ziekenhuisverwijzingen in West/ Nieuw-West is in drie jaar met vijf procent afgenomen. En het SLAZ ziekenhuis

Perinatale sterfte Achmea is ook tevreden over de kwaliteit. Uit enquêtes blijkt dat patiënten tevreden zijn. Een andere indicatie vormen de perinatale sterftecijfers. Die zijn in West 10,2 promille (10,2 op de 1000 kinderen). Dat is onder het Amsterdamse gemiddelde van 11 en minder dan in Amsterdam-Oost (11,4), een wijk die vergelijkbaar is qua bevolkingsopbouw. In Oost bevalt 75 procent van de vrouwen in het ziekenhuis. “Meer verwijzingen naar het ziekenhuis is dus niet per se de oplossing om het sterftecijfer aan te pakken”, concludeert Krüger, die van huis uit verloskundige is. Opvallend is verder dat het sterftecijfer in Amsterdam-Zuid-Oost (20,8) zo hoog is. Achmea maakt met andere partijen, waaronder de GGD, een plan van aanpak om de hoge babysterfte daar terug te dringen. (bk)


executive

2 min

5/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 5 | Donderdag 15 maart 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

rapport

Preventie van chronische ziekten RIVM Rapport over preventie van ziekte in risicogroepen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in opdracht van het ministerie van VWS

samenvatting

Specifieke interventies werken Selectieve preventie, het aanbod van interventies aan een groep mensen met een verhoogd risico op een chronische ziekte, lijkt veelbelovend, zo concluderen de opstellers van het RIVM-rapport.

> Lees de hele publicatie

Recensie Innovatief gehalte  Praktische bruikbaarheid  Leesbaarheid  Vormgeving 

Quote

‘De werkzaamheid van de interventies is nog maar beperkt bekend’

advertentie

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor selectieve preventie. Een aantal ziekten – hart- en vaatziekten, kanker, luchtwegaandoeningen, klachten aan het bewegingsapparaat, diabetes en depressie – behoren voor het ministerie van VWS tot de prioritaire chronische ziekten. Welke doelgroepen zijn geschikt voor selectieve preventiemaatregelen? Welke interventies zijn er al op deze doelgroepen gericht en wat zijn het bereik en de (kosten) effectiviteit van die interventies? Risicofactoren Het is bekend welke factoren het risico op een van de genoemde ziektes verhogen: hoge leeftijd, vrouw-zijn, niet-westerse afkomst, lage opleiding, ziekte in de familie,

overgewicht, roken, ongezond voedingspatroon, lichamelijke inactiviteit, eenzaamheid, slechte fysieke inrichting van de wijk, lage sociale cohesie, alleen gaan wonen en verlies of het overlijden van de partner. Hieruit kunnen risicogroepen worden gedefinieerd en de maatregelen om in te grijpen. Individueel De interventies waarvan het meest verwacht kan worden, zijn interventies die specifiek voor de gekozen risicogroep ontworpen zijn. Veel chronische ziekten ontstaan pas op oudere leeftijd, om ze te voorkomen is ingrijpen op jongere leeftijd nodig. De meest geschikte levensfase verschilt per risicofactor. Maatregelen die gericht zijn op het individu en zijn omgeving verbeteren de gezondheid van een risicogroep en verminderen de kans op chronische ziekten.  (ivdl)

Een initiatief van

Hét congres over uw vermogen in uitdagende tijden Schrijf u nu in via www.gripopjevermogen.nl Sponsor

Mediapartners

> Zie ook: www.rivm.nl

Kennispartner


executive

1 min

6/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 5 | Donderdag 15 maart 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

meer zorgvisie

Adverteren

Colofon

Emile van der Velden Key Accountmanager

Eric Bassant Hoofdredacteur bassant@zorgvisie.nl 020 515 97 04

emile.van.der.velden@reedbusiness.nl 06 13 34 46 00

Marike Cloosterman Key Accountmanager marike.cloosterman@reedbusiness.nl 06 51 33 15 17

Marc Nuhn Accountmanager

Zorgvisie Magazine Het magazine voor beleid en management in de zorg verschijnt maandelijks.

Zorgvisie Special Tweemaal per jaar verschijnt een glossy gewijd aan één thema.

Zorgvisie Weekoverzicht Abonnees ontvangen tevens het Zorgvisie Weekoverzicht.

Bart Kiers Redacteur kiers@zorgvisie.nl 020 515 97 31 Irene van der Linden Freelance journalist

direct naar > Abonneren

Alie Zwart en Berber Bast Eindredactie hr en zorg eindredactie@zorgvisie.nl 020 515 97 35/41

marc.nuhn@reedbusiness.nl 06 51 69 52 27

Rewina Ratiram Accountmanager

Ben Konings Uitgever

rewina.ratiram@reedbusiness.nl 020 515 98 55

Zorgvisie e-nieuwsbrief Elke werkdag nieuws en een speciale zondageditie.

Direct naar

Zorgvisie.nl De website Zorgvisie.nl is hét online platform voor zorgmanagers.

Zorgvisiebanen.nl Op de online vacaturebank kunnen managers in de zorg terecht voor actuele vacatures.

> Tarieven

Congressen

> Aanleverspecificaties

Reed Business Events organiseert in samenwerking met Zorgvisie congressen voor bestuurders en managers in de zorg met een actueel en informatief inhoudelijk programma, uitgaande van een origineel concept.

Vormgeving Twin Media bv Op gebruik van deze nieuwsbrief zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement

© Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden

ZVexecutive-2012-05  
ZVexecutive-2012-05  
Advertisement