Page 1

ICT Nieuwsbrief over ICT in de zorg | 2 | Dinsdag 19 juni 2012 | www.zorgvisie.nl

Stelling

De UZI-pas voor patiënten is een verbeterslag. ➔ Praat mee op LinkedIn

Koppel e-health aan onderzoek Er is nauwelijks bewijs dat het inzetten van ehealth kostenbesparend werkt of de kwaliteit verhoogt op grote schaal. Dat schrijven onderzoekers in Journal of Health Communication. De onderzoekers zien wel dat e-health de potentie heeft om traditionele blokkades op te heffen als het gaat om zorg aan armen in de minder welvarende landen. Toepassing van e-health zou volgens de logica ook kostenbesparend werken. Als voorbeeld halen de onderzoekers teledermatologie aan. Deze vorm van e-health zou geld kunnen besparen doordat specialisten efficiënter ingezet worden. ➔ Bekijk het rapport

1/5

‘Vraag leverancier om procesgerichte demo’s’ Nederlandse ziekenhuizen investeren jaarlijks 1,5 miljard euro in EPD’s. Dat gaat lang niet altijd goed, weet Jan Christiaan Huysman, programmamanager Vernieuwing Zorg-ICT bij het UMC Utrecht. Bij de keuze voor een ZIS/EPD-leverancier vergeet men vaak specifieke procesgerichte demo’s op basis van goed voorbereide scripts te eisen. ‘Wanneer dat wel zou gebeuren, zakken een aantal aanbieders direct door het ijs.’ Daarnaast is het volgens Huysman belangrijk om te kijken naar de operationele ervaring van de leverancier als het gaat om omvangrijke ZIS-EPDimplementaties. ‘Wat is hun methodologie en wat verklaart de effectiviteit? Wat zijn hun eisen aan het ziekenhuis? Als dit soort vragen vooraf indringend worden behandeld, ontstaat een realistischer beeld bij het ziekenhuis van het implementatietraject.’

Implementatietraject Huysman ziet ook dat artsen te laat worden meegenomen in het implementatietraject. ‘Artsen moeten vanaf de visievorming worden meegenomen en ambassadeur zijn van het project. Als dit niet gebeurt uit zich dit later in begrijpe-

lijke weerstand tot zelfs afwijzing van geïmplementeerde EPD’s.’ Als het EPD eenmaal ingevoerd is, breekt er een nieuwe periode aan. ‘Vele zorginstellingen die dit soort trajecten uitvoeren denken dat ze elkaar kunnen feliciteren bij de geslaagde livegang. De realiteit is dat men een hoge berg heeft bedwongen, bovenop de top staat, en weer naar beneden moet in nieuw, onbekend terrein. Dit is ook de fase waarin de feitelijke acceptatie door de gebruikers plaatsvindt, of niet. Dat vereist veel begeleiding, extra trainingen, communicatie, snelle fixes voor lastige problemen.’

Werkwijze Het nieuwe systeem zal op een aantal onderdelen afwijken van de bestaande werkwijze. Dit moet in beeld gebracht worden voor de betrokken gebruikers, stelt Huysman. Zodoende kunnen instructies en trainingen worden voorbereid die hier op afgestemd zijn. ‘Hierdoor zijn gebruikers optimaal voorbereid op de nieuwe wijze van werken.’

Ziekenhuizen beter maken Huysman schreef het boek ‘Ziekenhuizen beter maken’ over EPD-implementaties in de praktijk. Hij heeft als programmamanager vier ziekenhuizen begeleid bij ZIS/EPD-trajecten.


ICT

2 | Dinsdag 19 juni 2012

2/5 column

interview

Einde van het ‘one size fits all’-model Oracle en Erasmus MC gaan samenwerken om patiëntinformatie voor de lange termijn op wereldwijde standaarden vast te leggen. De bedrijven werken samen aan de mogelijkheid om de behandeling en het medisch advies te baseren op het DNA-profiel van een patiënt. Een interview met Kris Joshi, vicepresident van Oracle’s healthcare divisie.

1

Wat is het voordeel van de samenwerking? Oracle Health Sciences en Erasmus MC worstelen met dezelfde uitdagingen in de klinische analyse, translationeel onderzoek en genomics (onderzoek naar erfelijkheid in de genen). Dat is een kans voor beide organisaties om op deze gebieden samen te werken. Het Eramus is wereldleider en pionier in nieuwe aanpakken om de gezondheidszorg te verbeteren. Ze beschikken tevens over veel kennis om ICT in de zorg naar een hoger niveau te tillen om uitkomsten te verbeteren en kosten te beheersen. Met de ervaring van Oracle op het gebied van zorg­ ICT en de visie van het Erasmus MC kunnen we echt betere oplossingen brengen voor de gezondheidszorg.

2

Waarom is genetisch onderzoek belangrijk? De zorg houdt zich steeds meer bezig met gepersonaliseerde medicijnen. De patiënt wordt hierbij behandeld op basis van zijn DNA-profiel en andere persoonlijke factoren. Veel nieuwe gerichte medicijnen en behandelingen zijn toegestaan voor gebruik bij mensen

met specifieke genetische eigenschappen. Het ‘one size fits all’-model is daardoor niet langer toepasbaar voor veel behandelingen. De analyse helpt om de juiste behandeling te koppelen aan patiënten die daar baat bij hebben. Wanneer de analyse aantoont dat een patiënt geen voordeel heeft bij de behandeling, besparen we in ieder geval kosten en moeite. Analyse van de genen wordt steeds crucialer in de zorg en het onderzoek versnelt in rap tempo.

3

Wat is het voordeel voor de medische professional? Medische professionals kunnen simpelweg het beste advies geven wanneer zij een compleet en accuraat beeld hebben van een patiënt. Een arts zal in de toekomst de meest effectieve behandeling kunnen selecteren op basis van genetische informatie. Dit zal ook helpen om de kosten terug te dringen en de effectiviteit van behandelingen te laten toenemen.

4

Is dit het einde van de standaardmedicijnen? We zitten nog in de beginfase van de overgang naar gepersonaliseerde medicijnen. De traditionele best practices en vaardigheden binnen de zorg zullen nog steeds nodig zijn om goede zorg te leveren. Dit wordt alleen van hogere kwaliteit doordat we veel meer kennis krijgen over de individuele patiënt, sneller toegang hebben tot informatie en behandelplannen die bewezen of voorspelbaar het beste zijn voor de patiënt.

Informatietekort Overal ter wereld hebben landen te kampen met problemen op het gebied van gezondheidszorg. Britse, Nederlandse en Canadese patiënten krijgen te maken met steeds langere wachtlijsten voor specialistische zorg. Veel Chinese gezinnen raken financieel in de problemen doordat ze contant moeten afrekenen voor kostbare medische zorg. Zo’n vijftig miljoen onverzekerde Amerikanen hebben niet of nauwelijks toegang tot zorg. De problemen verschillen van land tot land, maar toch is er een rode draad waarneembaar: de noodzaak om de kwaliteit te verbeteren en de zorgkosten te verminderen. Voor al deze problemen is er een universeel geldige oplossing. We moeten het informatietekort wegwerken en het goede nieuws is dat we dit op snelle en betaalbare wijze kunnen doen. Het moment is aangebroken om strategieën en automatiseringsmodellen te omarmen waarmee we het informatietekort in een informatieoverschot kunnen omzetten. We kunnen een zorgsysteem ontwikkelen dat weinig belastinggeld kost en effectieve patiëntenzorg oplevert. Zodra individuele landen deze kloof hebben overbrugd, kunnen we gaan samenwerken. Jeannine Peek, Director Public Dell Nederland


2 | Dinsdag 19 juni 2012

Quotes

Marinka de Jong @Patientenzo

Top initiatief dat #ZegelGezond, maar ik heb er steeds een associatie met margarine bij #kronkel #ligtvastaanmij Laurens Waling @laurenswaling

Nogal behoudende en saaie handreiking #socialmedia @VenVN ‘word geen vrienden met zorgvragers op persoonlijke pagina’s’

Focus op social media Het Catharina Ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd waarbij de focus ligt op social media. De lancering is de eerste stap in de nieuwe online communicatiestrategie. De nieuwe website is gebaseerd op de gedachte dat een site als platform niet meer leidend is. Zodoende worden de activiteiten op Facebook, Twitter en YouTube verder uitgebreid. Ook wordt het aantal voorlichtingsfilms vergroot en komt er een mobiele versie van de site.

ICT

3/5

‘DOT nog onvoldoende ingericht op internetzorg’ Het nieuwe bekostigingssysteem in DOT is nog onvoldoende ingericht op internetzorg. Om de financiering van e-health goed van de grond te krijgen moeten er meer e-healthtoepassingen ingebed kunnen worden in de zorgproducten. Dat stelt Angelique Groot, marketeer en projectleider eHealth bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Stel je voor dat een goed genezen patiënt zijn wond moet laten controleren door een arts’, stelt Groot. ‘We kunnen de fysieke controle dan vervangen door de patiënt een digitale foto te laten sturen gekoppeld aan een webconsult of met online videoverbinding. Door het fysieke contact te vervangen door een

e-healthoplossing, verandert het zorgproduct waardoor het ziekenhuis geen vergoeding krijgt voor een onderdeel van de behandeling en daardoor een lagere vergoeding voor het zorgproduct ontvangt. Hierdoor wordt het, financieel gezien, niet interessant om op e-health over te stappen. Het belemmert innovatie en dat mag nooit gebeuren.’ De Gelderse Vallei heeft verzekeraar Menzis benaderd voor innovatiegelden. ‘Zij zagen ook dat e-health de kwaliteit van zorg kan verbeteren zonder extra kosten.’ Ziekenhuizen die ook e-health in willen voeren zouden in gesprek moeten gaan met verzekeraars en met elkaar, adviseert Groot. ‘Laat financiën nooit een tegenargument zijn.’

PVV wil UZI-pas voor patiënt De PVV wil dat elke patiënt een eigen zorgpas krijgt om het EPD te ontsluiten. Zorgverleners kunnen zo alleen nog bij de gegevens met de zorgpas van de patiënt. Dat is een van de punten in het EPD Actieplan dat de partij aan VWS heeft overhandigd. Met het actieplan wil de PVV ervoor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft. De regie blijft bij de patiënt en het EPD wordt regionaal en kleinschalig ingezet. Om de privacy te waarborgen kan elke patiënt via de opt-in toestemming geven

aan eerstelijns zorgaanbieders om gegevens uit te wisselen. Buiten de regio of in de tweedelijns zorg wordt gebruikgemaakt van de zorgpas, vergelijkbaar met de UZI-pas. Dit moet de toegang beperken en veiligheid bevorderen. ‘Er zijn honderdduizenden UZI-passen uitgegeven aan zorgverleners. Waarom zouden die allemaal toegang hebben? Je geeft de sleutel van je voordeur toch ook niet aan politie, brandweer of GGD? Nee, die geef je alleen aan mensen die je vertrouwt’, zo redeneert de PVV.


ICT

2 | Dinsdag 19 juni 2012

4/5

media

Fysiotherapie met games

Agenda

➔ Congres Apps4Health 20 juni 2012 Congrescentrum Corpus, Oegstgeest voor iedereen die in de praktijk te maken heeft of krijgt met health apps of hApps.

➔ Congres: Domotica voor

Silverfitness combineert spel en competitie met fitness. Ouderen kunnen op de spelcomputer tegen een medespeler tennissen of een wielrenwedstrijd rijden. Het systeem is gemaakt voor ouderen en mensen met een beperking. De spellen passen zich namelijk aan aan de snelheid en kunde van de gebruiker. In het filmpje ziet u een demonstratie van het systeem. ➔ Bekijk de video

Zorg & Welzijn 21 juni 2012 Eindhoven, Evoluon Congres over domotica met visies en veel praktijkverhalen

➔ Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Nieuwegein, NBC Focus op het inzetten van architectuur ter ondersteuning van het zorgproces

advertentie (klik hier voor de website)

Eenmalig seminar | 12 oktober 2012 | Hotel Houten

Meer kwaliteit, minder kosten Specialist & Ziekenhuis: het kan samen!

van nees angen n o b A ontv visie orting g r o Z k €100

Gary Kaplan en Jack Silversin komen op 12 oktober speciaal voor Zorgvisie Executive naar Nederland. Een unieke kans om te leren van het beste ziekenhuis van de VS en u kunt hierbij aanwezig zijn! Leer op 12 oktober alles over de succesvolle Virginia Mason methode, een methode die staat voor: • meer kwaliteit • meer veiligheid • minder verspilling en minder kosten • nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en medisch specialisten Er is tevens ruimte om uw persoonlijke casus te bespreken. Let op! Dit is een eenmalig seminar en er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mis dit dus niet en schrijf u in!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.reedbusinessevents.nl/executive Zorgvisie Executive_186x128.indd 1

6/13/2012 6:07:28 PM


ICT

2 | Dinsdag 19 juni 2012

5/5

meer zorgvisie & ict

ICTzorg magazine

Zorgvisie Magazine

Zorgvisie Special

Zorgvisie Executive

Managers, beleidsmakers en beslissers blijven up-to-date op ICT-gebied met ICTzorg.

Het magazine voor beleid en management in de zorg verschijnt maandelijks.

Eenmaal per jaar verschijnt een glossy gewijd aan één thema.

Tweewekelijkse uitgave exclusief voor zorg­ bestuurders.

direct naar > Abonneren

Zorgvisie e-nieuwsbrief

Website

ZorgvisieBanen.nl

Elke werkdag nieuws en een speciale zondageditie.

De website Zorgvisie.nl is hét online platform voor zorgmanagers.

Op de online vacaturebank kunnen managers in de zorg terecht voor actuele vacatures.

Congressen Reed Business Events organiseert in samenwerking met Zorgvisie congressen voor bestuurders en managers in de zorg met een actueel en informatief inhoudelijk programma, uitgaande van een origineel concept.

colofon

adverteren

Eric Bassant Hoofdredacteur bassant@zorgvisie.nl 020 515 97 04

Peter Kloppenburg Eindredacteur eindredactie@zorgvisie.nl 020 515 95 30 / 97 41

Adverteren in deze Zorgvisie ICT–nieuwsbrief Cross Advertising gezondheidszorg@crossadvertising.nl 010 742 10 20

Mark van Dorresteijn Redacteur dorresteijn@zorgvisie.nl 020 515 97 31

Ben Konings Uitgever

Contactpersonen voor alle andere print- en online advertenties in Zorgvisie en ICTzorg Reed Business Rewina Ratiram Accountmanager binnendienst rewina.ratiram@reedbusiness.nl 020 515 98 55

Twin Media bv Vormgeving

Op gebruik van deze nieuwsbrief zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement © Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden

Reed Business Marc Nühn Accountmanager marc.nuhn@reedbusiness.nl 06 5169 5227

ZorgvisieICT-nieuwsbrief02  

Het nieuwe systeem zal op een aantal onderde- len afwijken van de be- staande werkwijze. Dit moet in beeld gebracht worden voor de betrokken...

Advertisement