Page 1

ICT Nieuwsbrief over ICT in de zorg | 1 | Dinsdag 29 mei 2012 | www.zorgvisie.nl

Stelling

Gaan zorgrobots een grote rol spelen in de zorg? ➔ Praat mee op LinkedIn

Philips ziet af van spraak Philips gaat de spraakherkenningstak verkopen aan de investeringsgroep Invest AG. De technologie wordt gebruikt in duizenden instellingen in Europa. Het gaat daarbij voornamelijk om medische instellingen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de nieuwe eigenaren met de technologie willen.

advertentie (klik hier voor de website)

Bent u

In Control?

1/5

‘Robots onvermijdelijk in de langdurige zorg’ Mensen hebben in de toekomst een steeds hogere indicatie nodig om professionele zorg te ontvangen. Zij zullen steeds meer aangewezen zijn op zelfzorg of mantelzorg. ‘We moeten wel aan de robot, dat is onvermijdelijk’, zegt Joep de Groot, bestuurslid van CbusineZ, tijdens het symposium ‘Zorg op Afstand met Robots’. De Groot stelt dat 85 procent van de ouderen in een reguliere woning woont. ‘De verzorgingshuizen zitten vol. We hebben daarbij te maken met een hogere levensverwachting en een ongezonde leefstijl waardoor de zorgkosten stijgen. Als we niets veranderen wordt het probleem afschuwelijk groot. De robot gaat een grote rol spelen in de toekomst. Mensen krijgen daarmee hulp en de professional wordt ontlast.’

WWW.CPM4CARE.NL

Servicerobots De robots waar De Groot over praat zijn servicerobots. Zij ondersteunen zorgvragers om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Tijdens het symposium worden

drie van deze robots gepresenteerd. Allereerst Rose van de TU Eindhoven. Zowel zorgverleners als cliënten kunnen de robot met een afstandsbediening besturen. Tijdens de demonstratie deelt de robot een roos uit, pakt hij een kopje uit de magnetron en tilt hij een dienblad op. Het gaat nog langzaam en soms wat onhandig, maar het werkt. Een ander voorbeeld is Mobiserv. De robot is een aanvulling op de domoticawoningen van Stichting Smart Homes. Mobiserv rijdt rond in huis en vraagt ouderen bijvoorbeeld of zij al hebben gegeten. Verder detecteert hij via ‘slimme kleding’ of toepassingen in het huis of bewoners nog in goede gezondheid zijn.

Koude hand De Groot roept op om de ontwikkelsnelheid te verhogen en in te zetten op concrete toepassingen. ‘We moeten de robots daadwerkelijk kunnen inzetten. En voor de mensen die robots kil en koud vinden: een koude hand is nog altijd stukken beter dan helemaal geen hand.’ ➔ Meer informatie, foto’s en een

demonstratie van de robots


ICT

1 | Dinsdag 29 mei 2012

2/5 column

interview

Breekbaar glas in EPD van Nieuw-Zeeland De uitgaven in Nieuw-Zeeland voor informatie-uitwisseling in de zorg zijn strak geregeld. De overheid geeft alleen geld uit als het past binnen het plan, vertelt Chai Chuah, directeur van de National Health Board Business Unit in Nieuw-Zeeland.

Patiënten gaan naar veel soorten zorgverleners en elke dokter doet weer iets anders. Dat moeten ze van elkaar weten. We zijn daarom overgestapt naar een aanpak waarbij instellingen binnen een regio de patiëntinformatie kunnen benaderen.

1

Hebben de zorginstellingen nog wel keuzevrijheid? De instellingen zijn in principe vrij om een partij te kiezen die hun ICT-voorzieningen regelt. Deze keuze moet wel goedgekeurd worden, zodat wij zeker weten dat de systemen onderling informatie kunnen uitwisselen. Zo kunnen artsen altijd bij de informatie die zij nodig hebben.

2

Hoe lang werken jullie al met deze strategie? Sinds drie jaar.

3

Hoe zit het met de bescherming van privacy? Natuurlijk denken we wel aan privacy en daarom hebben we een knop in de EPDsystemen die werkt als het breekbare glas van een brandmelder. In geval van nood kan de dokter het ruitje breken en de gevoelige informatie van de patiënt benaderen. Vervolgens moet de arts wel verantwoording afleggen waarom hij dat heeft gedaan. Zo houden wij de informatie veilig, maar wel benaderbaar.

advertentie (klik hier voor de website)

IT-pijnpunten In de zorg is het op een verantwoorde manier in de lucht houden van een IT-infrastructuur vaak een stevige uitdaging. Vooral organisaties met veel vestigingen en een verspreide infrastructuur hebben de handen vol aan de continuïteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd staan de budgetten onder druk, wat betekent dat instellingen meer moeten doen met minder mensen. Wat zijn de tien grootste pijnpunten op IT-gebied in de zorg en hoe zijn ze aan te pakken? Als eerste reactief IT-beheer, waardoor alleen symptomen bestreden worden. Ten tweede de snel toenemende complexiteit van de IT-omgeving en ten derde gebrek aan werkelijk inzicht in de IT-infrastructuur. Bekijk ook de andere pijnpunten. Om deze pijnpunten te verminderen of zelfs te elimineren, is een totaalaanpak van het beheer een eerste vereiste. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat routinematig beheer geautomatiseerd plaatsvindt. Daarnaast loont het om eenmalig te investeren in een gecentraliseerd, holistisch beheerplatform dat altijd de huidige status van de volledige infrastructuur weer kan geven, en dat proactief beheer ondersteunt door incidenten te voorspellen in plaats van deze te melden. Hans van Leerdam, manager bij Kaseya


1 | Dinsdag 29 mei 2012

Quotes

Eva Fischer @Evarosalie

Wensen e-patients: kwaliteit info, toegang tot medische info, contact, zorg-opmaat, gemak, selfmonitoring en naadloze connecties #kankernl Jeroen Trienes @JeroenGoal043

Eindelijk een draagbare Kinect variant. Ideaal voor #gamingindezorg http://t.co/ JA97ZmBC

Routeplanner in Refaja Bezoekers van het Rafaja ziekenhuis kunnen de route naar de specialist of afdeling sinds kort thuis al bekijken. Op een website van het ziekenhuis kunnen bezoekers op het specialisme of de afdeling naar keuze klikken. Vervolgens wordt de route getoond via een animatie. Het ziekenhuis paste in 2010 de bewegwijzering in het gebouw al aan. Nu is het ook mogelijk van te voren al te bekijken hoe de route naar afdelingen of spreekuren loopt.

ICT

3/5

Ouderen niet gezonder door telemonitoring Ouderen die gebruikmaken van telemonitoring zijn niet gezonder dan de groep die daar geen gebruik van maakt. Dat stellen onderzoekers van de Mayo Clinic in Minnesota in het vaktijdschrift Archives of Internal Medicine. De onderzoekers volgden 102 ouderen van gemiddeld 80,3 jaar met een grote kans op ziekenhuisopname. Zij kregen gedurende een jaar een apparaat mee naar huis waarmee continu bloeddruk, zuurstofverzadiging en bloedsuiker in de gaten werden gehouden. Na een jaar was 63,7 procent van de ouderen

op de spoedeisende hulp geweest of opgenomen in een ziekenhuis geweest. Dit week niet statistisch af van de 103 controlepatiënten (57,3 procent). Ook uitgesplitst naar SEH-bezoeken, aantal opnames en totaal aantal opnamedagen in het ziekenhuis was er geen verschil. Het is best mogelijk dat telemonitoring gunstige effecten heeft die in dit onderzoek niet zijn gemeten, erkennen de onderzoekers. Zij doelen hiermee op kostendaling of patiëntbeleving. Volgens commentatoren sluiten de uitkomsten van dit onderzoek aan bij eerdere studies en hoeven zorgverleners geen haast te maken met invoering op grote schaal.

‘Droomhuis’ voor zelfredzaamheid Het Dr. Leo Kannerhuis heeft samen met gameontwikkelaar Ranj een spel ontwikkeld waarmee autistische jongeren worden ondersteund bij hun zelfredzaamheid. Doel is om de overgang naar een eigen woonsituatie te vergemakkelijken. Het spel kan gespeeld worden door taken uit te voeren in het echte leven. Het droomhuis voorziet de spelers daarbij van feedback. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld zijn bed niet heeft opgemaakt binnen de gestelde tijdslimiet, zal dat in het droomhuis te zien zijn. Worden de

taken wel goed uitgevoerd, dan verdient de speler juist punten. Deze punten zijn bijvoorbeeld in te wisselen voor beloningen om het droomhuis mooier te maken of voor beloningen in het echte leven. Een virtuele vis houdt toezicht op de spelers en geeft instructies over de uitvoering van taken. Begin mei is de game formeel opgeleverd. Zodra de bugs eruit gehaald zijn, wordt de game getest binnen het Dr. Leo Kannerhuis. In een later stadium zal gekeken worden of en hoe de game op de markt gebracht kan worden.


ICT

1 | Dinsdag 29 mei 2012

4/5

media

Rolstoelmechanica opnieuw bekeken

Agenda

➔Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Nieuwegein, NBC Focus op het inzetten van architectuur ter ondersteuning van het zorgproces ➔ Invoering ZIS

Rolstoel rijden leidt vaak tot overbelastingsklachten van schouder, elleboog en pols. In een speciale poli, gefinancierd door ZonMw, kijken onderzoekers naar aandrijftechniek, rolstoelonderdelen en de samenstelling van het geheel om klachten te voorkomen en mobiliteit te bevorderen. Doel van de poli is het optimaliseren van sociale participatie en de kwaliteit van leven van rolstoelgebruikers.

15 juni 2012 Utrecht, Educatorium UU Congres over invoering van geïntegreerde digitale ziekenhuisinformatiesystemen

➔ Domotica voor Zorg & Welzijn 21 juni 2012 Eindhoven, Evoluon Congres over domotica met visies en veel praktijkverhalen

➔ Bekijk de video

advertentie (klik hier voor de website)

“ Ik ga voor de IT-Pro, niet voor de rompslomp.” “Mijn naam is Ingrid van Kuilenburg en ik werk bij een grote zorgverzekeraar, waar ik verantwoordelijk ben voor de inhuur van IT-Professionals. IT-Pro’s schakel ik bij voorkeur in via IT-Staffing. Dat heeft alles te maken met het door IT-Staffing ontwikkelde Total Match System (TMS). Een uniek systeem waarbij rekening wordt gehouden met zowel de hard- als de softskills van een IT-Pro. IT-Staffing heeft voor onze organisatie een Virtual Competence Center opgezet genaamd “Zorgverband”, zodat wij altijd kunnen beschikken over IT-Pro’s met de door ons vereiste kennis en wij hen, ook als team, kunnen inzetten zodra wij daar behoefte aan hebben,... en ik kan het weten, want ik ben zelf immers ook een zelfstandig professional!” Meer informatie op www.it-staffing.nl of bel voor een afspraak 030 600 1100

tms

Total Match System

IT-Staffing behoort tot de Staffing Groep


ICT

1 | Dinsdag 29 mei 2012

5/5

meer zorgvisie & ict

ICTzorg magazine

Zorgvisie Magazine

Zorgvisie Special

Zorgvisie Executive

Managers, beleidsmakers en beslissers blijven up-to-date op ICT-gebied met ICTzorg.

Het magazine voor beleid en management in de zorg verschijnt maandelijks.

Eenmaal per jaar verschijnt een glossy gewijd aan één thema.

Tweewekelijkse uitgave exclusief voor zorg­ bestuurders.

direct naar > Abonneren

Zorgvisie e-nieuwsbrief

Website

ZorgvisieBanen.nl

Elke werkdag nieuws en een speciale zondageditie.

De website Zorgvisie.nl is hét online platform voor zorgmanagers.

Op de online vacaturebank kunnen managers in de zorg terecht voor actuele vacatures.

Congressen Reed Business Events organiseert in samenwerking met Zorgvisie congressen voor bestuurders en managers in de zorg met een actueel en informatief inhoudelijk programma, uitgaande van een origineel concept.

colofon

Eric Bassant Hoofdredacteur bassant@zorgvisie.nl 020 515 97 04 Mark van Dorresteijn Redacteur dorresteijn@zorgvisie.nl 020 515 97 31 Mario Gibbels Redacteur mario.gibbels@reedbusiness.nl 020 515 9700

Alie Zwart en Berber Bast Eindredactie hr en zorg eindredactie@zorgvisie.nl 020 515 97 35/41 Ben Konings Uitgever Twin Media bv Vormgeving

Op gebruik van deze nieuwsbrief zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement © Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden

adverteren

Cross Advertising Westerkade 2 3116 GJ Schiedam 010 742 10 20 gezondheidszorg@crossadvertising.nl

ZorgvisieICT-nieuwsbrief01  

De Groot stelt dat 85 procent van de ou- deren in een regulie- re woning woont. ‘De verzorgingshui- zen zitten vol. We hebben daarbij te mak...

Advertisement