Page 1

Ondernemersplan Zorgstart

ONDERNEMERSPLAN ZORGSTART 2011 Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

“Gespecialiseerd in wondzorg, stomazorg en palliatieve zorg”

Zorgstart scoort opvallend hoger dan het landelijke gemiddelde Op samenhang in zorg en aandacht voor particpatie en Dagbesteding.

“Vooruit op de concurrent door samenhang in zorg en preventieve zorg gericht op het zelfstandig laten functioneren van cliënten” “Cliënten van Zorgstart zijn binnen 3 maanden al zelfstandiger of de zorg is al afgesloten vanwege ons preventieve aanpak” “Voldoende instroom van personeel door erkenning en waardering door Zorgstart” “Zorgstart ontwikkelde app’s voor mobiele telefoons om efficiënter te werken in de zorg en de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten”

Oog voor het verleden

Zorgen in het heden

Een plan voor de toekomst

“Medewerkers werken met de door Zorgstart opgestelde werkwijzer Veiligheid cliënten en medewerkers, een innovatie op het gebied van veilige zorg” “Gestart met ketenpartners; ‘Project vroegtijdig opsporen risico’s kwetsbare ouderen’ “Alle medewerkers van Zorgstart worden aangemeld bij VenVN en het kwaliteitsregister”


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

Probeert u zich eens in te denken… Uw oma heeft de diagnose Alzheimer gekregen. Ze is in de war, boos, verdrietig, ze wil het niet accepteren. Ze vergeet te eten, of haar medicijnen in te nemen. Weet opeens de weg naar de supermarkt ook niet meer. Haar man, uw opa, is twee jaar geleden overleden, maar uw oma denkt dat hij straks gewoon uit zijn werk komt. Als u probeert te vertellen dat uw opa er niet meer is wordt ze boos op u. Zo kent u haar niet. Het is moeilijk als een familielid of kennis zorg nodig heeft, maar het niet wil accepteren. Ondanks dat er veel goede en toegewijde verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam zijn in de zorg, hebben wij ook de andere kant ervaren in loondienst. Door de omgang van de organisaties met medewerkers lijken ze soms hun passie en hart voor het werk uit het oog te verliezen. Er komt steeds meer administratie en papierwerk en de cliënten krijgen minder zorg dan waar ze recht op hebben, omdat er geen tijd voor is. Dit bracht ons terug naar de vraag waarom wij willen werken in de zorg. Niet om een dementerende oudere een broodje voor haar neus te zetten en weer verder te moeten naar de volgende cliënt. Dit met in je achterhoofd dat het broodje er bij het volgende zorgmoment nog staat. Op het moment dat wij twee collega’s hoorden praten over een cliënt (dementerend en eenzaam) en letterlijk zeiden dat ze het broodje voor haar neus pleurden en weer weg gingen omdat ze het toch niet wil eten, besloten wij dat wij het anders gaan doen. Of je nu een directeur, een manager, een P&O medewerker of een verpleegkundige bent binnen een thuiszorgorganisatie, zorgen moet je vanuit je hart doen. Niet alleen voor je cliënten, maar ook voor je medewerkers, voor elkaar en met elkaar.

Wij geloven erin dat wij voor elkaar en met elkaar onze passie voor het werk kunnen overbrengen met Zorgstart. Voor jong en oud, Nederlands of niet Nederlands, voor iedereen die het nodig heeft. Juist in deze individualistischer wordende maatschappij moeten wij zorgen voor elkaar. Zorgstart is een thuiszorgorganisatie in Haarlem en we leveren persoonlijke diensten zoals persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding aan cliënten in de thuissituatie met lichamelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische aandoeningen. Ons doel is cliënten zo lang mogelijk verantwoord thuis te laten wonen. Wij bereiken een goede dienstverlening door een nauwe samenwerking met huisartsen, andere disciplines en zijn nauw betrokken bij de cliënt en diens omgeving. Vooral mantelzorgers willen wij in het zorgproces betrekken. Cliënten willen continuïteit in tijdafspraken en vaste medewerkers, een juiste bejegening, 24 uurs bereikbaarheid en juiste afstemming met andere disciplines zoals huisartsen en specialisten. Andere disciplines willen een goede afstemming in de zorg, een goede bereikbaarheid, korte lijnen en een juiste terugkoppeling over de zorg. Door de vergrijzing, vergroting van het percentage alleenstaanden en de steeds individualistischer wordende samenleving, wordt de vraag naar en het beroep op thuiszorg steeds groter. Hierbij worden cliënten steeds mondiger en kritischer. Wij weten wat de cliënt wil door zorg op maat te bieden met continuïteit. Wij zorgen voor een nauwe samenwerking met alle disciplines en lagen binnen onze organisatie, waardoor de zorg bij ons zal worden aangevraagd. In dit ondernemersplan beschrijven wij onze organisatie en doelstellingen. Het marketingplan hebben wij als apart plan toegevoegd, maar loopt als een rode draad door het ondernemersplan. In het marketingplan wordt onder andere onze missie en visie besproken, de doelgroep, de thuiszorgmarkt, concurrentie en de sterke en zwakke kanten van de organisatie.


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

Inhoudopgave 1

Persoonlijke gegeves

1.1

Persoonlijke gegevens Cynthia Rouwenhorst

3

1.2

Persoonlijke motieven

4

1.3

Persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten

4

2

Zorgstart

2.1

Profiel Zorgstart (Plaats)

5

2.2

Organisatiestructuur

6

2.3

Missie en visie Zorgstart

7

3

Doelstellingen Zorgstart (Promotie)

8 - 11

4

Marketingplan

4.1

Omgevingsanalyse

12

4.1.1

De thuiszorgmarkt

12

4.1.2

Algemene ontwikkelingen op de thuiszorgmarkt

12

4.1.3

Demografische ontwikkelingen

12

4.1.4

Ontwikkelingen aandoeningen

12

4.1.5

Technologische ontwikkelingen

12

4.1.6

Trends in beroepsuitoefening

13

4.1.7

Financieel-economische trends

13

4.1.8

Sociaal maatschappelijke trends

13

4.1.9

Politieke ontwikkelingen

14

4.1.10

Ontwikkelingen gemeente Haarlem

14

4.1.11

Ontwikkelingen zorgvraag

14

4.1.12

Concurrentie Zorgstart

15

4.2

Doelgroep Zorgstart

16

4.2.1

Eisen van de doelgroep

16

4.2.2

Ons dienstenaanbod (product)

16

4.2.3

PGB en particuliere tarieven

16

4.3

SWOT analyse

17

4.4

Confrontatiematrix

18

Bijlage Financieel plan Financieringsplan Overige bijlagen HKZ keurmerk


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

1.1 Persoonlijke gegevens Cynthia Rouwenhorst-Zweeris Naam

Cynthia Zweeris

Adres

Lotterstraat 34, 2021TG

Woonplaats

Haarlem

Telefoonnummer

0683209496

Faxnummer

0238440607

E-mailadres

info@zorgstart.com

Website

www.zorgstart.com

Geslacht

Vrouw

Geboortedatum

26-09-1985

Nationaliteit

Nederlandse

BSN nummer

192170533

Burgerlijke staat

Gehuwd

Kom je uit een ondernemersgezin?

Ja

Naam partner:

Sven Rouwenhorst

Geboortedatum partner:

10-10-1983

Aantal kinderen:

Djayden Jesse Rouwenhorst (19-07-2008) Aimy Rouwenhorst (08-05-2010) Sem Rouwenhorst (02-03-2011)

Tijdsperiode

Opleiding / cursus

Opleiding / Plaats

Diploma / certificaat

2010-heden

Cursus management in de gezondheidszorg

LOI, Leiden

Nee

2007-2009

HBO psychologie

NTI – Hogeschool hanzesteden

Nee

2007

Verzorgingshulp B+

STOC, Haarlem

Ja

2003-2005

SPW 3 gehandicaptenzorg

Horizon college, Hoorn

Ja

1997 - 2001

Mavodiploma, D-niveau

Bernardus Alfrink College, Schagen

Ja

Tijdsperiode

Functie

Organisatie / plaats

Taken

Mei 2007 – Dec 2008

Verzorgende

Allerzorg / Haarlem

Ondersteuning bij ADL Ondersteuning bij persoonlijke verzorging Ondersteunende begeleiding

Febr 2006 – Dec 2007

Gespecialiseerde wijkhulp

Zorgbalansgroep / Haarlem

Ondersteunende begeleiding aan cliënten met een verslaving of psychosociale en/of psychiatrische cliënten. Verantwoordelijk voor opstellen en uitvoering van werkplannen. Ondersteuning in het aanbrengen van structuur in het huishouden. Contacten onderhouden met verschillende betrokken disciplines.

Febr 2005 – Febr 2006

Verzorgende

Zorgbedrijf / Alkmaar

24uurs zorg aan psychogeriatrische cliënten. Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging Ondersteunende begeleiding bij ADL


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

1.2 Persoonlijke motieven Wij willen Zorgstart beginnen omdat wij na meerdere jaren ervaring in loondienst voor de thuiszorg, de cliënten betrouwbaarheid, zelfregulering en kwalitatief hoge zorg willen bieden. Samen met onze ervaring en grondig onderzoek naar alle wetten, verplichtingen, plannen, vorm van zorg, protocollen, enz. hebben wij dit plan in februari 20096 vormgegeven. Na vier jaar voor in loondienst in de thuiszorg heb ik veel ervaring opgedaan in het werk met diverse doelgroepen en uiteenlopende zorgsituaties; dementerende ouderen, somatische zorg, ondersteunende begeleiding aan mensen met een psychiatrische stoornis of verslaving. Ik heb hiermee ook een divers netwerk binnen Haarlem opgebouwd wat van pas komt bij het verwerven van cliënten en relaties voor Zorgstart, door een goede samenwerking. Door mijn ervaringen met diverse thuiszorgorganisaties heb ik veel geleerd over de bedrijfsvoering. Met deze kennis en hebben we een zeer goed kwaliteitssysteem opgezet. Met vallen en opstaan weten we ons staande te houden op de thuiszorgmarkt. De tevredenheid van de cliënten is daarin doorslaggevend. Wij leveren zorg op maat leveren door grote betrokkenheid bij de cliënt en diens omgeving. We hebben sinds onze start zeer nauwe samenwerkingsverbanden opgebouwd met een aantal huisartsen in Schalkwijk, de GGZ en medisch speciaalzaak Mathot. Begin 2011 zijn wij gestart met een inventarisatieplan met de huisartsen waarmee we samenwerken om een team ouderenzorg op te zetten in de regio. Hiermee willen we eenduidige afspraken maken voor de zorg aan kwetsbare ouderen, het opsporen van risico’s bij deze doelgroep en een team waarin onze gezamenlijke visie op zorg tot uiting komt in de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen. Wij willen groot groeien binnen de regio Haarlem en zijn er van overtuigd dat dit gaat lukken omdat wij met onze ervaring, betrokkenheid bij cliënten en kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor Zorgstart een transparante en een gezonde financiële thuiszorgorganisatie zullen zijn. Bij Zorgstart denken wij aan vraaggericht werken, persoonlijke zorg op maat, goede afstemming tussen Zorgstart en de betrokkenen en dit beeld willen we overdragen aan iedereen die met Zorgstart in contact komt.

1.3 Persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten Bezit van de eigenschap

Nee

Nog niet

Ja

Creativiteit

x

Probleemanalyse

x

Leervermogen

x

Realistische instelling

x

Stressbestendigheid

x

Betrouwbaarheid

x

Zelfstandigheid / besluitvaardigheid

x

Flexibiliteit

x

Motivatie / doorzettingsvermogen

x

Initiatief

x

Sociale relaties

x

Mondelinge communicatie

x

Schriftelijke communicatie

x

Leiding geven, taakgericht

x

Leiding geven, persoonsgericht

x

Plannen / Organiseren

x

Onderhandelen

x

Marktgerichtheid

x

Omgevingsbewustzijn

x


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

2.1 Profiel Zorgstart De kernactiviteit van Zorgstart is het aanbieden van thuiszorg aan zorgbehoevende ouderen Handelsnaam

Zorgstart

Afzetgebied Zorgstart

Zorgkantoorregio Zuid-Kennemerland Actief in Haarlem

Bedrijfstak

Thuiszorg

KVK nummer

50483919

BTW nummer

NL 192170533 B02

AGB code

751523

Juridische Rechtsvorm

Eenmanszaak

Boekhouder Zorgstart

Pons Vermeer

Algemene voorwaarden Zorgstart

Ja, de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Actiz en BTN worden gehanteerd.

Verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Afgesloten bij de ING Rechtsbijstandverzekering Afgesloten bij de ING Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nog niet afgesloten. Verzuimverzekering Zilveren Kruis Achmea

Keurmerken

HKZ Keurmerk BTN Keurmerk AWBZ Erkende instelling Erkend leerbedrijf

Producten

Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Palliatief terminale zorg


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

2.2 Organisatiestructuur Organogram Raad van Toezicht

Algemeen directeur

Clientenraad

Kwaliteitfunctionaris

Financieel coordinator

Team V&V

Team Begeleiding

Team palliatieve zorg

Cynthia Zweeris Gerrit Peter Sven Rouwenhorst

X

X X

X X

Gertjan Rouwenhorst

X X

X

Helpende B

Gespecialiseerde wijkhulp

Wijkverzorgende C

X

Jolanda de Kwaadsteniet-Winter Solveigh Knipmeijer

Wijkverzorgende IG

Wijkverpleegkundige

EVV-er

Financieel coรถrdinator

Kwaliteitfunctionaris

Naam

Algemeen directeur

Specialisten


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

2.3 Missie en visie Zorgstart Zorgstart is een innovatieve en ondernemende organisatie. Zorgstart is een relatief jong bedrijf, dat de ambitie heeft om te groeien in alle facetten van de organisatie.

Missie Zorgstart wil door vraaggerichte en –gestuurde zorg aansluiten bij de wensen, beleving, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, zodat deze op een verantwoorde manier thuis kan blijven wonen. Medewerkers zijn voor Zorgstart de kern van de organisatie en we geven ze in hoge mate autonomie en zeggenschap, zodat ze de ruimte hebben om zich te ontwikkelen en ontplooien binnen onze organisatie. Zorgstart streeft naar een financieel gezonde organisatie, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in de idealen van onze cliënten en in maatschappelijk betrokken projecten.

Zorgstart is het oor voor het verleden en kennis van de achtergrond, we zorgen in het heden met een plan, voor een zicht op de toekomst.

Visie We gaan uit van de gewoontes, behoeften en gevraagde zorg van de cliënt en diens omgeving. We willen zorg dragen voor beperkingen, maar ons vooral richten op de mogelijkheden die de cliënt heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking met de cliënt en de mantelzorger. We zullen ze adviseren, ondersteunen en waar nodig de zorg overnemen. Door de laagdrempeligheid en goede voorlichting zijn we toegankelijk voor iedere cliënt. Door kleine teams in diverse regio’s binnen Haarlem, blijven we in staat om persoonlijke zorg te blijven leveren. Zorgstart streeft ernaar om door nauwe samenwerking met ketenpartners een persoonlijk netwerk rond de cliënt op te bouwen. Ons streven is een nauwe samenwerking met ketenpartners, zoals huisartsen en specialisten.

We willen het dagelijkse leven van de cliënt zoveel mogelijk stabiliseren en vervolgens continueren zoals de cliënt dat gewend is.


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

3 Doelstellingen Zorgstart Hoofddoel Verantwoorde zorg Zorgstart levert verantwoorde zorg. De zorg is doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, vraaggericht en afgestemd op de reële zorgbehoefte van de cliënt. Subdoelen Doel

Meetmethode

Zorgstart streeft naar gemiddelde cliënttevredenheid van 8,5

Zorgstart laat 1 x per twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren door een erkend meetbureau. Halfjaarlijkse evaluatie door kwaliteit coördinator bij cliënten

Zorgstart sluit iedere zorg af met een eindevaluatie zorg.

Eindevaluaties zorg

Zorgstart heeft een vastgelegd beleid voor clientveiligheid.

Evaluatie beleid clientveiligheid Registratie en analyse meldingen incidenten

Cliënten hebben medezeggenschap en inspraak in de organisatie door middel van de cliëntenraad. Er zijn minimaal 2 leden geworven voor de cliëntenraad.

Overleg en evaluatie cliëntenraad

Vraaggericht en –gestuurd werken zodat de zorg aansluit bij de wensen en beleving, behoeften, mogelijkheden en zelfstandigheid van de cliënt en de omgeving:  Bevorderen van de zelfredzaamheid door ondersteuning te bieden afgestemd op de zorgvraag van de cliënt.  Observeren en regelmatige evaluatie van het ziekteproces en dit zo nodig bijstellen in het zorgplan.  Tijdig signaleren van complicaties en problemen en zo nodig betrokken disciplines betrekken in het  zorgproces.  Regelmatige bijscholing van medewerkers.

Risicoanalyses zorg

Praktische ondersteunende begeleiding die aansluit bij de behoefte, mogelijkheden en zelfstandigheid van de cliënt, de situatie stabiliseren zodat de cliënt zelfstandig kan blijven wonen.  Zelfzorgtekorten van de cliënt ondervangen op gebied van huishoudelijke ondersteuning, voeding en persoonlijke verzorging  Bevorderen van de zelfstandigheid op gebied van het creëren van een leefbare woonsituatie voor de cliënt en diens omgeving.  Tijdig signaleren en doorgeven van veranderingen in de situatie van de cliënt en zo nodig betrokken  disciplines betrekken in het zorgproces

Risicoanalyses zorg

Kwartaalevaluaties zorg Evaluatie palliatief beleid Evaluatie beleid clientveiligheid Ketenoverleg / evaluatie

Kwartaalevaluaties zorg Evaluatie palliatief beleid Evaluatie beleid clientveiligheid Ketenoverleg / evaluatie


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

Hoofddoel Mantelzorgbeleid Zorgstart heeft een vastgelegd mantelzorgbeleid voor een afstemming in zorg aan een naaste en om overbelasting te voorkomen. Subdoelen Doel

Meetmethode

Zorgstart streeft naar een gemiddelde tevredenheid van mantelzorgers van 8,5

Tevredenheidsonderzoek / vragenlijst overbelasting mantelzorg Evaluatie mantelzorgbeleid

In het zorgdossier wordt vastgelegd welke mantelzorger toegang heeft tot het zorgdossier, welke afspraken er gemaakt zijn in overleg met de cliënt en mantelzorger. In het zorgdossier is een apart tabblad toegevoegd voor communicatie met mantelzorg.

Evaluatie zorgplanbeleid

Hoofddoel Samenwerking ketenzorg Zorgstart werkt actief samen met ketenpartners om samenhang in zorg te garanderen bij de cliënt. Subdoelen Doel

Meetmethode

Zorgstart heeft samenwerkingsafspraken vastgelegd in het document “Samenhang in zorg kwetsbare ouderen” (risico’s ouderen, GGZ cliënten en palliatieve zorg)

6 x per jaar evaluatie “Samenhang in zorg kwetsbare ouderen” en registratie en analyse afwijkingen ketenpartners Registratie en analyse afwijkingen ketenpartners Evaluatie beleid palliatieve zorg Evaluatie huisarts en Zorgstart na overlijden cliënt palliatieve zorg.

Zorgstart streeft naar een gemiddelde tevredenheid van ketenpartners van 8,5

Tevredenheidonderzoek ketenpartners

Zorgstart neemt deel aan de werkgroep van Mathot voor afstemming en betere communicatie tussen thuiszorg en ziekenhuis met betrekking tot wondzorg, incontinentie en stomazorg.

Minimaal 3 gezamenlijke bijeenkomsten / evaluatie van knelpunten per jaar Gezamenlijke scholing zodat het ziekenhuis op de hoogte is van de deskundigheid


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

Hoofddoel Personeelsbeleid We stellen ons personeel in staat in een gezond bedrijf te werken. Medewerkers worden positief benaderd, we spelen in op hun krachten, deskundigheid en sterke kanten. Er moet een goede balans zijn tussen aandacht voor de werksituatie en de privésfeer waarin de medewerker verkeerd. Subdoelen Doel

Meetmethode

Het personeelsbeleid is erop gericht voorwaarden te creëren waardoor deskundig personeel beschikbaar is; inzetbaar is en deskundig blijft.

Resultaat scholingen Zorgstart heeft een mantelovereenkomst gesloten met het bijscholingscentrum in Leiden. Evaluatie jaarplan scholing

De medewerker wordt bij indiensttreding aangemeld bij de beroepsorganisatie VenVN.

Registratie accreditatiepunten

Zorgstart streeft naar een medewerkerstevredenheid van 8,5

Tevredenheidonderzoek / vragenlijst arbeidsomstandigheden Registratie afwijkingen, complimenten

Zorgstart voert jaarlijks functionering- en beoordelings-gesprekken met de medewerker.

Inventariseren opleidingsbehoefte

Medewerkers worden geïnformeerd over richtlijnen, procedures en protocollen middels de sharepointomgeving van Zorgstart welke fungeert als intranet. Taken en bevoegdheden binnen de organisatie zijn vastgelegd in de bevoegdhedenmatrix en in de functieprofielen.

Screenen functieomschrijvingen

De personeelsformatie is afgestemd op de zorgverlening

Hoofddoel Diensten door derden Door middel van een zorgvuldige selectie en beoordeling van leveranciers, een vast bestand van betrouwbare leveranciers te realiseren, kunnen kwalitatief hoogwaardige producten en diensten worden ingekocht. Subdoelen Doel

Meetmethode

Zorgstart zoekt actief naar leveranciers en beoordeeld ze op geschiktheid

Leveranciersbeoordeling op kwaliteit materiaal, betrouwbaarheid, prijs, snelheid levering Registratie afwijkingen leveranciers

Zorgstart inventariseert de aanwezige bedrijfsmiddelen zodat de voorraad van bedrijfsmiddelen actueel blijft en voorraden tijdig worden aangevuld.

Aanwezigheid bedrijfsmiddelen inventariseren


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

Hoofddoel Bewust kwaliteitsbeleid Zorgstart voert een bewust kwaliteitsbeleid. Dit is vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem Subdoelen Doel

Meetmethode

Het behaalde HKZ keurmerk ondersteund de goede werking van ons kwaliteitssysteem.

Interne audit Externe audit Directiebeoordeling Evaluatie meerjarenauditplan Tussentijdse evaluatie doelstellingen directieoverleg

Zorgstart verbeterd haar kwaliteitssysteem voortdurend. Input voor verbeterplannen worden vastgesteld vanuit interne audits, externe audits, de directiebeoordeling, analyses van afwijkingen, klachten en meldingen, tevredenheidsonderzoeken onder cliënten, mantelzorgers, medewerkers en ketenpartners.

Registratie en analyse afwijkingen, ideeën, meldingen incidenten, complimenten, klachten

In het document “Jaardocument maatschappelijke zorg en het kwaliteitsjaarverslag leggen wij verantwoording af over ons kwaliteitsbeleid. Deze wordt gepubliceerd aan het CIBG

Zorginhoudelijke meting Clienttevredenheidsonderzoek

De normen, wettelijke eisen en regelgeving en landelijke richtlijnen waaraan de organisatie en het systeem dienen te voldoen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd. Actuele ontwikkelingen worden geregistreerd en geanalyseerd. Risico’s in de organisatieprocessen worden geanalyseerd

Vaststellen risico’s op kwaliteit van zorgverlening

Hoofddoel Financieel beleid Zorgstart streeft naar een financieel gezonde organisatie, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in de idealen van onze cliënten en in maatschappelijk betrokken projecten

Subdoelen Doel

Meetmethode

De financiële capaciteit groeit met 5% per jaar

Registratie en analyse PGB en AWBZ zorg

De overheadkosten van Zorgstart bedragen niet meer dan 20%

Maandelijkse analyse kolommenbalans en boekingsverslagen in ons boekhoudprogramma snelstart

Zorgstart doet in 2011 een aanbesteding voor 2012

Sluiten contract zorgkantoor voor 2012

Zorgstart voert een gedegen bedrijfsadministratie

Evaluatie financieel beleid


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

4 Marketingplan 4.1 Omgevingsanalyse 4.1.1 De thuiszorgmarkt In de thuiszorgmarkt ontwikkelt zich samenspel, maar ook concurrentie tussen thuiszorg, verzorgingshuizen en Verpleeg- huizen op basis van trends zoals de vernieuwing van de AWBZ, ketenvorming en ontwikkeling en uitbreiding van de aanvullende diensten naast het reguliere aanbod. De ziekenhuiszorg verplaatst zich door technologie naar de thuiszorg. Wij staan voor de taak om diensten en producten te diversifiëren maar ook om vraaggerichte zorg te bieden. Ook staan we voor de noodzaak om cliënten zoveel mogelijk aan de organisatie te binden om de eigen marktpositie te versterken en daarvoor ook andere financieringsmogelijkheden te benutten. Thuiszorg wordt ook steeds meer verleend vanuit intramurale instellingen en is gericht op het voorkomen, uitstellen of verkorten van opname. Dit richt zich vooral op gespecialiseerde of complexe zorg. De markt voor de thuiszorg is een open markt. Hierdoor ontstaat een strategisch vermogen om een concurrentievoordeel te behalen in de thuiszorgmarkt. 4.1.2 Algemene ontwikkelingen Toenemend aantal toetreders op de thuiszorgmarkt. Door de vergrijzing zal de behoefte aan thuiszorg de komende jaren alleen maar strikt bewegen langs de scheidslijnen van de collectieve ziektekostenverzekering. De ontwikkeling van steeds meer diensten en voorzieningen die in samenhang met zorg thuis geboden kunnen worden. Het denken in de zorg gaat steeds meer uit van doelgroepen beleid. Verschuiving naar vraaggerichte zorg op maat. 2040: piek vergrijzing; 23% ouder dan 65 (ter vergelijking 2003: 14%) Toekomstige senioren zijn hoger opgeleid dan huidige senioren en hebben meer geld te besteden Toekomstige senioren hebben relatief minder kinderen dan huidige senioren Aantal 65-plussers met zorgklachten ligt in 2020 50% (fysiek), resp. 40% (psychisch) hoger dan nu Instroom aan zorgpersoneel (alle niveaus) niet hoog genoeg om aan toekomstige zorgvraag te voldoen 4.1.3 Demografische ontwikkelingen Uit onderzoek van de stichting STG is gebleken dat de demografische opbouw van Nederland de komende jaren aanzienlijk zal veranderen. Dit komt onder andere omdat de babyboom van de tweede wereldoorlog in 2010 de leeftijd van 65+ bereikt. De vergrijzing bereikt zijn hoogtepunt tussen 2030 en 2040. In 2025 is 20% van het aantal inwoners van Noord-Holland 65+. Hiermee staan ze op de vierde plaats in vergelijking tot de andere provincies. 4.1.4 Ontwikkelingen aandoeningen Conconaire hartzieken, beroertes en longkanker het meest voorkomen. De ziekten waaraan het meest geleden wordt zijn nek- en rugklachten, gehoor- en angststoornissen. Vooral psychische stoornissen en chronische ziekten zoals COPD leiden tot verlies van kwaliteit van leven. De belangrijkste stijgers zijn; depressies, dementie, COPD en gezichtsstoornissen. Wel wordt er verwacht dat er door preventie, betere en vroegtijdige diagnostiek een belangrijke impact zal krijgen op de zorgsector. 4.1.5 Technologische ontwikkelingen Het aantal kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte (of zelfs meervoudige aandoeningen) neemt de komende jaren toe. Het beroep dat wordt gedaan op de zorg verandert en wordt groter. Innovatie speelt daarin een sleutelrol: om te voorkomen dat mensen chronisch ziek worden om de zorg te verbeteren om mensen de mogelijkheid te geven hun leven in eigen hand te houden Door werkprocessen slimmer te maken en efficiency te vergroten kun je meer doen met evenveel (of zelfs minder) mensen. Bovendien verbetert de kwaliteit van de zorg en blijft de persoonlijke aandacht voor de patiënt behouden. Verwacht wordt dat de trend dat ICT-toepassingen goedkoper zullen worden en dat het gebruikersgemak nog aanzienlijk zal toenemen, zal doorzetten. Informatisering zal ook grote gevolgen hebben voor de relaties tussen cliënt en zorgverleners. Veel patiënten/cliënten zullen over meer en betere informatie beschikken, o.a. over hun (medisch/zorg) dossier (elektronisch


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

cliëntendossier). Zij zullen deze informatie ook gaan gebruiken om zelf mee te denken en keuzes te maken over behandeling en zorg. Door het initiatief van beroepsorganisaties, brancheorganisaties en nieuwe wet- en regelgeving is Kies beter ontwikkeld. Hiermee kunnen cliënten zorgaanbieders met elkaar vergelijken en wellicht leidt dit er toe dat zij ook sneller van zorgverlener zullen veranderen. Alle ontwikkelingen vereisen ook dat we ons richten op concurrenten en op het effectief tegemoet komen aan de behoefte van cliënten. 4.1.6 Trends in beroepsuitoefening Er ontstaan nieuwe brugfuncties tussen cure en care en niet-medische functies met bevoegdheden voor enkele traditionele medische of voorbehouden handelingen Onder invloed van de forse groei van het aantal zorgafhankelijke ouderen dreigt een enorm personeelstekort dat structureel zal zijn tot ver na de piek van de vergrijzing die in 2035 valt. Verbetering van arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden zijn gewilde kapstokken voor uitstroombeperkende maatregelen. Instroombevordering is nog een andere ingang voor capaciteitsbevorderende maatregelen vernieuwingen in het beroepsonderwijs (werken vanuit competenties; ontwikkelen van beroepsoverstijgende vaardigheden als onderzoek, innovatie en burgerschapszin, afzwakking scheidslijn care en cure, samenwerking onderwijs-zorgpraktijk); aanpassingen in de verpleegkundige beroepenstructuur Op dit moment komt circa 95% van alle zorginkomsten uit de reguliere zorgfinanciering en collectieve middelen, terwijl dit over een aantal jaren nog maar de helft of zelfs minder is! De AWBZ wordt steeds verder uitgekleed en zal zich in de toekomst beperken tot mensen met een ernstige langdurige zorgvraag. 4.1.7 Financieel economische trends Zorgdiensten zijn niet langer volledig collectief gefinancierd. Zowel “reguliere” zorgaanbieders als nieuwe toetreders zullen inspelen op de toenemende vraag naar zorg. Dit heeft geleid tot een zekere “commercialisering” van de zorg in die zin, dat vooral ook diensten worden aangeboden waarvoor een koopkrachtige vraag is. Bij het aantrekken van “privaat” kapitaal zullen zowel reguliere instellingen als nieuwe toetreders rekening houden met de eisen van kapitaalverschaffers (banken, institutionele beleggers) zoals degelijk onderbouwde ondernemingsplannen, de inbreng van eigen vermogen, de aanwezigheid van financiële reserves van instellingen, etc. Hoe gaat het verder met de AWBZ, de ZVW en de WMO; de marktwerking en de vraagsturing, de aanpassingen in bekostigingsmodellen zoals cliëntgebonden-, pakketgebonden- en prestatiegebonden financieringswijzen en nieuwe vormen van zelforganisatie en zorginkoop. Relevant is ook de stroom aan nieuwe ideeën en praktijken ter ontlasting van de collectiviteit: financiële prikkels ter bevordering van preventie (verruiming basispakket, garantiefonds….); verschuiving in de verhouding publiekprivate financiering en vormen van publiek-private samenwerking zoals bijvoorbeeld in het kader van particuliere ouderenzorg, zorghotels, zorgboerderijen, zorgboulevards, ‘one stop centers’, ‘in house clinics’; versterken eigen aandeel van burgers in financiering en levering van zorg met opties als: sparen voor de oude dag, burgerpolis voor sociale zekerheid, verhoging eigen bijdragen, versterking van de markt van aanvullende verzekeringen, combineren van verzekeringen (zorg-levensverzekering; zorgverzekering-hypotheek; zorg-pensioenverzekering); ideeën ook over de mogelijkheid van financiële/belastingtechnische prikkels voor mantelzorg, vrijwillige zorg. Wooncorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten zijn steeds vaker op zoek naar extra diensten om hun dienstverlening naar bewoners en huurders te verbeteren of om de waarde van hun woningen te verhogen (luxe segment). Ook worden deze partijen vanuit overheidswege steeds meer ‘gestimuleerd’ om een groter aantal woningen geschikt te maken voor senioren, minder validen en chronisch zieken (levensloopbestendige woningen). Deze partijen zijn in de regel bereid om te investeren in de vereiste woningaanpassingen en geïnteresseerd in samenwerking met een thuiszorgorganisatie, vooral omdat de alarmopvolging dan ook goed geregeld is (personenalarmering is zonder alarmopvang en –opvolging immers niets waard voor bewoners) 4.1.8 Sociaal maatschappelijke trends Globalisering - Ook buitenlandse zorgaanbieders kunnen zich op de Nederlandse markt gaan begeven. Globalisering en informatisering versterken elkaar. Via internet kan veel informatie verkregen worden over zorg in het buitenland. Individualisering (en de reacties daarop) - Er is een overgang van het gezin naar het individu als basiseenheid van de samenleving. Dit houdt een grotere diversiteit van primaire leefvormen in, toenemende frequentie van het aantal alleenstaanden. Sterfte onder laatstgenoemde is hoger, ze gebruiken meer medicijnen en hebben meer kans op ziekenhuisopname en doen doorgaans een groter beroep op thuiszorg. Toename aantal dak- en thuislozen. Toename culturele diversiteit - De allochtone bevolking in Nederland groeit sterk. De ontwikkelingen kunnen een grote impact op de thuiszorg hebben. Mantelzorg komt relatief vaker voor, maar naarmate jongere allochtonen zich meer gaan aanpassen aan de Nederlandse cultuur zal de bereidheid tot mantelzorg en huisvesting van bejaarde ouders waarschijnlijk


Ondernemersplan Zorgstart

-

Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

afnemen. Hierdoor zullen ze een groter beroep doen op zorg. Problemen die hierin worden voorzien hebben vooral te maken met communicatie en informatievoorziening. Feminisering - Verwacht wordt dat vooral door een verdere toename van vrouwen in hogere managementposities in thuiszorgorganisaties een cultuurverandering in dit type organisaties zou kunnen optreden. Intensivering - Voor de thuiszorg betekend intensivering vooral dat nieuwe generaties hogere eisen gaan stellen aan de dienstverlening. Informalisering - Mensen worden onafhankelijker en zelfstandiger ten opzichte van elkaar waardoor gezagsproblemen ontstaan.

In de reeks sociaal maatschappelijke trends mag het bedrijfsleven niet onvermeld blijven. De nieuwe managementcultuur van maatschappelijk verantwoord of maatschappelijk betrokken ondernemen, leidt tot nieuwe verbindingen en samenwerkingsarrangementen rond leefbaarheid, veiligheid en zorg. 4.1.9 Politieke ontwikkelingen Op het gebied van zorg is er de tijdelijke beleidsregel Volledig Pakket Thuis (VPT) als extra mogelijkheid voor het bieden van zorg aan zorgbehoeftigen die zelfstandig willen blijven wonen. 4.1.10 Ontwikkelingen gemeente Haarlem

4.1.11 Ontwikkelingen zorgvraag Meeste toekomstige senioren hebben nog niet veel nagedacht over de periode waarin zij niet meer geheel voor zichzelf kunnen zorgen. • Zelfstandig wonen met thuiszorg is de meest aantrekkelijke manier van zorg ontvangen op de oude dag, verzorgingstehuizen zijn niet populair. • Wens om samen te wonen met gelijkgestemden dominant aanwezig onder toekomstige senioren. • Helft van de toekomstige senioren wil samen wonen met mensen van een gelijk welstandsniveau, de andere helft maakt het niet uit of heeft zelfs een voorkeur van mensen uit verschillende lagen van de bevolking • Eén vijfde van de toekomstige senioren woont liefst samen met mensen met dezelfde geloofsovertuiging. • Merendeel toekomstige senioren woont liefst dichtbij de kinderen en in de buurt waar ze nu ook wonen. De wens om in een rustige wijk in een dorp te wonen is dominant onder toekomstige senioren. • Het merendeel van de toekomstige senioren is niet bereid de volledige zorg voor een zieke ouder op zich te nemen. Vrijwel iedereen is bereid om voor iemand in de buurt boodschappen te doen of regelmatig een gesprekje te voeren. Velen verwachten dat de zorgsector hier adequaat op zal (en moet) inspelen. In relatie tot hun hulpverleners worden zorggebruikers mondiger; ze weten ook meer want door internet vermindert de informatie-asymmetrie; ze willen informatie over keuzemogelijkheden, zelf beslissingen nemen en de regie in eigen hand houden; ze letten op kwaliteit en op de mogelijkheid van zorg op maat van eigen waarden en leefstijl; ze zoeken en krijgen ingangen voor inspraak (klantonderzoek, cliëntenraden) en handreikingen voor dialoog; ze manifesteren zich als patiëntenorganisaties en dienen zich als community’s van ervaringsdeskundigen aan op het web en op het tableau vivant van de zorginkoop (de eerste voorbeelden van aanbesteding van zorg door cliënten zijn daarbij al gesignaleerd.


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

4.1.12 Concurrentiepositie De overheid streeft via modernisering van de AWBZ naar meer marktwerking met als belangrijkste doelen kostenbesparing en kwalitatief betere zorg. Door ‘ontschotting’ van de oude AWBZ-sectoren kunnen zorgaanbieders ook buiten de eigen AWBZ-sector zorg verlenen. Verder is de toetreding van nieuwe aanbieders op de zorgmarkt vergemakkelijkt en zijn de regels voor het persoonsgebonden budget sterk vereenvoudigd, wat resulteert in een toenemend aantal particuliere dienstverleners. Zorgkantoren kunnen zelfstandig beslissen met welke (nieuwe of bestaande) zorgaanbieders contracten worden afgesloten. Hierbij zullen ongetwijfeld die zorgaanbieders de voorkeur krijgen die de beste prijs/prestatieverhouding (kwalitatief hoogstaande zorg tegen een scherpe prijs) bieden en dat zijn niet bij voorbaat de bestaande thuiszorginstellingen. Er is een discrepantie tussen wat cliënten door de thuiszorgaanbieders geboden wordt en wat ze graag willen krijgen. Het verkrijgen van thuiszorg kost de cliënt veel en de doelgroep krijgt niet voldoende waarde geboden als de cliënt de dienst afneemt van de thuiszorgorganisatie. Hierin wordt door de overheid gepoogd een verandering te brengen door kwaliteitskaders, wet- en regelgeving, contracten met zorgkantoren, contracten met de gemeente enz. Onze eigen ervaring met de thuiszorgorganisaties binnen Haarlem is dat ze veel beloven van wat door de overheid wordt geëist, maar in de praktijk blijkt dit vaak niet doorgevoerd te zijn. Hierbij valt te denken aan vaste tijden waarop de cliënten hulp krijgen of vaste medewerkers. De intensiteit van de concurrentie in deze bedrijfstak hangt af van vijf basisfactoren: 1) Toetreed- en uittreedbarrières. 2) Macht van de afnemers 3) De substituten 4) De macht van de leveranciers 5) Rivaliteit op de markt. Deze factoren bepalen voor een groot deel het uiteindelijke winstpotentieel in de bedrijfstak, gemeten in termen van opbrengsten uit geïnvesteerd kapitaal op lange termijn. Door het toepassen van concurrentiestrategieën wordt het mogelijk om een positie binnen de markt te werven. We kunnen onze positie verstevigen door positie verbeterende strategieën toe te passen om concurrentievoordeel te behalen. Hierbij moeten we ons richten op de cliënt, de differentiatie in het zorgaanbod en de kosten die gemaakt worden door ons voor het realiseren hiervan. De vraag is of de concurrentiepositie van ons verbeterd kan worden door de positie van de cliënt te verbeteren. Wij richten ons ook op de huisartsen, specialisten en het ziekenhuis omdat deze cliënten vaak doorverwijzen naar een thuiszorgorganisatie. Om te cliënt in staat te stellen keuzes te maken binnen de thuiszorgmarkt moeten we de cliënt een waardebod kunnen aanbieden. Er is al gebleken dat cliënten zeer tevreden zijn over Zorgstart met een gemiddelde waardering van een 8,2. De verwachtingen van de cliënt worden ook door de omgeving van de cliënt beïnvloed, zoals familieleden, buren en/of vrienden. Hierbij moeten we inspelen op de individuele behoeften van de cliënt en met toestemming van de cliënt, de naaste betrokkenen zoveel mogelijk in het zorgproces te betrekken. Zo hebben wij een vragenlijst ontwikkeld voor mantelzorgers om in kaart te brengen wat hun belasting is en wat hun wensen en behoeften met betrekking tot het zorgproces. Concurrentievoordeel Zorgstart (Vergeleken met diverse thuiszorgaanbieders in de regio Haarlem) Gespecialiseerd in wondzorg, stomazorg en palliatieve zorg Gemiddelde waardering 8,2 Nauwe samenwerkingsverbanden met ketenpartners en gemiddelde tevredenheid van 9,2 Vooruitstrevend en innovatief Verkregen loyaliteit cliënten Concurrentiepositie verbeteren door samen te werken met andere thuiszorginstanties Betrouwbare en kwalitatief hoge zorg Continuïteit in zorg en medewerkers Aanbod wordt continu afgestemd op de wensen van de cliënt Medewerkers worden niet pas geschoold als het nodig is, maar is geschoold en kan direct ingezet worden als dat nodig is. Medewerkers uit verschillende disciplines werken samen in plaats van ieder op zijn eigen gebied.


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

4.2 Doelgroep Zorgstart -

(psycho)somatisch Verpleging en verzorging Psychogeriatrisch Psychiatrisch en psychosociale Palliatief terminale zorg

4.2.1 Eisen van de doelgroep De volgende punten die wij gaan integreren binnen ons beleid zijn als belangrijk voor de cliĂŤnt naar voren gekomen: - ContinuĂŻteit: in tijd en dezelfde medewerkers. - Bejegening: juiste bejegening door zorgverleners. Hiervoor hebben wij gedragscodes opgesteld. - Deskundigheid: kennis en vaardigheden van zorgverleners - Zorg op afroep: aanvullende thuiszorg buiten de vaste tijdstippen. Dit kan door onze 24 uurs bereikbaarheid. - Aanpassingen en hulpmiddelen: aangepaste woning - Ketenzorg: afstemming van de thuiszorg met andere zorgaanbieders Andere elementen /aspecten zoals onderstaand weergegeven worden lager geprioriteerd, maar zijn wel belangrijk. - toepassing van thuiszorgtechnologie; - taakintegratie; - informatie over thuiszorgaanbod; - kosten van de thuiszorg; - vrijheid in keuze van zorgverlener.

4.2.2 Ons Dienstenaanbod -

Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Palliatief terminale zorg

4.2.3 PGB en particuliere tarieven 07.00 – 20.00

Afroep (10% toeslag )

PV

32,50

35,75

VP

48,00

52,80

BEG-I

35,60

39,16

24 uurs dienst

Waak

350,00

-

24 uurs dienst

Slaap

420,00

-


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

4.3 Swot analyse Sterke punten Zorgstart -

-

-

-

Samenhang in zorg (cliënttevredenheidsonderzoek 2011) Zorgstart scoort op 10 van de 14 dimensies van het CQ tevredenheidsonderzoek onder cliënten hoger dan de spiegelinformatie van het meetbureau. Zorgstart is vergevorderd bij de opzet van het team ouderenzorg Organisatie en medewerkers krijgen indrukwekkende hoeveelheid complimenten en buitengewoon hoge scores in tevredenheidsonderzoeken onder cliënten, huisartsen en assistentes. (Initiele audit) Risicoanalyses zorg voor veilige zorg in samenwerking met ketenpartners. Zorgstart loopt in Haarlem ver voor op concurrenten met preventieve zorg, een afgestemd zorgdossier en ontwikkeling van beleid op risico’s in samenwerking met huisartsen en de GGZ. Door kleine schaalgrote van Zorgstart kan er makkelijk ingespeeld worden op organisatorische veranderingen

Kansen -

-

-

-

Zorgstart ontwikkeld thuiszorgapps en software om zorg effectiever te maken; www.thuiszorgapps.nl Het beroep dat wordt gedaan op de zorg verandert en wordt groter. Innovatie speelt daarin een sleutelrol Verbetering van arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden zijn gewilde kapstokken voor uitstroombeperkende maatregelen. Wooncorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten geïnteresseerd in samenwerking met een thuiszorgorganisatie, vooral omdat de alarmopvolging dan ook goed geregeld is (personenalarmering is zonder alarmopvang en –opvolging immers niets waard voor bewoners Toenemende frequentie van het aantal alleenstaanden. Toename culturele diversiteit Zelfstandig wonen met thuiszorg is de meest aantrekkelijke manier van zorg ontvangen Innovatie kan een kans zijn om zorgvraag en de daarmee verbonden uitgaven aan zorg te verminderen. Het vormen van een krachtige (kennis)ketenzorg en preventief werken EPD

Zwakke punten Zorgstart -

Aanboren van andere financieringsbronnen.

-

Inzet van technologische ontwikkelingen zoals telemonitoring en domotica en daardoor arbeidsbesparende technologieën moeilijk te bewerkstelligen wegens gebrek aan financiën.

Bedreigingen -

-

-

-

Instroom aan zorgpersoneel (alle niveaus) niet hoog genoeg om aan toekomstige zorgvraag te voldoen De AWBZ wordt steeds verder uitgekleed en zal zich in de toekomst beperken tot mensen met een ernstige langdurige zorgvraag. (onzeker overheidsbeleid) Kosten en opbrengsten van innovaties lonen niet (voldoende). Bijvoorbeeld preventie wordt niet vergoed in zorgverzekeringspakket. Nog geen prestatiegerichte bekostiging vanuit AWBZ waardoor het effectieve werken van Zorgstart (nog) weinig zal opleveren. Slecht functionerende aanbieders zullen niet snel van de markt verdwijnen omdat er niet daadwerkelijk wordt ‘afgerekend’.


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

4.4 Confrontatiematrix Scope marketingdoel

Kansen

Bedreigingen

Sterkten

Aanvallen

Verdedigen

(sterkten gebruiken om kans te benutten)

Sterkte gebruiken om bedreiging af te weren

De kennis en ervaring op gebied van preventief risico’s analyseren wordt ingezet om effectieve softwareprogramma’s en app’s te ontwikkelen zodat de zorg efficiënter wordt ingericht zonder dat daarvoor innovatieve projecten opgezet moeten worden. Zorgstart ontwikkeld zelf innovaties die worden ingezet voor verbetering van de eigen organisatie.

Medewerkers en de organisatie krijgen indrukwekkend aantal complimenten. De voldoening van medewerkers komt naar voren. Dit maakt het een zeer prettige organisatie om voor te werken. Door het opbouwen van een goede naam, ook voor medewerkers, zal de instroom van personeel positief zijn. Ontevreden medewerkers uit grotere organisaties zoeken meer voldoening en waardering in organisaties zoals Zorgstart.

Met de opzet van het team ouderenzorg kunnen we binnen Haarlem woningcorporaties aanspreken om samen te gaan werken. Daarbij kunnen we alarmopvolging inzetten als dienst. Met deze dienst kunnen we ook andere financieringsbronnen aanspreken.

Zorgstart kan gemakkelijk inspelen op organisatorische veranderingen. Hiermee kunnen we de organisatie snel afstemmen op veranderingen opgelegd door de overheid.

Met het team ouderenzorg kunnen we de kans op een krachtige keten op te zetten afstemmen op een gezamenlijke visie op zorg. We kunnen hiermee voorlopen op concurrenten. Zwakten

Kansen

Bedreigingen

Versterken

Neutraliseren

Zwakte verbeteren om kans te benutten

Zwakte verbeteren neutraliseren

De risicoanalyses tijdens de zorg aan cliënten en daarmee de preventieve aanpak om risico’s op te sporen voorkomen voor een groot deel verslechtering van de cliëntsituaties. Cliënten worden daardoor minder afhankelijk van zorg waardoor er kosten bespaart worden. De inzet van domotica is daardoor minder vaak noodzakelijk.

Innovaties zullen geld gaan opleveren wegens de inzet in de organisatie en de wijze waarop we de innovatie op de markt willen introduceren bij andere organisaties.

Zorgstart kan zelf ontworpen innovaties in de praktijk toepassen waardoor het aanboren van andere financiën in de toekomst makkelijker zal worden. Zorgstart wil vooraanstaand zijn op het gebied van ontwikkeling van nieuwe software en communicatie met smartphones. Dit levert Zorgstart besparingen op met betrekking tot afname van software van een leverancier, maar wij kunnen dit ook op de markt introduceren zodat andere (thuiszorg)organisaties dit product ook willen en kunnen kopen. Dit bevordert effectiviteit en kwaliteit.

om

bedreiging

te


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

Bijlage Financieel plan Exploitatiebegroting 2009 en 2010 zijn ingevuld naar werkelijke cijfers vanuit de jaarrekening. Zorgstart heeft de eerste twee jaar veel geinvesteerd in kwaliteit zoals de HKZ en in de deskundigheid van medewerkers. Met deze basis kunnen we winstgevend worden in de jaren erna. Zorgstart wil per jaar een groei bereiken van 5%. Op basis daarvan zijn de cijfers voor 2011 en 2012 vastgesteld. Met de kwaliteit het onderscheidende vermogen verwacht Zorgstart in 2012 afspraken te kunnen maken met het zorgkantoor. We kunnen als nieuwe organisatie in 2012 maximaal voor 100.000,00 euro aanbesteden. Omzet en brutowinst Omzet PGB PV + Omzet PGB VP + Omzet PGB Begeleiding individueel + Inkomsten via hoofdaannemer / zorgkantoor Totaal omzet Kosten Algemene kosten Contributies, abonnementen branchevereniging en vakliteratuur Telefoon en faxkosten Kantoorbenodigdheden Computerkosten Accountantskosten Kleine aanschaffingen Bedrijfsverzekeringen (beroeps-/bedrijfsaanspr.) Bank-/incassokosten Reis-/verblijfskosten Overige algemene kosten Overige advieskosten HKZ audit en interne audits Afschrijvingen Autokosten Personeelskosten Salaris directieleden C. Rouwenhorst –Zweeris en S. Rouwenhorst Brutolonen en salarissen Overige personeelskosten Vrijwillige sociale lasten Verplichte sociale lasten Pensioenpremies Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Compensatieuren Reiskosten en vergoedingen Scholingskosten Uitbesteed werk Verkoopkosten Reclame en advertentiekosten Totaal kosten Saldo voorgaande jaar Bedrijfsresultaat

2009 17038,00 3049,00 1829,00 829,00 22768,00 2009

2010 47038,00 16341,00 35129,00 14320,00 112828,00 2010

2011 49389,00 17158,00 36885,00 15036,00 118468,00 2011

2012 51859,00 18015,00 38729,00 100000,00 208603,00 2012

1718,00

5797,00

4800,00

4800,00

1579,00 3161,00 3091,00 1441,00 58,00 322,00 396,00 8,00 0,00 0,00 62,00 0,00

4097,00 3713,00 3417,00 3020,00 1056,00 673,00 106,00 42,00 245,00 6712,00 182,00 1710,00

5000,00 4000,00 3500,00 3171,00 1100,00 1000,00 150,00 60,00 250,00 1500,00 190,00 1900,00

7500,00 4500,00 3500,00 5583,00 1936,00 1760,80 200,00 100,00 250,00 1500,00 200,00 3345,00

20562,00

41457,00

42000,00

45000,00

388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1914,00 0,00

15228,00 1308,00 2162,00 1957,00 1328,00 1888,00 814,00 515,00 1710,00 2599,00 15782,00

15989,00 1373,00 2500,00 2054,00 1394,00 1982,00 2000,00 600,00 2000,00 3000,00 5000,00

28153,00 2417,00 3000,00 3616,00 2454,00 3489,00 3521,00 600,00 3521,00 5282,00 0,00

127,00 34827,00 -12059,00

2045,00 117853,00 -12059,00 -17084,00

2000,00 108513,00 -17084,00 -7129,00

2000,00 138227,00 -7129,00 63247,00


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid


Ondernemersplan Zorgstart Wijzigingsdatum

01-januari-2011

Versie

Verantwoordelijke

Algemeen directeur

Pagina

Beleid

Ondernemersplan Zorgstart  
Ondernemersplan Zorgstart  

ggggggggggggggggggggggggg

Advertisement