Page 1

ZorgpleinNoord • Rummerinkhof 2 • 9751 SL HAREN • T (050) 575 74 70 • F (050) 575 74 82 info@zorgpleinnoord.nl • www.zorgpleinnoord.nl

Nieuwsbrief Winter

• Het Gronings Mobiliteitsnetwerk, een dubbelinterview. • Leven(s)lang in Zorg en Welzijn. De kracht van generaties.

JANUARI

13 januari Mobiliteitsnetwerk Drenthe Zie voor locatie www.zorgpleinnoord.nl 20 januari ZorgpleinNoord Proeverij Arbeidsrecht ZorgpleinNoord te Haren

MAART

FEBRUARI

1 februari Conferentie Leven(s)lang in Zorg en Welzijn De kracht van generaties Golden Tulip, Zeegse

10 maart ZorgpleinNoord Proeverij Ayton ZorgpleinNoord te Haren

19 maart Open Dag van de Zorg De Der Aa-kerk, Groningen Het Koopmansplein, Assen


Acht vragen aan Rob Jaspers

Maandag 29 jl. is het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) gelanceerd. Doel is kennis over demografische veranderingen in Noord-Nederland samen te brengen op één centraal punt. www.vanmeernaarbeter.nl/kknn

Onverwacht grote instroom in de opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige. Het Stagebureau Expertisecentrum coördineert een actie voor het werven van stageplaatsen. Zie voor meer informatie: www.hetstagebureau.nl

Nieuw: de digitale nieuwsbrief van ZorgpleinNoord! Meld u aan op www.zorgpleinnoord.nl Wilt u weten wat ons bezighoudt? Volg ZorgpleinNoord dan op twitter!

Anja Belle heeft onderzoek gedaan naar ZorgpleinNoord en haar aangesloten welzijnsorganisaties. U vindt het onderzoek op www.zorgpleinnoord.nl/arbeidsmarkt

Meer nieuws vindt u op www.zorgpleinnoord.nl

1 In de vorige nieuwsbrief werd door de heer Cnossen, directeur/bestuurder bij Elker, de vraag gesteld wat Elker en VNN van elkaar kunnen leren. Hij heeft helemaal gelijk. Elker is goed in opvoedings- en opgroeiondersteuning. Wij richten ons op de verslavingsproblematiek van onder andere jongeren. Daarmee vullen we elkaar goed aan. Soms doen zich praktische problemen voor. Voor ons is het vaak moeilijk om voor een jongere die intramuraal goed geholpen is een goede, passende woonplek te vinden. Er zijn voor ons op dat gebied te weinig mogelijkheden. Samenwerking met Elker zou in de uitstroom veel kunnen oplossen. Omgekeerd kan voor Elker verslaving bij een jongere een contra-indicatie zijn, terwijl de jongere eigenlijk wel hulp en begeleiding van Elker nodig heeft. Uitwisseling van kennis en ervaring is een goede eerste stap om de keten rond te krijgen. 2 Wat drijft u in uw loopbaan? Het werken met mensen. Het mooie van werken bij VNN is dat je ook voor mensen werkt. Ik ben twee jaar geleden overgestapt van het bedrijfsleven naar VNN. Waar ik specifiek mijn bed voor uitkom, en wat ook de ambitie van VNN is, is dat het te gek voor woorden is dat verslaving van generatie op generatie wordt overgedragen. Wij werken hard om die cirkel te doorbreken. 3 Welke ontwikkelingen in zorg en welzijn spreken u aan? Dat zijn er twee. Wat opvalt als je uit het bedrijfsleven komt, is dat de wet- en regelgeving in de zorg controle, beheersing en wantrouwen uitstraalt. Dit leidt tot ongelofelijk veel bureaucratie. Ik vind dat absurd en ben er van overtuigd dat het niet werkt. Kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid worden gemaakt door professionals in het primaire proces, in hun relatie met de cliënt. Ik vind dat een zorgprofessional bij VNN optimaal en zelfstandig zijn werk moet kunnen doen en op het uiteindelijke resultaat moet worden aangesproken. We moeten veel meer de talenten van mensen benutten! Volgens mij is er op dit gebied al wel een kentering te zien. Verder vind ik het goed dat de positie van de cliënt veel sterker is geworden in de zorg. De cliënt staat centraal. Hij heeft effectieve en doelmatige zorg nodig. 4 Welk boek of naslagwerk slaat u regelmatig open? Ik heb net het boek Simpel van Louis Cauffman gelezen. Het gaat over oplossingsgericht werken: een methodiek die door VNN omarmd wordt. We lossen samen met de cliënt het probleem op.

5 Wat is de meerwaarde van samenwerking in de zorg? VNN wil echt een netwerkorganisatie zijn. De mensen waar wij voor werken hebben bijna altijd meervoudige problematiek: we moeten wel samenwerken. Momenteel zijn we een samenwerking met Wilster/Het Poortje en Drievers Dale aangegaan om een jeugdeiland te realiseren voor jongeren met complexe problematiek. Ons motto daarbij is: ‘geen kind is ons te moeilijk’. 6 Kunt u een voorbeeld geven van een ‘uitvinding’ binnen VNN waardoor het werken makkelijker wordt? We hebben heel hard gewerkt om de papieren patiëntendossiers, VNN telt 38 locaties, te vervangen door elektronische patiëntendossiers. Verder hebben we ambulante FACTteams opgericht die de cliënt intensief kunnen behandelen in de eigen omgeving. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een elektronisch ‘FACT-bord’ waardoor de gegevens vanuit de verschillende disciplines direct in het dossier komen.

Tekst: Meta Kampen, fotografie: Stijntje de Olde

Nieuws flitsen

Rob Jaspers (53) is sinds twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland). VNN is de oudste verslavingszorginstelling in Nederland. In 1891 werd in Eelde het Sanatorium voor drankzuchtigen opgericht. We zijn met ruim 1000 medewerkers werkzaam in de drie noordelijke provincies en vangen zo’n 10.000 cliënten op. VNN richt zich heel specifiek op de jeugd: als je echt iets wilt doen, moet je risicojongeren vroegtijdig behandelen en niet wachten tot er ernstige problematiek ontstaat. In onze missie staat het bestrijden van de generatieoverdracht van verslaving dan ook centraal.

7 Wie is de volgende keer aan de beurt om deze vragen te beantwoorden? Ik zou graag Jos Oudebos, voorzitter van Het Zwarte Gat, aan het woord willen laten. Het Zwarte Gat is een stichting bestaande uit gezamenlijke cliëntenraden uit de verslavingszorg en richt zich vooral op het maatschappelijk herstel van cliënten. Jos Oudebos heeft de Wolf Kaiser Award gewonnen. 8 Welke vraag wilt u hem stellen? Als je één ding in de verslavingszorg zou kunnen veranderen om de herstelgedachte vorm te geven wat zou dat dan zijn?

2


Het Gronings Mobiliteitsnetwerk: een “Het mobiliteitsnetwerk is een middel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen. Enerzijds zijn werkgevers op zoek naar gemotiveerd personeel, anderzijds kan het voor werkgevers lastig zijn om werknemers te herplaatsen die hun oude functie niet meer kunnen of willen vervullen. Organisaties die zijn aangesloten bij het mobiliteitsnetwerk openen hun deuren voor elkaars werknemers en bieden oriënterende stages.” (Bron: website ZPN) Dat klinkt goed! Hoe werkt het in de praktijk? Hieronder een dubbelinterview met Lieve Vanderweyden van Nieuw Woelwijck. Dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten en Truus Koning van Het Oude Ambt, een stichting die zich richt op welzijn, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. Beide betrokken bij het eerste succes binnen het Groningse Mobiliteitsnetwerk.

Lieve Vanderweyden: “Mensen die zorgen voor anderen, verdienen het dat anderen ook voor hen zorgen”

Ik zie het netwerk echt als een extra kans om mensen verder te helpen. Er zijn verschillende redenen waarom werknemers van Nieuw Woelwijck soms op zoek moeten naar een nieuwe baan. Het werk is zwaar en vraagt veel van de belastbaarheid van medewerkers. Daarbij werken we met fulltime contracten en dat kan problemen in de privésituatie opleveren, bijvoorbeeld als er kinderen komen. Onze bewoners kunnen niet goed omschakelen en dat proberen we met de fulltime contracten van de begeleiders zo veel mogelijk te beperken. Een derde reden om verder te kijken is het ontbreken van doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld management functies. Onze zogenaamd platte organisatie kent weinig overhead en we hebben naast de zorg voor woongroepen weinig andere werkzaamheden. Als iemand een andere uitdaging zoekt, kunnen wij deze niet bieden en moet de werknemer wel elders kijken. Een van onze groepsleiders, zij werkte zo’n vijf jaar bij ons, had ernstige rugklachten. Zij was al een tijd op zoek naar een fysiek lichtere baan, maar dat is moeilijk voor een vijftigplusser. Daarbij was ze opgeleid als maatschappelijk werker, maar had ze geen recente werkervaring. Ze was

na twee jaar echt moedeloos van het solliciteren. Ik heb haar situatie geschetst in het netwerk en gevraagd of iemand een werkervaringsplek voor haar had. Want dat was juist wat ze nodig had om verder te komen: werkervaring!

Tekst: Meta Kampen, fotografie: Fenneke Bouwman

Lieve is personeelsmedewerker verzuim- en re-integratie en coördinerend groepsleider op een woongroep in Nieuw Woelwijck. We hebben ons bij het netwerk aangesloten omdat we alle hulp die we kunnen krijgen, moeten grijpen. Er zijn bij ons af en toe mensen die op zoek moeten naar een beter passende baan. Maar omdat onze mensen echt kiezen voor de zorg en voor de filosofie van Nieuw Woelwijck, is het vaak moeilijk om Nieuw Woelwijck los te laten. De stap naar een andere werkgever is heel groot.

Ik had mijn hoop eerlijk gezegd al een beetje op Truus Koning van Het Oude Ambt gevestigd. Onze groepsleider leek me echt iemand voor Het Oude Ambt en ze woonde ook nog in Winschoten. Truus en ik hebben gebeld en al snel is er toen een afspraak gemaakt. Onze medewerker kon voor een aantal maanden aan de slag in de sociale activering. We hebben twee evaluatiegesprekken gevoerd. De medewerkster werd goed begeleid en werd steeds enthousiaster. Toen er na vijf maanden een vacature kwam voor 32 uur kon ze bij Het Oude Ambt aan de slag. Echt een succesverhaal. Natuurlijk lukt dit niet bij iedereen, maar veel mensen zijn al erg geholpen met werkervaring en een nieuw netwerk. Wij gaan het netwerk ook in de toekomst gebruiken! Ik heb nu bijvoorbeeld een man van rond de vijftig die heel erg geschikt zou zijn voor de bejaardenzorg. Hij heeft tien jaar werkervaring in de zorg, maar loopt nu vast in het groepswerk. Ik kan me voorstellen dat hij ook door de contacten die ik in het netwerk opdoe, een andere baan kan vinden. Ik ben me er van bewust dat je als vragende werkgever je kandidaten zorgvuldig moet selecteren. Je moet er echt van overtuigd zijn dat een kandidaat in potentie zou kunnen beantwoorden aan de vereisten. Pas dan kun je je medewerker en de andere werkgever motiveren en kan er bij alle partijen geloof in nieuwe mogelijkheden ontstaan. 3


dubbelinterview Truus Koning: “Je zoekt elkaar makkelijker op omdat je elkaar in het mobiliteitsnetwerk tegenkomt”

Truus Koning is Hoofd financiën/personeel en arbeid bij Het Oude Ambt. Het Oude Ambt doet mee aan het netwerk omdat we aan de slag moeten met ‘mobiliteit’. In Oost-Groningen zijn mensen behoorlijk ‘vastgeroest’. Werknemers lopen vaak vast. Ze zijn toe aan een nieuwe uitdaging, maar het is moeilijk om je zekerheden op te geven. Daarbij wordt reizen naar een andere plek vaak als een obstakel gezien.

Na een gesprek met die medewerkster waren ook wij ervan overtuigd dat ze goed bij ons zou passen. Ze was vijf maanden bij ons toen er een vacature ontstond. Ze heeft hierop gesolliciteerd en ze is meteen door ons aangenomen. Binnen een half jaar had ze een normaal dienstverband van 32 uur. Normaal gesproken waren we waarschijnlijk niet met haar in contact gekomen, ze is al wat ouder en had geen werkervaring. Maar we hebben nu een hele goede kracht gevonden!

In het mobiliteitsnetwerk vind ik een stuk herkenning: problemen waar andere organisaties mee kampen, hebben wij ook. Dat vind ik prettig. Daarbij kunnen we veel van elkaar leren. Het Oude Ambt is natuurlijk een vrij kleine organisatie: we hebben veel aan de kennis en ervaring van de grotere organisaties die aangesloten zijn.Door de mogelijkheden binnen het netwerk te verkennen, kun je mensen een werkervaringsplaats bieden en zo de drempel verlagen: ze komen in ‘beweging’. Zo heeft een medewerker van ons met een ‘bureaubaan’ een snuffelstage van twee weken als activiteitenbegeleider bij Old Wolde gelopen. Dat was het helemaal voor hem. Iemand anders is bij mij geweest om te praten over welzijnswerk en kwam er zo achter dat het helemaal niets voor haar is. En zonder het netwerk was het een-tweetje met Nieuw Woelwijck natuurlijk niet mogelijk geweest. Lieve Vanderweyden had al een keer aangegeven een goede en gemotiveerde medewerkster te hebben die werkervaring in het welzijnswerk op wilde doen.

Voorwaarde om zo’n geslaagde uitwisseling tot stand te brengen is dat het geen verplichting is. De kandidaat moet passen in zijn nieuwe werkomgeving en het moet voor iedereen op vrijwillige basis zijn. Je moet jezelf niet, omdat je zo graag wilt helpen, benadelen. Maar het allerbelangrijkste is en blijft onderling vertrouwen!

Meer informatie over de netwerken vindt u op www.zorgpleinnoord.nl

4


Leven(s)lang in Zorg en Welzijn

De kracht van generaties

Medewerkers uit verschillende generaties hebben als het ware een verschillende culturele achtergrond. Daardoor is het vaak gemakkelijk communiceren met mensen uit je eigen generatie. In je jeugd luisterde je naar dezelfde muziek, je noemde de leraren bij de voornaam of juist niet, en je vond trouwen een romantisch idee of een verzinsel van het patriarchaat. De beroemde generatiekloof kan vervelende gevolgen hebben. Dat hoeft echter niet. Je kunt de verschillen tussen generaties ook in je voordeel laten werken. Mensen uit verschillende generaties brengen hun eigen kwaliteiten mee. Personen die behoren tot de protestgeneratie (geboren voor 1955) zijn bijvoorbeeld sterk

in het bedenken van nieuwe dingen en het vinden van draagvlak, terwijl de pragmatische generatie (1970-1985) gericht is op het – liefst snel – in de praktijk brengen van iets nieuws.* Als een organisatie er in slaagt deze kwaliteiten goed te combineren zal dat tot goede resultaten leiden. Een goede generatiemix en het benutten van de kwaliteiten van de verschillende generaties, maakt dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich kunnen ontplooien. In het licht van de toenemende gemiddelde leeftijd in zorg- en welzijnsorganisaties en de krimpende beroepsbevolking is extra aandacht voor de wensen en kwaliteiten van jongeren op zijn plaats. Wat vinden jongeren een aantrekkelijke werkomgeving, hoe komen zij het beste tot hun recht en hoe zoeken ze naar werk? In sommige plattelandsregio’s zijn deze vragen nog pregnanter, omdat veel jongeren, bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding, naar de stad trekken. Hier gaat het niet alleen om een aantrekkelijke werkomgeving, maar ook om een aantrekkelijke woonomgeving. Aan Rob Engelsman, directeur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, is in dit kader

de vraag gesteld: hoe kunnen werkgevers de leegloop van het platteland keren?

Tekst: Ellen Offers

Op 1 februari 2011 organiseert ZorgpleinNoord de conferentie ‘Leven(s)lang in Zorg en Welzijn. De kracht van generaties’. In organisaties zijn medewerkers van alle leeftijden aanwezig. Organisaties besteden al veel aandacht aan leeftijd gekoppeld aan de levensfase van hun medewerkers. De spreiding in leeftijd in de organisatie betekent echter ook dat de medewerkers afkomstig zijn uit verschillende generaties. Wat betekent dit voor een organisatie?

Rob Engelsman directeur van SNN verwoordt het als volgt: “Zoals ik in mijn workshop op 1 februari a.s. zal aantonen zal de arbeidsmarkt voor werkgevers in Noord-Nederland de komende jaren in snel tempo verslechteren. De babyboomgeneratie verdwijnt of is al verdwenen, de braindrain uit het Noorden houdt aan, de economie groeit (langzaam, snel of explosief) en het platteland ziet steeds meer inwoners vertrekken. Voor werkgevers in zorg en welzijn betekent dit dat ze een goed bod moet hebben op een personeelsmarkt, waarin ze moeten concurreren met meer ‘sexy’ bedrijfstakken als horeca en toerisme, of bedrijfstakken met reguliere bedrijfstijden en/of hogere salarissen. Op dat punt moeten werkgevers in de sectoren zorg en welzijn snel en eensgezind aan de slag om te voorkomen dat ze achter het net vissen!” *Er bestaan allerlei generatie-indelingen. De hier genoemde generatietypen zijn ontleend aan Becker (Bontekoning 2008).

Meer Lezen? • Generatiegolven als vernieuwingsimpulsen Bontekoning, A.C. (2008). Over de verborgen kracht van generaties. In: M&O. januari/februari 2008, p. 37-51

• Generatie Einstein

Boschma, Jeroen & Inez Groen (2006). Slimmer, sneller en socialer: communiceren met jongeren van de 21ste eeuw. Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij

• De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt André van der, e.a. (2009). Een Manpower witboek 2010. Kwartel, ZorgWerk en ZorgWerkers in 2025. • De ‘Z-generatie’ als wenkend toekomstperspectief. Utrecht: Motivaction/Prismant

• Grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders Spangenberg, Frits & Martijn Lampert (2009). Amsterdam: Nieuw Amsterdam Enkele van deze publicaties zijn in pdf beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl

De conferentie in het kort • Dinsdag 1 februari 2011 van 09.30 – 17.00 uur. • Het Golden Tulip te Zeegse. • Vijf workshops: – De jeugd deugt. – Succesvol werven met sociale media. – Strategische personeelsplanning. – Alle generaties als vitale kracht in zorg en welzijn. – De regio in balans. • Twee presentaties over generaties en generatiemanagement in zorg en welzijn • Een afwisselend programma voor bestuurders, managers, P&O’ers, communicatieadviseurs en beleidsmakers uit zorg en welzijn, overheden en onderwijs in Noord-Nederland. • Kosten voor deelname bedragen € 175,00. • Aanmelden kan via www.zorgpleinnoord.nl 5


ZORGPLEINNOORDNIEUWS Mantelcontract Zorgverzekeraar Agis en ZorgpleinNoord

Lerend netwerk duurzame inzetbaarheid van start in 2011!

Op 14 oktober jl. heeft ZorgpleinNoord een mantelovereenkomst afgesloten met zorgverzekeraar Agis. Deze mantelovereenkomst behelst een zeer aantrekkelijke regeling m.b.t. een zorgverzekeringspakket voor zowel de bij ZorgpleinNoord aangesloten organisaties als voor hun medewerkers. Agis behoort met 1,23 miljoen klanten en ruim 1.400 medewerkers tot één van de grote zorgverzekeraars in Nederland. Hiermee neemt Agis een belangrijke positie in binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

27 Januari 2011 start ZorgpleinNoord met een lerend netwerk over duurzame inzetbaarheid. In het lerend netwerk worden 10 tot 15 organisaties in zorg en welzijn bij elkaar gebracht die bezig zijn of bezig gaan met duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement. In het lerend netwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld, worden deskundigen uitgenodigd en de thema’s rondom duurzame inzetbaarheid onder leiding van een moderator verder uitgediept en concreet gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.zorgpleinnoord.nl of u kunt contact opnemen met Colijn&Partners, telefoon (020) 426 38 40.

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn vraagt om een beroepsbevolking die langer, gezonder en gelukkiger (gemotiveerder) aan de slag is en blijft. Hoe kan worden voorkomen dat mensen uitvallen? Preventiebeleid en integraal gezondheidsmanagement zijn belangrijke thema’s onder de brede paraplu van het begrip duurzame inzetbaarheid. Werkt uw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en wilt u uw kennis en ervaringen delen? Wilt u met uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid, maar weet u niet goed hoe u dat aan moet pakken? In 9 bijeenkomsten worden koplopers en volgers bij elkaar gebracht. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar in het lerend netwerk. Voor meer informatie over het lerend netwerk kunt u contact opnemen met Karin Lutterop, telefoon (050) 57 57 470, e-mail: k.lutterop@zorgpleinnoord.nl

Ida Grasdijk, directeur van ZorgpleinNoord en Dik van Schagen, Manager Zakelijke Markt van AGIS, ondertekenen de overeenkomst

Open Dag van de Zorg: Alle generaties zaterdag 19 maart 2011 Op zaterdag 19 maart 2011 organiseert ZorgpleinNoord in Groningen en Drenthe de ‘Open Dag van de Zorg’. De open dag vindt plaats in de Der Aa-kerk in Groningen en in een grote tent op het Koopmansplein in Assen. Tijdens de ‘Open Dag van de Zorg’ presenteren toonaangevende zorg- en welzijnsorganisaties en scholen in Noord-Nederland zich aan duizenden bezoekers. ZorgpleinNoord biedt u de mogelijkheid om op deze dag de bezoekers te ontmoeten. De ‘Open Dag van de Zorg’ is de plek waar arbeidsvraag- en aanbod voor de zorg- en welzijnssector samenkomen. Op deze dag kunt u uw vacatures presenteren, informatie verschaffen over zorg en welzijn in brede zin, uw organisatie op de kaart zetten, de opleidingsmogelijkheden inzichtelijk maken en beroepen in de zorg en welzijn onder de aandacht brengen. Kortom, de plek waar u uw naamsbekendheid vergroot en waar u zich kunt profileren! Wilt u meer informatie over de ‘Open Dag van de Zorg’? Neem dan contact op met Rieke Mogezomp (050 57 57 470) of kijk op www.zorgpleinnoord.nl

Maak van de nood een deugd! Ayton verzorgt ZorgpleinNoord Proeverij op 10 maart 2011 Dat de nood in de zorgsector hoger wordt, hoeven we u niet uit te leggen; feit is dat de vertaalslag van inkomsten naar personeelsinzet een steeds kritischer succesfactor in uw bedrijfsvoering vormt. De noodzaak van een uiterst efficiënte personeelsplanning is groter dan ooit. De continuïteit en kwaliteit van de zorg moeten immers gewaarborgd blijven. Maak van die nood een deugd, door nu te investeren in een nieuw personeelsbeleid! Dat klinkt ingrijpend, en dat is het ook. Maar dan hebben we het bij Ayton over de resultaten van de investering: optimale efficiency op de werkvloer, reductie van onnodig dure overcapaciteit en rust in de roosters. Met een real-time inzicht en overzicht qua inkomsten en uitgaven, en een besparing van maar liefst 3 tot 4% op de personeelskosten, waarbij de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Dát positieve effect is wat Ayton het Flexeffect® noemt. Tijdens de ZorgpleinNoord Proeverij op donderdag 10 maart zullen hier we uitgebreid bij stilstaan. Wilt u meer informatie over de Proeverij of wilt u zich aanmelden, dat kan op www.zorgpleinnoord.nl. Voor meer informatie over het Ayton, zie www.ayton.nl of neem contact op met Hans Slurink, Salesmanager van Ayton via (0182) 37 72 22.

Nieuw Aangesloten bij ZorgpleinNoord augustus - November 2010 • Psychologenpraktijk de Vaart, Assen • ZORGassist, Leeuwarden • Stichting Et Bientwark, Oosterwolde • Huisartsenpraktijk & apotheek Reitdiep, Oldehove

Meer nieuws vindt u op www.zorgpleinnoord.nl

• Stichting Peuterspeelzaalwerk, Assen • Pedagogisch Opvang Centrum Drenthe, Oosterhesselen • Nederlandse Rode Kruis, afdeling Groningen en Haren

Colofon Tekst en redactie: ZorgpleinNoord, www.zorgpleinnoord.nl, Vormgeving: Reflect Marketing Communicatie, www.reflect.nl Fotografie: Stijntje de Olde (omslag en pag. 2), www.stijntjedeolde.nl en Fenneke Bouwman (pag. 3, 4 en 6), www.fennekebouwman.nl.

6

Nieuwsbrief Winter 2010  
Nieuwsbrief Winter 2010  

Nieuwsbrief Winter 2010

Advertisement