{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

MAGAZINE OVER MENSEN, ZORG(EN), KEUZES, MEEDOEN EN GELUK

JAARMAGAZINE 2019 - TALANT

TROTS

MET

verhalen, PORTRETTEN, beelden, MENSEN, ACHTERGRONDEN en meer!


INHOUD

Voorwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Toegankelijke behandelingen bij de Poli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Trots op: Wiebe-Jan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Blijven leren, observeren en uitproberen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Eigen regie: In je kracht staan door muziektherapie. . . . . . . . . . . . . 10 Gedicht: Zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Trots op: Nynke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

16

Nachtzorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Vrijwilligers: Goudwaard!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Eigen regie: Kijken naar wat mensen kiezen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Visie op de zorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gezinshulp vanuit kinderdagcentra helpt ouders opvoeden. . . . . 22 Trots op: Abe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 “Je leert hier anders kijken naar succes”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Cliënten verheugen zich op Jouw Plan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Medezeggenschap bij Talant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 “Ons werk gaat over mens zijn zonder maskers”. . . . . . . . . . . . . . . . 32 Trots op: Ger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zij-instromer Tony pakt gouden kans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Trots op: Jaquelina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8

25

Eigen regie: “Dat je als medewerker het initiatief kunt nemen, dat is voor mij eigen regie”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bij nieuwbouw gaat het om veel meer dan alleen stenen. . . . . . . . 42 Fitter leven op de Fûgelkrite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 “Dit werk moet je voelen”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Eigen regie: “Iedereen heeft een mening en mag die vertellen:. . . . . 48 Trots op: Wesley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Eigen regie: In je ideeën geloven en ervoor gaan .. . . . . . . . . . . . . . . 52 “Dit werk maakt me een rijker mens”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Meedoen in de samenleving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

52

Colofon Coördinatie en eindredactie: Hilde Koopmans Concept & realisatie: De Bey communicatie & vormgeving Teksten: Amber Boomsma, Hilde Koopmans, Rogier Verhagen Fotografie: De Bey communicatie, Fotobureau Hoge Noorden, Team Horsthuis Video’s: De Bey communicatie & vormgeving Druk: Drukkerij Van der Eems Aan dit nummer werkten verder mee Gurbe de Boer, Elroy Joustra, Hetty van Heck, Karin Tolsma, Nynke Brouwer, Robert de Ruijter, Pieta Zijlstra. Copyright Voor overname van tekst en foto’s is toestemming nodig van de afdeling Marketing & Communicatie van Zorggroep Alliade. communicatie@alliade.nl. Contact: Talant, Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen, www.talant.nl Trots, is een jaaruitgave van Talant. Talant maakt deel uit van Zorggroep Alliade. Editie 1, 2019. Oplage 10.000 exemplaren.

2


VOORWOORD

Het allereerste magazine van Talant! Voor u ligt het eerste exemplaar van het jaarmagazine van Talant. En daar zijn we trots op. Vooral omdat we het magazine hebben gemaakt samen met veel cliënten, verwanten en medewerkers. Voortaan valt dit één keer per jaar bij u op de deurmat. We delen verhalen van de mensen uit onze organisatie. Over waar zij trots op zijn, over eigen regie en over onze medewerkers. We worden blij wanneer we de verhalen lezen van cliënten die trots zijn op hun werk, hun sport of eigen talenten. Dat ze kunnen meedoen in de samenleving. Voor het bieden van goede zorg en ondersteuning is de samenwerking tussen de cliënt, de familie en onze medewerkers van groot belang. De verschillende verhalen van medewerkers in dit magazine laten goed zien hoe divers de zorg is, maar ook hoe veelzijdig onze medewerkers zijn. Wat overeenkomt is de passie die zij hebben voor hun werk. We zijn trots op veel dingen, maar we willen ook trots blijven. Hier werken we elke dag hard aan. Veel gaat goed, sommige dingen moeten nog beter. Dit doen we graag samen; samen met cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers, organisaties en bedrijven. We wensen u veel leesplezier! Auke Jelle Kingma Pia Verhagen Silvia Vuist Oedo Zwart Directieteam Talant

TROTS

3


SPECIALISTEN

Toegankelijke behandelingen bij de Poli Het herkennen en behandelen van psychische of lichamelijke klachten bij mensen met een verstandelijke beperking is een vak apart. Binnen Talant is veel specialistische kennis en expertise aanwezig die via de Poli, de polikliniek bij Talant, toegankelijk is. Ook voor externe partijen. TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: TEAM HORSTHUIS

De Poli van Talant is volop in ontwikke-

de vertaalslag maken naar de cliënt.

ling, zodat specialistische diagnostiek en

Ze passen geleerde technieken en thera-

behandelingen steeds beter beschikbaar

pieën toe op een manier die aansluit bij

komen voor mensen met een verstandelijke

mensen met een verstandelijke beperking.

beperking. “Wij zijn er voor de klachten waar

Soms is dat zoeken. De aanlooptijd van

gedragskundigen en de reguliere zorg geen

een behandeling is bij onze Poli sowieso

raad mee weten”, vertelt Hetty van Heck,

wat langer, om cliënten te laten wennen.

manager centrale behandeldienst en vak-

Zo zijn methoden als EMDR en cognitieve

groep gedragskundigen. “Onze doelgroep

gedragstherapie ook bij deze groep vaak

kan zelf minder goed aangeven wat er

succesvol in de behandeling van angsten

speelt en door hun beperkingen zijn signalen

of trauma’s, maar er komt wel meer uitleg

van klachten soms minder helder. En is de

bij kijken. We zoeken een vorm die goed

oorzaak eenmaal duidelijk, dan vergt de

aansluit bij wat de cliënt aankan.”

behandeling vaak maatwerk.” KLACHTEN GOED DUIDEN

4

“Bij onze Poli daarom geen standaard

De Poli wil voorkomen dat cliënten een molen

zorgprogramma’s of zorgpaden”, vult

van vele onderzoeken in gaan. “We doen alleen

psychodiagnostisch en cognitief gedrags-

wat nodig is om een goede behandeling te

therapeutisch werker Jolanda Reitsma aan.

kiezen”, zegt Van Heck. “Naast de cliënten

“De kracht van onze behandelaren is dat zij

zelf zijn daarbij hun verwanten en begeleiders


Hetty van Heck en Jolanda Reitsma

TROTS

5


SPECIALISTEN

"We willen onze specialistische expertise zoveel mogelijk openstellen voor de groep mensen met een verstandelijke beperking"

een belangrijke bron van informatie. Wat

BREED BESCHIKBAAR

zien zij in het gedrag? Wat weten ze over

De afgelopen jaren heeft het team van de

de levensloop van de cliënt? Antwoorden

Poli zich sterk inhoudelijk ontwikkeld door

daarop zijn aanknopingspunten voor be-

casuïstiek en het volgen van specialistische

handelaren om klachten goed te duiden. Zo

opleidingen. Nu wordt gewerkt aan het verder

is grote moeite met slikken niet per se een

professionaliseren en stroomlijnen van de

medisch probleem; er kan ook een trauma

processen. “Zodat we de wachttijden kunnen

zijn ontstaan door vele sondes in de baby- of

beperken en cliënten zo snel mogelijk de

kindertijd. Bij mensen met een verstandelijke

juiste behandeling krijgen’, zeggen Van Heck

gedragstherapeuten en therapeuten

beperking komen vaker slikproblemen voor,

en Reitsma. ‘De mogelijkheden binnen onze

EMDR/drama/psychomotoriek tot

daarom is hier een specialistisch team van

Poli zijn ook toegankelijk voor cliënten buiten

artsen verstandelijk gehandicapten,

logopedisten mee bezig binnen Talant, in

Talant. We willen onze specialistische experti-

psychiaters, gezinshulpverleners,

samenspel met GZ-psychologen.”

se zoveel mogelijk openstellen voor de groep

logopedisten en fysiotherapeuten.

mensen met een verstandelijke beperking.

Cliënten kunnen bij de Poli terecht

Onderzoek doen is één van de punten

Dat betekent ook dat wij beschikbaar zijn voor

voor diagnostiek en behandeling.

waarop de Poli onderscheidend is. “We

vragen van begeleiders of gedragskundigen

onderzoeken binnen Talant bijvoorbeeld

die even willen sparren met een specialist.”

slaapproblemen. Verder is de vergrijzing

De Poli van Talant beschikt over tal van disciplines, variërend van GZ-psychologen, cognitieve

Naast diverse therapievormen zijn er specialistische teams beschikbaar voor problematiek

een aandachtspunt, omdat onze cliënten

Dankzij het multidisciplinaire team binnen

rondom slapen, slikken, ouderdom,

steeds ouder worden. Bovendien openbaren

de Poli wordt op veel vragen een antwoord

autisme en seksualiteit. Waar nodig

ouderdomsklachten zich bij mensen met

gevonden en krijgen cliënten meestal de

Downsyndroom veel eerder, daarom komt er

behandeling die ze nodig hebben. “We zetten

een multidisciplinair team voor vroegsigna-

daarbij graag in op een 10, maar beseffen

lering van dementie bij deze groep.” Ook op

ook dat een 8 vaak al heel mooi is. En soms

andere fronten blijkt de Poli vernieuwend en

moet je durven stoppen. Dan is de draag-

behandelaren en (para)medici een

goed aan te sluiten bij cliënten. “We starten

kracht van een cliënt onvoldoende of slaat

multidisciplinair team dat zich blijft

binnenkort met animal assistant therapy,

een therapie niet aan. Gelukkig kunnen we

uitbreiden en ontwikkelen.

waarbij we met paarden en honden gaan

in veel gevallen van betekenis zijn. Met dank

werken. Deze dieren spiegelen houding en

aan de gevarieerde groep specialisten die

gedrag zonder woorden. In een eerdere pilot

waar nodig samenwerken. Want om succes-

bleek dat heel succesvol. Cliënten konden

vol te behandelen, hebben we vakkennis

ontspannen oefenen en leerden nieuwe

nodig, maar zeker ook elkáár. Door overleg,

vaardigheden.”

intervisie en gezamenlijke creativiteit komen we tot oplossingen die werken voor de cliënten en hun omgeving.”

6

Multidisciplinair team binnen de Poli

worden alternatieve vormen van communicatie ingezet of moderne middelen gebruikt, zoals virtual reality. Samen vormen alle betrokken

De website van de Poli is nog in ontwikkeling. Neem bij vragen contact op via: poligedragskundigen@talant.nl


TROTS OP...

Wiebe-Trotse Jan middenvelder

Een leven zonder voetbal kan Wiebe-Jan Postma (22) zich niet voorstellen. Hij zit er vol van en speelt met veel plezier in het G-voetbalteam van de Broekster Wâlden. Zijn positie van verdediger verruilde hij voor middenvelder. “Ik vond mezelf beter op het middenveld passen. Als het lukt, ga ik naar voren en probeer ik te scoren.” Dit lukte hem drie keer. “De laatste twee doelpunten waren de mooiste,” geeft hij aan. Het eerste was echter het meest opmerkelijke doelpunt. “Ik was mijn voetbalschoenen vergeten en voetbalde die wedstrijd op mijn gewone schoenen. De keeper liet per ongeluk de bal los waardoor het een doelpunt werd, een gelukje,” zegt hij lachend. De wedstrijd tegen Kids United won zijn team met 4-3. “Echt reclame voor het G-voetbal”, vertelt Wiebe-Jan trots. En ook heit is ‘grutsk’. Op zijn voetballen, maar ook op de indrukwekkende voetbalverslagen die Wiebe-Jan schrijft op zijn zelfgemaakte website: gvoetbalbroeksterwalden.jouwweb.nl. TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

Wiebe-Jan samen met zijn heit TROTS

7


WERKEN BIJ

Blijven leren, observeren en uitproberen 8


Haar stage bij dagbesteding De Morra in Drachten voldeed zo goed van beide kanten, dat Koli Buursma (19) er een vakantiebaan als flexkracht aan overhield. “Een mooie opstap naar de toekomst”, zegt de studente. “Ik ga door met een MBO-opleiding verpleegkunde om begeleider B te worden. Het liefst bij Talant, want ik ben hier op mijn plek.”

"Ik probeer met een frisse blik te kijken en in te spelen op wat ze nodig hebben"

TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

Koli staat ook wel eens achter de kassa

mee naar het werk. Bij mijn stage hier

ik wil graag begeleider B worden. School is

van een drogisterijketen om wat bij te

kreeg ik te horen dat ik het wel in me

belangrijk, al leer ik vooral veel in de praktijk.

verdienen, maar met de flexbaan bij

heb. Dat ik dingen zie, initiatief toon

Hier op de Morra heb ik fijne collega’s die me

Talant is ze in haar nopjes. “Dit is wat

en weet aan te pakken. De grootste

wegwijs maken. En het omgaan met cliënten

ik later wil doen”, zegt ze vastbesloten.

uitdaging is de communicatie. Twee

is altijd een les. Geen dag is hetzelfde, het

“Dus hoe mooi is het dan om tijdens de

jongeren op onze groep kunnen een

is maar net hoe ze in hun vel zitten. Daarom

vakantie al extra ervaring op te doen?

soort van praten, met de anderen maak

probeer ik met een frisse blik te kijken en in

Ik ken de jongeren die op deze groep

je contact via aanraking, pictogrammen

te spelen op wat ze nodig hebben. Als zij het

komen al van mijn stage. De meesten

of ja/nee kaartjes. In die interactie heb

fijn hebben, dan ben ik ook blij.”

zijn twintigers en ernstig meervou-

ik nog veel te leren. Door te observeren,

dig beperkt. Sommige klasgenoten

maar ook gewoon door uitproberen.

LICHTER MAKEN

schrikken daarvan en werken liever in

Dan merk je vanzelf wat ze wel of juist

Vrienden die heel andere opleidingen doen,

de ouderenzorg. Door de stages heb

niet prettig vinden.”

vragen wel eens of ze de cliënten ook moet verschonen. “Ja, ook dat hoort er soms bij

ik gemerkt dat de gehandicaptenzorg juist goed bij mij past.”

GEEN DAG HETZELFDE

in dit werk. Hier op de dagbesteding doen

De nuchtere Friezin - met Indiase

we leuke dingen, maar zaken als medicatie,

GEWOON UITPROBEREN

roots - heeft de opleiding Verzorgende

sondevoeding, toiletgang en verzorging

“Misschien was ik er sneller vertrouwd

IG (niveau 3) afgerond en stroomt nu

gaan gewoon door. Dat helpt ook allemaal

mee omdat mijn moeder met deze

door naar Verpleegkunde (niveau 4).

om deze jongeren zo goed mogelijk in hun

doelgroep werkt”, denkt Koli. “Zij kwam

“Verder leren is altijd goed. Nu zou ik als

vel te laten zitten. Soms zijn ze onrustig,

thuis met verhalen en ik ging wel eens

begeleider A aan de slag kunnen, maar

onwillig of boos en ook daar leer je mee omgaan. Net als bij mensen in je eigen omgeving”, lacht Koli. “Ik ben gaan beseffen dat

MEER WETEN?

het leven met beperkingen echt wel zwaar

Bekijk de video door de

kan zijn, ook voor ouders. Daarom zijn wij

QR-code te scannen

er. Om het allemaal wat lichter te maken.”

TROTS

9


EIGEN REGIE

In je kracht staan door muziektherapie Muziek maakt blij, roept herinneringen op en helpt bij moeilijke momenten. Dit kan Henk van Tuil beamen. Wekelijks krijgt hij een half uur muziektherapie bij kliniek de Omswaai in Beetsterzwaag. “Het helpt mij om meer positief te zijn en om mezelf waardevoller te voelen.” TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

10

MUZIEK ALS TAAL

aan mensen om wie ik geef en mensen die

Voor Henk is muziek een taal. Het schrij-

ik mis. Muziek helpt mij dan enorm.”  

ven van liedjes tijdens de muziektherapie

helpt hem om zijn gevoelens te uiten en zijn

TOEKOMSTDROOM

gedachten onder woorden te brengen. “Ik

Zijn toekomstdroom is om later meer met

voel mezelf weleens waardeloos, maar van

muziek te doen. “Een keer optreden en muziek

gedragskundige of Arts VG nodig.

muziek word ik altijd blij.” Henk leert steeds

opnemen in een studio. Daar moet ik voor

Het is niet nodig om een muzikale

beter hoe hij ook zelf muziek kan inzetten

werken, maar misschien gaat het me ooit wel

achtergrond te hebben voor het

tijdens zijn dagelijkse leven. Het geeft hem

lukken.” Ook hiervoor krijgt hij tips tijdens de

volgen van muziektherapie.

een enorme boost op de momenten wanneer

muziektherapie. “Dat ik alles wel goed en duide-

hij wat minder lekker in zijn vel zit.  

lijk uitspreek als ik zing. Ik moet blijven oefenen

en ik moet er de tijd voor nemen. Hoe langer

was. Het haar kwam omhoog. Dan denk ik,

RUSTIGER

ik er mee bezig ben, hoe beter de kwaliteit.”

ik kan wel iets. Ik heb een hobby waar ik iets

Samen met zijn muziektherapeute Erika

mee kan. Als iets mij goed lukt, geeft mij dat

van Dam maakte Henk een afspeellijst met

ZELFVERTROUWEN

zelfvertrouwen. Dat is wel top!”

liedjes die hem een gelukkiger gevoel geven.

Dat ook andere mensen blij worden van zijn

“Als ik verdrietig ben of een beetje boos ga ik

muzikale activiteiten vindt Henk geweldig.

naar muziek luisteren. Door muziek word ik

“Een paar andere patiënten vertelden mij dat

rustiger.” Behalve een blij gevoel zorgt muziek

ze kippenvel kregen van mijn muziek. Ik dacht

ook voor herinneringen. “Door muziek denk ik

‘het zal wel’, maar toen zag ik dat het echt zo

Muziektherapie is mogelijk voor alle cliënten van Talant. Hiervoor is een verwijzing van een

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen


"Een paar andere patiĂŤnten vertelden mij dat ze kippenvel kregen van mijn muziek"

TROTS

11


Nynke Zijn DOOR: NYNKE KOOISTRA

Dat wat ik denk of de manier waarop Is soms een gevecht

Voorzichtig ben ik met mijn woorden Pas ik in een hokje

Of waag ik een gokje

Geen antwoord is fout

Of de manier waarop ik me uit

Als ik me openstel voor een ander

Laat ik diegene binnen in mijn wereld

Waar vreugde, verdriet en pijn van alle dag zijn Zo is het leven

Niet altijd rozengeur en maneschijn Ik laat mezelf zien en horen

Want die muur om mij heen zal niemand bekoren Ik mag zijn wie ik ben

Als ik mezelf openstel Laat ik een ieder zien

Wat voor mooi en bijzonder mens Ik wel niet ben!

12


TROTS OP...

Nynke Dingen doen die bij je passen

In het gedicht ‘Zijn’ verwoordt Nynke Kooistra (29) krachtig dat het niet uitmaakt of je een beperking hebt of niet. Haar dichttalent werd ontdekt tijdens de voorstelling van Ûnder de Toer in Wommels. “Ik had nooit gedacht dat ik het kon, maar meedoen aan deze voorstelling heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven”, vertelt Nynke trots. Dit succes heeft haar geholpen bij het accepteren van haar beperking. Pas op haar zeventiende werd vastgesteld dat ze autisme heeft en een licht verstandelijke beperking. “Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad.” Inmiddels schrijft Nynke vaker gedichten en is ze zelfs gestart met een cursus korte verhalen schrijven. “Ik ben heel blij dat ik dit nu doe. Als je dingen doet die meer bij je passen, voel je je ook beter.” TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

TROTS

13


NACHTZORG

Wanneer de meeste mensen gaan slapen, gaat de zorg voor cliënten door. De nachtzorg is een belangrijk onderdeel van de 24-uurs zorg.

Vanuit de zorgcentrale in Drachten wordt ’s nachts over 1700 cliënten gewaakt.

1700

De wakende wacht blijft de hele nacht wakker en werkt voor meerdere locaties.

Op locaties werken wakende wachten en slaapwachten.

14

Een slaapwacht slaapt op de woonlocatie.


"Als het nodig is wordt een cliënt extra in de gaten gehouden" MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen

Als het nodig is, wordt een cliënt extra in de gaten gehouden.

De nachtdienst begint met een overdracht. Als er bijzonderheden zijn worden deze besproken. De wakende wacht geeft de bijzonderheden door aan de medewerkers van de zorgcentrale.

Dankzij techniek weten de medewerkers van de zorgcentrale welke cliënt ’s nachts ondersteuning of hulp nodig heeft.

Sommige cliënten krijgen ’s nachts medicijnen of worden verschoond. Dit gebeurt alleen als de zorg niet uitgesteld kan worden tot de ochtend. Bijzonderheden tijdens de nacht worden aan het einde van de dienst doorgegeven aan de collega’s van de vroege dienst.

Zo zorgen we samen voor goede zorg in de nacht.

TROTS

15


Vrijwilligers

GoudWAARD! TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

Lycke van der Lei:

“Ik word er zelf ook blij van”

Ze heeft een druk programma in haar

VWO-examenjaar en wil straks geneeskunde gaan studeren. Toch begeleidt Lycke regelmatig een cliënt van Talant naar de zondagse Trefpuntvieringen in haar woonplaats Beetsterzwaag. Sindsdien vindt ze de diensten in haar eigen kerk wel wat saaier. Lachend vertelt ze: “De vieringen met cliënten zijn een hele belevenis. Ze maken muziek, zingen mee, pakken de microfoon om iets te delen, roepen wat er in hun opkomt. Niemand kijkt gek op als er tijdens het gebed een ratel klinkt. Het

gaat gewoon zoals het gaat, heel spontaan en gezellig. De cliënten worden er blij van en ik zelf ook.” Omdat ze zoveel plezier beleeft aan de vieringen, ervaart Lycke het vrijwilligerswerk als een verrijking in haar leven. “Al doe ik het in de eerste plaats voor de cliënt die niet zelfstandig naar de viering kan”, vertelt de VWO-scholiere. “Hij is een beetje doof en blind, maar ik merk nu in zijn reacties dat hij me toch goed herkent. De eerste keer vond ik het best spannend, toen ging er nog een begeleider mee. Maar het ijs was snel gebroken, dat vond ik wel bijzonder. Als ik hem en de andere cliënten zie genieten van de viering, is mijn dag ook goed. Zolang ik dit kan blijven combineren met mijn studie en bijbaan, blijf ik zeker actief als kerkvrijwilliger.”

16


We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Jong of al wat ouder, iedereen kan van betekenis zijn in de zorg. Kijk maar naar Lycke (17) die net een half jaar bezig is als kerkvrijwilliger. Of Douwe (65) die zich al bijna tien jaar belangeloos inzet voor Talant. Wat ze in elkaar herkennen? “Als vrijwilliger krijg je veel terug voor je inzet.”

Douwe Wedzinga:

“Er gebeuren altijd onverwachte dingen”

Zijn commitment is groot: “De cliënten rekenen op mij, dus ik ben er voor hen op de afgesproken dagen”, zegt Douwe nuchter. “Dit vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en dat vind ik juist fijn. Als ik weer in Burgum op de dagbesteding kom en ze roepen “hé Douwe”, dan weet ik meteen waarom ik er ben. Soms krijg ik een knuffel of een kus. En ook wel eens een ‘sorry’ als iemand zijn dag niet heeft. De mensen op deze groep praten nauwelijks, maar je leert vanzelf anders te communiceren. Hun spontaniteit en directheid raken me. Je voelt dat het goed zit.” Douwe heeft een achtergrond in het bankwezen en vertrok met een regeling. “Nog te jong om niet te werken, daarom overwoog ik een opleiding in de zorg. Om te ontdekken of dat wat voor mij was, werd ik maatje van een cliënt in Burgum. De opleiding is er nooit van gekomen, maar als vrijwilliger kan ik ook veel doen. Ik zwem nog elke week met mijn allereerste maatje, bezoek intussen ook andere cliënten en draai elke donderdag mee op de dagbesteding. Er gebeuren altijd onverwachte dingen en dat is mooi. Ik kan iets betekenen voor cliënten, maar het brengt mij zelf ook veel. Sociale contacten, structuur en het gevoel dat ik erbij hoor. Het is tweerichtingsverkeer.”

TROTS

17


EIGEN REGIE

Kijken naar wat mensen kiezen Zelf keuzes kunnen maken en eigen regie zijn mogelijk voor iedereen. Ook voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, weet Peter Algra. Peter coacht begeleiders in het LACCS-programma. Dit programma richt zich op een goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. “Wat we willen is dat mensen lekker in hun vel zitten.” TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

CONTACTBUBBEL Peters advies is: “Kijk naar signalen die de cliënt geeft. Dat kunnen kleine dingen zijn; hoe iemand kijkt of hoe iemand reageert. Maar ook weten of iemand iets leuk vindt en hoe het eruit ziet als iemand iets niet leuk vindt.” Echt contact maken is hierbij essentieel. “Dat je samen in hetzelfde verhaal komt, in dezelfde contactbubbel. Als je heel mooi in die bubbel blijft zitten, dan zie je de signalen, ook al zijn ze maar heel klein.” BEGREPEN WORDEN We zien dit ook bij begeleidster Miranda de Boer. Ze geeft Ronald met veel liefde en aandacht zijn ontbijt. Tussen elke hap pauzeert ze even en kijkt ze of Ronald al toe is aan de volgende hap. “Wat een heel mooi moment is dat hij even doet alsof hij genoeg heeft gehad. Miranda blijft zoeken of hij echt genoeg heeft gehad of dat hij tijd nodig heeft om even iets te verwerken”, merkt Peter op. Daarna doet Ronald zijn mond weer open, waarmee hij aangeeft dat hij toch wel meer wil. “Alleen door heel erg naar je cliënt te kijRonald van der Werf

ken, zie je dat. Hierdoor wordt hij gehoord en begrepen en krijgt hij het gevoel dat hij mee-

18


"Ik heb zat voorbeelden van cliënten die vroeger minder goed begrepen werden dan nu" telt. Dat hij geliefd is en gekoesterd wordt.” Na Ronald heeft Miranda alle aandacht voor Pietsje en geeft ze haar ontbijt en is ze er even helemaal voor Pietsje. LEKKER IN JE VEL ZITTEN Peter merkt dat het LACCS-programma helpt. “Ik heb zat voorbeelden van cliënten die vroeger minder goed begrepen werden dan nu. Waarbij bijvoorbeeld gedragsproblematiek en automutilatie veel vaker voorkwamen dan tegenwoordig. Als iemand begrepen wordt, zit iemand gewoon lekkerder in zijn vel. Zo kunnen we met zijn allen het leven van de cliënt nog beter maken dan dat het nu al is.”

Het LACCS-programma richt zich op een goed leven voor mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen. Het programma gaat in op de vijf belangrijke gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulerende tijdsbesteding. Voor een goed leven moet het op alle vijf gebieden goed voor elkaar zijn.

MEER WETEN? Bekijk de video door de

Pietsje Koonstra

QR-code te scannen TROTS

19


VISIE OP ZORG

Nabij, verantwoordelijk en betrouwbaar TEKST: ROGIER VERHAGEN FOTOGRAFIE: TEAM HORSTHUIS/FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

Auke Jelle Kingma

Bij de zorg- en behandellocaties van Talant ligt de focus de komende tijd op het versterken van de basis van de zorg. “Daarvoor gaan we terug naar de kern”, aldus directeur Silvia Vuist. “Dat houdt in: effectieve zorg en gericht op de individuele cliënt. We zullen daarbij ons werkgebied beter afbakenen en richten ons vooral op onze expertise en competenties. We kijken ernaar uit om daarover in gesprek te gaan binnen onze organisatie.”

Pia Verhagen

20

De vier Talant-directeuren Auke Jelle

zien wat er bij elkaar speelt en elkaar zo

Kingma, Oedo Zwart, Silvia Vuist en Pia

goed mogelijk begrijpen, ondersteunen en

Verhagen (interim) werken de komende tijd

helpen waar nodig.” Auke Jelle Kingma: “We

aan het ontwikkelen van kaders waardoor

zien dat de basale zorg niet overal op orde

medewerkers professioneler kunnen

is en dat moeten we verbeteren. We willen

werken en hun competenties en expertise

de medewerkers ook prikkelen. We willen

optimaal kunnen ontwikkelen. Het direc-

weten wat er goed gaat in de zorg en wat

tieteam is gezamenlijk verantwoordelijk

niet en daarover willen we steeds in gesprek

voor het resultaat van Talant. Oedo Zwart:

blijven met cliënten en het team. Iedereen

“Dat vraagt om een team dat sterk met

heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid

elkaar verbonden is. We kijken niet alleen

en dat willen we stimuleren. Als we samen

naar ons eigen organisatieonderdeel. We

verantwoordelijkheid nemen, werken we

moeten met elkaar in verbinding blijven,

ook samen aan een goede zorg.”


TROTS In elke regio zijn voorbeelden te

"In elke regio zijn er voorbeelden te noemen van zaken die goed lopen en motiverend zijn"

noemen van zaken die goed lopen en motiverend zijn. Zoals bijvoorbeeld het project zij-instromers en de opleiding verzorgende IG voor medewerkers, of een hoofd van een afdeling dat er voor zorgde dat iemand toch dagbesteding kreeg terwijl er eigenlijk geen plek was. De afgelopen jaren is volgens Auke Jelle Kingma al veel goeds in gang gezet. “Er loopt een aantal nieuwbouwprojecten, waardoor die locaties straks beter zijn afgestemd op de zorg die we er verlenen. Daar zijn we trots op. Ik kijk ook met plezier Silvia Vuist

terug op de samenwerking met culturele

BEVLOGEN EN BETROKKEN

hoofdstad, ook dat was een succes en

Pia Verhagen: “Heel veel medewerkers

ik ben zeker trots op het legacy-verhaal.

doen een stap extra in hun werk. Hun

Dat men zich nu op lokaal niveau meer

bevlogenheid en betrokkenheid is enorm

verbindt met culturele activiteiten zoals

groot. Er gebeurt veel op de verschillende

bijvoorbeeld in Stiens. Muziekvereniging

locaties, veel meer dan wij weten denk ik.

Takostu heeft daar de afdeling ‘Vlag en

Een goeie dialoog tussen medewerkers en

Slag’ opgericht waar ook plek is voor

leidinggevenden is noodzakelijk om met

cliënten van Talant. Onze cliënten konden

elkaar te kunnen vaststellen wat nodig is

een actieve rol spelen bij festivals als

om zorg te verbeteren en om van elkaar te

Welcome to the Village, Simmerdeis en

kunnen leren. Daarom is het ook goed dat

het bevrijdingsfestival. Of in Kollum, waar

wij ons daar vaker laten zien. Nabijheid,

een begeleider contact heeft met de

verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.

organisatie van de Kollumer Katdagen en

Dat zijn de kernwaarden waar het om

zorgde dat we daar konden optreden. Die

draait. Ik ben heel benieuwd welke ideeën

band met de omgeving, met de plaatse-

daarover op de werkvloer leven.”

lijke samenleving, ja daar zijn we denk ik goed mee bezig. Ook ben ik trots op ons nieuwe basis-begeleidingsmodel Bravo. Er loopt nu een pilot in Heerenveen en Beetsterzwaag, het moet de basis van werken en werkhouding worden voor alle medewerkers bij Talant.” Oedo Zwart

TROTS

21


PGG

Gezinshulp vanuit kinderdagcentra helpt ouders opvoeden Het eerste gezin waar Houkje Meijer in 2018 begon als praktisch pedagogisch gezinsbegeleider had het zwaar. “Ze vroegen zich zelfs af of hun zoon wel thuis kon blijven wonen. De opvoeding blijft pittig, maar inmiddels staan de ouders weer in hun kracht. Het is absoluut een toegevoegde waarde dat wij deze begeleiding vanuit het kinderdagcentrum kunnen aanbieden.” TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: TEAM HORSTHUIS

Houkje is binnen de kinderdagcentra van

weten welke impact een verstandelijke

Talant één van de eerste begeleiders B die

beperking heeft, zeker als die gepaard gaat

vorig jaar een opleiding Praktische Peda-

met andere aandoeningen, zoals autisme.

gogische Gezinsbegeleiding (PPG) heeft

“Wij zijn gewend te werken met moeilijk

afgerond. Twintig jaar lang stond ze op de

leesbaar gedrag”, zegt Houkje. “Dat hoort

groepen van kinderdagcentrum De Vlieger

bij ons vak. Het kinderdagcentrum richt

in Leeuwarden, nu komt ze bij gezinnen

zich op de mogelijkheden in de ontwikke-

thuis die vastlopen in de opvoeding. “Een

ling van kinderen en dat is ook de basis bij

goed contact met ouders vond ik altijd al

PPG. Wij zoeken met de ouders naar posi-

belangrijk, maar nu kunnen we echt vanuit

tieve aanknopingspunten in de opvoeding.

de thuissituatie met elkaar samenwerken.

Bovendien helpen we de balans tussen

Opvoeden is een extra uitdaging als je kind

draaglast en draagkracht te herstellen.”

beperkingen heeft. Dan is tijdelijke begeleiding thuis soms heel hard nodig.”

Thuis is de draagkracht anders dan in een professionele omgeving als het kinderdag-

22

BALANS HERSTELLEN

centrum. Er zijn vaak broertjes en zusjes,

Wie kan die begeleiding beter bieden

werkende ouders en soms andere uitda-

dan de vertrouwde gezichten van het

gingen die invloed hebben op de balans

kinderdagcentrum? Professionals die de

in het gezin. Als begeleider op de groepen

kinderen en ouders vaak al kennen. En die

was Houkje zich daar minder van bewust.


“Het kennen van de thuissituatie helpt om te weten wat we kunnen verwachten van ouders. Als PPG’er ben ik een soort schakel tussen de gezinnen en de begeleiders op De Vlieger. Als tijdelijke begeleiding nodig is thuis, dan is het fijn als de ouders en het kinderdagcentrum zoveel mogelijk op één lijn zitten en van elkaar leren. Dat komt de ontwikkeling van het kind ten goede en dat is waar we allemaal zo ons best voor doen.” FOCUS OP HET GOEDE Gezinnen die in aanmerking komen voor

"Ouders krijgen andere handvatten aangereikt en kijken weer met andere ogen naar hun situatie"

PPG, krijgen een traject op maat. “We zijn gemiddeld tussen de drie maanden en een jaar betrokken bij een gezin”, vertelt Houkje. “We kijken mee, oefenen samen

ouders, maar is het wel zinvol om hun

en focussen op wat goed gaat. Want dáár

kind bijvoorbeeld te observeren op de

vind je de antwoorden en de energie die

peuterspeelzaal. Of om alvast behandelin-

nodig zijn om beter met de lastige situa-

gen op het kinderdagcentrum te starten,

ties om te gaan. In een zware periode zit

zoals logopedie. Als een kind beperkingen

je thuis zomaar in een negatieve spiraal

blijkt te hebben, helpt het ouders om al

en dat patroon gaan we doorbreken. We

zo vroeg mogelijk in samenspel te kijken

laten de ouders ervaren dat zij zelf veel in

naar de ontwikkeling van hun kind. Met

huis hebben.”

realistische verwachtingen en tegelijk met oog voor de mogelijkheden. Daar kunnen

“Het is best een uitdaging om de goede

wij als PPG’ers een schakelrol in vervullen,

modus voor opvoeden te vinden als je

als voorbereiding op het kinderdagcen-

kind beperkingen heeft. Want in welke

trum of als basis voor een andere richting

context moet je het gedrag zien? Maar elk

die past bij het kind.”

kind heeft regels en grenzen nodig. Dat is wat wij ouders laten inzien. Bij onze doel-

Volgens Houkje blijven de zorg en op-

groep zijn bijvoorbeeld vaker problemen

voeding van kinderen met een beperking

met eten, slapen of driftbuien, maar als

vaak zwaar, maar kan PPG het thuis zeker

je extra structuur aanbrengt en duidelijk

lichter maken. “Ouders krijgen andere

communiceert – bijvoorbeeld met een

handvatten aangereikt en kijken weer

dagplank – dan zie je gedrag positief

met andere ogen naar hun situatie. We

veranderen. Per gezin breng ik samen met

zien al mooie resultaten, waarbij zelfs

de ouders in kaart wat nodig is. Daarbij

een uithuisplaatsing is voorkomen. Dat

kijken we naar de fase waarin hun kind zit,

we PPG vanuit de kinderdagcentra doen

welke oplossingen kunnen werken en hoe

werkt heel plezierig. De lijnen zijn kort en

de ouders daarin zelf kunnen handelen.”

als het gezinstraject is afgerond, komt de groepsbegeleider van het kind nog

VROEGTIJDIG SIGNALEREN

af en toe op huisbezoek. Zo werken we

De PPG’ers worden soms ook benaderd

met gezinsbegeleiding aan een sterkere

door Integrale Vroeghulp of gebieds-

verbinding met ouders. Samen creëren we

teams. Houkje: “Dan is het kinderdag-

een goed leven voor de kinderen, waarin

centrum nog te confronterend voor

ze zich blijven ontwikkelen.”

TROTS

23


Mijn naam is Gert en ik werk bij Bascule. Bij Bascule doe ik hele leuke dingen en daar ben ik heel tevreden mee. Ik houd van tekenen en schilderen. Ik heb mijn eigen expositie en mijn schilderijen kunnen ook verhuurd of verkocht worden. Ik maak graag schilderijen van tv-series waar ik van houd. Opdrachten vind ik ook heel leuk om te doen, zoals geboortekaartjes ontwerpen en de ‘eigenmakke’ kaartjes.

Gert is trots dat zijn kaarten in de collectie zitten van de ‘eigenmakke’ webshop en winkels. Zijn kaarten zijn hip en trendy in de kenmerkende kleuren van ‘eigenmakke. Ze maken deel uit van de HEPPIEPOST maar zijn in onze winkels ook per stuk of als set te koop. Zijn ontwerp wordt gedrukt en verpakt in ons eigen Drukpunt.

Kijk voor meer informatie op www.eigenmakke.nl 24


TROTS OP...

Abe

Onmisbaar achter de schermen

Bij de Jumbo-supermarkt in Joure merken ze het meteen als Abe de Vries (65) er niet is. Dan stapelt het werk zich letterlijk op achter de schermen. “Ik zorg dat het netjes blijft”, knikt Abe trots. “Ik haal de kratten- en flessenband leeg, sorteer flessen, ruim plastic op en haal de papierpers leeg.” Het werk gaat altijd door en dat vindt Abe fijn. “Ik houd niet van stilzitten, ik wil liever aanpakken. En hier is altijd wat te doen.” Zijn leeftijd blijkt geen reden om te stoppen. “Ik wil actie en ik heb er zin in. Voor mij geen pensioen, ik ga door tot ik 70 ben.” TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

TROTS

25


WERKEN BIJ

“Je leert hier anders kijken naar succes” 26


De combinatie van zorg en ontwikkelingsgericht werken is precies wat Corrie Wijma ooit zocht in haar ideale baan. Die vond ze uiteindelijk bij kinderdagcentrum De Vlieger in Leeuwarden, voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. “Hier is veel meer maatwerk nodig dan in een doorsnee schoolklas en dat maakt dit werk zo boeiend.”

"We hebben ons eigen perspectief en leren van elkaars inzichten en ervaringen"

TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

Corrie deed de Pedagogische Academie,

hebben. Dat sprak me meteen aan. Jaren

SPARREN MET COLLEGA’S

omdat ze graag iets wilde doen met de

later - toen mijn dochter ouder werd en

De inmiddels ervaren begeleider B omschrijft

ontwikkeling van kinderen. “Toch voelde

ik weer ging werken - greep ik mijn kans

zichzelf als iemand met aandacht voor zorg,

ik geen roeping om voor de klas te staan.

toen ik bij De Vlieger aan de slag kon als

rust, sfeer, humor en overleg. “Communicatie

Door mijn stage bij een revalidatiecen-

begeleider. Inmiddels draai ik hier al bijna

is de rode draad. Het gaat om contact maken

trum ontdekte ik dat de zorg ook goed

vijftien jaar mee en ben ik helemaal op

met de kinderen en daarbij vind ik het fijn om

bij mij past, daarom plakte ik er een

mijn plek.”

te sparren met collega’s. Over hoe zij bepaalde situaties aanpakken. Of welke methodes

opleiding Verpleegkunde achteraan. Later bracht het leven Talant op mijn pad, toen

UNIEKE KARAKTERS

we het beste kunnen inzetten. We hebben

onze oudste dochter een verstandelijke

“Door de jaren heen heb ik op diverse

allemaal ons eigen perspectief en leren van

beperking bleek te hebben. Zij deed op

groepen gestaan. Het mooiste is dat

elkaars inzichten en ervaringen. Daarom is

De Vlieger twee jaar schoolvoorbereiding,

deze kinderen allemaal zo verschil-

het ook goed dat we eens in de zoveel jaren

tot ze op haar zesde naar het speciaal

lend zijn. Omdat hun karakters uniek

wisselen van groep. Dan blijf je met een frisse

onderwijs ging.”

zijn, maar óók hun beperkingen. Geen

blik naar de kinderen kijken.”

aandoening pakt hetzelfde uit, dus bij ZAADJE GEPLANT

elk kind is het een ontdekkingstocht wat

FOCUS OP KINDEREN

Deze persoonlijke kennismaking met het

hij of zij nodig heeft. Bij de jongsten ligt

Corrie steekt ook veel energie in het samen-

kinderdagcentrum (KDC) in Leeuwarden

de focus vooral op de ontwikkelmoge-

spel met ouders. Als iemand zich goed kan

plantte een zaadje bij Corrie. “Omdat

lijkheden. Bij de oudere kinderen is de

inleven in hun situatie, dan is zij het wel. Toch

het een belangrijke plek was voor onze

richting duidelijker, al blijft de uitdaging

loopt ze op het werk niet te koop met haar

dochter én omdat op De Vlieger mijn

om te kijken welke stapjes ze nog kunnen

eigen verhaal. “Je komt in een nieuwe wereld

liefde voor onderwijs en zorg samenval-

zetten. Ook deze kinderen willen leren. En

terecht als je kind een beperking blijkt te heb-

len. Hier draait alles om ontwikkelingsge-

soms is een fijne dag hebben al genoeg.

ben. Het is een persoonlijk proces om daar-

richt werken met kinderen die zorg nodig

Je leert hier anders kijken naar succes.”

mee te leren omgaan en in deze baan merk ik hoe verschillend dat uitpakt. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om en dat

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen

respecteer ik. In het contact met de ouders focus ik vooral op wat de kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling en welzijn.”

TROTS

27


JOUW PLAN

Cliënten verheugen zich op Jouw Plan

“Wanneer mag ik nou?” Het online ondersteuningsplan Web-OP krijgt eind dit jaar een opvolger: Jouw Plan. Het woord ‘jouw’ zegt alles, want het draait echt om de cliënten. Zij vertellen in eigen woorden hoe zij graag hun leven willen leiden. Natuurlijk bieden begeleiders bij het formuleren de nodige steun, maar zonder te veel zélf in te vullen. Want zij gaan nog meer werken zoals het bedoeld is bij Talant. TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

28


Donald Mulder, Trijntje Klijnstra en Riët de Lange

OPNIEUW BESPREEKBAAR

zien en waarbij ondersteuning nodig is.”

Riët en Trijntje werken op de Boeken-

“Het werken met Jouw Plan is meer gelijk-

steun-woonlocaties in Heerenveen. Hun

waardig”, constateren de begeleiders. “Je gaat

teams nemen sinds de zomer deel aan een

er echt letterlijk samen voor zitten om het in

pilot- en onderzoekstraject dat is opgezet om

te vullen. Niet meer óver de cliënten schrijven,

Jouw Plan en BRAVO goed te kunnen imple-

maar vanuit de persoon. Via vragen stellen

menteren. Enthousiast vertellen ze over hun

en steeds afstemmen: is dit wat je bedoelt?

ervaringen, want: “Wij vinden het belangrijk om

Want het gaat om hún leven. Het helpt wel dat

te blijven onderzoeken hoe wij als begeleiders

je als begeleider een cliënt goed kent. Of om

het beste kunnen bijdragen aan wat voor cliën-

even te overleggen met collega’s en verwan-

ten een goed leven is. BRAVO geeft daarvoor

ten. Gelukkig is Jouw Plan makkelijk aan te

handreikingen en nodigt uit om als team de

passen. Dus je kunt gewoon beginnen en later

ingesleten routines opnieuw bespreekbaar te

wijzigen waar nodig. Het plan mag best in

maken. Terwijl Jouw Plan oproept tot gesprek

beweging zijn, het leven van de cliënten is ook

met cliënten en een persoonlijk plan.”

niet statisch.”

“De grootste omslag zit in de manier waarop

ANDERS BENADEREN

we formuleren in Jouw Plan”, ervaren beide

In hun werk willen Trijntje en Riët zelf ook in

dames. “In Web-OP gaven wij woorden aan

beweging blijven. Jouw Plan vraagt een andere

de doelen van cliënten. Wel in overleg, maar

mindset en daar helpt het nieuwe basismodel

in ónze taal. In Jouw Plan is de cliënt echt het

BRAVO ons bij. De inhoud vloeit voort uit hoe

uitgangspunt. Vanuit de persoon zelf beschrij-

we al werken. De valkuil is dan om te denken:

ven we hoe een goed leven eruit ziet op acht

ik weet het wel. Toch levert het iets op als je

domeinen: denken, voelen, lichaam, voor jezelf

hier bewust aandacht aan besteedt. Want

zorgen, communicatie, relaties, de dag en

BRAVO geeft handreikingen, maar ook ruimte

afspraken over de zorg. Veel van die informa-

voor discussie over het hóe. Waarbij uiteinde-

tie hebben wij als begeleiders wel in ons hoofd

lijk de cliënt zelf - via Jouw Plan - de doorslag

zitten, maar in Jouw Plan geven we daar echt

geeft. Wij denken dat BRAVO van waarde is bij

samen met de cliënt woorden aan. Dingen

intervisie, teamoverleggen en je ontwikkeling

concreet benoemen: hoe wil je benaderd wor-

als professional. Deze gids helpt ons om goed

den? Hoe maak je iets duidelijk? Waar moeten

te blijven kijken en luisteren naar cliënten, zodat

we rekening mee houden?”

Jouw Plan optimaal kan werken.’

meer eigen regie krijgen. Begeleiders geven

GEWOON DÓEN

En de cliënten zelf? Die verheugen zich vooral.

die ruimte en de nodige ondersteuning vanuit

Jouw Plan riep in het begin af en toe twijfel op.

“Wanneer mag ik nou?” hoort Trijntje al regel-

BRAVO, het nieuwe basismodel voor bege-

“Wij vroegen ons af: kan elke cliënt dit aan?

matig op haar groep. “Door de pilot voelen ze

leiding binnen Talant. De afkorting BRAVO

Maar we zijn het gewoon gaan doen. En dan

dat wij hen met Jouw Plan anders benaderen,

staat voor de vijf belangrijkste richtlijnen:

blijkt: de één kan het zo vertellen, de ander hel-

dat ze zelf sturing hebben op hoe zij hun leven

Betrouwbaar zijn, Respect tonen, Afstemmen

pen we wat meer op weg. En we overleggen

graag willen. Aan ons de uitdaging om daar

& aansluiten, Veilig vrijheid geven en Ontdek-

ook met elkaar en verwanten. Meestal leidt

binnen de mogelijkheden ruimte aan te geven.

ken stimuleren. Het is de kern van waaruit

Jouw Plan tot fijne gesprekken. Je verbaast

Daarom hopen we dat andere collega’s net zo

begeleiders werken, om samen met cliënten

je soms over de zelfkennis en we horen ook

enthousiast aan de slag gaan met BRAVO en

een goed leven te creëren. Dat deden ze altijd

weleens nieuwe dingen van de cliënt of een

Jouw Plan.”

al, maar met BRAVO en Jouw Plan ontstaat

verwant. Verder focussen we niet meer zo op

ruimte om te verbeteren en te versterken. Of

een grote hoeveelheid doelen. Het gaat vooral

zoals begeleiders Riët de Ruiter en Trijntje

om perspectief: wat is voor de cliënt een goed

Klijnstra het verwoorden: “Deze ontwikkeling

leven? En van daaruit bespreken we hóe we

geeft een nieuwe boost!”

dat gaan doen. Wat de cliënt daarbij zelf laat

Jouw Plan zorgt ervoor dat cliënten straks

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen

TROTS

29


Medezeggenschap bij meedenken

meepraten

adviseren

TOTAAL ±200

TOTAAL ±20

LOCATIERADEN

GEBIEDSRADEN

De locatieraad bestaat uit cliënten of cliëntenvertegenwoordigers.

Er zijn cliëntengebiedsraden en cliëntenvertegenwoordigersraden.

DE LOCATIERAAD...

DE GEBIEDSRAAD...

...komt op voor alle cliënten van de locatie.

...komt op voor alle cliënten uit een gebied.

...geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd. ...praat mee, denkt mee en adviseert over de plannen van de locatie.

We noemen dit een woonleefzone. ...geeft gevraagd en ongevraagd advies aan een directeur of hoofd. ...praat mee, denkt mee en adviseert over de plannen in de woonleefzone.

30


Talant

ORGANISATIE TALANT LOCATIERAAD

LOCATIERAAD

LOCATIERAAD

GEBIEDSRAAD

GEBIEDSRAAD

GEBIEDSRAAD

CENTRALE RADEN

WMCZ

TOTAAL 1 CCR EN CCVR

CENTRALE RADEN

Talant vindt het belangrijk dat cliënten meedenken, meepraten en adviseren over de zorg en ondersteuning. Daarvoor zijn de centrale raden, gebiedsraden en locatieraden. Daarnaast hebben cliënten op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) ook wettelijk gezien het recht om te adviseren. Belangrijke onderwerpen voor de raden:

Begeleiding

Geld

Verbouwing Friesland

De CCR bestaat uit cliënten en de CCVR bestaat uit cliëntenvertegenwoordigers. DE CCR EN CCVR... ...komen op voor alle cliënten van Talant.

Veiligheid

Wonen

Kwaliteit zorg

Fusie

Werken

Gelukkig leven

Vrije tijd

Verhuizing

Gezondheid

Sluiting locatie

...geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. ...praten mee, denken mee en adviseren over de plannen van Talant.

MEER INFORMATIE? Ga naar www.talant.nl/medezeggenschap

TROTS

31


G E E STE L I J K E V E RZ O RGING

“Ons werk gaat over mens zijn zonder maskers” Annemarie Klomp, Jaap Overeem en Dieke de Vries

32


Ze huilen weleens stilletjes, na een bezoek of gesprek. De vier geestelijk verzorgers van Talant treffen op hun pad veel verdriet, innerlijke strijd en zorgen. Toch is er ook blijdschap, humor en vooral de schoonheid van echte ontmoetingen. “Ons werk gaat over mens zijn zonder maskers”. TEKST: AMBER BOOMSMA FOTOGRAFIE: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

Op locatie Beetsterzwaag genieten we van een appeltaart die is gebakken door cliënten. De beide ‘oudgedienden’ Dieke de Vries en Annemarie Klomp vieren bij dit treffen ook meteen hun verjaardagen, samen met collega Jaap Overeem. Helaas is de jongste van het viertal ziek, Melissa Dales, die net als Jaap sinds vorig jaar het team geestelijke verzorging versterkt. “Zij is de enige zonder religieuze achtergrond”, vertellen haar collega’s, die alle drie toevallig PKN-predikant zijn. “Al is ons eigen geloof niet van groot belang, want het gaat niet om ons. Wij zijn vooral opgeleid om samen met mensen te zoeken naar hún antwoorden op hún levensvragen.” BLUBBERTOETJE Vragen zijn er volop binnen Talant. Cliënten die willen weten waarom ze niet thuis wonen, een dierbare hebben verloren, weer een nieuwe persoonlijk begeleider krijgen, of geen blubbertoetje krijgen op zaterdag.

TROTS

33


G E E STE L I J K E V E RZ O RGING

“Om teams zo goed mogelijk toe te rusten,

gemis”, legt Jaap uit. “Als een cliënt thuis

verzorgen wij binnen Talant opleiding en

altijd een blubbertoetje kreeg, gaf dat

training op het gebied van ethiek, levensvra-

geborgenheid. Zelf kunnen ze niet altijd

gen en palliatieve zorg”, vertelt het drietal. “En

onder woorden brengen waar het verdriet

omdat we veel zien en horen binnen de orga-

of de pijn zit, maar door verhalen, beelden,

nisatie, dragen wij graag bij aan visievorming

knuffels of andere voorwerpen kun je toch

en beleidsstukken. Natuurlijk staat goede

aanraken wat er wringt. Wij zijn er om goed

zorg voorop, maar het gaat om medemensen

te luisteren en ons te verplaatsen in de cliën-

en dat vraagt bewustzijn over hoe je omgaat

ten. Om te achterhalen wat iemand beleeft,

met elkaar. Wij kunnen met enkele duizenden

ziet hun kind echt? Ouders worstelen ook

vanbuiten én vanbinnen.”

cliënten, medewerkers en verwanten natuur-

met vragen als: waarom overkomt ons gezin

lijk nooit overal zijn, terwijl ons vakgebied wel

dit? Wat ben ik voor ouder als ik niet zelf voor

Zicht krijgen op wie je bent als mens, daar

als een rode draad door het dagelijkse leven

mijn kind zorg? Ons belangrijkste werk is dan:

helpen levensverhalen bij. Annemarie: “Cliën-

bij Talant loopt. Daarom dragen we graag

luisteren en samen zoeken naar openingen.

ten maken nogal wat mee in hun leven. In

bij aan bewustwording en zorg voor elkaar

Net zoals we dat doen bij cliënten en teams.

de meeste situaties zijn ze overgeleverd aan

vanuit het mens-zijn.”

Het geloof kan daarbij een rol spelen, maar het belangrijkste is dat we ruimte maken voor wat

anderen, terwijl ze ook hun eigen dromen, wensen en verlangens hebben. We zien veel

EERLIJK EN DIRECT

er leeft in het hart van de mensen: wie ben jij,

verlieservaringen. Het verlies van een thuis,

De keuze om als geestelijk verzorger bij

wat is jouw verhaal en wat heb je nodig?”

van fysieke mogelijkheden, van niet kunnen

Talant te werken, heeft voor Annemarie, Die-

meedoen met anderen, van dierbaren. Maar

ke en Jaap alles te maken met de liefde voor

ook het verlies van dromen: geen rijbewijs

cliënten. “Alles ís er gewoon bij deze mensen:

kunnen halen, niet zelfstandig wonen, geen

verdriet, boosheid, blijdschap… het komt

gezin stichten. Het verlies van niet zelf kun-

zoals het komt. Ze zijn zo authentiek; zonder

nen bepalen. Want ook al is er meer oog voor

maskers of schone schijn. Je ontmoet de

Talant bieden cliënten en verwanten

eigen regie, er wordt nog vaak voor de cliën-

echte mens, ook in de rauwe stukken. En ze

ruimte om vrijuit te praten over wat

ten gedacht. Ingevuld wat goed is of niet.”

houden ons een spiegel voor, want je krijgt

er in hun hart leeft. In een open

De vier geestelijk verzorgers van

alleen contact als je ook jezelf durft te laten

en tegelijk vertrouwelijke sfeer.

MOREEL KOMPAS

zien. Dat eerlijke en directe blijft ons raken.

Bovendien ondersteunen zij teams

“Dat raakt aan de ethiek van de zorg”, haakt

Soms is het lastig, maar veel vaker nog

Dieke aan. “Elk team vraagt zich af: wat is

ontroerend of grappig. Bij kerkdiensten en

goede zorg? Tot waar reikt je verantwoorde-

uitvaarten doen en zeggen ze dingen die wij

lijkheid en hoeveel ruimte geef je cliënten?

nooit zouden durven, maar wel denken. Die

Daarover gaan wij met medewerkers in

puurheid is prachtig en inspirerend.”

gesprek. Het werk dat zij doen is fysiek en

34

"Ruimte maken voor wat er leeft in het hart van de mensen"

“Achter zo’n toetje schuilt een wereld aan

mentaal pittig. Ze krijgen te maken met span-

Toch zien de geestelijk verzorgers hoe achter

ningen en incidenten, moeten voortdurend

die puurheid van cliënten kwetsbare mensen

keuzes maken en hebben daarbij te maken

en grote zorgen schuilgaan. Soms zijn deze

met beleid, visies van familie, maar ook hun

zorgen van de cliënten zelf, soms ook van

eigen morele kompas. Dat kan soms schuren

ouders en verwanten. “Zij vragen zich af: hoe

en het is belangrijk om daarover het gesprek

reageert de omgeving? Hoe moet het straks,

aan te gaan. Soms in vertrouwen, met één

als wij er niet meer zijn? Hun kind is altijd

van ons, vaak ook gezamenlijk als team, om

afhankelijk van anderen en zorginhoudelijk is

koers te bepalen.”

alles prima voor elkaar bij Talant, maar wie

bij wezenlijke thema’s:

Levensvragen en zingeving Omgaan met ziekte en dood Ethische vragen (wat is goede zorg?) Vieringen en rituelen


TROTS OP...

Ger

Ambassadeur voor prikkelende ontmoetingen

“Ik ben Prokkelambassadeur”, zegt Ger Sijtsma (42). Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Elk jaar in juni is er een Prokkelweek, maar ‘Prokkelen’ kan natuurlijk het hele jaar. “Meedoen is belangrijk”, vindt Ger. “Altijd.” Als ambassadeur vertelt hij graag over de mogelijkheden van mensen met een beperking. Ook voor een presentatie aan 200 scholieren draait hij zijn hand niet om. “Nee hoor, dat doe ik gewoon.” Ger wil graag dat mensen samen dingen doen en meer begrip voor elkaar hebben. “Dat vind ik mooi!” TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

TROTS

35


WERKEN BIJ

Zijinstromer Tony pakt gouden kans 36


Met een achtergrond als grafisch vormgever en brillenverkoper stapte Tony Elzinga (32) open en onbevangen in het traject voor zij-instromers bij Talant. “Ergens wist ik altijd al dat ik me thuis zou voelen in de zorg voor mensen met een beperking. En dat klopt. Hoe intensief dit nieuwe avontuur ook is, het geeft grote voldoening als ik de dag van cliënten leuker kan maken.”

"Elke dag is een ontdekkingstocht, want ik heb nog zóveel te leren"

TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

In de optiekzaak waar hij werkte, was

maar binnen een half jaar na mijn mail

geren kan ik echt iets betekenen. Door hen te

Tony meestal de enige die naar voren

werd ik uitgenodigd voor de selectiepro-

leren begrijpen en het leven wat makkelijker

stapte als er mensen met een beperking

cedure. Het aanbod dat volgde, was mijn

en mooier voor ze te maken.”

in de winkel kwamen. “Het verbaasde me

gouden kans. Natuurlijk was het span-

dat veel collega’s hen liever niet wilden

nend om er echt voor te gaan. Ik heb een

ZELF ERVAREN

helpen. Zelfs al was dat uit ongemak.

gezin met twee kleine kinderen en had

“Elke dag is een ontdekkingstocht, want ik

Ik kon daar slecht tegen, want iedereen

een vast contract bij de brillenzaak. Wat

heb nog zóveel te leren”, vertelt de begeleider

verdient het om als klant te worden be-

als dit avontuur op niets zou uitdraaien?

in opleiding. “Over anders communiceren,

handeld. Open en eerlijk contact maken

Maar ik moest het proberen. De zorg trok

maar ook over reflecteren op je eigen aan-

met mensen lag me veel beter dan plat

al zo lang, het was nu of nooit.”

pak. Heel interessant om me daar verder in te ontwikkelen. Elke dag kom ik moe maar

commercieel advies. Grappig genoeg bouwde ik juist daardoor een trouwe

OP MIJN PLEK

voldaan thuis. Mede dankzij de steun in de

klantenkring op. Hoe blij dat mijn baas

Zij-instromers doen tijdens de opleiding

opleiding en van collega’s. Dat geeft vertrou-

ook maakte, zelf wilde ik iets anders met

op verschillende locaties ervaring op,

wen. Officieel ben ik nog aan het observeren

mijn leven. Daarom stuurde ik op een

om te ontdekken waar hun kracht ligt.

op de groep, maar ik wilde graag ook zelf al

dag een enthousiaste mail naar Talant.”

Tony is voor de eerste periode geplaatst

begeleiden, met een professional achter me.

op De Finne, een dagbestedingslocatie

Ervaren is de beste manier, zeker in dit werk.

NU OF NOOIT

voor jongeren met ernstige meervoudi-

Het gaat toch om de interactie tussen jou en

Zonder enige opleiding of ervaring in de

ge beperkingen en moeilijk verstaanbaar

de cliënten.”

zorg rekende hij nergens op, maar Tony

gedrag. Zijn hart voor mensen komt

had geluk met de timing van zijn open

hier goed van pas. “Het begin was pittig,

CREATIEF MET MENSEN

sollicitatie. “Talant bleek net bezig een

want dit is geen makkelijke groep. Toch

Tony merkt dat zijn creativiteit op een andere

traject voor zij-instromers op te zetten.

ervaar ik nu al dat ik veel beter op mijn

manier gaat stromen. “Eigenlijk ben ik gra-

Ik moest nog wel even geduld hebben,

plek ben dan in de optiek. Voor deze jon-

fisch vormgever en dol op tekenen. Hier gaat het om creatieve oplossingen in de omgang met mensen. Dat is prachtig en er is een

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen

droom aangewakkerd waarin mijn passies samenkomen: een atelier voor mensen met een beperking. Dat lijkt me geweldig.”

TROTS

37


WAX AMARYLLISBOL is met zorg en aandacht gedompeld bij atelier Moaisa in Stiens. LAMP Deze mooie en tijdloze lamp heeft een Scandinavisch design en is ‘eigenmakke’ door de enthousiaste makers van Kado en Sa. Hester en Jeffrey maken de lamp. Jeffrey neemt het elektra voor zijn rekening en Hester rijgt de kralen aan het snoer. Door het lange snoer kan de lamp op verschillende manieren gestyled worden. WOONPLAID Het mooie woonplaid is ‘eigenmakke’ door makers in verschillende creatieve ateliers. Door de verschillende haakstijlen is elk plaid uniek. De afmetingen zijn ongeveer 100 x 140 cm.

Kijk voor meer informatie op www.eigenmakke.nl


TROTS OP...

Jacquelina Genieten met elkaar, daar gaat het om

Jacquelina Tiebackx (60) stond in het middelpunt van de belangstelling toen ze samen met familie, medewerkers en cliënten haar zestigste verjaardag vierde. Behalve haar verjaardag, vierde ze ook 50 jaar wonen bij Talant in Drachten. Veel mensen met wie ze ooit samenwoonde en oud-begeleiders waren erbij. Hierdoor werd het een dag met veel herinneringen en verhalen. Als tienjarig meisje verhuisde Jacquelina Tiebackx naar Huize Maartenswouden aan de Zuiderhogeweg in Drachten. De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd. Wat ooit een gesloten terrein was met portiersloge is nu een woonwijk. Meerdere keren verhuisde ze naar een nieuwe locatie op het ‘terrein’. Ook onlangs verhuisde ze nog. Ze is supertrots op haar mooie nieuwe kamer, met prachtige roze muur en vele roze accenten! TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

TROTS

39


EIGEN REGIE

“Dat je als medewerker het initiatief kunt nemen, dat is voor mij eigen regie” Ze zagen kansen om de ondersteuning aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag te verbeteren en schreven hiervoor een plan van aanpak. “Hier is echt naar gekeken en het is serieus genomen,” vertelt Rixt Nijenhuis - Huls. Rixt werkt als arts verstandelijk gehandicapten bij Talant. Samen met hoofd Robert-Jan Luinstra, gedragskundige Ingrid Osinga en Dick van der Weert, de grondlegger van Triple-C, kregen ze de ruimte voor de ontwikkeling van een Triple-C academie. Ze vertellen er graag over. TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

OVER TRIPLE-C

SUCCESSEN EN VRAAGSTUKKEN

Bij Triple-C is het belangrijk dat cliënten het

Tijdens een bijeenkomst merkten de

gewone leven zo goed mogelijk kunnen erva-

initiatiefnemers dat er een heleboel kennis

ren. “We geven ondersteuning aan cliënten

is bij Talant over de methodiek Triple-C,

die soms moeilijk verstaanbaar gedrag laten

maar dat het niet altijd lukt om deze kennis

zien. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat ze

op dezelfde manier te vertalen. Verder

het goede leven ervaren. De valkuil kan zijn dat

kunnen medewerkers meer van elkaar leren

je in plaats van aansluiten op de menselijke

wanneer successen en vraagstukken beter

behoeftes van de cliënt, je je heel erg kan gaan

worden gedeeld. Daarom wordt vanuit de

richten op het voorkomen van probleem-

Triple-C academie de scholing nu centraal

gedrag”, geeft Ingrid aan.

geregeld. Robert-Jan Luinstra

40


"Nieuwe medewerkers kunnen nu ook snel geschoold worden" SCHOLING Er is een vijfdaagse scholing voor nieuwe medewerkers en een tweedaagse scholing voor vaste medewerkers. “Deze scholing wordt gegeven door een hoofd van een Triple-C locatie in combinatie met een gedragskundige of begeleider C”, vertelt Ingrid. “Groot voordeel hiervan is dat nieuwe medewerkers nu ook snel geschoold kunnen worden”, vult Robert-Jan aan. “We willen dat mensen met voldoende kennis op de werkvloer staan en de problematiek goed bespreekbaar maken.” VERBINDING Om mensen meer met elkaar in verbinding te brengen zijn er ook locatiebezoeken. “We proberen door de locatiebezoeken in kaart te brengen waar iedereen staat. Op die manier kunnen we tijdens de scholing ook de medewerkers van verschillende locaties die tegen dezelfde problemen aanlopen met elkaar in contact te brengen”, merkt Rixt op. “Er waren al heel veel mooie en goede initiatieven. Waar wij een bijdrage aan leveren is het op de juiste wijze gebruik maken van elkaars kennis en deze verspreiden.”

Triple-C is voor mensen met verstandelijke beperkingen die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie.  Anders kijken naar probleemgedrag en het aanpakken van onderliggende oorzaken staan centraal.

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen

TROTS

41


VASTGOED

Bij nieuwbouw gaat het om veel meer dan alleen stenen De afdeling vastgoed wil wonen, werk en dagbesteding voor de cliënt zo aangenaam mogelijk maken.

Locaties van Talant moeten een fijne woon- en leefomgeving zijn voor cliënten. Hierbij is: • het gebouw • de omgeving • de aankleding • de inrichting belangrijk.

42


2013 2020 t/m

Vanuit het Masterplan Talant uit 2013 zijn maatregelen

Talant clustert locaties voor wonen en dagbesteding in woonleefzones. In een woonleefzone zijn veel mogelijkheden voor wonen, dagbesteding en vrije tijd.

getroffen voor verbetering van de huisvesting van cliënten.

Voor een periode van 2013 t/m 2020 gaat het om verbetering of vervanging van in totaal totaal ruim

2.000 plaatsen

voor wonen en dagbesteding.

Voor nieuwbouwprojecten bij Talant werkt vastgoed intensief samen met zorgmedewerkers. Ook cliënten en verwanten kunnen meedenken over hun nieuwe thuis.

In 2019 zijn

100 clienten

verhuisd naar een nieuwe woonomgeving. Opgeleverde panden zijn Meidoorn 18-24 in Beetsterzwaag (40 cliënten), Ringweg 5 in Drachten (30 cliënten), Akkers 1 in Drachten, (7 cliënten) en verhuizing van Himsterhout

Bij nieuwbouw komt veel kijken en zijn veel mensen betrokken. Het samenwerken gebeurt in verschillende werkgroepen. Dit zijn: • Communicatie • Automatisering • Zorg • Facilitair

• Interieur • Bouw • Tuin • Nazorg

naar de buurtwoningen Maartenswouden in Drachten (23 cliënten).

Een woonleefzone is een stad, plaats of dorp en bevat alle kernvoorzieningen om goed te kunnen leven en werken. Talant heeft

20 woonleefzones.

TROTS

43


LEEFSTIJL

Fitter leven op nt a l a T j i b t Fi Bij de Fûgelkrite in Bolsward is een gezonde(re) leefstijl regelmatig onderwerp van gesprek. Zo ontstaat in kleine stapjes verandering. De ene cliënt is - zo goed als - gestopt met roken, anderen appen foto’s van de boodschappen of verruilen hun chocoladetoetje vaker voor yoghurt. En het wordt gewoner om in plaats van snacks wat vaker fruit te eten. TEKST: AMBER BOOMSMA FOTOGRAFIE: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

We treffen begeleider Tiny Schakel en leefstijl-

HELPEN MET KIEZEN

coach Elles van der Meer op het steunpunt

“Gewoontes veranderen is best lastig voor

van de locatie Fûgelkrite. De twaalf cliënten

onze cliënten”, merkt Tiny. “Als begeleiders

die in het appartementencomplex wonen,

zitten wij er niet teveel bovenop, want dat

kunnen 24 uur per dag een beroep doen op dit

werkt averechts. Toch kan de omgeving wel

steunpunt en krijgen begeleiding bij hun per-

positief stimuleren. Zo is er nu een stagiaire

soonlijke ontwikkeling. Dat er soms ook gezel-

die zelf bewust leeft en daar enthousiast over

lige avonden, kookcafés en andere gezamen-

deelt. Vooral de jongere cliënten zien in haar

lijke activiteiten plaatsvinden, draagt positief

een voorbeeld. Dan wordt het leuker om wat

bij aan de leefstijl van cliënten. “De mensen

gezonder te eten en vaker te bewegen. Familie

die uit zichzelf niet zo snel fruit eten, laten het

oefent ook invloed uit. Eén van onze cliënten

zich hier goed smaken als wij verschillende

doet nu haar boodschappen met een lijst

soorten op tafel zetten”, vertelt Tiny.

van de familie waar producten op staan die

TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

zij lekker vindt, maar dan in een suikervrije of Het zijn juist die ogenschijnlijk kleine dingen

zo gezond mogelijke variant. Dat helpt om te

die volgens leefstijlcoach Elles de zaadjes

kiezen in de supermarkt.”

planten voor gezonde nieuwe gewoontes.

Tiny Schakel

44

“In een wereld vol smakelijke verleidingen is

Wat iemand koopt en eet, kan een gevoelig

het voor de meeste mensen een uitdaging om

punt zijn als het gaat over eigen regie. “We

gezonde keuzes te maken. Dan helpt het als

willen cliënten niet betuttelen, maar wel

er een schaal fruit voor je neus staat, in plaats

helpen om gezonde keuzes te maken”, zegt

van chips. En als je dat fruit ook nog eens

de leefstijlcoach. “Daarin balans vinden is een

samen met anderen eet, dan wordt het mak-

uitdaging voor begeleiders. Want in hoeverre

kelijker. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom

zijn cliënten in staat om de gevolgen van hun

is het mooi om te zien hoe ze het op de Fûgel-

leefgewoonten goed te overzien? Elke dag

krite aanpakken, met gezamenlijke activiteiten

frituren of pizza bestellen lijkt makkelijk en lek-

en de betrokkenheid van verwanten.”

ker, maar je krijgt er op termijn last van. En het


de Fûgelkrite roer hoeft heus niet in één keer om. Je kunt

houden. De één gaat regelmatig

prima in kleine stapjes naar een gezondere ba-

even op de weegschaal, de ander

sis toewerken: een keertje minder frituren, wat

stuurt me trouw een foto van de

vaker een eetwissel inbouwen om te variëren

boodschappen die hij heeft gehaald.”

"Ook familie en vrijwilligers die mee gaan wandelen, fietsen of iets leuks doen zijn heel belangrijk"

en meer groente en fruit eten.” MAYO UIT HET ZICHT LEKKER IN JE VEL

“Het is al mooi om met elkaar in gesprek te

Voeding heeft invloed op gezondheid, maar

zijn over leefgewoonten”, vindt Elles. “Want

leefstijl gaat natuurlijk ook over bewegen en

het begint bij bewustwording en ideeën

ontspannen. Elles vertelt: “Binnen de cam-

opdoen over hoe het anders kan. Soms is het

pagne Fit bij Talant zijn regelmatig bewegen

al genoeg om sauzen als mayonaise niet meer

en meedoen aan activiteiten twee belangrijke

standaard op tafel te zetten. Als ze uit het zicht

speerpunten. Wandelen, fietsen, sporten,

zijn, nemen cliënten er minder snel van. Een

actief bezig zijn of ontspannen en plezier

eetdagboek bijhouden of een keukenkastwork-

maken met anderen: dat helpt allemaal om

shop zijn ook leuke manieren om het onderwerp

lekker in je vel te zitten. En regelmaat is

bespreekbaar te maken. Hoe meer begeleiders,

belangrijk. Naast wekelijks sporten kun je

verwanten en cliënten met elkaar aan de slag

het beste elke dag een wandeling maken. We

gaan, zoals op de Fûgelkrite, hoe beter het

onderzoeken samen met buurtsportcoaches

werkt. Daarom ben ik er als leefstijlcoach vooral

wat er nabij de locaties mogelijk is om bewe-

om de teams te ondersteunen bij het uitdragen

ging te stimuleren. Ook familie en vrijwilligers

van een fit en gezond leven bij Talant.”

die mee gaan wandelen, fietsen of iets leuks doen zijn heel belangrijk.” Op de Fûgelkrite merkt Tiny hoe fijn cliënten het vinden als er iets voor hen wordt georganiseerd. “Ze bedenken het niet zo snel zelf,

Samen e kiezen w voor:

maar willen graag leren. Dat geldt ook voor

Regelmatig bewegen

gezonder leven. De interesse en motivatie zijn er wel als je met ze in gesprek gaat. Die startbijeenkomst met Elles was een succes. Ook de verwanten waren uitgenodigd en er

Een rookvrije omgeving Gezond en lekker eten

stonden gezonde hapjes op tafel. Dat speciale maakt het leuk. Aan de andere kant gaat het ook om gewoontes in het dagelijkse leven. Daarom nemen we leefstijldoelen op in het ondersteuningsplan, zodat we er aandacht voor

Meedoen aan activiteiten

Water

Elles van der Meer

TROTS

45


WERKEN BIJ

“Dit werk moet je voelen”

46


Ze woont vlakbij en wipt in haar vrije uren regelmatig langs met de hond. “Dat vinden de cliënten zo mooi”, zegt Marianne Bouma (48), die al 18 jaar verpleegkundige/begeleider B is op Martenahiem in Franeker. “Het werk gaat zonder mij ook wel door, maar de band met de mensen is er altijd.”

"Je moet kunnen doorpakken, maar je ook goed kunnen inleven"

TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

Wie met Marianne door Martenahiem

gemaakt. Levensbestendig wonen is zo

VAKMANSCHAP EN PASSIE

loopt, merkt meteen wat haar grootste

waardevol, je geeft de mensen een thuis

De positief ingestelde begeleider B - die

kwaliteit is: de zogenoemde ‘warme

waar ze zo lang mogelijk kunnen blijven.

verantwoordelijkheid draagt voor vier cliënten

zorg’. Ze is hier thuis, voelt zich be-

Het heeft de fysieke zorg wel intensiever

- vindt het mooi dat ze zoveel kwijt kan in dit

trokken bij de mensen en straalt als ze

gemaakt. We voeren meer verpleegkun-

werk. “Je moet kunnen doorpakken, maar je

vertelt over het reilen en zeilen op deze

dige handelingen uit en maken vaker

ook goed kunnen inleven. Oog hebben voor de

locatie. “Het is doorpakken hier, maar

ziekteprocessen en overlijden mee.

fysieke verzorging én voor hoe mensen in hun

we weten voor wie we het doen. Echt

Dat is soms pittig, maar ook dierbaar.”

vel zitten. Mensen geruststellen of soms juist net even prikkelen. Duidelijkheid en zeker-

contact met de cliënten maakt dit vak zo mooi. Vertrouwen geven, in hun cocon-

TAFELKLEEDTENT

heid bieden, maar ook kunnen meebewegen

netje kruipen om te weten wat ze nodig

“Mijn grappen en grollen bieden een goed

waar dat nodig is. Het is best een complexe

hebben. Een groeiende groep demen-

tegenwicht”, merkt Marianne. “Dat maakt

doelgroep waarbij allerlei disciplines samen-

teert en heeft meer angst. Wij kunnen

het leven hier lichter en leuker. Zoals bij

komen. Dat vraagt vakmanschap en passie.

hen daarin de hand reiken; laten voelen

het tafeldekken even samen een tent

Dit werk moet je voelen.”

dat we er zijn en voor hen zorgen.”

maken onder het tafelkleed. Het zijn de kleine dingen die verschil maken. En de

VAN MENS TOT MENS

EEN THUIS BIEDEN

ene keer praat je iemand ergens heen -

Bij Marianne zat het gevoel voor mensen

Dat de zeer gemêleerde groep bewoners

als dat nodig is - terwijl je de andere keer

met beperkingen er al jong in. “Al vond ik het

oud kan worden op Martenahiem, maakt

aanhaakt bij hun verhaal. Je wordt vanzelf

als puber ook wel wat eng, toen mijn broer

Marianne blij. “Vóór de verbouwing in

creatief hier, want er moet wel werk verzet

en zus in de gehandicaptenzorg werkten.

2007 gingen cliënten naar een andere

worden. Hoe we dat als team samen

Ergens fascineerde het me toch en tijdens

locatie als ze meer zorg nodig hadden.

doen, daar ben ik trots op. Geduld hebben

mijn opleiding, stages en werk ontdekte ik de

Nu bieden we die intensievere zorg

én tempo maken, dat is een kunst op zich

klik. Inmiddels werk ik al 27 jaar bij Talant. Ik

hier, omdat het praktisch mogelijk is

en daar heb je elkaar bij nodig.”

weet nog dat ik bij mijn sollicitatie in Franeker werd ontvangen door een cliënt en die vond het zo fijn dat ik hem echt zág. Ik stelde me

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen

kwetsbaar op over mijn zenuwen, maakte grapjes, sprak met hem van mens tot mens. En dat is in de kern waar het om gaat.”

TROTS

47


EIGEN REGIE

“Iedereen heeft een mening en mag die vertellen”

48


Sommige begeleiders hebben zoiets van "je moet je huisje opruimen". Dan zeg ik, dit ben ik gewoon.

“Eigen regie is dat je je eigen leven bepaalt”, zegt Rianne krachtig. Ze komt op voor zichzelf maar doet dit ook graag voor anderen. “Ik vind het leuk om anderen te helpen bij hun issues.” Daarom zit ze ook in de locatieraad van de locatie Skoatterwâld van Talant. TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

MEEBESLISSEN

kunnen uiten. Je moet er voor open staan.

In de raad worden verschillende onderwerpen

Dan zie je opeens; die kan toch wel praten

besproken. “We kunnen meebeslissen over

of toch wel voor zichzelf opkomen.” Organi-

belangrijke zaken die spelen op de locatie.

saties kunnen hierbij helpen, vindt Rianne.

Vorig jaar was er een bijeenkomst over de

Het helpt wanneer informatie makkelijker

bouw. Verwanten hadden een brief gekregen

wordt gemaakt.

over de bouw, maar wij hadden geen brief gekregen. Dan heb ik zoiets van 'Wat?!'

MIJN EIGEN LEVEN BEPALEN

Ik vraag dan wel om opheldering.”

Ze voelt zich bij Talant wel serieus genomen, maar haar sterke mening leidt ook wel eens

OGEN EN OREN OPENHOUDEN

tot discussie. “Ik weet dat ik een rommel-

Binnen de raad vervult ze de taak van

kont ben. Sommige begeleiders hebben

voorzitter en deze taak pakt ze serieus op.

zoiets van ‘je moet je huisje opruimen’. Dan

“Om te weten wat er speelt, ga ik regel-

zeg ik, dit ben ik gewoon. Ja, dat is eigen

matig bij anderen langs. Ik heb nog geen

regie voor mij. Het allerbelangrijkste is dat

spreekuur, laten we het zo zeggen”, geeft

je zelf je leven kunt bepalen.” Ze besluit haar

ze lachend aan. “Ik houd mijn ogen en oren

verhaal met een advies: “Mensen, als je

open en als ik iets zie of hoor dan denk ik,

het kan of wil, ga in de locatieraad. Dat is be-

dat moet wel even in de locatieraad.”

langrijk voor Talant en dan heb je eigen regie en kun je voor jezelf en anderen opkomen.”

OPKOMEN VOOR JEZELF Dat cliënten hun mening kunnen geven vindt Rianne erg belangrijk. “Ik vind dat

MEER WETEN?

iedereen een mening heeft en die mag

Bekijk de video door de

vertellen. Ook mensen die zich minder goed

QR-code te scannen

TROTS

49


Mijn naam is James. Ik werk bij Pottenbakkerij De Diggel. Het gieten van vormen vind ik erg leuk om te doen. Dan kan ik lekker staan en ben ik veel in beweging. Stilzitten is niks voor mij. Verder maak ik graag een praatje met andere mensen. SET MOKKEN ‘eigenmakke’ bij Pottenbakkerij De Diggel. De mokken worden gemaakt van gietklei die wordt gegoten in een mal. Daarna worden de mokken aan de binnen- en buitenzijde geglazuurd. Het eindresultaat is prachtig. Perfect voor een heerlijk kopje koffie of thee. Veel makers van De Diggel werken mee aan dit mooie product. Iedere mok is handwerk en hierdoor uniek.

Kijk voor meer informatie op www.eigenmakke.nl


TROTS OP...

Wesley Als het maar rood is…

Op de rode schoenen van Wesley Hellinga (18) prijkt het logo van Carré. Carré is een ontmoetingscentrum in de wijk Maartenswouden in Drachten. Wesley werkt hier op donderdag en vrijdag. En wanneer er extra activiteiten zijn, helpt hij ook graag mee. Bij de aanschaf van zijn nieuwe schoenen was hij duidelijk; hier moest het logo op van Carré. Wesley is trots op zijn werk! Met behulp van zijn spraakcomputer en gebaren vertelt Wesley over zijn werk. Wat hij doet? Bedienen, schoonmaken, helpen bij de kassa en koken. Het allerleukste vindt hij het soep koken. Tomatensoep met salami is zijn favoriet. Ook omdat rood zijn lievelingskleur is. Daarom koos hij ook voor rode schoenen en geniet hij misschien wel extra van zijn mooie rode werkblouse. TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

TROTS

51


EIGEN REGIE

In je ideeën geloven en ervoor gaan Titia Hooghiemstra, hoofd van locatie Huizumerhof 23 in Leeuwarden, laat zien dat je met lef en doorzettingsvermogen ideeën een stap verder kunt brengen. “Tijdens een verwantenavond ontstond het idee om een rolstoelfiets aan te schaffen.” De offerte voor de fiets was wel even schrikken, maar samen met het team geloofde Titia in het idee en ging ze ervoor. TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

SAMEN FIETSEN ZORGT VOOR PLEZIER

Met een team van 25 vrijwilligers biedt deze

“We wilden heel graag een fiets om cliënten

organisatie gratis ritjes aan in een riksja

in beweging en naar buiten te krijgen. Maar

voor mensen die er zelf niet meer op uit

ook om afstanden makkelijker te overbrug-

kunnen. Deze ontmoeting bleek voor beiden

gen.” Behalve de meest voor de hand liggen-

heel waardevol.

de argumenten, was het werven van nieuwe vrijwilligers ook een belangrijke drijfveer. “Ik

WIN-WIN

merk dat mensen best wel vrijwilligerswerk

De vrijwilligers van ‘Fietsen alle jaren’ gaan er

willen doen, maar ze vinden het moeilijk om

nu regelmatig op uit met cliënten en zij mogen

met cliënten te communiceren. Fietsen kan

de fiets ook gebruiken voor andere ritjes in

iedereen. En samen fietsen zorgt voor veel

Leeuwarden. Zo halen beide partijen er hun

plezier.”

voordeel uit. Verder hebben de vrijwilligers van ‘Fietsen alle jaren’ de begeleiders van Talant

GEWOON DOEN

opgeleid om er veilig met de rolstoelfiets op

Vanwege de aanschafkosten van 7500

uit te gaan. Het doorzettingsvermogen van

euro kreeg Titia niet direct iedereen mee in

Titia en de ontmoetingen met de juiste

haar enthousiasme. Uiteindelijk zorgde de

mensen op het juiste moment hebben ervoor

uitspraak van bestuurder Wilfred Juurlink

gezorgd dat de ideeën gerealiseerd zijn. “Dit is

ervoor dat ze de fiets ging bestellen. Ze

echt een win-win situatie”, besluit Titia trots.

vertelde hem tijdens een locatiebezoek over de ideeën, waarop hij reageerde met ‘gewoon doen’. Vrij snel daarna kwam ze Albert van Dijk tegen die verbonden is aan de organisatie ‘Fietsen alle jaren’ in Leeuwarden.

52

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen


"Fietsen kan iedereen. En samen fietsen zorgt voor veel plezier"

Kevin Ruinewold, Bennie Westra en Titia Hooghiemstra

TROTS

53


WERKEN BIJ

“Dit werk maakt me een rijker mens” 54


Voor alleen het geld hoef je niet in de zorg te gaan werken, maar bij Talant krijg je volgens Pieter Veenstra - begeleider B, werkmeester en coach - iets veel waardevollers. “Cliënten prikken door maskers heen, daarom leer je hier een puur en open mens te zijn. Als je dichtbij mag komen en van betekenis kunt zijn, is dat echt een cadeau.”

"Hier op De Wissel vormen we een gemeenschap en daar willen we naar handelen"

TEKST: AMBER BOOMSMA FOTO: DE BEY COMMUNICATIE & VORMGEVING

Pieter begon zijn loopbaan met zorg voor

geleerd, mezelf verder ontwikkeld en ge-

EEN SPIEGEL

dementerende ouderen. “Intensief en

werkt met fijne cliënten. Ik hield contact

“Dit werk maakt mij een rijker mens, omdat

indrukwekkend”, zo vat hij die periode in

met oud-collega’s en zij vroegen weleens

de mensen mijn hart raken. Dat cliënten ons

twee woorden samen. Na een fusie raak-

of ik terug wilde komen. Dat leek me niet

met hun gedrag soms ook een spiegel voor-

te hij zijn baan kwijt, maar achteraf bleek

haalbaar, maar toen ik op de koffie kwam

houden, kan behoorlijk intensief zijn. Als

dat een geluk. “Ik kon aan de slag bij

en er een mooie kans bleek, wist ik het

je zelf niet lekker in je vel zit, dan komt dat

Talant, om te pionieren bij de - toen nog

meteen: Talant voelt als familie, ik ben

hier feilloos naar voren. Daar moet je wel

- nieuwe locatie De Wouden. Het waren

weer op mijn honk.”

mee om kunnen gaan. Daarom is een fijn team belangrijk, waarbinnen je veilig kunt

pittige cliënten, maar juist zij prikkelden mij om te kijken naar de mens achter de

MENS LATEN ZIJN

ventileren over je ervaringen. Het vraagt ook

beperkingen. Naar hun liefde, emoties en

Pieter werkt nu op De Wissel in Beetster-

welwillendheid van de organisatie om als

eigenheid, maar ook naar hun behoefte

zwaag, waar hij fluitend naartoe gaat. “De

team te kunnen meebewegen. Die ruimte is

aan steun om met zichzelf te kunnen

interactie met cliënten blijft me boeien. Ik

er bij Talant. Bij een grote organisatie blijft

omgaan. Dat te mogen geven, vind ik

wil ontdekken waar hun gedrag vandaan

communicatie aandacht vragen, maar de

nog steeds bijzonder.”

komt, maar ook accepteren wie ze zijn. Ze

focus is goed.”

doen ertoe in alles wat bij hen hoort, ook OP MIJN HONK

op de lastige momenten. We kennen als

GEMEENSCHAP VORMEN

De bevlogen begeleider had het naar zijn

mens allemaal emoties, maken allemaal

“Zelf draag ik mijn steentje bij als begeleider

zin bij Talant, maar maakte toch een uit-

dingen mee. Onze cliënten ook, maar voor

B, werkmeester en coach. Om beweging in

stapje naar een andere organisatie voor

hen is het zoveel ingewikkelder om daarin

gang te zetten bij onze cliënten, maar ook

gehandicaptenzorg. “Simpelweg omdat

hun weg te vinden. Zij uiten zich anders

binnen onze organisatie. Hier op De Wissel

ik daar een contract voor meer uren kon

en dat vraagt iets van ons. De uitdaging is

vormen we een gemeenschap en daar

krijgen en dat beter paste bij mijn gezins-

om cliënten naar eigen kunnen mens te

willen we naar handelen. Bijvoorbeeld door

situatie”, vertelt Pieter. “Ook daar veel

laten zijn en dat vind ik mooi.”

een betere interactie tussen collega’s van dagbesteding en wonen, met wederzijds

MEER WETEN? Bekijk de video door de QR-code te scannen

begrip voor ieders werk. Want alleen samen kunnen we een vertrouwde en gelijkmatige omgeving creëren voor onze cliënten.”

TROTS

55


MEEDOEN

Meedoen in de samenleving In het Culturele Hoofdstadjaar deden 2500 cliënten van Talant en Wil mee aan de projecten van LF2018. Meedoen zorgt voor nieuwe kansen, mooie ontmoetingen, mooie samenwerkingen en heel veel mooie herinneringen. Lisa, Peter en Gurbe denken met een glimlach terug aan hun mooie ervaringen. Lees hoe zij meededen, maar vooral ook wat het hen heeft gebracht! TEKST: HILDE KOOPMANS FOTO: FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

Meedoen als artiest geeft zelfvertrouwen

Ze betoverde het publiek met haar Indonesische dans tijdens de theatervoorstelling over het leven van Mata Hari. “Meedoen aan deze voorstelling was als een droom die uitkwam”, zegt Lisa de Vries. In het Culturele Hoofdstadjaar trad ze twee keer op in de uitverkochte theaterzalen van De Lawei en het Posthuis Theater. Dansen is haar lust en haar leven.

“Ik weet nog goed dat ze thuiskwam en vertel-

DEZELFDE WORTELS ALS MATA HARI

de dat ze de solodans had”, vertelt haar moe-

“Ik deed het ook een beetje voor mijn gezin,

der. “Ik dacht nog, dat zal wel, maar het bleek

voor opa,” vertelt Lisa. “Opa was erg ziek en

echt zo te zijn.” Lisa viel tijdens de audities op

woonde in die periode bij ons,” vult haar moe-

bij de theatermakers. “Iedereen moest huilen,

der aan. “Hij was enorm trots op Lisa en had

zo mooi vonden ze haar dans.”

20 euro onder zijn kussen gelegd voor Lisa toen zij de rol kreeg. Zijn Indonesische komaf maakte de rol extra speciaal. “Ik heb dezelfde wortels als Mata Hari”, zegt Lisa trots. MEERDERE OPTREDENS Nog steeds wordt Lisa gevraagd om haar Indonesische dans op te voeren. Bij evenementen, maar ook bij de trouwerij van haar neef en het huwelijksjubileum van haar oom en tante. “Dansen heeft haar veel zelfvertrouwen gegeven,” merkt haar moeder op. Meedoen als artiest houdt veel meer in dan het moment op het podium.

56


Door cultuur worden mensen samengebracht

Mensen met een beperking in contact brengen met cultuur, dat is zijn missie. “Door cultuur ontstaan nieuwe ontmoetingen. Dit levert veel op voor mensen met en zonder beperking,” zegt Gurbe de Boer. “Ik vind het daarom belangrijk dat mensen met een beperking kunnen meedoen als bezoeker, maar ook dat ze als vrijwilliger iets kunnen doen.”

De dochter van Gurbe krijgt ondersteuning

wel naast gaan, maar nee hoor. Het gebeurt

ook mee als vrijwilliger bij het Befrijdings-

van Talant. Toen Gurbe hoorde dat ook

keurig. En als ze een compliment krijgen, dat

festival. “Ze krijgt dan een T-shirt. Dat is echt

ouders konden meedenken over de koers van

is zo prachtig om te zien.”

heel belangrijk voor haar,” vertelt hij lachend. “Ertoe doen, dat wil iedereen graag. Of je nu

Talant tijdens het Culturele Hoofdstadjaar,

een beperking hebt of niet.”

was hij direct enthousiast. “Het is leuk om

T-SHIRT

mee te denken waaraan én hoe cliënten van

Elk jaar zorgt Gurbe voor vrijwilligers van

Talant kunnen meedoen. En het mooie is dat

Talant bij het Befrijdingsfestival en inmid-

VRAAG HULP

dat niet ophoudt na LF2018.”

dels helpen cliënten ook mee bij andere

“Meedoen vraagt soms een extra inspanning

evenementen. Veel moeite hoeft hij er niet

van een begeleider, omdat er dingen geregeld

VEEL TE BIEDEN

voor te doen. “Iedereen wil graag meedoen.”

moeten worden. Het makkelijkst is om niets

“Mensen met een beperking hebben veel te

Zijn eigen dochter stond nooit vooraan bij

te doen, maar meedoen levert heel veel op.”

bieden,” vindt Gurbe. Al een aantal jaren is

activiteiten, maar helpt sinds een aantal jaren

Voor begeleiders heeft Gurbe een tip. “Vraag

hij bij het Befrijdingsontbijt, waar cliënten

verwanten om te helpen, dan wordt meedoen

meehelpen in de bediening. “Je ziet sommi-

gemakkelijker. Deze mooie ervaringen mogen

gen bij het koffieschenken denken, dat zal er

we cliënten - onze verwanten - niet ontnemen.”

TROTS

57


MEEDOEN

Meedoen als vrijwilliger blijft in je hart zitten Peter deed aan verschillende evenementen mee. “Van de opening tot de sluiting.” Alles was leuk om te doen, maar als hoogtepunt noemt hij het meedoen als vrijwilliger bij De Reuzen en bij de Stormruiter. IEDEREEN IS GELIJK “Ik heb laten zien dat ik er ook ben. En dat mensen met een beperking net zo goed iets kunnen doen. Mensen gingen ook heel normaal met mij om.” En zo ziet Peter het ook het liefste. “Iedereen is gelijk”, vindt Peter. “Ga gewoon met ons om, want wij horen er ook bij.” DOORGAAN NA LF2018 Het doen van vrijwilligerswerk stopt niet na het Culturele Hoofdstadjaar. “Dit jaar help ik weer mee bij Welcome tot the Village en Explore the North.” Zijn begeleidster Sjoukje van Wil juicht de initiatieven van Peter toe. Sterker nog; zij stimuleert ook anderen om mee te doen als vrijwilliger. “Gezien worden en iets kunnen betekenen voor anderen is prachtig!”

58

Meedoen als vrijwilliger was voor Peter Boonstra dé manier om te laten zien dat mensen met een beperking er ook toe doen. “Ik houd niet van stilzitten, daarom past het doen van vrijwilligerswerk goed bij mij”, zegt Peter. Over zijn ervaringen tijdens het Culturele Hoofdstadjaar is hij duidelijk: “Het blijft in je hart zitten.”


VLAGGENLIJNTJE is een onderdeel van het leukste postpakketje van Friesland. Deze ‘HEPPIEPOST’ is zorgvuldig samengesteld met ‘eigenmakke’ producten. De producten zijn gemaakt bij verschillende creatieve ateliers van Ondernemend Talant. Het versturen en krijgen van deze funbox is een feestje! MOEKIE dit lieve knuffelkonijn is ‘eigenmakke’ door de enthousiaste makers van atelier Pand 30. Aan zijn lange oren sleept je kleintje Moekie mee op avontuur. En daarna heerlijk samen knuffelen en bijkomen op de bank. WOONPLAID Het mooie woonplaid is ‘eigenmakke’ door makers in verschillende creatieve ateliers. Door de verschillende haakstijlen is elk plaid uniek. De afmetingen zijn ongeveer 100 x 140 cm.

Kijk voor meer informatie op www.eigenmakke.nl


TROTS • Als iets mij goed lukt, geeft mij dat zelfvertrouwen. • Deze ontmoeting bleek voor beiden heel waardevol. • Meedoen is belangrijk. • Ze is supertrots op

nieuwe kamer, met prachtige roze muur en vele roze accenten. • Ik vind dat iedereen een MENING heeft en die mag vertellen. • We willen dat mensen met voldoende kennis op de werkvloer staan en de problematiek goed bespreekbaar haar mooie

maken. • Als je dingen doet die meer

bij je passen, voel je je ook beter. • Ik zorg

dat het netjes blijft. • Ruimte maken voor wat er leeft in het hart van de mensen: wie ben jij, wat is jouw verhaal en wat heb je nodig • Dansen heeft haar veel

ZELFVERTROUWEN gegeven. • Cliënten

prikken door maskers heen, daarom leer je hier een mens te zijn. • Het plan mag best

puur en open

in beweging zijn, het leven van de

cliënten is ook niet statisch. • Hij zit er vol van en

speelt met veel plezier

in het G-voetbalteam. • Als zij het fijn hebben, dan ben ik ook blij. • Als we samen verantwoordelijkheid nemen, werken we ook samen aan een

goede zorg. • HET ALLERLEUKSTE vindt hij het soep koken. Tomatensoep met salami is zijn favoriet. Ook omdat rood zijn lievelingskleur is. • Het geeft

grote voldoening als

ik de dag van cliënten leuker kan maken. • Goed

voorbeeld doet volgen. • Ik heb

laten zien dat ik er ook ben. En dat mensen met een beperking net zo goed iets kunnen doen. • De kracht van onze behandelaren is dat zij de vertaalslag maken naar de cliënt. • Ik kan IETS BETEKENEN voor cliënten, maar het brengt mij zelf ook veel. • Door cultuur ontstaan nieuwe ontmoetingen. • We kijken mee, oefenen samen en focussen op wat goed gaat. • Je leert hier anders kijken naar succes. • Je moet kunnen DOORPAKKEN, maar je ook goed kunnen inleven. • Als iemand

begrepen wordt, zit iemand lekkerder in zijn vel.

Profile for Zorggroep Alliade

Trots  

Advertisement
Advertisement
Advertisement