Page 1

Opwaardering site FloraliÍnlaan Project serviceflats & dienstencentrum infovergadering buurtbewoners – 16 mei 2019


Op het programma: 1. Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen 2. Project serviceflats & dienstencentrum 3. Hoe gaat het eruit zien 4. Timing van het project 5. Heeft u nog vragen ?


Voorstelling Voorstelling Zorgbedrijf Zorgbedrijf Antwerpen Antwerpen


seniorenpijler

jeugdpijler


Missie

We vullen de ontbrekende schakel(s) in zodat iedereen, aan een betaalbare prijs, de kans krijgt om comfortabel ouder te worden.


Visie

Iedereen in onze stad of gemeente, ook de hulp-behoevende, heeft het recht om comfortabel te leven.


Visie

Daarom bieden we aan huis en in de wijk of buurt alle diensten die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven.


Visie

Met competent en gemotiveerd personeel, met een aanbod dat kwaliteit en vernieuwing vooropstelt en met een heldere prijzenpolitiek, streven we altijd naar diensten die het leven van onze klanten kwaliteitsvol maken en die ons bedrijf financieel gezond houden.


Bouwprogramma


Project serviceflats & dienstencentrum


Project 63 serviceflats

Huidige situatie

& dienstencentrum

FloraliĂŤnla a

Woonzorgcentrum Ruytenburg Afbraak Woonzorgcentrum Sint Anna

ďƒ˜ Bouwaanvraag voor project waarbij De kapel wordt volledig behouden De voorbouw wordt gerenoveerd De achterbouw wordt afgebroken

Nieuwe situatie

n


Leveringsroute naar de woonzorgcentra Woonzorgcentrum Ruytenburg

Woonzorgcentrum Sint Anna

P e FloraliĂŤnlaan afg

sloten

alle verkeer via inrit Woonzorgcentrum St Anna ďƒ˜

Afgesloten door werken aan de straat tot eind juni 2019


Project 63 serviceflats en dienstencentrum Woonzorgcentrum Ruytenburg

Woonzorgcentrum Sint Anna

P FloraliĂŤnlaan Toeleveringsroutes voor de 2 woonzorgcentra ďƒ˜

57 parkeerplaatsen onder woonzorgcentrum Ruytenburg en 25 parkeerplaatsen bovengronds: in totaal 82 parkeerplaatsen voor serviceflats en de woonzorgcentra


Principe grondplannen – 4 bouwlagen


Hoe gaat het er uit zien ?


Principe passerelle Uitzicht op het binnengebied


Uitzicht op de binnentuin


Voorgevel – bestaande principe wordt behouden


Voorgevel blijft behouden Hoogte ongewijzigd


Afstand tot de achtergrens

Bestaande situatie – smalste punt 7m30

Nieuwe situatie – smalste punt 13m80


Uitzicht zij- en achtergevels


Referentiebeelden van gelijkaardig projecten


Uitzicht binnengebied en passerrelle


Referentiebeelden gelijkaardige projecten


Uitzicht zij- en achtergevels Uitzicht van gebouw

Voorgevel

Gevel - binnengebied

Snede zijvegel

Snede achtergevel - binnengebied Achtergevel


Timing van het project


Timing – onder voorbehoud 2019

2020

2021

2022

Bouwduur ±2 jaar Bouwvergunning

Info stad Antwerpen – werken Floraliënlaan gedaan voor Zorgbedrijf Antwerpen start met de uitvoering van het project  Indiening bouwaanvraag – juni 2019  Prognose: werken starten begin 2020 - einde begin 2022  Volgende buurtinformatie eind 2019


Met vragen kunt u terecht bij: Directie woonzorgcentrum Sint Anna tel. 03 280 76 11 wzc.sintanna@zorgbedrijf.antwerpen.be

Klantendienst Zorgbedrijf Antwerpen: tel. 03 431 31 31 klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be


Bedankt voor jullie aandacht


www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Profile for Zorgbedrijf Antwerpen

Buurtinfosessie woonzorgcentrum Sint Anna - donderdag 16 mei 2019  

Buurtinfosessie woonzorgcentrum Sint Anna - donderdag 16 mei 2019