Page 33

GOED OM

am

iddagen

WETEN

Da n sn

Radio Minerva dansnamiddag met live optreden

liefhebbers komen aan hun trekken tijdens de Radio Minerva dansnamiddagen. De succesformule blijft ongewijzigd: een heerlijke driegangenlunch, gevolgd door muziek van dj Danny Van Tichelen en een optreden van een bekende artiest. PROGRAMMA » 9UQRY_GLHQVWHQFHQWUXP'H0HHUH Eddy Smets & Letty Lanka » 9UQRY_GLHQVWHQFHQWUXPȆW'RNVNH Doran

» :RQRY_GLHQVWHQFHQWUXP5RPDQ]D Ivann » 0DGHF_GLHQVWHQFHQWUXP$UHQD Lia Linda

Praktisch:

» 0DQRY_GLHQVWHQFHQWUXP'H0HHUVHQLHU De Melando’s

» Tickets: HXURYRRUGHPDDOWLMGKHW OLYHRSWUHGHQHQGHGDQVQDPLGGDJ

» 'RQRY_GLHQVWHQFHQWUXP3RUWXJHVHKRI Lia Linda

» Timing: 12 uur tot 17.30 uur

» 0DQRY_GLHQVWHQFHQWUXP'H2OLMIWDN Luc Caals

» Meer info op ZZZ]RUJEHGULMIDQWZHUSHQEHUDGLRPLQHUYD J M S

Feesten zoals in de jaren '70 =LQLQHHQIHHVWMH"'DQ is het 20 in 70 concept KHOHPDDOLHWVYRRUX We verwelkomen XRS9 november LQGLHQVWHQFHQWUXP Silsburg in Deurne met QLHWPLQGHUGDQWRSGMȇV GM'LUN6WRRSVGM*XVW'H &RVWHUHQGM6FKZDU]NRSI(QRS6 december komt niet Sinterklaas maar wel GM6FKZDU]NRSIHQGM'DQQ\9DQ7LFKHOHQ ZZZ]RUJEHGULMIDQWZHUSHQEH | IDFHERRNFRP]RUJEHGULMIDQWZHUSHQ

180924_artikels infoboekjes_nov-dec 2018 v2.indd 3

ODQJVLQGLHQVWHQFHQWUXP2RVWHUYHOGLQ :LOULMN Praktisch: » Tickets Silsburg 13 euro vvk | 15 euro dag zelf » Tickets Oosterveld: 8 euro vvk | 10 euro dag zelf » Start 20 uur » 7LFNHWVWHYHUNULMJHQLQDOOH GLHQVWHQFHQWUDHQRS www.deschakel.be

» 0HHULQIRRSwww.zorgbedrijf. antwerpen.be/20in70

goed om weten

1/10/18 14:55

Infoboekje dienstencentrum Linkeroever  
Infoboekje dienstencentrum Linkeroever