Page 1

Werk jij in een andere sector, maar ligt jouw hart in de zorg? ZorgAccent biedt mogelijkheden

GAST AAN TAFEL bij Erve Nienenhoek

DE PALLIATIEVE FASE verdient echt meer aandacht

Huis-aan-huismagazine van ZorgAccent | Jaarlijkse uitgave | 2018 Accentueel

1


Voorwoord Het is doorgaans niet fijn om zorg en/of begeleiding nodig te hebben. In de situatie dat dit toch nodig is, is het van belang dat deze ondersteunend is. Zodat u zoveel mogelijk het leven kunt blijven leven zoals u dat wilt. ZorgAccent past zich daarom voortdurend aan op wat er speelt in uw en onze omgeving zodat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Zoals u waarschijnlijk wel gehoord of gelezen heeft in de landelijke media is er een groeiend tekort aan medewerkers in de zorg. Ook wij merken dat. Het is belangrijk dat zorgorganisaties een goed beeld geven van het werken in de zorg en begeleiding. Daar besteden we oprechte tijd en aandacht aan; ook in deze Accentueel. Het werken in de zorg is echt een prachtig vak waar je

tip hen eens om na te denken over het werken in de zorg. Of werkt u in een vak waarin u toch niet helemaal de bevrediging haalt die u zoekt? Ook voor zij-instromers met meer levenservaring biedt ZorgAccent mogelijkheden. Onlangs hebben landelijke deskundige mensen uit de zorg bij elkaar gezeten om verbeteringen en mogelijkheden aan te reiken om de juiste zorg op de juiste plaats aan te bieden. Dit betekent dat de zorg in eerste instantie gericht moet zijn op preventie, leefstijladvies en een brede beoordeling van wat écht nodig is. Dan staat het zo goed mogelijk functioneren van mensen in hun omgeving centraal in plaats van de ziekte of beperking. ZorgAccent spant zich tot het uiterste in om de beperkte maatschappelijke zorgmiddelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Ook helpen we u zo mogelijk bepaalde zorghandelingen zelf aan te leren zodat wij niet meer nodig zijn. Zo nemen we gezamenlijk (zorggebruikers en zorgverleners) verantwoordelijkheid op dit vlak: dat houdt u zelfstandig en zorgt ervoor dat er ook andere mensen geholpen kunnen worden. Veel leesplezier!

Werkt u in een vak waarin u toch niet helemaal de bevrediging haalt die u zoekt?Ook voor zij-instromers met meer levenservaring biedt ZorgAccent mogelijkheden. veel voldoening uit kunt halen. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die het vak interessant maken zoals het steeds meer gebruik kunnen maken van ondersteunende technologie. Maar ook aan het realiseren van een naadloze samenwerking met andere ondersteuners waar onze cliënten mee te maken hebben. Hierdoor kunnen mensen sneller uit het ziekenhuis weer naar huis, met ondersteuning van de wijkverpleging bijvoorbeeld. Soms kan een verblijf in een woonzorglocatie worden voorkomen of uitgesteld. Op deze manier kun je als medewerker in de zorg écht het verschil maken voor mensen. Werken in de zorg is zeer waardevol werk. Dus mocht u (jonge) mensen in uw omgeving kennen met het hart op de goede plek en oprecht oog en aandacht voor medemensen;

Hartelijke groet, Aline Poolen – van den Brink Raad van Bestuur ZorgAccent

COLOFON Accentueel is een uitgave van: ZorgAccent, Postbus 226, 7600 AE Almelo, T. 0900 0678 www.zorgaccent.nl

Hoezosaai

1

@ZorgAccent_nl

TalentvoorZorgAccent

communicatie@zorgaccent.nl,

ZorgAccent Oplage: 100.000 exemplaren, Jaargang: 16

Vormgeving: afdeling Communicatie & Vormgeving ZorgAccent, Tekst en redactie: Mail-me-nu.nl/Ellen te Riele, afdeling Communicatie en ZorgAccent PLUS. Fotografie: Niek Erents Fotografie en Marloes Hemmelder Fotografie Druk: Lulof Almelo Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ZorgAccent. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder toestemming van ZorgAccent. ZorgAccent is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. 2

Accentueel


Genieten & meebewegen Op de cover: 'Met een klein beetje stimulans van ons als verzorgenden en begeleiders, activeren bewoners elkaar en zijn ze vrolijk. Dat is wat we hier graag zien.’ Jeanette Schonewille van Erve Nienenhoek in Den Ham

Inhoud

Wonen bij ZorgAccent 4

Palliatieve zorg

18 Op vakantie met Korsakov-cliĂŤnten

10

4

Wijkverpleging

8

16 Van verwenzorg naar doelmatige zorg

in de wijkEn meer... 6

Zorgtechnologie

8

Heb jij Talent voor ZorgAccent?

10 Gast aan Tafel bij Erve Nienenhoek

6

12

Spelvrijwilliger op het Vospaviljoen

14

Ondanks arbeidsbeperkingen toch een baan in de zorg!

20

Dietist Carlijn Reith

22 Rubriek Wat doe jij? 23 Column Hans Mollema

14

12

23 ZorgAccent Puzzel Accentueel

3


Marian (rechts) werkt al vanaf haar 16de in de zorg. Op haar 24ste nam ze een alleenstaande tante in huis. ‘Deze dame was uitbehandeld maar ik vond dat ze niet alleen terug kon naar haar huisje. Uiteindelijk heeft ze nog tien maanden bij mij gewoond voordat ze vredig insliep.' 4

Accentueel


Palliatieve zorg

De palliatieve fase is zo waardevol, dat verdient echt meer aandacht 'In die laatste levensfase had mijn tante zorg en aandacht nodig en die wilde ik haar graag geven. Met hulp van andere familieleden en buren lukte dat’, zo verklaart Marian Woolderink. Inmiddels is ze 60 jaar en als verpleegkundige en kennisdrager palliatieve zorg, heel veel kennis en ervaring rijker. ‘Maar die herinnering aan toen, heeft me gevormd. Ik heb jaren als verzorgende IG en later als verpleegkundige gewerkt in het verpleeg-, verzorgingsen ziekenhuis. Momenteel werk ik in de wijk- en woonzorg. Nog steeds merk ik dat veel mensen het moeilijk en ingrijpend vinden om bij iemand te zijn waarvan ze weten dat hij of zij niet lang meer te leven heeft. En wat te denken van diegene die het aangaat. De grip op je leven verliezen, je dierbaren achter moeten laten. Mensen zijn bang voor wat de toekomst brengt en zoeken naar houvast. De palliatieve fase is altijd bijzonder. Juist dan gebeuren vaak nog die dingen die er écht toe doen. In de terminale fase (laatste levensfase), zijn handelen en doen niet meer zo belangrijk. Het er écht zijn, is dan nog het enige dat telt.’ BEGELEIDING NAAR VREDIG STERVEN GEEFT VOLDOENING De palliatieve fase begint nadat is vastgesteld dat genezing redelijkerwijs niet meer te verwachten is. Een eerste reactie is vaak dat ‘de bodem onder je voeten verdwijnt’. Het besef komt dat de dood nadert. ‘Het doet me goed dat we hierin de cliënt en naasten kunnen ondersteunen en begeleiden. Er is een kwaliteitskader palliatieve zorg vastgesteld met richtlijnen voor zorgprofessionals. Naast het bewust opvangen van signalen van de cliënt, helpen deze richtlijnen bij het vaststellen van de palliatieve fase en de terminale fase. En die vaststelling, dus het markeren van

deze fases, vinden we heel belangrijk’, benadrukt Annette Harmelink. Met nog vier collega verpleegkundigen, is ook Annette Harmelink (59 jaar) een zogenaamde ‘kennisdrager palliatieve zorg’ bij ZorgAccent. ‘Want als je weet dat het einde nadert, ga je ook andere gesprekken aan met betrokkenen.’ Marian Woolderink knikt en zegt: ‘De eerste vraag waarop ik het antwoord zoek met mijn cliënt is: wat zou u nog willen? Wat is nu belangrijk voor u? Op basis daarvan geven we informatie en adviezen, we regelen praktische zaken zoals inzet van hulpmiddelen en we schakelen andere disciplines in. Dit omvat het hele plaatje: zowel lichamelijk en psychisch als sociaal/ maatschappelijk en spiritueel.’ VRAAGBAAK VOOR WIJK- EN WOONZORGTEAMS Marian en Annette maken deel uit van het Kernteam Palliatieve Zorg Twente waarin huis- en verpleeghuisartsen, verpleegkundigen en een geestelijk verzorger overleg hebben over hoe ze zorg beter op elkaar kunnen afstemmen. ‘Vanuit dit team zijn we een pilot gestart. Ons doel is om kennis over palliatieve zorg dichterbij mensen te brengen. Binnen ZorgAccent doen we dit op een proactieve manier door workshops en klinische lessen te geven. Teams nodigen ons daarvoor uit. Tegelijkertijd staan we dag en nacht klaar om collega’s in de wijkteams en in de woonzorgteams bij te staan met raad en daad. Collega’s mogen ons altijd bellen. Sterker nog; we hopen – ook bij twijfel – dát ze ons bellen. We dragen kennis over en bieden een schouder om even op te leunen na een zware of verdrietige gebeurtenis. Zo willen we palliatieve zorg uit de schaduw halen. Deze laatste fases zijn mooier dan menigeen zich realiseert en we gaan ‘t allemaal meemaken. Ons streven is om die fases

zo mooi en waardig mogelijk te volbrengen. En natuurlijk staat de cliënt hierin centraal, maar we vinden het ook heel belangrijk om goed te letten op familieleden en andere naasten. Hoe gaat het met hen? We leggen uit dat waken waardevol is maar dat het ook veel energie kost. Dus neem op tijd rust en ga tussendoor naar huis om even te douchen, wat te rusten en bij te tanken. In onze Hospice en in het verpleeghuis is 24 uur zorg aanwezig rond de cliënt. In de wijkverpleging is het mogelijk om het nachtzorgteam in te schakelen voor ondersteuning. Zien we dat iemands einde snel nadert, dan nemen we contact op met de mensen die bij dit afscheid willen zijn. Ook al is iemand nog zo lang ziek geweest, of heel erg oud geworden; afscheid nemen is en blijft verdrietig. Goed bedoelde opmerkingen als: ‘ach, hij heeft een mooi leven gehad’, kunnen zó wáár zijn, maar het is nou niet bepaald de uitspraak waarmee je iemand, die vol zit van verdriet, op dat moment helpt. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat naasten dit eerste moment van rouw in de rust en veiligheid van de eigen omgeving kunnen verwerken.’ KENNISDRAGERS PALLIATIEVE ZORG Heeft u suggesties of een vraag aan de kennisdragers palliatieve zorg bij ZorgAccent? Stuur een mail en we nemen contact met u op: kennisdragerspalliatievezorg@zorgaccent.nl of bel 0900 0678 en vraag naar een kennisdrager palliatieve zorg. Ook op de website van ZorgAccent vindt u onder de knop ‘Specialismen en behandelaars’ meer informatie over palliatieve zorg (voor medewerkers ZorgAccent; zie leeromgeving).

Accentueel

5


Leden van de werkgroep Zorgtechnologie denken graag mee over o.a. het oplossen van een zorgvraag met innovatieve hulpmiddelen. Op de voorgrond Medido, de 'slimme' medicijndispenser.

ZORGTECHNOLOGIE MOET VOORAL HELPEND ZIJN en daardoor zeer welkom Bij het zien van praktisch, toepasbare innovatie in de zorg zijn de reacties meestal positief. Maar leden in de werkgroep Zorgtechnologie, stuiten ook op weerstand bij het introduceren van nieuwe technische snufjes. ‘Onbekend maakt onbemind en techniek lijkt vaak ingewikkelder dan het is’, zegt Joyce ten Napel, 30 jaar en inmiddels 8 jaar werkzaam bij ZorgAccent. Met Lieke Weierink is zij kartrekker van de werkgroep Zorgtechnologie in de wijkverpleging bij ZorgAccent. 'Alleen vertellen over mogelijke toepassingen is onvoldoende. Mensen raken enthousiast als ze zelf ervaring opdoen met nieuwe technologieën. Dat geldt voor cliënten en hun familie, maar ook voor onze eigen collega’s’. Als voorbeeld noemt Joyce de fitbit. 6

Accentueel

‘Deze kleine computer ziet eruit als een horloge. Draag je het om je pols, dan kan het onder meer je slaapritme meten. Er was een vermoeden dat een cliënt onrustig sliep, maar noch hij, noch onze collega in de wijkverpleging kon dit met zekerheid vaststellen. Door hem een paar nachten de fitbit te laten dragen werd het vermoeden bevestigd en konden we, in overleg met de cliënt, feitelijke informatie doorsturen naar de huisarts. In dit specifieke geval kon de huisarts exact de goede medicatie voorschrijven. Een snelle en heel prettige oplossing voor onze cliënt. Sinds het artikeltje over dit succes op ons intranet, wordt de fitbit zeer regelmatig aangevraagd en toegepast door collega’s.’


Zorgtechnologie

De fitbit draag je om je pols. Het meet onder andere je slaapritme . ZORGROBOT PEPPER Binnenkort komt zorgrobot Pepper bij wijze van proef naar de locatie Krönnenzommer in Hellendoorn. ‘Deze zorgrobot kan van alles,' vertelt Bernard Hengeveld, 23 jaar en sinds een jaar werkzaam als wijkverpleegkundige. ‘Dat varieert van het fungeren als ‘gastvrouw’ – Pepper kan praten en zichzelf voortbewegen - tot het geven van instructies. Zo kan de zorgrobot bijvoorbeeld helpen bij het doen van oefeningen om te revalideren. Pepper vraagt of cliënten al gegeten hebben en hoe het gaat met het ontlastingspatroon om zo onderdelen van de gezondheid van de cliënt te kunnen monitoren. Daarnaast weet Pepper mensen heel leuk te vermaken met gesprekjes en door het doen van spelletjes.’ ZorgAccent werkt in dit project samen met Diginova, de leverancier van Pepper. ‘Over een periode van drie jaar, waarin de zorgrobot ook een ontwikkeling doormaakt, kijken we samen hoe we Pepper zo goed en effectief mogelijk kunnen integreren. Rode draad in dit proces is dat we met de inzet van Pepper de kwaliteit van leven van de cliënt waarborgen of zelfs verbeteren. Daarnaast zoeken we naar manieren waarop de zorgrobot ons kan helpen om de werkdruk te verlagen.' ZORG OP AFSTAND De werkgroep Zorgtechnologie denkt ook na over nieuwe toepassingen in thuissituaties. ‘Beeldbellen is daarvan een mooi voorbeeld’, vinden Kirsten Booijink en Niels ter Steege. Ze zijn allebei 25 jaar en al enkele jaren werkzaam als wijkverpleegkundigen bij ZorgAccent. ‘Beeldbellen is een prachtige aanvulling in bepaalde zorgsituaties. De cliënt, zowel jong als oud, maakt met de iPad heel eenvoudig en snel, contact met een verzorgende op afstand. Bijvoorbeeld om de voortgang van zorg en vragen over medicatie te bespreken. Mensen die er vertrouwd mee geraakt zijn, ervaren het beeldbellen als veilig en geruststellend’, vertelt Kirsten. 'Door via de iPad te bellen, ziet de cliënt ons en wij zien hem of haar. Dat geeft soms net die extra informatie die je via de telefoon toch mist. Al was het maar een grauwe uitdrukking of juist kleur op de wangen. Zorgtechnologie is misschien in eerste aanschaf kostbaar,

maar het kan heel veel geld besparen. Bovendien zijn er veel oplossingen die preventief werken, en dus de inzet van zorg voorkomen.’ WE DENKEN GRAAG MEE De leden van de werkgroep Zorgtechnologie bij ZorgAccent staan in constante verbinding met de Twentse Zorgacademie. Dit is een regionale netwerkorganisatie waarin zorgondernemers, overheid en onderwijs samenwerken in een innovatief leerwerk-, test- en oefencentrum. ‘Maar’, verheldert Joyce ten Napel, ‘het is niet de bedoeling dat wij proactief allerlei technologische oplossingen introduceren binnen onze zorgteams. Bij ZorgAccent werken we met zelfsturende teams die, op basis van een gezamenlijke visie, zelfstandig te werk gaan. Hebben collega’s vragen, dan kunnen ze op elk gewenst moment bij ons terecht. Wij denken graag mee over het oplossen van een zorgvraag met innovatieve hulpmiddelen. De toepassing van technologie in de zorg is geen doel op zich, maar het helpt onze cliënten om minder afhankelijk te zijn van ons en om langer thuis te kunnen blijven wonen. Vaak verhoogt de oplossing de veiligheid en de kwaliteit van leven voor onze cliënten.’ Joyce noemt de Medido als praktijkvoorbeeld. ‘Dit is een slimme medicijndispenser voor mensen die meerdere medicijnen moeten innemen op verschillende momenten per dag. De dispenser herinnert de cliënt aan inname en geeft de juiste medicijnen op het goede moment. Zo voorkom je dat een medewerker wijkverpleging meerdere keren per dag bij deze cliënt langs moet.’ MEER INFORMATIE Heeft u een vraag aan leden van de werkgroep Zorgtechnologie bij ZorgAccent? Stel deze dan door een mail te sturen naar kennisdragerszorgtechnologie@ZorgAccent.nl.

Accentueel

7


ARJAN POORTMAN EN ERIK NIJKAMP ZIJN ZIJ-INSTROMERS

Elke dag een andere code vinden Hoewel zorg van oudsher als vrouwenberoep bekend staat, zijn er ook veel mannen die met hart en ziel werken in de zorg. Dat geldt zeker ook voor Arjan Poortman (49) en Erik Nijkamp (54). Beide mannen startten jaren geleden op de bouwplaats; Arjan als steigerbouwer, Erik als timmerman. Erik en Arjan werken vanaf de start van het Stadskwartier in 2013 als woonzorgbegeleiders van mensen met dementie op de kleinschalige Rijssense woonzorglocatie. Om - zoals ze zelf zeggen - er samen met de bewoners een mooie dag van te maken. Van de bouw naar de zorg; een groter contrast kan er niet zijn, zou je denken. Toch blijkt dat mee te vallen. Arjan: ‘Het voelde voor mij helemaal niet als een grote stap. Ik voelde me direct op mijn plek.’ Voor Erik ligt dat iets anders: ‘Het omgaan met bewoners ging mij direct goed af. Het werken met vrouwelijke collega’s was meer wennen. Mannen denken en handelen soms anders. En dat was vooral in mijn opleidingsperiode voor sommige collega’s ook even wennen. Dat leverde in evaluaties voldoende stof tot discussie op. In de loop der tijd zijn we naar elkaar toegegroeid en zien we de verschillende handelswijzen en inzichten juist als een voordeel. Ook onze bewoners zijn allemaal verschillend en hebben hun eigen specifieke wensen. De zorg is in de jaren wel enorm ten goede veranderd. Vroeger werkten we erg taakgericht en met grote groepen. Maar uiteindelijk is het de kleinschalige en persoonlijke manier van werken geworden zoals we die nu doen, volgens het uitgangspunt Net als Thuis.’ SAAI IN DE ZORG, DACHT ’T NIET! Erik: ‘Mensen hebben het idee dat er niet veel uitdaging is in het werken met mensen met dementie. Nou, hoe spannend wil je het hebben? Hier sta je als een soort barman in de keuken en moet je tegelijkertijd de mensen vermaken, een knuffel geven en ze uitleggen wat er in hun hoofd speelt. Ook heeft elk teamlid zijn eigen rol zoals bijvoorbeeld welzijn, de planning, ergo, het coördineren van vrijwilligers en kwaliteit. Wat ik ook erg leuk vind aan mijn werk is dat we onze toekomstige collega’s opleiden. Zo is elke dag weer anders.’ En dan richt hij zich tot zijn collega: ‘Arjan is daar heel goed in. 8

Accentueel

De oudere met dementie is als een kluis. Elke dag moet je een andere code vinden. Daar heb je veel geduld voor nodig.’ Arjan: ‘Ik word er verlegen van. Maar dat vind ik ook van jou!’ VERTROUWEN EN VRIJHEID Arjan: ‘Wat mij heel veel voldoening geeft, is om te merken dat mensen de zorg hier erg waarderen. Er kwam hier een man waarvan werd aangegeven dat hij nog maar vier weken te leven had. Hij at alleen nog maar gemalen voedsel. En als je hem nu ziet? Hij eet alles en loopt zelfs weer kleine stukjes.’ De familie zegt ook dat hun vader heel blij is.’ Erik: ‘Dat komt omdat wij de zorg passend maken. Waar heeft de bewoner behoefte aan, waar liggen de mogelijkheden? De bewoner heeft de regie in de wijze waarop wij de zorg aanbieden. Daar geeft ZorgAccent ons de ruimte voor. De medewerkers zoeken continu de uitdaging om het anders en beter te doen. Ook behandelaren als de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en fysiotherapeut worden daar regelmatig bij betrokken. Wat ik ook heel mooi vind is dat we met Ina (Kerkdijk, directeur woonzorg) alles kunnen bespreken. Als je iets nodig hebt en je kunt het uitleggen, dan is het zo geregeld. Dan krijg je soms midden in de nacht nog een mailtje van haar. Ze geeft vertrouwen en vrijheid.’


Joke Berneda met de twee andere vrijwilligsters Suze en Leny, pianist Bennie en nog twee bewoonsters van ’t Wedervoort.

NOOIT SAAI Arjan: ‘Wees een kerel en kom in de zorg werken. Mocht je twijfelen, loop dan eens een dag mee in een woonzorglocatie van ons!’ Erik: ’Met de switch naar de zorg leerde ik een andere kant van mezelf kennen. Ieder mens is anders en dat maakt het alleen maar mooier. Saai is het dan ook nooit. Samen dementerende ouderen een plezierige dag bezorgen is een uitdaging waar je heel veel voldoening uithaalt. Een topprestatie als het weer gelukt is!’ TALENT VOOR ZORGACCENT Door het hele Stadskwartier staan en hangen allerlei meubelstukken die de sfeer van vroeger ademen. Zoals bordjes, kapstokbank en prachtige kasten. De meesten zijn van de hand van Arjan die in zijn vrije tijd meubelmaker is. Daarnaast is hij ook dirigent bij een dameskoor. Arjan: ‘Ik treed regelmatig op.

Ook hier. Ik zing liedjes voor de mensen zoals ‘daar bij die molen’. Hoewel dat nu langzamerhand andere nummers worden. Vroeger zong ik op bruiloften, ik zing liever bij zorgorganisaties.‘

TIJD VOOR EEN SWITCH? Werk jij in een andere sector, maar ligt jouw hart in de zorg? ZorgAccent is weer begonnen met het opleiden via de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Verzorgende IG. Leerlingen zijn dan in dienst van ZorgAccent en volgen de VIG-opleiding. Als je deze opleiding voltooid hebt, bieden wij je een vast contract aan (dit geldt overigens voor alle mensen die een BBL-plaats krijgen). Neem voor de mogelijkheden contact op met de afdeling Opleidingen. Zij kunnen je hierover informeren. T 0900- 0678

Heb jij talent voor ZorgAccent? Kijk voor meer informatie op:

www.talentvoorzorgaccent.nl

Talent voor ZorgAccent

ZorgAccent_nl

talentvoorzorgaccent Accentueel

9


Onder de overkapping van de fraaie, nieuw opgebouwde woonzorgboerderij aan de Nienenhoek 4, hoor je alleen een paar loeiende koeien in de verte. Het uitzicht is beeldschoon. Op de voorgrond een uitgestrekte tuin met plukbakken vol verse groenten en perken met lavendel, rozen en vlinders. Wat een genot… tenminste; als je van het buitenleven houdt. ‘En dat is nou net de enige voorwaarde die we stellen aan de mensen die hier wonen, die we begeleiden en verzorgen’, vertellen Janine Heuver en Jeannette Schonewille namens Team Erve Nienenhoek. ‘Deze buitenlocatie is uitzonderlijk. Zo kom je ze maar weinig tegen. En voor mensen die houden van rust, bloemen en dieren, is deze locatie een paradijs op aarde. We beschikken in deze boerderij over zes kamers waar mensen wonen met een cognitieve stoornis, ofwel; een vorm van dementie. Onze centrale leefkamer met aangrenzende woonkeuken biedt echter ruimte aan acht cliënten. We zijn daarom op zoek naar mensen die een vorm van dagbesteding zoeken in het buitengebied en die graag voor één of enkele dagen per week onze gast aan tafel willen zijn.’ HIER BEN IK GELUKKIG ‘Mijn naam is Jacob Don, maar mensen noemen me Jaap’, zegt de in 1928 geboren Zeeuw die inmiddels 1,5 jaar op Erve Nienenhoek woont. ‘Ik kan overal wonen, als het er maar lekker stil en uitgestrekt is. Hier heb ik het erg naar m’n zin. M’n kinderen wonen ver weg, hebben hun eigen leven, en dat is goed. Ik ben hier gelukkig, al haal ik de dingen soms een beetje door elkaar. Maar ach, dat mag op mijn leeftijd, toch?’ Meneer Don loopt graag even de tuin in met medebewoner mevrouw Noppers (86 jaar). Jeannette Schonewille vertelt dat beide bewoners elkaar stimuleren om actief te blijven. ‘Zien dat de een wat doet, 10

Accentueel


Woonzorg

WELKOM ALS GAST AAN TAFEL BIJ Erve Nienenhoek in Den Ham maakt dat de ander ook wat vaker weer uit de stoel komt. Net als de andere bewoners, helpen ze met bezigheden in het huishouden zoals het schoonmaken van groente en het doen van de afwas. Met een klein beetje stimulans van ons als verzorgenden en begeleiders, activeren bewoners elkaar en zijn ze vrolijk. Dat is wat we hier graag zien.’ Mevrouw Noppers glimlacht vriendelijk en kijkt ondeugend naar het bezoek aan tafel. ‘Wie ik ben? Och niks biezunders heur. Ik ben een gewoon mens hier uut de buurt. Dat zie’j toch wel an mien Hardenbergse stijloorties?’ FLEXIBELE DAGOPVANG MOGELIJK We werken volgens de visie ‘net als thuis’, vertelt Janine Heuver. De bewoners draaien zoveel mogelijk mee in de dagelijkse bezigheden rond koffie drinken, eten koken en samen aan tafel gaan. Alles mag, niets moet. Dat geldt ook voor de toekomstige cliënten die we uitnodigen als gast bij ons aan tafel. Slaapt meneer ‘s morgens graag uit en komt hij liever pas tegen de middag? Dat kan want we hebben geen gezamenlijke beginen eindtijden. Wil mevrouw graag haar hondje of kanarie meenemen naar ons toe? In overleg met ons is vrijwel alles mogelijk. Omdat we verpleeghuiszorg bieden, zijn hier 24/7 professionals aan het werk. Dat maakt dat we zeer flexibel zijn qua tijden voor onze gasten aan tafel, zowel door de week als in het weekend.’ VRIJWILLIGERS GEZOCHT Janine, Jeannette en hun collega’s luisteren goed naar de wensen van de bewoners en gasten. ‘We denken in mogelijkheden en proberen wensen zo flexibel mogelijk in te passen. Zo organiseren we voor de één een middagje bloemschikken, terwijl de ander met een begeleider het dorp in gaat naar het wolwinkeltje, en weer een ander een vishengel uitgooit aan de waterkant. Ook tuinieren is een bezigheid die in aangepast tempo, als erg prettig ervaren wordt. We proberen samen zoveel mogelijk geluksmomentjes te creëren, en dat zit vaak

in de kleinste dingen. Volgens mij is dit zorg, zoals het wezen moet, toch?’ Om dit allemaal te kunnen blijven bieden, hebben we naast ons vaste zorgteam, ook veel vrijwilligers nodig. Vaak zijn dit familieleden, mantelzorgers of mensen uit de

buurt, maar vorige week kwam een jongedame van 16 jaar ons een middag helpen. Fantastisch vinden we dat! We hopen dat zich nog meer vrijwilligers aanbieden de komende tijd.’ Meer weten over Erve Nienenhoek en over ‘Gast aan tafel’ of aanmelden als vrijwilliger? Bel: (0546) 67 83 76 of kijk op www.zorgaccent.nl/ locaties/64/woonzorgboerderij-erve-nienenhoek

Accentueel

11


Vrijwilligers RIK HASSELO (27) IS SPELVRIJWILLIGER OP HET VOSPAVILJOEN VAN KRÖNNENZOMMER IN HELLENDOORN.

'LEG DIE SMARTPHONE EENS AAN DE KANT,

hier heb je echt contact!' Tweewekelijks speelt Rik op dinsdagavond spellen met de bewoners met het syndroom van Korsakov. Ondanks zijn drukke baan, maakt hij hier graag tijd voor. Hij biedt aan koffie voor me te halen. De 27-jarige Rik voelt zich overduidelijk thuis hier. ‘In deze ruimte speel ik allerlei spelletjes, zoals sjoelen en triominos, met een groep mensen wiens brein behoorlijk beschadigd is door Korsakov. Daar moest ik wel aan wennen. Je moet veel geduld hebben omdat ze vergeetachtig en snel afgeleid zijn. Dan vergeten ze dat ze aan de beurt waren, terwijl ze een stapel sjoelstenen in hun hand hebben’, vertelt Rik lachend. Rik is in zijn dagelijkse leven instructeur bij een evenementorganisatie in Zwolle. Hier begeleidt hij groepen mensen bij allerlei (outdoor) activiteiten. Hij doet er veel mensenkennis op. Een ervaring die hem bij zijn vrijwilligerswerk goed van pas komt. Rik: ‘En ik krijg goede tips van Jessica en Erna, de ZorgAccent-medewerkers die deze groep begeleiden.’ MANNEN ONDER ELKAAR Rik: ‘Er zijn twee groepen bewoners die ik begeleid bij allerlei spellen. Deze groep en een groep die in een andere ruimte dart en poolt. Dat is een groep met een minder beschadigd brein. Daar hangt meer een cafésfeer, maar

12

Accentueel

dan zonder alcohol’, lacht hij. ‘Toen ik daar voor het eerst kwam, ben ik een tijdje aan de kant gaan zitten om te kijken wat er gebeurde. Ik had al snel door dat een man, een soort André Hazes, de meest jolige en dominante van de groep was. Ik heb hem uitgedaagd om een spelletje darts te spelen en hem om tips gevraagd. Toen was het ijs gebroken en sindsdien accepteren ze me.’ En meer dan dat. Als jonge vent brengt Rik reuring tijdens de spelavonden, een sfeertje van mannen onder elkaar. En niet alleen de bewoners genieten daarvan. Rik: ‘Als ik wegga bedanken ze me en zeggen ‘tot de volgende keer’. Ik krijg er energie van als ik anderen blij kan maken!’ DRUKKE BAAN; TOCH TIJD VOOR VRIJWILLIGERSWERK Hoe bijzonder is het dat iemand van 27 jaar besluit om vrijwilligerswerk te gaan doen? Rik vertelt dat de trigger bij zijn oma lag. Tijdens haar ziekteperiode bezocht hij haar regelmatig. ‘Ik zag dat zij weer meer positieve energie kreeg van mijn bezoekjes.’ Toen zij weer opknapte, bleef hij het gevoel houden dat hij daar iets mee moest doen. Je hoort en leest zoveel over eenzame ouderen.


Als jonge vent brengt Rik reuring tijdens de spelavonden. Een sfeertje van mannen onder elkaar. En niet alleen de bewoners genieten daarvan. 'En ondanks mijn drukke baan, besloot ik ZorgAccent te bellen om te vragen of ik als vrijwilliger iets voor bewoners kon betekenen.’ Rik sprak met vrijwilligerscoördinator Dianne de Graaf. Zij schatte al snel in dat Rik als sport- en spelvrijwilliger op het Vospaviljoen op zijn plek zou zijn. Dat bleek ze juist te hebben ingeschat. Rik: ‘Hier op het Vospaviljoen voel ik me erg op mijn plek! Ik maak er op dinsdagavonden speciaal ruimte voor in mijn agenda!’ Op mijn vraag hoe hij mensen en vooral jongeren enthousiast kan maken voor vrijwilligerswerk in de zorg, antwoordt hij adrem: ‘Die smartphone eens aan de kant leggen! Hier heb je ècht contact!’

LEUKE HOBBY? SAMEN IS HET NOG LEUKER! Ook vrijwilligerswerk doen bij ZorgAccent? Er is heel veel mogelijk! Heeft u een leuke hobby? Het is nog leuker om dat samen met een van onze bewoners of cliënten te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dianne de Graaf via T 0900 - 0678 of kijk op www.zorgaccent.nl/vrijwilligerswerk.

Accentueel

13


In de zorgsector werken niet of nauwelijks mensen met een arbeidshandicap. Reden daarvoor is vaak dat de vereiste, zorggerichte opleiding en een diploma ontbreken. ‘Maar obstakels zijn er om te overwinnen, vindt Larissa Nijkamp (22 jaar) uit Markelo. Larissa heeft een niet-aangeboren hersenbeschadiging en daardoor is leren en lang concentreren op theoretische stof, heel moeilijk voor haar. In 2016 kwam ze via het UWV bij REACT Twente, het leerwerkbedrijf voor re-integratie en activering. ‘Direct in het eerste gesprek met mijn begeleider heb ik aangegeven dat ik het liefst met ouderen wil werken. Omdat ik geen diploma had in het voortgezet onderwijs, leek die kans nihil. De begeleiders bij REACT richtten zich in eerste instantie dan ook op andere competenties en zochten een passende leerwerkplek voor mij. Dit doen ze door gesprekken met je aan te gaan en door je goed te observeren tijdens de dingen die je doet. Ik heb nog een tijdje horeca geprobeerd, maar mijn grote wens, om in de zorg aan de slag te gaan, bleef sterk.’

14

Accentueel


'ONDANKS MIJN ARBEIDSBEPERKINGEN TOCH EEN BAAN IN DE ZORG! Top dat ZorgAccent mij die kans biedt'. GEWOON DOEN Volgens Irma Ruiter, directeur REACT Twente is het een vaker voorkomende wens van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, om in zorg en welzijn een baan te vinden. Reden voor haar om aan te kloppen bij een zorgaanbieder. ‘We hebben een vestiging op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn, en zijn daar min of meer buren van ZorgAccent. Na intensief contact met Ina Kerkdijk, directeur woonzorg, lukte het vorig jaar om een pilot te starten op de afdeling Eelerhof. Inmiddels kan ik zeggen dat ZorgAccent bij mijn weten, de eerste en enige zorginstelling is, die mensen in dienst genomen heeft vanuit een Wajong-uitkering. Dit getuigt van lef, creativiteit en inzet. Zeer prijzenswaardig dat ZorgAccent deze stap gezet heeft. Ook voor ons als leerwerkbedrijf is deze ontwikkeling positief. De zorgsector wordt daarmee een extra sector, waar wij kandidaten naartoe kunnen leiden.’ BLIJ MET EXTRA HANDJES Jan Zieleman, eerst verantwoordelijk verzorgende IG bij ZorgAccent, selecteerde samen met Rianne Hogeslag, coördinator planning bij REACT Twente, twee kandidaten. Larissa’s ogen stralen: ‘Ik ben op 13 november 2017 begonnen als afdelingshulp in team De Lindenhof en op 1 april 2018 heb ik een arbeidscontract gekregen. Ondertussen ben ik met een opleiding op MBO niveau 1 bezig, heb ik mijn rijbewijs gehaald en heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. Allemaal dingen waar ik ontzettend trots op ben. Ik heb het erg naar mijn zin hier.’ Ook Leonie van Huffelen (30 jaar), wonend in Nijverdal kreeg een jaarcontract bij ZorgAccent. Leonie heeft een eenzijdige verlamming die haar beperkingen opleveren in haar werk. Ze combineert haar baan van 12 uur bij ZorgAccent met een baan van 14 uur in de Chocoladefabriek, die ook gevestigd is op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn. De collega’s van team De Lindenhof zijn blij met de ‘extra handjes’. ‘Het werk als verzorgende is vaak intensief en druk. Dus we hebben wel eerst even een pas op de plaats gemaakt voor we besloten aan deze pilot te willen meewerken’, bekent Jan Zieleman. ‘Je weet dat je mensen zoals Larissa en Leonie waarschijnlijk wat extra moet begeleiden, en daarvoor is in de praktijk nauwelijks tijd. Toch hebben we het aangedurfd. Nu zijn we hartstikke blij met de versterking van deze dames

in ons team. Enkele momenten per dag draaien we spitsuur op de afdeling.Hoe fijn is het dan dat alle basistaken gewoon doorgaan. Dat de huiskamer netjes opgeruimd en schoon is, dat de koffie lekker pruttelt tegen tienen. Trots op wat deze dames doen binnen ons team. Ze hebben zichzelf nu al onmisbaar gemaakt.’ LEREN EN WERKEN TEGELIJK Docenten van het ROC en AOC komen naar Krönnenzommer om praktijkgericht onderwijs aan te bieden. Zo ook aan Larissa Nijkamp. Na het behalen van haar MBO-niveau 1 diploma

vindt Larissa het wel genoeg. Ze wil aan het werk. Rianne Hogeslag, die het traject begeleidt vanuit REACT is trots op ‘haar dames’. ‘Het zijn allebei doorzetters. En die instelling heeft ervoor gezorgd dat ze nu doen wat ze het allerliefst doen.’ MEER INFORMATIE Wilt u meer weten over het werk van REACT Twente, kijk dan op www.REACTtwente.nl of bel: (0548) 61 20 42.

Accentueel

15


Elene te Loo en Marian Keizers helpen meneer d'Hont met de handylegs. Een hulpmiddel waarmee mensen zelf eenvoudig hun steunkousen aan- en uittrekken. Elene te Loo, al 28 jaar werkzaam als verpleegkundige, en Marian Keizers, 7 jaar verpleegkundige in wijkteam De Riet van ZorgAccent, halen allerlei hulpmiddelen tevoorschijn, van klein tot heel groot. ‘Als het erop aankomt, blijven bijna alle mensen graag zo lang als het kan, de dagelijkse dingen zelf doen. En daar helpen we hen bij door steeds weer na te denken over wat wij doen en hoe cliënten dat met een hulpmiddel mogelijk zelf kunnen. Wij noemen het ‘verwenzorg’, als we dingen voor mensen doen die ze eigenlijk ook best zelf kunnen. Lukt het om die zorg over te dragen aan de cliënt, uiteraard in goed overleg en met de nodige begeleiding, dan blijft vanzelf de ‘doelmatige zorg’ over. ‘Zorg is duur, dat weten we allemaal. Dus laten we onze uren dan vooral ook goed en efficiënt inzetten’, meent het tweetal. ‘Deze manier van den16

Accentueel

ken en werken past bij de uitdaging, en ook onze opdracht, om doelmatiger te werken.’ En zo ontstond in wijkteam De Riet het idee om het zelfredzaamheidspakket en doelmatig werken te promoten. STEEDS HANDIGER In het zelfredzaamheidspakket zitten allerlei hulpmiddelen om uit te proberen. Afhankelijk van de behoefte, gaat de cliënt, onder begeleiding van de medewerkers wijkverpleging, oefenen met een bepaald hulpmiddel. Bevalt dit goed en redt de cliënt zichzelf ermee, dan kan de cliënt overwegen om het hulpmiddel zelf aan te schaffen. In veel gevallen worden de kosten vergoed door de verzekeraar, bijvoorbeeld als hierdoor een zorgmoment vervalt. In andere gevallen krijgt de cliënt,


Wijkverpleging Wist je dat er een eenvoudig hulpmiddel bestaat waarmee je, ondanks gebrek aan kracht door artrose in de handen, toch die piepkleine knoopjes van het overhemd zelf dicht krijgt?’

VAN VERWENZORG naar doelmatige zorg in de wijk mits hij lid is van ZorgAccent, een flinke korting op aanschaf van het hulpmiddel. In het zelfredzaamheidspakket zit bijvoorbeeld een Eyot. Dit is een handig steuntje waardoor het makkelijker wordt om zelf de ogen te druppelen. Ook bevat het pakket hulpmiddelen voor het aan- en uitdoen van steunkousen en voor het vergemakkelijken van in en uit bed stappen. Marian: ‘Nu zijn er natuurlijk ook situaties waarin het een cliënt, ook na een tijdje geduldig oefenen, gewoon niet lukt om iets zelf onder de knie te krijgen. Uiteraard blijven we dan bij deze meneer of mevrouw met liefde en aandacht thuiskomen om te helpen en verzorgen, zolang dat nodig is.’ ALGEMEEN INGEVOERD Elene te Loo en Marian Keizers besloten het doelmatig werken onder de aandacht te brengen bij Erik Vuurboom, directeur wijkverpleging bij ZorgAccent. Hij was enthousiast over het initiatief en vroeg het tweetal om hierover te vertellen tijdens bijeenkomsten over doelmatig werken en het daar te delen met collega’s in de wijkverpleging. 'Inmiddels hebben we negen presentaties gegeven. Pratend over ons vak, ontstonden nieuwe ideeën en uitbreidingsmogelijkheden voor het zelfredzaamheidspakket. Ook zetten we actiever in op nieuwe diensten. Bijvoorbeeld het sociale netwerk rond een cliënt. Want even langskomen om tussen de middag een broodje te smeren, het raam open te zetten en een wandelingetje door het park te maken, vallen immers onder ‘verwenzorg’. Daarvoor moet zo min mogelijk een beroep gedaan worden op professionals. Maar we kunnen in dergelijke situaties wel actief helpen zoeken naar een vrijwilliger of mantelzorger die dit oppakt met de cliënt. En zo maken we elkaar bewust van onze werkwijze en wordt het steeds leuker om samen de doelmatigheid in de zorg in praktijk te brengen.’

meneer d’Hont, 87 jaar. ’s Avonds red ik mezelf, met behulp van de handylegs.’ Dit is een hulpmiddel waarmee veel mensen zelf eenvoudig hun steunkousen aan- en uittrekken. ‘Ik vind dit prettig, want nu kan ik weer zelf bepalen hoe laat ik ’s avonds thuiskom en naar bed ga.’ Hij blijft Amsterdammer in hart en nieren en werkte daar z’n leven lang in de bouw. ‘De liefde bracht me 16 jaar geleden naar Almelo’, verklaart meneer. Hij wijst naar een mooie foto op de kast van zijn inmiddels overleden vriendin. ‘Nu blijf ik in Twente wonen. Ik heb ’t hier goed voor elkaar. Dat de zuster in de ochtend blijft komen vind ik wel heel erg fijn. Dat zorgt er meteen ook voor dat ik een beetje bijtijds opsta’, geeft hij eerlijk toe. ‘Leuk is ook het douchehulpje voor m’n voeten. Dit zijn een paar borstels met een zuignap eronder die stevig op de vloer blijft zitten. Ik ben niet meer zo lenig dat ik m’n eigen voeten kan wassen, maar met deze borstel lukt dat heel goed. Fijn dat ik ook dat weer zelf kan. Natuurlijk is het gezellig als er een zuster langskomt, want ze zijn heel lief allemaal. Maar ik vind het ook wel fijn om een beetje zelfstandig te kunnen blijven functioneren.’ Meer weten over het zelfredzaamheidspakket? Bel Marian Keizers van Wijkteam de Riet, T 06 11 17 96 41 of mail naar: e.teloo@zorgaccent.nl of m.keizers@zorgaccent.nl

HANDIG DOUCHEHULPJE VOOR MENEER D’HONT ‘Tegenwoordig komt alleen ’s morgens nog een ‘zuster’ om mij te helpen met het aantrekken van de steunkousen’, vertelt Accentueel

17


‘Sommigen cliënten gaan in groepjes op vakantie, anderen gaan individueel. Zo ben ik pas met een cliënt naar zijn dochter geweest in het noorden van het land. Wat een fantastische ervaring voor allebei'

Bij ZorgAccent in Hellendoorn en Nijverdal wonen ongeveer 80 cliënten met het syndroom van Korsakov. Zij beschikken over een eigen kamer en doen (vaak) mee aan activiteiten in de woongroep. Korsakov is een chronische hersenaandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine B1. Meestal is dat het gevolg van zelfverwaarlozing en slechte voeding bij chronisch alcoholmisbruik. Erwin Goorman werkt al twaalf jaar als begeleider met deze doelgroep. ‘Ze zeggen wel eens: Drank maakt meer kapot dan je lief is’. Elke cliënt met Korsakov heeft een alcoholverslaving gehad of zit nog in de afbouwende fase. Ik zie dagelijks wat deze nare verslaving en aandoening met je doen en met de mensen die je lief hebt.’ Elf jaar geleden was Erwin één van de initiatiefnemers die een korte vakantie organiseerde voor een stabiele groep Korsakov-cliënten. ‘En nee, heel eenvoudig is het niet om met cliënten op vakantie te gaan die elke morgen ernstige opstartproblemen ervaren. Cliënten die lijden aan ernstige geheugenstoornissen, zichzelf overschatten en vaak letterlijk en figuurlijk de weg kwijt zijn. Maar als je ziet hoe ontspannen cliënten worden van zo’n korte vakantiereis…. Dát is alle moeite dubbel en dwars waard’, benadrukt Erwin. VEILIGE OMGEVING Zijn collega’s Inge Beuving en Engelien Wolfkamp zijn het grondig eens met Erwin. ‘Ook wij gaan sinds kort met cliënten, die hiervoor open staan, op vakantie. Om het praktisch uitvoerbaar te maken, reserveren we hiervoor tegenwoordig elk jaar de eerste week van juni. Het is van essentieel belang voor onze cliënten dat zo’n reisje goed en veilig verloopt. Ook begrip, respect en waardering zijn in elke situatie belangrijk voor onze cliënten. Daarom schreven wij als begeleiders samen een draaiboek ter voorbereiding op de vakantieweek. Daarin staan ook allerlei tips om rekening mee te houden. Zo zijn veel cliënten met Korsakov erg ‘prikkelgevoelig’, wantrouwend en daardoor angstig voor het onbekende. We spelen hier op in door vooraf een plattegrond 18

Accentueel


Woonzorg

EVEN ERTUSSENUIT IS HEERLIJK VOOR BIJNA IEDEREEN Korte vakantie voor Korsakov-cliënten te maken van het huisje waar we naartoe gaan. We maken een kamerindeling en zetten op elke deur duidelijke pictogrammen en tekst, wat zich daarachter bevindt; de keuken of een toilet bijvoorbeeld. Sommigen cliënten gaan in groepjes, anderen gaan individueel. Zo ben ik pas met een cliënt naar zijn dochter geweest in het noorden van het land. Wat een fantastische ervaring voor allebei’, vertelt Engelien. ‘Aan een andere cliënt hebben we op de dag van vertrek pas verteld dat we op vakantie gingen, anders zou dit veel te veel onrust voor hem opleveren. Dit werkte heel goed, en ook die cliënt had een paar heerlijke dagen.’ FOUTLOOS LEREN ‘Eenmaal weer thuis in de woongroep, maken we zo snel mogelijk een fotoboek. Heel belangrijk’, weten de collega’s, 'want cliënten vertellen graag over die fijne tijd aan elkaar en aan familieleden die hen bezoeken. Omdat het geheugen nog wel eens een loopje neemt met onze cliënten, is een fotoboek een handig hulpmiddel om hen bij het verhaal te houden.’ Inge Beuving koos, inmiddels al weer negen jaar geleden, voor begeleiding van mensen met Korsakov. ‘Het is een intensief maar ook erg mooi beroep. We helpen deze mensen bij het indelen van werken, wonen en vrije tijd. En dat doen we op een manier die zo prettig mogelijk voor hen is. Dus individuele afstemming, en wat ons betreft hoort daar ook vakantie bij. In al onze woonvormen hebben we, relatief gezien, opvallend weinig te maken met agressie.’ Ook trots is Inge op de wetenschappelijk onderbouwde methode ‘Foutloos leren’, die bij ZorgAccent ontwikkeld werd voor mensen met Korsakov. Een methode die inmiddels landelijk door het Korsakov Kenniscentrum wordt ondersteund. Kenmerkend is het vergroten van zelfredzaamheid door steeds op dezelfde manier dagelijkse handelingen te herhalen (inslijten). ‘Een andere effectieve behandelmethodiek die we inzetten is de empathisch directieve benaderingswijze.

We maken, door bewust gebruik van korte, concrete zinnen, duidelijk wat we verwachten van de cliënt. Dat wat beschadigd is door de aandoening, herstelt niet meer, maar omdat we werken volgens een 8-fasenmodel, blijven de meeste Korsakov-cliënten zich bij ZorgAccent ontwikkelen. We kijken naar de mogelijkheden en blijven de cliënt stimuleren om hier naar te handelen. Zo komt het regelmatig voor dat cliënten verhuizen naar een andere groep die beter past bij zijn of haar niveau van zelfredzaamheid.’

MEER WETEN OVER KORSAKOV EN DE BEHANDELMETHODEN BIJ ZORGACCENT? Neem contact op met cliëntadviseur Korsakov, Ans Oosterwechel T 06 19 68 71 92 of mail naar: a.oosterwechel@zorgaccent.nl. Ook vindt u meer informatie op onze site: www.zorgaccent.nl/korsakov Hier kunt u ook het boek Accent op Korsakov bestellen.

Accentueel

19


‘Niks mis met de Schijf van vijf hoor’ benadrukt Carlijn (links op de foto). Ze werkt als diëtist voor de afdeling Voedingsvoorlichting en dieetadvisering bij ZorgAccent. ‘Maar geen mens is hetzelfde, dus vertaal de Schijf van vijf, samengesteld door het Voedingscentrum, naar jouw persoonlijke situatie. Vind je dat moeilijk, dan helpen wij jou graag daarbij.’

20

Accentueel


‘IEDER MENS IS UNIEK, DAAROM GEVEN WE

als dietisten altijd advies op maat' Carlijn noemt als voorbeeld het eten van aardappels en brood. ‘Hele gezonde producten die, ook wat mij betreft, zeker onderdeel uitmaken van een gevarieerd en gezond voedingspatroon. Maar heb je diabetes, ernstig overgewicht of hartfalen, dan kan het verstandig zijn om voorzichtig te zijn met het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Het volgen van een koolhydraat beperkend dieet is dan één van de mogelijkheden.’ Carlijn Reith benadrukt dat gezonde voeding heel persoonlijk is. ‘Als diëtisten zijn wij gespecialiseerd in het geven van goede voedingsadviezen en het geven van begeleiding op maat.’ DE KNOP OM Bij haar aan tafel zit Kelly Bijvank (22 jaar) uit Haarle. Ze straalt en vertelt graag over haar ervaring met de diëtiste. ‘Ik was veel te zwaar voor m’n lengte en leeftijd. Ik schaamde me voor m’n uiterlijk. Als ik zag dat iemand een foto maakte, voelde ik me erg ongemakkelijk. Ik was erg ongelukkig. Ondertussen bleef ik maar doorgaan met ongezond eten, omdat het niet meer uitmaakte... dacht ik. Tot ik hoorde over de diëtisten bij ZorgAccent. Ik besloot om maar eens kennis te maken. Al tijdens mijn eerste gesprek met Carlijn ging bij mij de knop om. Carlijn vertelde me over haar aanpak, gebaseerd op gezonde voeding en op het maken van kleine stapjes in de goede richting. Ik was vanaf dag één gemotiveerd en ging ook weer lekker sporten. Helaas kreeg ik een terugslag. Het ging niet goed met mijn gezondheid. Na veel onderzoeken bleek dat ik een massale

'Ook in die periode waarin ik langzaam herstelde, heeft Carlijn mij ontzettend gesteund. Ze gaf me goede voedingstips die specifiek werkten voor mijn situatie.’ longembolie had als gevolg van het slikken van de anticonceptiepil. Ook in die periode waarin ik langzaam herstelde, heeft Carlijn mij ontzettend gesteund. Ze gaf me hele goede voedingstips die specifiek werkten voor mijn situatie.’ Tegelijk prijst de diëtiste haar cliënte om haar doorzettingsvermogen. ‘Toen ze nog te zwak was om te sporten, nam ze een krantenwijkje zodat ze in ieder geval elke dag een flinke wandeling maakte. Inmiddels had ze ervaren dat haar inzet resultaat had, en ze wist hoe fijn het was om gezond te leven. Naast een positieve invloed op je uiterlijk, beïnvloedt het immers je totale welzijn. Fantastisch om te zien dat Kelly de draad zo goed oppakte.’

ADVIES OP MAAT Kelly had, voordat ze naar de diëtiste van ZorgAccent ging, al verschillende diëten gevolgd. ‘Voor mij werkt vooral de persoonlijke begeleiding heel erg goed. Ik had direct een goede klik met Carlijn en ze wist me écht te motiveren. Aanvankelijk stelde ze veel vragen over mijn voorkeuren en mijn eet- en leefpatroon. Op basis van haar advies, bepaalden we samen een gezond gewicht en daar stemde ze mijn programma op af.’ Kelly stapt op de weegschaal van de diëtiste en straalt. Ruim 30 kilo minder dan een jaar geleden. ‘Naast gewicht, kan ik ook het vetpercentage en de spiermassa meten in het lichaam. Zeker op momenten dat het gewicht bijna niet meer naar beneden gaat, zijn deze cijfers belangrijk voor het vasthouden van de motivatie’, vertelt Carlijn Reith. ‘Door extra beweging kan er sprake zijn van toename in spiermassa en afname in vetpercentage. Tegelijk probeer ik de focus te verleggen van ‘gek makende BMI-cijfers’ naar een uitgebalanceerde levensstijl. Voor Kelly betekent dit, dat ze haar kantoorbaan, waarin ze veel stil zit, compenseert met voldoende beweging. Ze koos voor sporten die ze ontzettend leuk vindt om te doen en dus ook volhoudt op de lange termijn.’ WAT DOET DE DIËTIST NOG MEER Naast het coachen van mensen die willen afvallen, begeleiden de diëtisten van ZorgAccent ook mensen die willen aansterken in verband met ondergewicht of ziekte. ‘Heeft u diabetes, een te hoge bloeddruk of cholesterolgehalte? Maak een afspraak en kom naar ons toe. We zijn er voor kinderen, volwassenen en ouderen. Ook als u prikkelbare darmen hebt en overgevoelig of allergisch reageert op bepaalde voedingsmiddelen. We adviseren u graag op basis van gedegen opleiding en ervaring. Ook zijn we geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici Dietist.’ MEER WETEN OVER HET WERK VAN DIËTISTEN BIJ ZORGACCENT OF EEN AFSPRAAK MAKEN? De diëtisten van ZorgAccent houden spreekuur op verschillende locaties, dus ook bij u in de buurt. Als het noodzakelijk is, behoort huisbezoek ook tot de mogelijkheden. Een afspraak maakt u telefonisch via het nummer 0900 0678 of online via: www.zorgaccent.nl/afspraak-met-zorgaccent-dietist.

Accentueel

21


Wat doe jij? RUBRIEK

In deze rubriek stellen wij een medewerker aan u voor. Dit keer Vincent Grote Beverborg: Teamleider ICT en Functionaris Gegevensbescherming

‘Bewust omgaan met privacygevoelige gegevens’ ‘Dat we de bescherming van gevoelige persoonsgegevens uiterst serieus nemen bij ZorgAccent, staat vast’, verzekert Vincent Grote Beverborg. Hij werkt al negen jaar als teamleider ICT maar sinds afgelopen voorjaar is hij officieel ook Functionaris Gegevensbescherming. Vincent glimlacht als hij terugdenkt aan de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei, een afkorting die staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. ‘Je zag paniekvoetbal in Nederland. Veel organisaties voelden de noodzaak om opeens nog van alles te regelen rond privacybescherming om vette boetes te voorkomen.’ De Twentenaar in hart en nieren lijkt daar te nuchter voor. ‘Net als met kwaliteitsbeleid, moet je ook met je beleid rond privacy voortdurend en bewust bezig zijn met het maken, uitvoeren en verbeteren ervan.’ COMPLIMENTEN VOOR DE MEDEWERKERS ‘Bij ZorgAccent besteden we al jaren veel zorg en aandacht aan bescherming van gevoelige persoonsgegevens’. Er staat een privacyverklaring op onze website, we voeren gedegen veiligheidsbeleid, hanteren verwerkersovereenkomsten en houden een verwerkingsregister bij. Maar dat wil nog niet zeggen dat we klaar zijn en dat er niets meer mis kan gaan’, benadrukt Vincent Grote Bever-

22

Accentueel

borg. ‘Organisaties die dát beweren, noem ik schijnveilig. Minstens net zo belangrijk als al die mooie documenten, vind ik de constante aandacht en bewustwording rond omgaan met gevoelige gegevens. Laat geen iPad of een dossier met gevoelige informatie liggen in de auto of bij een cliënt. Ga zorgvuldig om met vergrendeling van beeldschermen en met het doorsturen per mail van vertrouwelijke informatie.’ Vlak voor de inwerkingtreding van de AVG plaatste Vincent Grote Beverborg een bericht op intranet van

Laat geen iPad of een dossier met gevoelige informatie liggen in de auto of bij een cliënt.

ZorgAccent met oprechte complimenten voor alle medewerkers van ZorgAccent. ‘Ik merk namelijk dat collega’s steeds meer meedenken over het verbeteren van processen rond bescherming van persoonsgegevens. Ze komen met vragen bij me en leggen praktijkvoorbeelden aan mij voor. Die betrokkenheid rond dit onderwerp, hoop ik vast te houden in de organisatie.’

SAMEN ALERT BLIJVEN Bij ZorgAccent werken ongeveer 2.300 professionals en vele honderden vrijwilligers. ‘Mensen die allemaal verantwoordelijk zijn voor de privacy van onze cliënten. De kunst is om met elkaar alert te blijven op dit onderwerp en om datalekken te voorkomen. Gaat er dan toch een keer iets mis, wees dan zo groot om het direct aan mij door te geven. Dan meld ik het bij de Autoriteit Persoonsgegevens en gaan we intern aan de slag om het lek te repareren én om ervan te leren. Want een fout oplossen en er verder niets mee doen, is een gemiste kans. Het is juist de bedoeling dat je samen bedenkt hoe je dit datalek in de toekomst kunt voorkomen en dat je daar afspraken over maakt. Werken aan privacy omdat de wetgever dit van ons eist? Dat is niet de enige reden. We blijven alert op bescherming van gevoelige persoonsgegevens in het belang van ons allemaal.’ MEER INFORMATIE Wilt u meer weten over de werkwijze van ZorgAccent als het gaat over het omgaan met vertrouwelijke cliëntgegevens? Kijk op www.zorgaccent.nl/privacyverklaring of neem contact op met de functionaris gegevensbescherming Vincent Grote Beverborg via T 0900 0678 of per mail: privacy@zorgaccent.nl


a m e l l o Hans M

COLUMN

Drukte Een oud Russisch spreekwoord luidt: Als je achter twee konijnen aan zit.... zul je geen van beiden vangen.’ Een oude wijsheid die we in ons dagelijks drukke leven wel eens vergeten. We zijn steeds drukker omdat we vinden dat we van alles moeten. Bellen, appen en autorijden en tegelijkertijd vragen de kinderen op de achterbank ook hun aandacht. Daarnaast vinden we ook dat we maatschappelijk verantwoorde dingen moeten doen. Zoals vrijwilligerswerk. Maar is dat niet alleen iets voor mensen die niet werken? Als u dat denkt slaat u de plank volledig mis. Er is onderzoek gedaan en wat blijkt? Juist mensen die fulltime werken doen het meeste vrijwilligerswerk! In deze uitgave leest u een verhaal over een vrijwilliger die hiervan het levende bewijs vormt: Rik Hasselo heeft een meer dan fulltime baan en maakt daarnaast ook nog tijd voor vrijwilligerswerk. Ook onze overheid wil van alles van ons, we moeten mantelzorger zijn, we moeten naar de buurvrouw omkijken, de boel in de buurt in de gaten houden en ons afval goed scheiden (mijn tuin is net een mini milieustraat geworden). Al jaren lezen we dat technologie dingen van ons over gaat nemen, maar is het leven hier nu echt rustiger van geworden of zijn we er alleen maar drukker op geworden? Contacten die we voorheen niet hadden, zijn nu veel makkelijker te onderhouden. Zo kunnen we nu facetimen met onze tante in Australië. En via Facebook, Instagram en Twitter op de hoogte blijven van de soms jaloersmakende volle en interessante levens van onze ‘vrienden’. Waarbij je je dan soms afvraagt hoe iedereen het doet. Of is dit juist de reden waarom er nog zoveel konijnen zijn? Ik wens u een fijne tijd en hopelijk ziet u veel konijnen! Hans Mollema Coach wijkverpleging

• FLOREREN

• PATENT

• GESTEL

• ROOSKLEURIG

• GOED

• RUSTIG

• HEELHUIDS

• VITALITEIT

ZorgAccent Puzzel• VIEF • HEEL BEWEGING HEEL BLOS• INSPANNING HEELHUIDS FLOREREN INSPANNING GESTEL • JAREN JAREN GOED KRACHTIG

MATIGHEID VITALITEIT • PATENT WELBEVINDENWELBEVINDEN ROOSKLEURIG WIJSHEID • RUSTIG WIJSHEID VIEF

De overgebleven letters vormen de oplossing. De overgebleven letters vormen de oplossing.

G

V

M

K

R

A

C

H

T

I

G

N

V

I

T

A

L

I

T

E

I

T

I

D

H

E

E

L

H

E

R

D

B

N

I

E

B

F

E

E

U

F

I

E

N

E

D

N

I

V

E

B

L

E

W

A

H

R

W

E

L

L

P

O

H

E

P

S

B

A

K

E

H

A

R

G

G

S

IJ

L

S

J

T

U

T

E

I

I

N

W

O

G

E

S

I

E

R

T

N

I

O

S

G

O

E

D

N

E

A

G

R

U

S

T

I

G

S

T

N

M

N

1e prijs

2e prijs

DICHTBUNDEL EENZAAM MAAR Verzorgde theateravond voor twee personen. Meer informatie zie pagina 10 NIET ALLEEN THEATER MET EEN TOEFJE ZORG

van Genieten met een vleugje zorg.

meebewegen STUUR UW OPLOSSING VÓÓR 1 DECEMBER 2018 NAAR: ZorgAccent, afdeling Communicatie & Vormgeving Bellavistastraat 3, 7604 AD Almelo of mail naar: puzzel@zorgaccent.nl Accentueel

23

Accentueel 2018 ZorgAccent  

Huis-aan-huis magazine van ZorgAccent 2018

Accentueel 2018 ZorgAccent  

Huis-aan-huis magazine van ZorgAccent 2018

Advertisement