Festa od vers u desetercih složena

Page 1

Festa od vers u desetercih složena

1


Festa od vers u desetercih složena

FESTA OD VERS U DESETERCIH SLOŽENA

ISBN 978-953-8200-26-7

2


Festa od vers u desetercih složena

3


Festa od vers u desetercih složena Naziv knjige: Festa od vers u desetercih složena

Autori: Grupa autora

Urednici: Marija Juračić Zoran Hercigonja Josip Ergović

Izdavač: Časopis „Diskurs“

Lektori: Marija Juračić i Josip Ergović

Grafičko oblikovanje: Zoran Hercigonja

Ilustracija naslovnice i pojedinih ulomaka: Zoran Hercigonja

Godina izdanja: 2021. 4


Festa od vers u desetercih složena

5


Festa od vers u desetercih složena ROĐENJE ZBORNIKA Kada mi je jedan prijatelj poslao jednu svoju novu pjesmu, pisanu vrlo kratkim stihom, primijetila sam da se radi o desetercu kojeg je on razlomio u nekoliko stihova. Oblik njegova stiha nazvala sam skrivenim desetercem. Odmah se rodila ideja da potaknem autore portala „Očaravanje“ na pisanje deseteračkih pjesama. Inicijativi su se pridružili urednik časopisa „Sapphoart“ mag.edu.inf. Zoran Hercigonja i profesor Josip Ergović. Uskoro su autori portala počeli objavljivati pjesme u desetercu i živo raspravljati o njima pa smo odlučili raspisati međudržavni natječaj za e- zbornik poezije pisane u desetercu. Deseterac je vrlo star stih i svojina je svjetske literature, a prve zabilježene deseteračke stihove u Hrvatskoj zahvaljujemo Petru Hektoroviću, odnosno njegovom narativnom spjevu „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ - 1556. godine. Poseban ritam deseterca s njegovim cezurama neki su autori brzo usvojili. Problem se javio kod refleksa glasa jat. Starije generacije autora su glas jat, u nekim varijantama, usvojile kao dvosložan glas, a mlađe su prihvatile tumačenje da se jat reflektira kao jedan glas pa se stoga u riječi broji kao jedan slog. Sjetimo se da je Nazor tom problemu doskočio umetanjem apostrofa umjesto izgubljenog glasa (zv'jezda, cv'jet…) Nismo željeli ograničavati autore u njihovom odabiru jednosložnosti ili dvosložnosti glasa jat pa smo u ime pjesničke slobode dozvolili oba oblika. No kada se radilo o simetričnim i nesimetričnim desetercima, tražili smo dosljednost. Pjesme za ovaj zbornik odabrali su: Marija Juračić, prof. Zoran Hercigonja, mag.edu.inf. Josip Ergović, prof. U ovom zborniku nalaze se pjesme različite tematike. Gradeći svoje stihove na temeljima silabičke versifikacije, mnogi su autori osvijestiti melodiju svojih stihova, što njihovom talentu dodaje sposobnost stvaranja dobre poezije. Marija Juračić, prof.

6


Festa od vers u desetercih složena

PJESNI I HIMNI UTVRĐENOJ HRIDINI

DESETERCI ZAVIČAJNE TEMATIKE 7


Festa od vers u desetercih složena

JOSIP ERGOVIĆ

PRVI DESETERCI U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI Deseterac je stih od deset slogova usmenoga i umjetničkoga pjesništva. U povijesnim pregledima europske književnosti susreće se od kasnog srednjovjekovlja. Deseterac je u Hrvatskoj vrlo raširen stih jer odgovara štokavskom akcenatskom sustavu. Njime je ispjevan najveći dio hrvatskih i srpskih usmenih, posebno epskih pjesama. Prve hrvatske deseteračke stihove zabilježio je renesansni pjesnik i erudit, Hvaranin Petar Hektorović (Ribanje i ribarsko prigovaranje, dovršeno 14. siječnja 1556. godine, a objavljeno 1568. godine u Veneciji). (Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje). „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ je i poslanica, i ribarska idila, i zbirka ribarskih ekloga i brodski dnevnik... a prije svega je neka vrsta putopisa u stihovima, u kojem Hektorović opisuje svoj trodnevni izlet i ribarenje od Hvara do Brača i Šolte te prepričava prijatelju Jeronimu Bartučeviću svoje razgovore sa starogradskim ribarima Nikolom i Paskojem. Djelo se sastoji od 1684 stiha, većinom dvostruko rimovanih dvanaesteraca, na čakavskom narječju. Samo je nekoliko folklornih pjesama pisano u drugim metrima (stihom „bugarštice“, osmercima...) a tu su i dvije „počasnice“ s jednim deseteračkim stihom. Ljuba mu je zlatom venčac vila Uz konjica potičući Lipo ti je, brajo, pogledati Lipa skoka junačkoga Ovo su prvi hrvatski ikad objavljeni deseterci, a svi u djelu navedeni folklorni prilozi smatraju se prvim hrvatskim, i uopće slavenskim, cjelovito tiskanim narodnim pjesmama. (Hrvatski biografski leksikon)

8


Festa od vers u desetercih složena Svoju prvu televizijsku ekranizaciju spjev „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ je doživio prije više od 40 godina. Polusatna emisija Obrazovnog programa, u režiji Daniela Marušića, emitirana je u ožujku 1976. Ovi slikovni prilozi su prije mnogo godina preuzeti iz TV emisije Obrazovnog programa RTZ, posvećene „Ribanju i ribarskom prigovaranju“ i sačuvani u obiteljskom albumu. Fotografije koje objavljujemo su sve što smo dobili od ovog filma kojeg se starije generacije još živo sjećaju. Glumci: Mato Ergović (Petar Hektorović), Zorko Rajčić (Paskoj Debelja) i Niko Pavlović (Nikola Zec).

Mato Ergović u ulozi Petra Hektorovića

Niko Pavlović kao Nikola Zec.

Zorko Rajčić kao Paskoj Debelja

Insert iz filma „Ribanje i ribarsko prigovaranje“

9


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ SUHOZID

Jedino Sunce pod nebom prati, kiše ga prale bezbrojne, davne, tuče, snijezi, orkanske bure… a on u miru, čvrsto sam stoji. Grotu po grotu u suhom nizu tukle su ruke didova naših (dade im Bog i ruke i ćuke) i sve mi tako nepomičan, drag. Svjedok vremena zanavijek tu. (Koliko je to, zna li to itko?) Mnogi će opet doći i proći, a on će dalje gledati Sunce. U polustihove razlomljen, nerimovani, simetrični (lirski) deseterac. Struktura stiha je: 5 slogova + 5 slogova. Ima stalnu cezuru (metrički prekid u stihu) nakon petog sloga.

10


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ POVRATNIK Vratio se soko’ na planinu, otežala krila mu od leta, poželio svoju klisurinu gdje je mlada provodio ljeta. Nekoć lako nosile ga struje put oblaka preko mnogih gora, sada škripu šupljih kosti čuje pa se sjeti prevaljenih mora. Nekoć oštro vodilo ga oko, sada zoru doček’o na hridi, u daljinu pruža se duboko, okom gleda, suza u njem bridi. Jedva kaplju suzdržava vrelu da ne klizne od oka gromada, pa je pusti, ništa ne izusti i prosu se u trista komada.

Nesimetričan deseterac sa stalnom cezurom iza četvrtog sloga.

11


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ

PRED KUĆOM

Četrdeset već i kusur ljeta svakog proljeća iščekuje se da njen se cvat uz zujanje pčela pretvori u plod krupnoga oka. Svakog proljeća sjetim se trešnje. Četrdeset već i kusur ljeta ne odustaje, uporno rađa. A ja propustih mnogih ljeta cvat. Penjali smo se na njene grane, sada hrapave i okljaštrene da uberemo prve plodove, katkad nezrele, očekujuć’ slast. I kradljivce je noću čekala darežljivo i s mnogo strpljenja, a oni su joj, nezahvalnici, bezobzirno još lomili grane. Iz popucale, debele kore već duže kaplje jantarna smola da zacijeli rane godova dok mravi u njoj grade puteve. Tko zna koliko još će rađati? I tko će biti, kad dođe taj čas, onaj koji će moći sjekirom zamahnuti i zasjeći deblo?

Simetričan deseterac

12


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

MOJA BAKA PEČE KRUH

U zoru ranu baka ustaje Kruh umijesi od crnog brašna Peć u dvorištu založi vruću. Dva će koluta kruha crnoga U krušnoj peći uskoro peći. Opet je gledam, staricu moju Maramu nosi i suknju staru Zavrne rukav iznad lakata Prstima šara kroz brašno crno. Kao igra se i nešto moli Dodaje vodu, potiho kaže Onaj blagoslov što kruh zasladi U dvije simple razdijeli ga I mirovati ostavi dugo Sve do svitanja i pijetlova Kukurijeka novoga dana. Onda ga stavi u krušnu vruću Od cigala peć našu dvorišnu Opet će biti za sedam dana Kruha crnoga kojega baka U ranu zoru za sve nas pravi Rukama spretnim i molitvama Samo njoj znanim jezikom duše. Simetričan deseterac

13


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

PUSTAROM

Kad protegnem noge brzonoge Panonijom, morem mojim zlatnim Duša moja srećom ispuni se Slušajući pjesmu đerma starog. Topot konja kad na vodu krene Zemlju odʼ sna crnicu probudi Pa zadrhte, pa se stresu travke Od topota, od kopita konja. Da još jednom na pustaru krenem I da pjesmu đerma slušam tužnu Vrata stana da lʼ još drže šarke Od vrućine rasuše se žarke. A kad misli ponesu me sjetne Da se vratim u te dane sretne Na pustaru našu pustu staru Đeram, konje i na starog Garu. Nesimetričan deseterac

14


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

DA MI JE OPET Ponovno kiša proljetna, sitna Biserne kapi nebo prosipa Na zemlju žednu, crnicu moju Slavonsku rodnu grudu rođenu. Ožive travke, usprave vlati Upiju žurno biserne kapi. Zazelenjet će pustare naše Rzat će vranci i blejat janjci. Sve će se živo na pašu sliti Zajutrak zelen slastan će biti. Otata gledi, kʼo da ga vidim Brk mu se smješka, šešir svoj hvata Lagano krene kroz stara vrata. Obać' će cio majur i više Šešir ga čuva sunca i kiše. Njegovo srce još kuca tamo U sjeni duda sjećanjem samo. Ponovno kiša proljetna, sitna Ta mi je slika i danas bitna.

Simetričan deseterac

15


Festa od vers u desetercih složena

ĐURĐICA BRČIĆ

MOJ OSIJEK

Ima li igdje ljepšega grada Lijepi grade, na r'jeci Dravi? Promatram tebe, veselim sebe Za mene ti si uv'jek dom pravi. Parkovi tvoji bujno zeleni Grle i čistim zrakom nas hrane Dok naša lica sunce rumeni Svježinu daju zelene grane. L'jepih li kuća, visokih zgrada, Ulice stare poznate stoje, Moj Os'jek ljepši od velegrada Gdje uživamo živote svoje. A predivni nam naš pješački most, Pa stara kompa plovi i moli Dobro nam doš'o svaki novi gost Ako nas štuje i ako voli. Veliki tornji konkatedrale Srcem mi bude por'jekla odjek O čuvaj, Bože, sada i uv'jek Taj predivni nam naš grad Osijek. Još molim Boga da mlade vrati Neka se maknu iz stranog mraka. Zovi ih nazad, budi k'o prije Osiječe dragi, bit ćeš grad bajka. Simetričan deseterac

16


Festa od vers u desetercih složena

KATICA BADOVINAC

GALEB

Leti galeb iznad plavog mora išće luku da odmori krila. Broda nema nigdje na vidiku umoran on kruži bespućima. Jugo valja debele valove odjekuje nebom osamljen krik, pa galebu i vjenčano ruho pritisnuše oblaci olovni. Škoja nema u tim visinama nit’ obale u modroj dubini. Pusti samo, nek’ te nose struje tvome jatu na dalekom žalu.

Nesimetričan deseterac

17


Festa od vers u desetercih složena

KATICA BADOVINAC

RAZBIJENE RIJEČI

Zemlja spava, zaspala nebesa, niti vrisnu pjesma u grki krik. Ona je mir i glas neizrečen gola opna bez sjemena plodna. Sva je meka, nalik je oblaku koji plovi nad odbljeskom voda promatrajuć’ u dubini svoj lik ne obrće se ka visovima. Pjesma ova sliči na pučinu nejasne su njezine daljine tek u šutnji stiže do obale o koju se svaka razbija riječ.

Nesimetričan deseterac

18


Festa od vers u desetercih složena

KATICA BADOVINAC ILUZIJA ŽIVOTA

Život juri kao vlak po šini zadani cilj: ni lijevo ni desno nadima se, škripi u daljini i ponekad zavija, čak bijesno. Jednom kada kreneš u divljinu kud god pošla, za tobom i sjene. U grudima nosiš postojbinu prolazeći hitro kroz sve mijene. Sve što imaš, nije sasvim tvoje u kovčegu pregršt iluzija. Nekom drugom sad se snovi roje izgorjela modra čarolija. Praznih ruku, evo te na cilju! Iz tvog svijeta ništa ne postoji; više nema iskre na fitilju sve što jesi, u zaborav spoji.

Nesimetričan deseterac

Sandra Bogdan „Mirnoća tišine“ digitalna umjetnost

19


Festa od vers u desetercih složena

MARIJA JURAČIĆ

LOKALNI IZBORI Došlo doba lokalnih izbora obećanja, ludom radovanja. Skupilo se dosta kandidata punih para, nekretnina, zlata. Pa zavode gospodu i raju mnogo zuje, malo meda daju. U poraću tko bogatun posta tom u miru nikad para dosta. Hej, čovječe, nemoj biti ovca ne dodaj mu na računu novca.

Nesimetričan deseterac

20


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ ĆUDLJIVO MORE More se pjeni, vali se dižu Brodicu ljulja nemirna bura Strepnja u srcu, strah je u duši Štiti ga samo odjeća škura. Gromovi tutnje, nebo se lomi Zamračilo dan kao tamnu noć Urliče vjetar, jedra mu lomi Kako će sada svom domu on doć’? Umorne ruke konope stežu Neveri ovoj nema sad kraja Žuljevi bole, oči ga peku. More se sivo sa nebom spaja. Ponekad more uzme što želi Al' sada drugi, pak, naum ima Povlači vale, smiruje vjetar Više ne huči sa gromovima. Doziva Sunce, oblake tjera Ribara pušta da dalje plovi Bonaca tiha, klizi posvuda Starac u miru sad ribu lovi. Simetričan deseterac

21


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ I NAKON TRIDESET GODINA Što ste ratom zemlju izorali? Što ste staru majku rasplakali? Ne pjeva ni grlica na grani I njoj srce sad dušmanin rani! Evo, prođe trideset godina Od kad majka ne zagrli sina Isprati ga ona u suzama Znala nije da će ostat sama! Znala nije da će sama spati U molitvi sina dozivati A tijelo mu nikad vidjet neće Nema groba, gdje da stavi svijeće? Zalud moli boga sa visina Da joj vrate kosti njenog sina Ali dušman za Boga ne haje Milosrđe zlotvor ne poznaje! Samo tuga i križevi bijeli Staroj majci, sad su život cijeli. U očima više suza nema Svome sinu krevet uvijek sprema. Ljubi jastuk, ljubi sliku milu Zamišlja ga malenog u krilu I srce joj tad zakuca jače Suza nema, ali duša plače. Oplakala sve godine ove Sanjajući sina da je zove. U snu ne bi osjetila muku Držala bi sina svog za ruku. A kad zora svanula bi bijela I grlica na prozor joj sjela Majka bi joj mrvu kruha dala Sa grlicom bijelom zaplakala.

Nesimetričan deseterac 22


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

GALIOT Dok bura jedra snažno napinje Slane mu kaplje liju po licu Kvaseći okov, željezne stege Volja napušta snažnu vilicu. Usred njedara bubanj udara Pjesmu mu gorku sad vali lome Ritmom nemoći, ritmom beznađa On stišće zube da ga ne slome. Bičem šarana, leđa bol slama U očima mu Sunce ugaslo I pjeva pjesmu, umire lako Veslo sa šakom davno je sraslo. On zapisuje, on ostavlja trag Knjizi života daje se cijeli. Utroba broda jama je huda Od danjeg sunca njega sad dijeli. Jauču rebra, cvile mu snovi Nedosanjani. Umire sada. Tako daleka, željna sloboda U srcu mu je posljednja nada. Klepeću kosti, turobno zvone U dubinama nestaju tako U smrti je mir, zla više nema Galiot tone mirno, polako.

Simetričan deseterac 23


Festa od vers u desetercih složena

ŠTEFICA VANJEK

HEJ, RAVNICO

Hej, ravnico, nikad mi te dosta jer u tebi moja mladost osta. U tuđini tugom vezem dane ne dam srcu da umorno stane. Projurili noćas u snu vranci pratili ih skladni lipicanci, atare su sve obišli prazne sakrih suze u jastuke vlažne. Hej, ravnico, ležaj mi pripremi sred sokaka gdje cvatu bagremi, i gdje pjesmu slavuj tiho sklada k tebi hrlim od tuge iz grada. Suncokreti, okrećite lice nek' se blista sjaj ponad ravnice, mene neka prigrle te zrake kao ruke moje stare bake. Slavonijo, eto mene stare da obiđem sve tvoje atare, zvijezdu snenu da poklonim oku srcu sreću široku, duboku.

Nesimetričan deseterac

24


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

PISMO MAJCI Pišem ti pismo, majčice mila, dugo već nisam kod kuće bila, daleke tvoje ruke su blage i tvoje oči, mile i drage. Slika tek tvoja nada mnom bdije, ona me čuva, ona me grije u pustoj noći bez tvoje sjene koja je nekad bila uz mene. Fališ mi, majko, ipak u misli svi su se tvoji darovi stisli i tvoja mudrost sada me prati da me sa krivih postaja vrati. A kada dođem sa dugog puta tražim još mjesto kraj tvojih skuta, poljubac jedan nježan u čelo da mi osnaži duh i tijelo. Tek sada znadem koliko vrijede dani tkani u vlasi sijede. Svjetlo života ti si mi dala koje sad nosim. Majčice, HVALA!

Simetričan deseterac

25


Festa od vers u desetercih složena

USPON U KUĆU JEZIKA

DIJALEKTALNI DESETERCI 26


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

SNAŠA Kad širokim šorom kola prođu I tambure zvuci k meni dođu Znam da milo moje misli na me U grudima trepet, sve je za me. Bećarina moja konja jaše Zaljubile sve se sela snaše Prašina se vitla svud po zraku Prepoznajem njega i po mraku. Kad’ dolazi po me, pjeva glasno A ja mislim neka, svim' je jasno Koga bećar ljubi, kom' je pjevo: Ženit ću te skoro, moja djevo. Kada šorom prođe, šešir diže Kroz kapiju virim da sam bliže Pozdravlja mi oca, nanu moju Uskoro ću dat’ mu ruku svoju. Veselo mu mahnem, neka znade Srce moje čeka da mu dade Iz njedara blago koje skriva Udajom se samo snaša biva. Deseterac ftancuskog tipa sa cezurom nakon šestog sloga

27


Festa od vers u desetercih složena

DOMINIK TOMIĆ ŠUM Što to šumi, vrilo studen vode, rijeka li je ili gusto granje, tice li su ili šumsko življe? Nit' su tice niti vrilo ladno, vapaji su, uhu što ne gode. Neznan junak krvca mlada lio, žedan ost'o, a i ranjen k tomu, krvca nesta, i o zvizdan pade, lovor vijenac nije mu se snio. I bez križa i bez humka snuje, spava dite, sanak tvrd ga veza, zemlji crnoj, kršu, stinam, drači, crv imade čega da poruje. Virovalo lice je rumeno kad opasa puškom se o tilo, virovaše pustim obećanjim, kuštre kose, srce mlado bilo, smrću svrši, opran u crveno. Nesimetričan deseterac

Autorica slike: Klara Tomić

28


Festa od vers u desetercih složena

DOMINIK TOMIĆ

MISAO SVITA Koj' to vitar sićanja odnosi pridaleko oda svih spomena? Lika nima što bi mu prkosi, kano zakon – zaborav općena. Silne misli, tisuć, mirijarde, lomne li su, tinjave ki drača? Planu jurve sa svakoje bande i memorja umah se pomrača. Čovik li je il' je narav tomu, besidu tu zalud je kazivat. Pristić čežan kraj Onega komu zemna više ne ću nič prizivat. Nesimetričan deseterac, pisan manirom naših začinjavaca koje spominje Marulić u svojoj Juditi.

29


Festa od vers u desetercih složena

DOMINIK TOMIĆ RIČI MOJOJ Ćutin riči najlipjega poja svakin glason ča te ispovidan, tvoja krila u sijaset boja, tvi obzori terih iman pridan. Ima l' blaga, srebrna il' zlatna, drangulija, biserja ol' škudi? Nima, doista, glazbala to harna ki kad tebon guslar guslam gudi. I škverani, i dikle u kolu, i ftičeki tebon kad pivaju, i u smiji nosin te i bolu, Jaziče, ti, najslađi smiraju, dome, grudo, parvi zavičaju!

Nesimetričan deseterac

30


Festa od vers u desetercih složena

ĐURĐICA BRČIĆ ŠOKAČKI BEĆARCI

Tamburaši, tambure vam vaše Ljubim i vas, a ljubim i snaše. Tamburaši, što vam berda spava Ili spava il' je boli glava? Idi, kumo, u kuću po mladu Prodaj nam je za jednu livadu. Reci, kumo, je li lepa mlada Da ne ode za džabe livada. Dones', gazda, nama dobrog vina Dobrog vina iz stari' mešina. Dones' nama i stare rakije Došli svati, treba da se pije. Šokica sam, suknja u tri pole Vragolanka, to bećari vole. Gle Meseca što me kradom gledi Grdit ću ga pa neka se jedi. Zašto svetli skoro svako veče A ne kaže s kim se dika šeće? Viđite ga kako mi se smeje, Mojeg diku druga snaša greje. Kud si, diko, sinoć iš'o pojti, Nisi treb'o ni večeras dojti.

31


Festa od vers u desetercih složena Šta ti treba, diko, da ti kupim Da ti kupim il' nogom te lupim? Moja diko, što si sinoć viko? Džabe vik'o ni te čuo niko. Ja se ženim. dika mi bogata Nek' svi viđu baju od zanata. Diko moja, samo mi pokaži Te dukate, pa ih opet slaži. Dojdi diko, ponesi dukate Nek' svi glede koliko se zlate. Pones' diko, ponjave, pokrovce Moš' doterat i krave i ovce. Komšinice, bogara ti tvojeg Skroz te gledim sa pendžera svojeg. Dojd' u štagalj kada Mesec zajde Da nas opet apa ne pronajde. Oj, komšija, šta me tako glediš Raduješ me pa i malo jediš. Sviraj svirče kukunješce kolo, Da te viđem kako cupkaš, lolo. Obuj, diko, čižme što škripuću Ja ć' obuti vezenu papuču. Nek' ti čižme imaju potplate Ja ć' metiti na prsa dukate. Ako ne znaš, onda s' pio koma Pa sad lepo id' polako doma. Da si šokac, ti bi igro bolje Ja ću igrat, a ti ori polje. 32


Festa od vers u desetercih složena Pa nek' glede kako znam igrati Šta te nije naučila mati. Namazat ću rumenilom lice Obut štrimfe boje trobojnice. Bećaraca jako puno ima Sam' ne znadem di ću više s njima. Nesimetričan deseterac

Autorica: Đurđica Brčić

33


Festa od vers u desetercih složena

JOSIP ERGOVIĆ

DESETERAC I BEĊARAC

Bećar - tur. (bekjar) je veseo, raskalašen, razuzdan čovjek ili momak. BEĊARAC je oblik narodne pjesme, porijeklom iz ruralne Slavonije, odakle se njegova popularnost proširila do južne Mađarske i diljem Vojvodine. Najčešće se pojavljuje u obliku rimovanog deseteračkog dvostiha s ponavljanjem. Tematski, bećarci su humoristične, satirične i, često, vrlo lascivne pjesme čija je svrha nasmijati. „Ej, dok nad carem ne uzbude cara, nad Šimunom neće bit bećara; aj, haj, neće bit bećara...“ (Ivan Kozarac: „Đuka Begović“) „Ej, što j`bećara, to je Osječana, malo ih je koji bećar nije; malo ih je koji cuger nije...“ (Krunoslav Kićo Slabinac: „Svatovsko kolo“). Najčešće izvođeni, tradicionalni ikavski bećarci: „Priko šora pružio se lanac, ide dika i piva bećarac.“ „Lako ti je pripoznat bećara, šorom ide i očima šara.“ „Kad bećari šorom zapivaju, pendžeri se širom otvaraju.“ „Alaj smo se sastali bećari pa nijedan za kuću ne mari.“ „Bećari se ne ženidu mladi, bećaruju dok im ne dojadi.“ „Popela se Šokica na drvo; drvo krivo, a ja podvirivo.“ „Rodi, mamo, još jednog bećara, kad se kerim da ja imam para.“ Šokačko kolo i bećarac Šokci su hrvatska etnička skupina naseljena u Slavoniji, Srijemu, Baranji i Bačkoj, u granicama današnjih triju država Hrvatske Mađarske i Srbije. Najveći dio Šokaca živi na prostoru istočne Slavonije i zapadnog Srijema (između Slavonskog Broda, Đakova, Našica, Vinkovaca i Županje). „Pitaju me, kako mi je ime; Šokac ime, a Hrvat prezime.“ „Koliko je odavde do Srijema, lipše cure od Šokice nema.“ „Slavonijo, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje.“ „Šokac Šokca gurnio u Savu, zbog garave izgubio glavu.“ 34


Festa od vers u desetercih složena „Bećarino, niko te ne voli, samo majka koju srce boli.“ „Da mi nije u selu zvonara, ko bi mene budio bećara.“ „Kerit ću se i bećarit ću se, kad ostarim Bogu molit ću se.“ „Još bi znali, još bi zapjevali, ali su nas na večeru zvali.“ Šokački ekavski bećarci: „Dones` gazda, nama dobrog vina, dobrog vina iz stari` mešina.“ „Gle meseca što me kradom gledi, grdit ću ga pa neka se jedi.“ „Pones` diko, ponjave, pokrovce, mo`š doterat i krave i ovce.“ „Dojd` u štagalj kada mesec zajde, da nas opet apa ne pronajde.“ „Sviraj, svirče, kukunješce kolo, da te videm kako cupkaš, lolo.“ „Ako ne znaš, onda s`pio koma pa sad lepo id`polako doma.“ Noviji satirični i lascivni ijekavski bećarci (Pleternica): „Ova`j zemlja puna vridni ljudi, fali glava - ali ona prava.“ „Prošo Luka, ide nam i zima, daj ga metni di još mjesta ima.“ „Politika naša prema selu iseli`će Slavoniju cijelu.“ „Garavuša kad me stegne jako, ja Orljavu vidim naopako.“ „Ne mogu vam ništa više reći, idem sada s garavušom leći.“

35


Festa od vers u desetercih složena

MARIJA JURAČIĆ

ĆAĆA JE NABAVIJA PUŠKU Prosula se bila misečina priko vale, priko plavog mora moj je ćaća nabavija pušku da te tira ispred našeg dvora. Ča će meni ćaće prazna puška ča će meni zatvorena vrata doći ćeš mi lipo kroz ponistru posve tiho poput noćnog tata. Neka ćaća čuva svoje blago neka samo u đardinu sidi tebe moja žarka jubav čeka vrele usne i postelja meka. Kada Misec spusti se za hume kada zora prostre se nad gradom ti ćeš lipo pokraj ćaće proći sve polako u tišini, kradom.

Nesimetričan deseterac

36


Festa od vers u desetercih složena

MARKO JAREB

ON Na ferijadi trepti šterika, zagrabljena je iz sna Merika, u pričama su samo dalari, bolje svitlu i stari felari. Još postoji po neka mirina, ili prastara kriva zidina, prolijeva se po njoj i fundać, bolje popije, sve nego mandrać. Kako bi bila, ne sasvim sama, on se brine da nestane tama.

Simetričan deseterac

37


Festa od vers u desetercih složena

NEVENKA ŠARIĆ

GALEBAR IZ GRADA Stiglo lito, svi na plažu hrle loši momci lipe cure grle sa ponistre gledam mulca Tina kako mulja curu iz Berlina pa joj nudi more i agave škuribandu i zelene trave kako laže, jadna li mu strina naguca se didovi kinina. Koliko se riči tu prolilo sinje more ne bi to popilo blesimetar, još je u razvoju i nisu mu sve koze na broju, a lito je, nestrpljiv je dasa modro more, sve golo do pasa misečina i divojke vruće ne triba mu postelja kod kuće. Drugog dana, ugleda on smrada zavodi je, galebar iz grada vrag sa njime jamu začepija njemački je đusto govorija.

Nesimetričan deseterac

38


Festa od vers u desetercih složena

NEVENKA ŠARIĆ

TVOJA HIMNA

Sunce zlati, daj na rivu svrati ispod volta ja ću te čekati u štiklama, minici i topu ne dođeš li, biži u galopu. Moj si, diko, vrag ti piz odnio zaboravi kog si sve ljubio što je bilo, više biti neće varljivo sam za te izuzeće. Pomoli se i Bogu i vragu da ti dadu nadnaravnu snagu pa da vidiš što je čvrsta ruka dosta mi je tvoga javašluka. Nema vina, papršnjaka nema zelenilo draga odsad sprema i ledenu vodu sa izvora nema više iz tuđega tora. Imaš crnčit od jutra do sutra prominit ću ja tebe iznutra pa ćeš biti tiho kao beba a ja zvizda spuštena sa neba. U wellnessu pit ću cile dane izmišljati za te amandmane kupit ćeš mi pilu od sto konja bit ću macho, a ti moj mlakonja. Da ne duljim, šaljem ti poruku potpiši mi odma oporuku pa ti pivaj sada iz sveg glasa nadrlja si i nema ti spasa.

Nesimetričan deseterac

39


Festa od vers u desetercih složena

FILOS I STROFA

EMOCIONALNA MOĆ DESETERACA 40


Festa od vers u desetercih složena

ALJOŠA ĐUGUM

DESETI KORAK

U životu nema ništa teže Od držanja stalne ravnoteže Reče stranac naslonjen na stranca U konačnom zbroju dva pijanca. Možda su tek oni društven' talog Dugog cuga, premda mozga malog Ali nakon razgovora dugog Razumiju dobro jedan drugog. Odlučiše skupa ići kući Jedan će sad, zatim drugi vući. Vani kiša, same lokve, blato No pajdaši ne brinu se za to. Ljudski život, uvijek je gorak Bješe koban taj deseti korak. Kad je nebom zabljesnula munja Padoše baš poput trula čunja.

Nesimetričan deseterac

41


Festa od vers u desetercih složena

ALJOŠA ĐUGUM

ZADATAK Piši o sebi, o bilo čemu U desetercu obradi temu I na put kreni, put prema vrhu Ispuni srce, ispuni svrhu. Piši već danas, posla se primi Slobodnim stihom ili u rimi Piši već danas, život je kratak Ovo je igra, al’ i zadatak. Pažljivo piši, do deset broji U desetercu ti verse kroji Piši polako, broji slogove Zadivi pjesmom same bogove. Piši polako, nisi ti vjetar I poštuj strogo pjesnički metar Piši već danas, život je kratak Ovo je igra, al’ i zadatak.

Simetričan deseterac

42


Festa od vers u desetercih složena

ALJOŠA ĐUGUM

SLATKI DESETERCI Rekli su ti, nemoj njega, ćerce Prodat će ti slatke deseterce U pjesnika lažljivo je perce Rekli su ti, nemoj njega, ćerce. A ti reče, pustit ću mu zerce Da me vodi kroz te deseterce U pjesnika lažljivo je perce Rekli su ti, nemoj njega, ćerce. Dalmatinac samo smišlja škerce I drugoj je prod’o deseterce Pa je noću vodi na jezerce Rekli su ti, nemoj njega, ćerce. Al’ ja volim slatke deseterce Mandolinu i njegove terce Neka drugu vodi na jezerce Mene voli pjesnikovo perce.

Nesimetričan deseterac

43


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ

SREBRNA LUNA Noćas je puna srebrna luna plahticu tanku pol noći tkala, onda je naglo odjednom stala, kad noć je srebrom postala puna. Prostrla širom srebrno tkanje zasjale šume, livade, gore, prekrivši tiho pospano more, umiri nježno nemirne sanje. Daleko iznad tek zvjezdice pad s nebeskog jata u žurbi jednoj, zamače nekud u noći čednoj i ničeg nema da naruši sklad. A kada jutro koraljne boje najavi sunce, vladara sjaja, umorna luna ležaj si skraja, srebrno tkanje izgubi svoje. Simetričan, skriveni deseterac

44


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ

OSLOBODITI DESETERAC

Drugi zadatak ove nam igre pisati skladno, ali bez rime: deset slogova treba prodisat’ i slobodan stih možeš napisat’. Nije baš lako nosit’ se s time zato se češće držimo rime. Možda se kako ipak i zgodi skladnoga ritma stih u slobodi. Dok mi ne sine taj stih s visine puštam se vodstvu „rimske” nizine. Možda mi dođe baš k’o mezimac taj raskalašen, ludi „nerimac”.

Simetričan deseterac

45


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ

KAD BI SUNCE MOGLO ZAPJEVAT Eh, kad bi Sunce moglo zapjevat’! Koju bi pjesmu tada pjevalo? Bi li se ista, još od iskona, širila pjesma po dolinama? Eh, kad bi Sunce moglo zapjevat’ o snazi svjetla koje se daje… Kako bi moćna pjesma tek bila kad bi jeknula po planinama! Da, kad bi Sunce moglo zapjevat’… i možda pjeva… a mi ne znamo…

Simetričan deseterac

46


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ

SJETI SE

Ne prizivaj mrak nikada stihom, jer ne znaš koji vjetar se šulja, nek ti je srce k’o toplo sunce, bježi od mutnih taloga mulja. Ne prizivaj mrak nikada stihom, sa živog vrela vode se napij, podigni pogled, vidi vrhunce, c’jedi se Nebo, ti sve iskapi. Ne prizivaj mrak nikada stihom, svjetiljku čuvaj s dovoljno ulja. Za mračnih dana i bolnih rana postani svjetlo – čisto, bez mrlja.

Simetričan deseterac

47


Festa od vers u desetercih složena

AMIR ŠEHIĆ

SLATKI PROPLANCI

Kao u snu beskrajni proplanci Života vir na staroj stranici Ispisan već suzama i krvlju Osjećaš li svoju suzu prvu Peče li još kao kad je pala Nevina je, slatka, al’ ne mala. Je li mogla stranicu ispisat Teška suza iz davnog djetinjstva? Ganjaš sada, starac i bez snage Proplanke te bez čemera vlage Al’ nema njih, daleko su snovi Vrišti, moli, vratite se, zovi Doć' će opet kad svi budu stranci Ali u tlu ti slatki proplanci.

Nesimetričan deseerac

48


Festa od vers u desetercih složena

Sandra Bogdan „Ispod površine sna“ akrilne boje na platnu (30x40 cm)

49


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

SNOVI Možda ću moći još samo jednom Planinom našom kʼo u mladosti Do vrha njena, ako ustrajem Surome orlu strminom gore. Njegova krila nose ga lako A noge moje godine stisle Sigurna nisam hoću li moći Alʼ želja raste i hrabrost isto Gledati kralja plavih visina Tamo na vrhu naših planina. Razmišljam često, nisu li ipak Tužnog trenutka neostvarive Želje i sanje samog života Ne pokušati bit će grjehota. Snage još malo, taman za pjesmu Da varkom krijem tu stvarnost svjesnu.

Simetričan deseterac

50


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

SRETNI LJUDI

Volim kad me sunce jutrom budi. Volim kad ti srce za mnom žudi. Volim zoru plavu kada rudi I dukate zlatne posred grudi. Volim ruku kad mi ljubav nudi Ples tijela kada tuzi sudi Vatru tvojega oka, uzdahe vruće I tvoj šapat, moje milo luče. Volim kada čude nam se ljudi. Našu ljubav nitko ne osudi. Voljet ću te sve dok daha bude Rođeni smo mi za sretne ljude. Nesimetričan deseterac

51


Festa od vers u desetercih složena

Crtež: Snežana Šolkotović

52


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

GRLICA Još jedno jutro sivo i tmurno Na rubu krova dvije grlice Jedna guguće, druga je gleda Kʼo da se čudi pjevanju ranom. Lijep glas ima gugutka siva Upornost isto nastavlja dalje Preleti vrabac, ne osvrne se Nije imao vremena stati. O čemu pjeva ljubavi svojoj U jutru ranom na rubu krova Gdje je gnijezdo noćno njihovo Ili tek snuju život zajedno? Raspoznati se iz pjesme ne da Ali ljubavi umilni znaci Arijom struje sasvim sigurno I ona to zna pa pjeva sretna.

Simetričan deseterac

53


Festa od vers u desetercih složena

ĐURĐICA BRČIĆ

TAKO SUĐENO Ne ću te kleti što me ne želiš Jer ja ti nemam baš ništa dati, Ja samo želim da se veseliš I da si sretan, to želim znati. Ne ću ni suzu pustit nijednu, Kad bi krenula, bilo bi more, Neka napravi i brazdu bijednu Na mome srcu, nek' stvori bore. Što da ti pružim džepova praznih I što bih ti ja, to dati mogla Osim par r'ječi, tebi ispraznih: Da, ja te volim, da l' reć' bih smogla? Kad bi vrijedilo, ja bih prosila, U stopu bih ti pratila sjenu, Tako bih nadom srce rosila Imala te bar na tren u njemu. Ja samo imam dušu od svile I srce plaho kao u srne, Korake tihe kao u vile I prežalosne, oči mi crne.

54


Festa od vers u desetercih složena

Nije vrijedno ni sve bogatstvo Ako ga nemaš dijeliti s kime. Bitno je samo ljubavno carstvo Zato ću čuvat' njegovo ime. Nisu vrijedne niti riječi Ako do srca ne mogu stići, Ni suze koje zalud će teći Ako ljubavi ne možeš prići. Ne vr'jedi ništa što posjedujem: Tijelo slomljeno, srce sluđeno, Al' što da radim, ja naslućujem Sudbina moja...tako suđeno. Simetričan deseterac

55


Festa od vers u desetercih složena

MI NISMO JEDNO ZA DRUGO Što da ti kažem, slabog si krila, Da me prenosiš na sebi letom, Ja trebam ruke snažnoga bila Jer želim letjet c'jelom planetom. Žalim nas, dušo, duše mi moje Ni naša srca nisu nam kriva, Krivi su oni koji nas spoje I krv u nama vrela i živa. Tebe mi žao, jer kriv ti nisi Krivi su tvoji pod kožom geni Tko da vjeruje kako si ćudljiv Kako je teško sa tobom meni. Da mladost barem živjet sam znala Sada mi ne bi bar' bilo žao, Predala se kad me ljubav zvala Al' tko bi tada išta i znao. Oprosti, dušo, al' dosta mi je Više ja nemam vremena dugo, Meni je žao, ljubav se snije A mi? Mi nismo jedno za drugo. Simetričan deseterac

56


Festa od vers u desetercih složena

ĐURĐICA BRČIĆ

MIRIS TVOJE KOSE Mirišu lipe kud god da krenem Ulicom starom il' putem polja Saginjem glavu dok srcem venem, Nekad su bila vremena bolja. Lipanj je mjesec, mirišu lipe, Tvoja je kosa miri''la jače, Dugo je prošlo, sjećanja kipe Kad one cvatu, srce mi plače. Svaki put one podsjete mene Kako smo sretni sa njima cvali A moje srce, to srce žene Još uv'jek čeka, još uv'jek žali. Grane se svile, zeleno - žute Prignute zemlji jecat su stale, One još uvijek šute i slute Za takvu ljubav, cvjetat bi stale. I dalje l'jepo lipe mirišu Al' nikog nema ispod tih grana A ja kad prođem, one izdišu Miris ti kose iz davnih dana.

Simetričan deseterac

57


Festa od vers u desetercih složena

KATICA BADOVINAC

DODIR Ljubav ova čitavu te smota u očima nebo zvijezda puno. Na livadi rasula se runa zapjevala i zelena šuma. Išaralo proljeće sve boje u potoku vrbe kose peru, pa brizne kap i stade žuborit’ i hukne slap iz gordih visina. I košuta pomiriše travke Sunce blista u biseru rose. Misli tvoje tad njemu polete od čeznuća zatreperi srce. On je zora koja svjetlom budi cvijet u kosi koje lice ljubi zvuk svirale iznad tvoga brda laka krila koja sanje nose. Nesimetričan deseterac

58


Festa od vers u desetercih složena

KATICA BADOVINAC

PLAVI BICIKL Plavi bicikl uvijek žuri cestama juri kao da je na “Le Tour de France”, pa mora prvi stići do cilja. U njem je nemir htio bi svemir okrećući sve brže pedale ne birajući nit’ svoje staze i jednog dana skliskog ostao na cesti ležat. I ne vrte se više kotači, ne obrću se njemu pedale. Zaključan o stup plavi bicikl u travi stoji bez ruku luka još puzavica samo ga grli. Koji put svrati i tužan starček pokosi travu, zapali svijeću, a svijeća plamti, plamti cijelu noć. Skriveni, simetričan deseterac 59


Festa od vers u desetercih složena

LAV LENSKI

S RIVE

Udari me deseterac mali posred mozga on mene opali. Stalno mislim na malu iz kale Ona veli: Ma vidi budale! Napio se u konobi vina zaboravi na ženu i sina. Da ne bude nevolje još veće trčim kući, ženi nosim cvijeće.

Nesimetričan deseterac

60


Festa od vers u desetercih složena

LJERKA VARGA LAKU NOĆ Tišinom rijeke sutoni plove, tamne će sjene polako leći, uskoro sve će prekriti crn mrak, al’ rijeka će i dalje teći… Simetričan deseterac

61


Festa od vers u desetercih složena

Sandra Bogdan „Riblje oko“ digitalan crtež

62


Festa od vers u desetercih složena

LJERKA VARGA

JUTRO

Jutro tiho, suncem obasjano, miris kave već pospane budi, dan se kiti vedrinom i mirom znaš da se dan sav po jutru sudi. A nama sad ruka je u ruci, dok nam sunce starost našu grije, u danu mi tražimo osmijeh, misleć' da je isto sve k'o prije. Topla kava, dan polako ide, sunce šalje toplinu već svuda, nada nam se u očima cakli, dobro opet tiho ide dalje.

Nesimetričan deseterac

63


Festa od vers u desetercih složena

LJUBICA ROGULJ

KUĆA U KUPINI UMIRE Rijetkog došljaka odjek koraka Nitko ne diše u kući pustoj Ruke drhtave prozor otvore Strah od kupine, škare velike. Travom obrasla ruža miriše Na lozi staroj novi izdanci Strah od kupine sve obrezuje U rosnom lišcu suza stakli se Dušom caruje strah, krv pokreće.

Simetričan deseterac

64


Festa od vers u desetercih složena

MARIJA JURAČIĆ

O MENE SE OVJESILA TUGA

O mene se ovjesila tuga pa mi šapće pa mi oči vlaži pa mi kaže; ti si moja druga hajde kaži, tko te više traži. . Tu sam stalno, poznajem ti mane ja te volim, ja ti dušu mazim crnom svilom prekrivam ti rane kad se smiješ, ja zabludu zgazim. . Kud god ideš, ja te vjerno pratim nikada te ne ostavljam samu kad nazdravljaš, na dno čaše svratim u tišini, ne volim galamu. . Pozdravljam te u osvitu dana zanjišem te u zagrljaj neba ti me skrivaš od oholih vrana znaš i tuzi drag prijatelj treba.

Nesimetričan deseterac

65


Festa od vers u desetercih složena

MARIJA JURAČIĆ

ANĐEO NA RAMENU

Anđela malog na ramenu mom Oblije često crn, ledeni znoj Šapuće tiho:“ Ne možeš tako Život ne treba laž, himbu i gnoj.“ „Zašto ne spavaš, zašto me gnjaviš?“ Odmahnem rukom pa kažem kratko: „Hodati stazom strmom i kliskom Tako je fino, tako je slatko.“ Opet me gurka gnjavator mali Pitanjem zamku postavlja jaku: „Želiš li sijat vjetar i korov Želiš li stalno tapkat u mraku?“ „Pusti me disat, život je jedan Idi nekomu, pamet mu soli“, Al' tek što rekoh, lupi me mangup Sred srca moga do same boli. I tako stalno hodam po rubu a on me gleda, nikad ne spava njegova ja sam pokora čista ponekad kriva, ponekad prava.

Simetričan deseterac

66


Festa od vers u desetercih složena

MILAN DRAŠKOVIĆ

KULA VAN VR EMENA Kult još traje, kula van vremena, U danu kad krenu uspomene, Ledne vode i postelja stena, A sve nemo usred šume čarne. Vetar Sever pre osvita stigne, Amalgam tog tajnovitog mesta, Napušten vrt kakvog nema nigde, Vrata kriju mogućnost uzleta. Rekom snova, put krsta i zmaja, Eden tražeć’ – slaveći drevni spev – Mračna krila pokrenu knežev gnev. Eto, ipak iskrsnu vizija! Na ples dlana prikaze su stale – Akord setni sred plave obale.

Nesimetričan deseterac

67


Festa od vers u desetercih složena

MILO RADOV UZMI DUŠU Ako hoćeš da se skloniš cela, i da niko ne pronađe tebe, opet da sam kao što si htela, san moj samo da čuvaš za sebe, da nam nikad cveće ne precveta, sa svim da smo, a ne vidi niko, vratit mladost, a da ne zasmeta, odlazaka ne bude toliko, evo duše – u njoj se nastani. Iz nje nikad ja neću izaći, tvoje noći nek' su meni dani, pa nek' traže – ne mogu nas naći! Ako hoćeš da se skloniš cela, i da niko ne pronađe tebe, opet da sam kao što si htela, uzmi dušu – čuvaj je za sebe!

Nesimetričan deseterac

68


Festa od vers u desetercih složena

NEVENKA ŠARIĆ

FJAKA I MORE U srcu mi prostire se fjaka utiha je, niotkuda zraka sklapaju se kazaljke na satu cvrčak cvrči, ružmarin u cvatu. Samo želim pinku maestrala pored mora možda sam zaspala ono šušti, mrmori i pjeva dušu moju valom razodijeva pa u suton modrinom opija i dlanove oko mene svija sve šapate upliće u čipku volim plavo, tu čarobnu zipku.

Nesimetričan deseterac

69


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

MJESEC BOEM U vedroj noći dok selo spava Skitnica Mjesec dvoje sad gleda Kako se ljubav polako budi A on usamljen dalje sam plovi. Noćas pod brezom ljubav se rađa U očima žar, u grudima vri Uzavrela krv mladosti rane Dvoje se ljubi, a Mjesec šuti. Vidio je on ljubavi mnoge, Sv'jetlio pute momcima mnogim, Brisao suze samotnoj duši Onda bi sjetan krenuo dalje. Ima li koga taj sjajni bećar Da svoju ljubav njemu pokloni Da ne mora sam ploviti vječno Ima li koga da ga zavoli? Ili je boem koji tek luta Nikog uz sebe nikada nema K’o vuk samotnjak vječito traži Nešto što nikad imati neće.

Simetričan deseterac

70


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

BUDI SE PROLJEĆE Lice dana već zrake diraju Vjetrovi u harfe sad sviraju Uspavana Zemlja pjesmu čuje Mirisima proljeće putuje. Na usnama osmijeh i sreća Zime više malo tko se sjeća Ispod snijega potok je zaplak’o Sve se budi potiho, polako. Nesta snova kao ptica laka K'o u suton ta sunčeva zraka Pa ustajem u zoricu ranu Veselim se svakom novom danu! Miris, boje upijam u sebe Svud toplina, da srce ne zebe Gledam pticu u gnijezdo slijeće Na krilima donijela proljeće.

Nesimetričan deseterac

71


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

NE BUDI ME Ne budi me ti u jutro rano dok zvjezdice na nebu snivaju! Ne budi me, dušo moja draga, ne bliži se ova noć još kraju! Ne budi me, još svanulo nije, još se Sunce za gorama krije da još spavam ja u tvome krilu ne budi me, moje najmilije! Pusti Sunce neka nam izađe! Pusti neka rujna zora rudi! Duša moja presretna je sada Sa veseljem uz tebe se budi!

Nesimetričan deseterac

72


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

U OSVIT Još se nije razbudilo Sunce, sanjale su još usnule trave, tiho, tiho, spuštala se rosa da umije Zemlju prije dana, da zablista mirisna i čista. Ptice kad joj mahnu sa visine neka vide nasmijano lice, od života neka zatreperi. Veselo će zakucati bilo kada jutro sjedne joj u krilo.

Nesimetričan deseterac

73


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

PLIMA Ja čekala sam, dugo čekala uzburkane da smire se vode, divlji vjetrovi da oslobode ta zauzdana, zgrčena jedra i pjesme krik usidren u njedra hrabro da se iz tišine vine. Duša sad vrata otvara svima. Neka izađu stihovi, note! Neka udahnu svoje živote, neka ih sretno ponese plima. Tamo gdje nije pustoš i zima i ja ću s njima do obale sna. Negdje pod nebom možda još ima mjesto za nekog kao što sam ja.

Simetričan deseterac

74


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

ZRELA LJUBAV

U starog djeda kosa sijeda, a oči bistre k’o grumen meda. Žuljevite mu ruke, al’ blage no u njima još ima i snage. Tako on nosi to svoje breme, katkad krene u prošlo vrijeme, tamo gdje nekad sretan je bio i što je htio, to je i smio. A bilo ga je baš kojekuda i prošao je on sve i svuda, nosile su ga nemirne bure, a ljubio je i mnoge cure. I nije toga bilo baš malo, u te bi priče koješta stalo ali kada je baku taknuo nigdje se više nije maknuo. Sada se samo s tugom sjeća tih vedrih ljeta, ludih proljeća. K’o pruće stare još sijevnu kosti ugrijane od iskre mladosti. Ali kad baka okom ošine sva se radost u trenu raspline i ako oštru riječ još doda k’o da odnese sve hladna voda.

75


Festa od vers u desetercih složena I ponekad ga malo zaboli jer često baka pamet mu soli ali mu ipak kuću ugrije pa se na sve tek mudro nasmije. Možda se malo u sjeti gubi ali djed baku najviše ljubi samo o tome on mudro šuti, neka se ona malo i ljuti. Jer kažu stari, poslije svađe voli se jače, voli se slađe. Samo da djedu ne zaspe baka uvijek malo tik prije mraka.

Simetričan deseterac

Josip Ergović „Planinski pejzaž“

76


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

IME TVOJE Ime tvoje nosim ispod kože urezano – ožiljak ljubavi, poput duge izmiješane boje, slatki nemir i gorčinu tuge, davne snove još nedosanjane i u mreže čežnje zapletene sretne dane samo za nas dvoje. Ime tvoje nosim ispod kože, ne može ga nitko izbrisati, razdire me, miluje i boli. Nije lako onome tko voli ali srce ne zna da je živo dok u plamu vatre ne izgori.

Nesimetričan deseterac

77


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

ONO NEŠTO Ti ne znaš ono divlje u meni još netaknuto i svima strano, usamljeno u dubokom mraku, okovom šutnje tek zauzdano. Ti ne znaš ono skriveno, tajno, ono nešto bezimeno, moje, ono nešto što je tako vješto utkano u tihe nespokoje. Ti to ne znaš i ne želiš znati što noktima struže zidove sna. Dio mene koji sada dišeš tek samo je tvoja iluzija.

Skriveni deseterac

78


Festa od vers u desetercih složena

ZEHRA ALIĆ OČI LJUBAVI Noć bahata zvijezde mi uze Ostavi suze da licem puze tugom oči skupljaju oblake padaju iz njih kiše studene. Radosti već su davno odmakle, kapci vise, zjene su crvene. Razigran vjetar kroz kosu puše, sjećanje svježe po' zemlji palo mokra haljina izgleda duže. Sve što voljeh u kaplje je stalo. Koraci tromi vode me kući. U pest nokti zarili duboko Maleno Sunce, ljubljeno oko.

Skriveni deseterac 79


Festa od vers u desetercih složena

IZBOJI DUŠEVNOSTI

80


Festa od vers u desetercih složena

ALJOŠA ĐUGUM

DLAKA

Još strši jedna prkosna dlaka K’o crna ovca na mojoj glavi Na mojoj glavi bjeljoj od klaka Daleku mladost uporno slavi. Još strši jedna vrckava dlaka Na tjemenu tom još čuva mjesto Ne pomaže gel ni voda mlaka Da je iščupam dođe mi često. Zar da doživi sudbinu slaka Kad se u srce uvukla ona Kad nije svaka dlaka svih dlaka Crna kraljica tjemenskog trona. Neka se blago svija na vjetru Dok život juri brzinom vlaka Možda će takva i Svetom Petru Jedina crna, prkosna dlaka.

Simetričan deseterac

81


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK U ĐUL - BAŠTI U đul - bašti sitan cvjetić niče Glavu diže, čini se da viče Evo mene, družbenice stara On za ljubav ponovno izgara. Sadile ga omama i nana Još proljetos za najljepšeg dana Grijan suncem, umivan u rosi Punim srcem on ružicu prosi. Miris širi, otvorila lati Sitan cvjetić što joj može dati Pa se čudi hrabrosti te lude Tako nešto možda je za ljude. Ona ruža, kraljica ljepote A on neuk, ne pozna ni note Za pjevanje, što joj jako godi Još do sada nitko se ne rodi. Cvjetić mali, tužan sniva snove Možda opet do godine nove Kad poraste do njene visine Tuga njeg'va posve će da mine.

Nesimetričan deseterac

82


Festa od vers u desetercih složena

AMIR ŠEHIĆ

SLATKA ILUZIJA

Evo tebi slatke pjesme pišem Slogove sve što živim i dišem Mutnoj javi, žarkom nejasnom snu Prodajem dah, gušim dobrotu zlu. Slatka ti laž beskraj dobra ima Kako do nje od vatre i dima Dopuzati il’ se teturati? Da se dobrim mogu okupati Zbir je deset, tu krije se tajna Nevidljiva, a nekome bajna.

Nesimetričan deseterac

83


Festa od vers u desetercih složena

ĐURĐICA BRČIĆ MJESEČEV ODRAZ Mjesečev odraz vidim u vodi bistrog potoka, vedrini noći, Zvijezdama praćen polako hodi Dok zora rudi, kući će doći. I on zaviri u potok tamni I on svoj odraz u njemu gleda, Malo se sm'ješi pa se zasrami Al' pogled mu se oprijeti ne da. Čudi se Mjesec toj svojoj slici I svjetlom sjaju u potoku tom O, kad bi barem mogao sići Da on mu bude i kuća i dom. Tako je Mjesec potok pratio Zirkao u njeg', gled'o si sliku Umišljen post'o, važno klatio I divio se tom' svome liku. Al' tad odjednom vjetar požudan Uzburka potok, Mjesec zanjiše A odraz njegov i potok čudan Njegove želje odmah smanjiše. I tako Mjesec odluta dalje Ne slijedi više taj potok čudni Opet odozgor svijetlo šalje Sve dok su ljudi bilogdje budni.

Simetričan deseterac

84


Festa od vers u desetercih složena

DRAGAN MITIĆ

TI SE VRATILA

Kao dah pakla, kô nežne suze kobna, a nežna, bila si i tad ali neko zlo, ruku ti uze svu tugu sveta osetih i jad. Sanduk taj crni i smrt staklenu a za more tih, tih mana tvojih ponudih vragu, uzeh zamenu lepotu i sjaj očiju onih izmišljenu i nepostojeću. Izgubljen do dna u tom vremenu podarih svetu stih, sreću veću kao dah leta, u tmurnom danu duši si mojoj donela sreću razbila tamu, suze, osamu. Nemoćna behu sva moja neću piće na stolu, ljubav na podu nežnost ko bruka, hašiš, tekila a sad, donela sreću, slobodu da, tvoja ruka, ti se vratila

Simetričan deseterac

85


Festa od vers u desetercih složena

ĐURĐICA BRČIĆ

KOCKAR Što li to ima u mojoj glavi Što li se skriva u mome umu Tko što ugradi, k'o nekoj spravi Zlobno se smije svome izumu? Nekad imala sa maštom dušu, Sada mi ona ne daje mira, Vječito njome vjetrovi pušu Ledena bura kroza nju svira. Nemirna duša ludosti 'tvori Pa takva tada jeca u jadu, Takva od mene kockara stvori Tako će stvorit sjetnu baladu. Luda si, dušo, vječno se seliš. Kad bih mi rekla što li te tjera Da radiš stvari koje ne želiš, Je li to nada ili je vjera? Sve sam do sada, na kocku dala Stavila na nju i svoje snove. Htjela sam stati, al' nisam znala, Zvala u pomoć đavole nove.

86


Festa od vers u desetercih složena

Kocka se vrti i neće stati A i ne daje da prestanem bar Život ću tako i prokockati Taj život jedan od Boga mi dar. Da barem mogu ulog svoj vratit', Otrijeznit glavu tim opijumom. Dok živim ja ću za kockom patit' Jer rob sam njezin džepom i umom. Simetričan deseterac

87


Festa od vers u desetercih složena

IGOR DIVKOVIĆ

OKO MOJE, POGLEDAJ ČUDESA

Oko moje pogledaj čudesa, spustila se magla sa nebesa. Kidisala na gorja, na dolce, progutala Travnike i Stolce. Vidi jada, od sela, od grada, vid’ fukare, bez dara, bez pare. Slušaj jauk kuke i motike, slušaj vriska od zurnina piska. Džaba džada, sred sela, sred grada. Džaba druma, bez srca, 88


Festa od vers u desetercih složena bez uma. Džaba dana, bez sofre, bez sana. Džaba noći, bez, konaku, doći. Diko moja potrči, poleti, s kraja svijeta nekad me se sjeti. Mahni rukom, maramom, haljetkom, pozdravi me, sa novim, početkom.

Skriveni deseterac

89


Festa od vers u desetercih složena

KATICA BADOVINAC OBRISI SJEĆANJA

Ispod jasmina bljesnula munja to zlatnu strijelu odasla Kupid omamio te u trenu fluid poeta koji pjevajuć’ lunja. Uronili ste jedno u drugo ljubavlju žarkom, kao u more, i vinuli se u rajske dvore; kadli najednom zapuše jugo. Sveđ čitaš pisma u krasopisu nad razvalinom puna nemira i ljubav gledaš već u obrisu. Tvom krhkom srcu koje još sanja vjetrovi čerge ne daju mira, al’ sjećanja ta tek su plamsanja.

Simetričan deseterac u obliku soneta

90


Festa od vers u desetercih složena

MARIJA JURAČIĆ

TAVERNA

Crnim ja vidim to tvoje cvijeće svijeća na stolu tek sjene riše šampanjac, kristal osvojit neće srce kad tuga stihove piše. Još uvijek šarma u tebi ima duhom ćeš svaku zavesti damu nešto mi pričaš, u meni zima ja samo želim, pusti me samu. Muzika tiha, birana jela tvoj osmjeh nježan i topla ruka nije to ono što ja sam htjela na licu spokoj, u glavi buka. Sjećam se jedne taverne stare kockasti stolnjak, čaša za dvoje i oči neke što za me mare i ruke tvoje dok sitniš broje.

Simetričan deseterac

91


Festa od vers u desetercih složena

MARKO MALIĆ

ROSA

Ves moj život jedne đule grana Oko srca bolno omotana Pa sve stišće i sve jače steže Trnjem gorkim dertli život veže. Đulo bajna, sabah rosu niže Kap mi zbori kako edžel stiže Potrgaću tanane ti grane I posadit krasne đulistane. Nek mirišu i nek dušu smire U tišini zaborava žive.

Nesimetričan deseterac

92


Festa od vers u desetercih složena

NEVENKA ŠARIĆ

PRIVID Sinoć su se naši prsti sreli kao nekoć opet se zapleli zacaklile oči tvoje suzom pa me zoveš sjedokosom muzom. Srce kaplje, ko zalazak Sunca potrošeno i ne zna tko bunca pa preskače, lupa, još i trni zastajkuje, boje mi zacrni. Pijem byol da ga malo smiri po sobi se još tvoj osmjeh širi među nama udaljenost meka tvoja duša, na nebu, daleka.

Nesimetričan deseterac

93


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ JOŠ GA VIDIM Još ga vidim kako kosu kuje Kosu kuje, ljetnu kišu psuje Jer uništi finu otavicu Otavicu za mladu kravicu. Još ga vidim kako konja preže Konja preže i za vagir veže I zobnicu daje punu zobi Da to konjić kad ogladni, drobi. Još ga vidim, stavlja me u krilo Svoje krilo, srcu mome milo Pa mi priča i milo me gleda Iz svog krila nikome me ne da. Njegova sam bila unučica Unučica nasmijanog lica Sada plačem kad se sjetim dede Blagog oka i kose mu sijede.

Nesimetričan deseterac

94


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ ŠEPAVI IVE Eno dike, po selu se šeta Pa od šetnje zaboli ga peta. Diko moja, nisam ti ja kriva, Man’ se šetnje, rakije od šljiva! Umiri se, sa mnom doma budi Vidiš kako već tračaju ljudi! Svi pričaju o “šepavom ” Ivi Što sve pare zapije u “šljivi”! To je, diko, velika sramota Da mi ležiš pijan pokraj plota. I tu mačku strinom da nazivaš, Drugog dana Boga da zazivaš! Bit će bolje za tebe što prije Okanit’ se sela i rakije! Neka selo sad bez tebe šeta Meni mira, tebi zdrava peta!

Nesimetričan deseterac

95


Festa od vers u desetercih složena

ŠTEFICA VANJEK VRUĆINA Vrućina je, čuvajte se, ljudi jakuzi vam osvježenje nudi, njega nema svaka sitna duša već moćnici koje narod sluša. Novinari, ti marljivi ljudi otkrili nam što položaj nudi, osvježenje na vrh nove zgrade gdje čuvari naše zemlje rade. Novinari, čuvajte se zloće dirnuste u ega bedastoće, snobovi će kupiti si pravdu morat ćete u svijet uteć' gladu. Vrućine smo proizveli sami sad se teško svatko od njih brani, svim na zemlji osvježenje treba utjeha je kišica sa neba.

Nesimetričan deseterac

96


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA VRTLOG

Pitam se – tko je ali se bojim izreći glasno. Jasno mi je već! Odgovor kroje mrak i tišina. Nevidljiv netko vjerno me prati, misli, riječi i svaki pokret, strpljivo čeka da kolo vrati unatrag, sve te slike života. Cijeli se film u tren premota i opet dođe na svoj početak. Ili je to kraj? Vrtlog prašine iz duplje neba, tek prolazni sjaj.

Simetričan, skriveni deseterac

97


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

UTJEHA SRCU

Već guši me studen. Teška je noć. Magluštine veo zima veze. U mrak mi tijelo usidreno ispljunuti želi mrtvački krik. Ne osjećam stisak tople ruke, oglušile i ja i tišina. Još jedino srce nemirom vri, udara iznutra, muči se, zri u okove teške zapleteno. Ugasle su luči. Miruj mi srce. Neka te pokriju pahulje snom. Možda u proljeće neka pjesma vrata ti otvori u novi dom.

Francuski oblik deseterca

98


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

OSTAVŠTINA Prošao sam kroz bure i hure, mnoge kulture, razne strukture i upoznao neke figure i kreativce i kreature, oblike, boje, čudne teksture i pročitao mnoge brošure da bih širio svoje vizure, da izađem iz ove ljušture, da osjetim taj dah avanture. Neki se smiju, neki se dure dok tako smišljam te kalambure al’ iz životne minijature, nakon lekture i korekture, kad izbjegnem sve strašne cenzure, teze, kritike pa i torture, ipak ostanu sitne bravure. Kad se poslože i kad se zgure u vremenu gdje svi tako žure, možda će nekom kratiti ure.

Simetričan deseterac

99


Festa od vers u desetercih složena

ZEHRA ALIĆ

RUŽA Somotni prsti diraju ružu. Vjetrovi ljuti lati joj dižu Sunce je pjege stavilo blizu tek porođenom, grimiznom danu. Mirisa čista duša mi puna Čežnja me mori, drhti k'o struna Teška misao na trnju visi Odsjaj u slapu krugova bistrih. Krijem u njedra prstohvat snova dobuju kiše stope s betona Ali kad jednom zgužva se svila reći će netko - ruža je bila.

Simetričan deseterac

100


Festa od vers u desetercih složena

VILINSKI SVIJET

DESETERCI ZA DJECU

101


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ

KOD LOPUHA I PRESLICE

Dandanas živi velika šuma. U njoj još rastu, baš pored druma, u hladu krošnje staroga hrasta i njena djeca niskoga rasta. Korijene tu pustiše stare guste paprati, koprive – žare, a bršljan svoje pipke još pruža do ruba šume i divljih ruža. I dva izdanka između rupa k’o dva čuperka niknuše skupa, jedna uz drugu mladica meka, bratac Lopuh i Preslica seka. Rasli su brzo iz dana u dan Preslica tanka i Lopuh prostran. Često im mravi, skakavci svrate, spori pužić i bube krilate. Ranim jutrima, kad sunce sine, Preslica blista puna miline. Vjetrić joj ljulja tanahne kose prepune perla jutarnje rose. Svaka se buba s veseljem divi: „Kako se krasno s Preslicom živi!” S Lopuha krenu gucnuti rosu u njene vlati, u nježnu kosu. A Lopuh šuti, gleda, sve prati kako se rosa s iglica zlati. Htio bi i on predivno sjati, ali on nema tanahne vlati. „Nije pošteno”, promrmlja tada, povije list, sam sebi se jada.

102


Festa od vers u desetercih složena „Zašto sam rođen golemog lista? Kukcima služim samo k’o pista.” „Eh, ne budali”, prilazi mu jež, „pod listom tvojim zaklon je svjež. Ma, koga briga je l’ rosa blista! Zeleni raj je ispod tvog lista.” Široki list svoj raširi tada da ježu stvori ugodnog hlada. Možda bi dalje sve dobro bilo da jednog dana nije se zbilo… Svanulo sunce, rosa svjetluca, u šumi k’o da netko kašljuca. „Što li se zbiva”, budi se Lopuh, „netko je možda navuk’o propuh?” Još glasniji zvuk potom se čuje, trzaj sve jači, mušice zuje. Protrlja oči – to propuh nije, s iglica tankih mreža se vije. Vijest se širi: „Dlakavi pauk!” Preslica rida, odzvanja jauk: „Svud oko mene ispleo mreže, s ljepljivom niti mušice steže. Pomozite mi, bubice, gdje ste?” Otresa mrežu, svu rosu strese. A bube se sve u bijeg dale, nisu one baš takve budale. Lopuhu žao što seka jeca: „Ne brini ništa, pozvat ću zeca!” (Pozna on zeku dobrog u duši, već je stariji, al’ zdravih ušī pa dobro čuje sve što se kaže, još bolje znade ako tko laže.) „On će sa šapom, s prave visine, ukloniti trag od paučine.” Poruku šalje po časnom ježu: „Pauk je kod nas ispleo mrežu. Molim te, dođi, nije daleko, zahvalni mi smo od srca, zeko! 103


Festa od vers u desetercih složena Pod mojim listom imat ćeš zaklon, pozdrave šaljem uz dubok naklon.” Zeko sve čita i odmah hita doskočit’ mreži, nek’ pauk bježi. Još riječ-dvije na kraju zgode: što pauk mrmlja dok ljutit ode? „Svuda ću mrežu baš iz inata splesti do vrta punog špinata. Zec u špinatu samo će jesti, vidjet me neće, ja još ću plesti. Zbog mreže nitko nije mi nalik. Neka vam pauk svima da nauk!” Od tada pauk prijetnja nije, veselo društvo sada se smije. Jež se pod listom hladu veseli, a zeko svrati kad god to želi. Preslica dalje rosom se mije, bube joj dođu kao i prije. I Lopuh tako primi na znanje što je njegovo pravo poslanje.

Simetričan deseterac

104


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ

OBOJANI DESETERCI Bijela čuva sve boje druge, ona je svjetlost šarene duge. Svaku nam boju bijela vrati, posrebri Mjesec, a Sunce zlati. Nebesa nose nijanse plave, od žutog žita pite se prave, crvena krv je, ljubav, toplota, to su tri glavne boje života. A s te tri boje – zabava prava: žuta i plava skupa su trava, crvenožuta – naranča zdrava, crveno plava – ljubice glava. Još kada svakoj dodaš bijele odmah se srca sva razvesele. Ljepotu svjetla, gle, u cvijeću u svakom licu i u proljeću. Smiješaš li te boje sve skupa, nastat će novih nijansi grupa: zemljane boje – paleta c’jela iz nje nam rastu sva biljna jela. Sivo naizgled nije baš živo. Al’ sivo često shvaća se krivo pa se u kišni oblak zavuče i roni kaplje, plače, jauče.

105


Festa od vers u desetercih složena

Jedino crna noću tek luta, ona baš svaku boju proguta. Pripazi stoga, ako kad svrati, što ona uzme, nikad ne vrati. Simetričan deseterac

106


Festa od vers u desetercih složena

ANJA LEKIĆ ZALJUBLJENI LOLA

Jedan lola zavolio damu, nije htio ostavit je samu. Ali dama hoće biti sama i bez lole koji srca slama. Eno lole, kraj šljivika dahće, a bez dame dođe mu da plače. Umislio da je dobro stanje, neće priznat’: voli ga sve manje. Rastjerao i krave i bika, nema više u rukavu trika. Proćerdao kuću i imanje, profućkao godine i znanje.

Nesimetričan deseterac

107


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

FRAK

Jednog se dana desio kaos Svoj crni je frak izgubio kos. Tražio svuda vrtom gor i dol Bez fraka bješe on potpuno gol. Čula se graja mame i tate Izgubljeni frak kako da vrate. Pitanja je sto za glave crne Skakuću ukrug kʼo mlade srne. Gleda ih vrana, pita u čudu Što ih to tjera na igru ludu. Sin naš osta gol, izgubio frak Nitko baš nema ni najmanji znak. Gdje se frak skrio pa da ga vrate Tužnome sinu da tugu skrate. Vidjela, kaže, pravećʼ se važna Kako ga svraka ukrade lažna. U svom ga domu sigurno skriva Kradljiva ona prečesto biva. Pođite gore, sada je nema Šumi će biti odlična tema.

108


Festa od vers u desetercih složena

Zaleprša zbor premca mu nema Uzeti svoj frak zbor se taj sprema. Kod svrake doma bogato stanje I frak je crni složen na granje. Dohvatili frak sretni njih dvoje Brzo se vrate u dvore svoje. Obukli sina da ne bude gol Cvrkut se širi prestala je bol. Simetričan deseterac

109


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

VRAPČIĆI

Dva su vrapca sjedila na grani Cvrkutima rugala se vrani Prvi reče, kumo vrano Gara Smeta li ti ova pjesma stara? Pogleda ih pa se smije slatko Vi ste djeca, pjev vam ide glatko Meni više ni do šale nije Pjesmi vašoj sva se šuma smije. Pjesmica ta promjenu sad treba Jer ja vidim kako maca vreba. Začuđeno ptići sad se glede Drugi pita, zar nas maca jede? Gledaju se, misle sve u čudu Treba dalje pustit vranu ludu. Zalepršu krhka krila mala Ovo više nije igra, šala. Pustit treba pjesmu vranu Garku Odlepršat, tražit svoju majku Sigurno se vratit svojoj kući Daleko je, to sad vrapce muči. Šuma opet mir svoj stari ima Dva su vrapca dodijala svima Pa ih mama naučila reda Do daljnjega crtić se ne gleda.

Nesimetričan deseterac 110


Festa od vers u desetercih složena

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK

PROCVALE LIPE Zamirisale posred dvorišta djetinjstva njena mirisne lipe. Maštanja dječja vrate je tamo princeza ljeta kada je bila. Dvorjani njeni rojevi pčela kʼo vojska spremni, marljivi, sjajni. Alʼ ubod prvi uništi sanje igra završi, ratno je stanje. Dernjavu, viku omama začu dohiti brzo princezi svojoj. Obraz maleni sav se sad žari oblog joj stavi da bol ublaži. Za hrabrost njenu sladoled dobi u slastičarni kod starog Strike. A svako ljeto sjećanje vrate mirisom svojim procvale lipe.

Simetričan deseterac

111


Festa od vers u desetercih složena

DOMINIK TOMIĆ TEŽACI

Ilustracija: Klara Tomić

Tko će smilje, a tko zovu zlatnu, tko će brati, a tko sabirati? Nek' je pisme, nek' je rujna vina, svježeg sirca i sveudilj smija. Prži sunce, osušilo granje, vitra nema, znoj se znojem pere, ber'te ljudi, ber'te toga blaga, još za dana, jer sve ga je manje.

112


Festa od vers u desetercih složena

Zamirišu žetvene ravnice, obilato, kano poljsko cviće, ječi pisma i bugare žice, glazba radu najslađe je piće.

Nesimetričan deseterac

113


Festa od vers u desetercih složena

NEVENKA ŠARIĆ

LASTINI JADI

Jutros rano doletjela lasta smjestila se na vrh starog hrasta gleda dolje, raširila oči pa na granu nižu hitro skoči. Ne vjeruje zamućenom vidu primakne se trošnom suhozidu zeko čita Zadarske novine ispod guste ljetne borovine. Pročitane strane svuda baca šulja mu se crnožuta maca gleda lasta pa se dotjeruje za pregled se hitno zapisuje. Okulista stručnog želi, traži vidno polje da odmah istraži nabavit će leće prve klase pepeljarkom da je ne proglase. Sve kontrole k'o munja je prošla i još brže na krošnju je došla leće nove za vid vješto stavlja meko perje tobože popravlja. Kad je dolje krišom pogledala zamalo je u šok opet pala pročitano zeko razbacuje maca mu se milo nabacuje pa se čudi tko tu kog osvaja a još ne zna otpad da odvaja naučili nisu reciklažu niti smeće kamo da odlažu.

Nesimetričan deseterac

114


Festa od vers u desetercih složena

NEVENKA ŠARIĆ MJESEČINA IKA Mjesečina po čitav dan svira umiljato svima dirigira ne promiče ništa njenom oku na bombone dotrči u skoku najslađi joj od limuna žele okice se tada razvesele pa tad ljubi svakog živog stvora psića Ponga zagrliti mora prevrće se i na glavi dubi na svu sreću još su mliječni zubi majka viče, ne šećeri više milo dijete za slatkim uzdiše pa testira živce i prigodu samo jedan, eto vam slobodu. Mala Ika zna baš kako treba sve je njeno, može i sa neba zagrljajem kupi sve od reda osmjeh širok slađi je od meda mjesečina, srce slatko moje u bake se bomboni ne broje.

Nesimetričan deseterac

115


Festa od vers u desetercih složena

NEVENKA ŠARIĆ

MALI MORNAR Sunce žmirka i nebu se smješka morem plovi i lice mu mreška majka malog povela je sina da osvaja more iz pličina. On se čudi, kakva je to kada nožicama uvalom zavlada. Kantica mu kao kompas služi galeb moli da se malo druži al' ne mari kao mornar pravi puže brzo prema morskoj travi pa u plićak istog časa želi baki bježi, smije se, veseli al' je zlato, palo, zaronilo slanog mora malo se napilo. Majka suze zagrljajem tješi sladoledom nezgodu riješi u sekundi presušile suze susjedovu lopaticu uze sad juriša kapetan od svile papirnate barke isplovile. U pobunu na gusare kreće zapljusne ga i more od sreće.

Nesimetričan deseterac

116


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

JUTARNJI JADI Jutro stiglo, Sunce je izašlo A mene je sto nevolja snašlo. Perilica poludjela, skače Nešto mi se sad smije i plače. Pleše kolo sad u kupaoni Poskakuje, u kući sve zvoni. Lupa, skače, trese se i klima K’o da noge na federe ima . A majstora k’o za vraga, nema Nest’o majstor, njegova oprema. S mukom kavu jutros, evo, pijem Muku svoju pred vama ne krijem. Prala bih ja odjeću na ruke Nisu meni to nikakve muke. Ja ne moram po vodu na zdenac, Al’ me muči taj vražji kamenac! Što ako se na mene uhvati Kako ću ga ja sa sebe sprati? Neću biti žena od kamena Perilico, tako ti vremena!

Nesimetričan deseterac

117


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

DJEVICA OHOLICA Inspirirano Andersenovom bajkom „Svinjar“

Bila jednom djeva lakonoga Najljepša je u očima Boga Al’ je djeva tvrdog srca bila Svakom momku bi se zamjerila. Gledala je svakog sa visoka Jednog zlobno, drugog ispod oka. Svakome bi neku manu našla Plastu sijena iglu bi pronašla. Ja vam pričam, a tako je bilo Oholost joj srce zarobilo Ni za oca više ta ne mari Ne brine je što od brige stari. Jadan brine, noćima uzdiše: “Što da radim s njenom zlobom više? Nema momka iz grada i sela Nema toga kojeg bi ta htjela.“ Bog se čudi, sve to s neba gleda “Ovu malu baš kazniti treba! Otopit joj kamen iz njedara Kad već bira, dobit će svinjara!” Svinjar, eto, sada putem hodi Sve što radi, sve mu srećom plodi. Vrijedan momak, roda vrijednoga Pravi izbor od samoga Boga. Bog je ocu svoj plan izrekao Blagoslov je starcu tada dao: 118


Festa od vers u desetercih složena “Ti ne krši sad savjeta moga Udaj kćerku za momka ovoga!” I posluša starac božje riječi Smiješi se i veseli sreći Udat će on kćerku najmiliju Pa neka je i suze obliju. U starosti kad mu muku stvara Pa neka se uda za svinjara. Nije htjela bogatstvo i svile Nek’ joj svinje sada budu mile! Svih pomada, šminke i parfema Kada shvati da sveg’ toga nema Otopit će srce od kamena Svinjar će sad biti sreća njena.

Nesimetričan deseterac

119


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

MATEO I JEŽIĆ Mali Mateo vidio ježa Čudnog sad stvora djetešce gleda Igrao bi se, mazio nježno Ali se ježić maziti ne da. Gleda Mateo bodljice oštre Nisu baš meke i jako bodu Plišanog mačka stavlja pod ruku Ježića pušta pak na slobodu. Voli on jako životinje sve Svakoj će svoju on ljubav dati Ne voli ove; bockave, ljute Jer uz njih ne bi mogao spati.

Simetričan deseterac

120


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

POVEDI ME U GIZU

Povedi me ti, jednom u Gizu Da gledam piramide u nizu Gdje je faraon pronašao sreću Ali, znaj, devu jahati neću! Povedi me do obale Nila Ali me makni od krokodila Ja ne volim baš životinju tu Nemam ni vola k’o mali Juju. Povedi me zatim na Havaje Tu se hrana u kokosu daje Ali moram dobro čuvat' glavu Kada vulkan počne bljuvat' lavu. Kudgod krenem, nešto baš ne štima Ovdje hrana, tamo smeta klima Bila bi to avantura lijepa Ali kamo poći praznog džepa?

Nesimetričan deseterac

121


Festa od vers u desetercih složena

SUZANA MARIĆ

USPAVANKA Vjetar blagi kolijevku ljuljuška U njoj mi je djetešce zaspalo A na grani vjeverica šuška Kestenje joj iz šapa ispalo. Tiho budi, mala vjeverice Ne budi mi djetešce usnulo Siđi tiho sada sa grančice Pa pokupi sve što se rasulo. Tad polako ti kući sve nosi Zima ide ledena i bijela Nek’ se majka sa tobom ponosi Usred zime ti imat ćeš jela.

Nesimetričan deseterac

122


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

IGRAJMO SE Riječima klanjam se i služim pa me, evo, da vam se pridružim, da ne budem po strani i tiha priložit ću dva-tri svoja stiha. Možda neću reći ništa novo kad ubacim još poneko slovo, no u igri, baš k’o i u šali dobro dođe i doprinos mali. Kada se sve pribroji, pomnoži, misao po misao se složi i u sve kad uplete se mašta iz ničega nastati će svašta. I u osmijeh možda nešto stane da uljepša ove sive dane jer od igre nema boljeg lijeka da sačuva dijete od čovjeka.

Nesimetričan deseterac

123


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA

MUKE PO JELOVNIKU Požurila Tena za stol sjesti. Već je gladna, trebalo bi jesti. Mama nije pitala za želje i baš danas skuhala je zelje. “Neću jesti!” – Tena se sad duri. Više joj se nimalo ne žuri. Ne čuje ju mama i ne gleda, ništa ne da na stol preko reda. A sa strane mirisi kolača muče Tenu, na rubu je plača. Spremala se skoro da zatuli u trbuhu već joj glasno kruli. Stisne zube pa uhvati žlicu, tužan pogled na njezinom licu. “Bit ću hrabra! Pa neću da zelje pokvari mi današnje veselje.“ Valjda sam ja od čušpajza jača, a na kraju bit će i kolača.”

Nesimetričan deseterac

124


Festa od vers u desetercih složena

VESNA ŠKRLIN BATINA VELIKI PROBLEMI MALOG MIŠE

Došao mali Mišo iz škole pa viče: “Mama, noge me bole! I tako jako sam se mučio da bih nova slova naučio. A od brojeva zuji u glavi, učiteljica stalno me gnjavi. Daje mi samo zadaće teške, kaže – sve mora biti bez greške. Čak ni veliki ne bi to znali, a kako bih ja ovako mali. Postoje mnoge važnije teme dok ja u školi gubim vrijeme. Eh, da sam znao što me sve čeka ne bih toliko pio mlijeka.

125


Festa od vers u desetercih složena

Mnogo je bolje ostati beba jer maloj bebi ništa ne treba i svi je maze i svi je vole. A nema niti jedan dan škole!”

Skriveni deseterac

126


Festa od vers u desetercih složena

ISBN 978-953-8200-26-7 127


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.