Page 1

Факултет примењених уметности Београд 2008. године

ПОЗОРИШТЕ Зоран Болдорац

на теразијама


Зоран Болдорац

ПОЗОРИШТЕ на Теразијама

Факултет примењених уметности Одсек Примењена графика Атеље Фотографија IV година, школске 07/08


Београд 2008. године

Theater  

Photo story about one of Belgrade theatre

Theater  

Photo story about one of Belgrade theatre