ABC tehnike broj 579

Page 1

ISBN 1334-4374

Broj 579 I Studeni / November 2014. I Godina LVIII.

www.hztk.hr

ČASOPIS ZA MODELARSTVO I SAMOGRADNJU

Cijena 10 KNI; 1,32 EURI; 1,76 USD;I 2,52 BAM;I 150,57 RSD;I 80,84 MKD

Rubrike

I Nobelovci i izumi I I SF priča I I Mala škola fotografije I Izbor

I Mozgalice I Tehničke poštanske marke I I Radionica Sally Ride EarthKAM u Domu tehnike I I Pamćenje brojeva sa displeja I I Kako smo SKOC-a naučili hodati I Prilog

I “Sobni model Junior” I Robotika

I Poduzetnik Rodney Brooks: od “Allena” do “Baxtera” I