Page 36

nog motiva na marki. Predmetna marka (The Column) prikazuje 19 skulptura koje simboliziraju desetinu vojnika u ophodnji, a koje se nalaze u Memorijalnom centru Korejskog rata u Washingtonu DC. USPS je napravio pogrešku kada je na marki objavio fotografiju amaterskog fotografa Johna Allia, pripadnika rezervnog Korpusa mornaričke pješadije, bez dopuštenja autora skulptura, veterana II. svjetskog rata, kipara i bojnika Franka Gaylanda (r. 1926.). Fotografija Johna Allia napravljena je 1990. tijekom snježne oluje Slika 4. Stota obljetnica izgradnje Panamskog kanala prikazana je na marki Barbadosa, otočne države na granici Karipskog mora i Atlantskog oceana

Panamski kanal, dug nešto više od 80 kilometara, otvoren je za međunarodni promet i slobodnu plovidbu trgovačkih i ratnih brodova svih zastava, uz poštivanje ugovornih odredbi. Skratio je putovanje brodom između San Francisca i New Yorka za više od deset tisuća kilometara. Kroz njega u prosjeku prođe godišnje oko 14 tisuća brodova što je pet posto od ukup­ nog broja svjetskih brodova koji plove međunarodnim vodama. Kanal funkcionira na načelu ustava koje dižu i spuštaju brodove na visinu od 26 metara te dalje plove jezerom i izjaružanom rijekom. Sukladno Američko-panamskom ugovoru, SAD je tijekom prošlog stoljeća imao nadzor nad zonom Panamskog kanala te je radi upravljanja i obrane ondje izgradio više vojnih baza. SAD je, odnosno Američka eksteritorijalna zona, Panamski kanal od 1904. do 1978. za potrebe obavljanja poštanskog prometa izdavao poštanske marke. Tek od početka ovog stoljeća Panama ima suverenost nad Kanalom.

Proceduralna pogreška

Američka poštanska marka Korean Veterans Memorial iz 2003. godine kojom je obilježeno 50 godina od završetka Korejskog rata i odana zahvalnost vojnim veteranima, početkom ove godine našla se na meti javnosti. Razlog tomu presuda je američkog suda protiv Američke pošte (USPS) koja mora platiti odštetu od 540 tisuća američkih dolara zbog objave neodobre-

Slika 5. Američka marka U spomen korejskim veteranima izdana je bez suglasnosti autora skulptura postavljenih u Memorijalnom centru Korejskog rata u Washingtonu DC

i prvotno je bila namijenjena kao poklon njegovom ocu veteranu Korejskog rata. S obzirom da je marka tiskana u nakladi od čak 86,8 milijuna primjeraka, u nominalnoj vrijed­nosti od 37c, te da je do presude suda prodano oko 15 milijuna primjeraka, sud je donio odluku da se 10 posto od nominalne vrijednosti isplati autoru skulptura Franku Gaylordu. Uobičajeno je da kada autor predlaže motive za marke i rabi likovne predloške (fotografije, crteže, slike), navodi izvore, odnosno autore. U Hrvatskoj ova su prava definirana Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Dobar primjer kod nas je marka U spomen žrtvama I. svjetskog rata iz 2014. na kojoj su osim imena autora navedeni i autori spomenika koji je prikazan na marki. Američka marka izdana je 27. srpnja 2003., u samoljepljivim arcima od 20 maraka, na 50. obljetnicu potpisivanja mirovnog sporazuma o prekidu ratnih djelovanja u Koreji. Ivo Aščić

ABC tehnike broj 587  
ABC tehnike broj 587  

Dragi čitatelji, izašao je i prvi broj časopisa u novoj školskoj godini 2015./2016. Nakon ljetne stanke ponovo možete čitati ABC tehnike kao...

Advertisement