Page 24

BALIK RESMİNİ CANLI GİBİ OYNATMAK Bir kadehin içine Sirke koyup, Deve kuşu yumurta sının kabuğunun üzerine iki adet Balık resmi çizip,sirke dolu kadehin içine koy. O resimler canlı Balık gibi kadehin içinde oynarlar ve kaybolmazlar. Şayet ikisi bir yere birleşirse, Demir ile aralarını ayırırsın. Şekli böyle çizilmiştir : KADEHTEKİ SUYU BOYAMAK İstersen bir topluluğa, “Ben Cin leri davet edip suçlu olan Cini cezalandıracağım” dersin. Bunun için: Bir kadehin içine Su koy ve ağzınada bir adet Şeytirac alıp, Azimet okur gibi dudaklarını kıpırdat. Sonra şeytiracı yavaşça kadehin içine bırak. Ondan sonra şunları söyle:” Falan Cin ninin suçu vardır. Hemen onu öldürüp, kanını kadehin içine boşaltın” diyerek emir ver. Şeytirac tanesi ezilip, suyu kırmızı renge boyar. Bunu gören cahil insanlar kan zannedip sana inanırlar . KADEHTEKİ SUYU DONDURMAK Kadehteki suyu dondurmak istersen, bir kadehin içine Saf su koyup, bu suyu dondurursun. Bunun için: Kızılcık yemişi dedikleri meyvenin kabuğunu soyup, çekirdeğinide çıkardıktan sonra meyveyi kadehin içine koy. O anda Su donar. Bir bezle kadehin üzerini ört.

ONBEŞİNCİ

BÖLÜM

FİL LA’Bİ ZEBAYİH HAYVANIN KENDİ KENDİNİ KESMESİ Bu bölüm kesilen hayvanlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: Bir Horoz un kendi kendini kesmesini istersen, Horozu tutup, boynunun tüylerini yol. Yolduktan sonra Kaküncel hindi (kambel otu) denilen bitkiyi hayvanın boynuna sür. Daha sonra Horoz un ayaklarına keskin bir Bıçak bağla. Horoz kendi kendini keser ve kanı akar. Bu amel bütün hayvanlar için böyledir .

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement