Page 183

yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır. Bu zamk pis kokulu reçine olup, sinirleri teskin edici olarak, Avrupa da toz, hap ve ihtikan (Şırınga) şeklinde adale ve sinir gerginliğini gidermek için kullanılmaktadır. Bilimsel ismi: Ferula assa foetida dır. 36. Hıyar: Salatalıkta denir. Kabakgillerden bir çeşit bitkidir. Yemiş gibi yenen veya salatası yapılan, gevrek, serinletici ve suluca yemişine Hıyar denir. Birçok çeşidi vardır. Latincesi: Cucumis sativus tur. 37. Hurma: Nahl, Belha, Belah ve Temr de denir. Hurmagiller familyasından sıcak ülkelerde yetişen, bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Ağacın boyu 30 metre kadardır. gövdesi sütun biçimindedir. Yaprakları büyük ve dilimlidir. Meyvesi etli, tatlı ve besleyicidir. Latince ismi: Phoenix dactylifera dır. 38. İncir: İt inciri, Yemiş, Ballıdarı, Bordacik ve Tin de denir. Dutgillerden, Akdeniz kıyılarında yetişen, yaprak ları geniş ve dilimli bir ağacın meyvesidir. Meyvesi Armut büyüklüğündedir. Bilimsel adı: Ficus Carica dır. 39. İsmük:..........................? 40. Kafur: Kafur ağacından çıkarılan aromatik katı madde. (Eşanlamlısı Kamfor) Beyaz ve yarı şeffaf olup, kolaylıkla parçalanır. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlıdır. Seliloit, dumansız Barut ve ilaç imalinde kullanılır. Latin ce ismi: Camphree, Camphora dır. 41: Kafur Afyonu: Kafur ağacından elde edilen Afyon. 42. Kaküncel hindi: Kambel otu, Kanbil otu, Kandil otu, Güvey feneri, Gelin feneri Fener çiçeği, Gelin otu, Aşk elması, Cevzel Merc ve Kış kirazıda denir. Patlıcangillerden, ılıman bölgelerde yetişen, genellikle bir yıllık bitki Yaprakları parçasız, çiçekleri tek tek saptan çıkma ve uzunca sapçıklı, mor, sarı yada beyazdır. Çan şeklindeki çiçek çanağı, meyve olgunlaştığı zaman (Kiraz iriliğinde yuvarlak üzümsü) onu şişkin bir torba gibi sarar. Bilimsel ismi: Physalis tir. 43. Kamış: Arapça Kasebü denir. Durgun suların kenarında yetişen, birçok birçenekli bitki türüne, özellikle Arunda cinsinden Kargı (Arunda donax) ve Adi Kamış (Arunda Phragmites) gibi türlere verilen ad. 44. Karabiber: Arapça Fülfülü esved denir. İki çenek liler sınıfının Karabibergiller familyasından, vatanı doğu Hindistan olan, yaprak dökmeyen tırmanıcı bir bitkidir. Yaprakları yürek biçiminde ve damarlıdır. Çiçekleri sarkıktır. Meyveleri küçük, toparlak ve sapsızdır. Bilimsel ismi: Black pepper dir. 45. Karanfil: Karanfil çiçeği, Karanfül ve Zücac da denir. İkiçenekliler sınıfının, Karanfilgiller familyasından, karşılıklı, ensiz, sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı 300 kadar kadar çeşidi bulunan otsu bir süs bitkisi. Yaprakları pembe beyaz veya kırmızıdır. Ençok tanınan türü Çiçek karanfilidir. Çok hoş kokuludur. Yaprakların dan şurup yapılır. Bilimsel adı: Dianthus caryophyilus tur. 46 . Kasabe-i kaşşe: Hıyar kamışı 47. Kavak: Söğütgiller familyasından olup, ılıman bölgelerde yetişen, genellikle dik duruşlu ve güzel görünüşlü ağaç. Bilimsel adı: Populus tur. 48. Kereviz: Kerefis, Keresb ve Kerefs-i nebati de denir. Maydonosgiller familyasından, şişkin köklü, parçalı yapraklı, kökleri ve yaprakları sebze olarak yenilen bitki. Latince ismi: Apium nodiflorum dur. 49. Kermetü Beyza: Haşişetü beyza, Ak asma, Ak sarmaşık, Evren gülü, Ören gülü, Bin kulaç, Peçek, Fil bahar, Fil bahri, Yaban sarmaşığı, Yaban asması ve Meryemana asmasıda denir. Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen, genellikle tırmanıcı,

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement