Page 12

Dumanı içeriye doğru tütüt. Duman içeriye girdiği an o topluluk birbirlerini Fil şeklinde görürler ve bu işe hayret ederek çok şaşırırlar. FARELERİ BİR YERE TOPLAMAK Fareleri bir yere toplamak istersen: Kermetü beyza yı alıp, Kırmızı Lübiya ile yumuşakça döv. Bu ikisini beyaz Kavak ağacının suyu ile karıştır. Daha sonra bunlardan haplar yapıp gölgede güzelce kurut. Fare'leri toplamak istediğin mekanda bu hapları buhur et. O civarda ne kadar Fare varsa hepsi oraya toplanır. Ama Lübiya Hindi olmalıdır. SAHİLDE ZANNETTİRMEK Bu öyle acaip bir dumandırki, bir topluluk içinde tütsü yapsan o topluluk kendilerini deniz sahilinde sanarak çok korkarlar. Bunun için: Üç (3) dirhem Babunc ( Papatya çiçeği ), üç (3) dirhem Ferfin (Semiz otu) ve beş (5) dirhem Timsah yağı alıp hepsini döv. Nohut büyüklüğünde haplar yaptıktan sonra, kuru bir ağaç parçasını Mürekkep ile boya. Bu ağaç parçasını yak ve hapları ateşin üzerine atarak buhur et. O topluluk kendilerini deniz sahilinde zannederler. Sanki denizden büyük büyük Timsahların çıktığını ve kendilerine doğru gelerek, saldıracaklarını zannedip, korkarak kaçmaya başlarlar . CİNLERİ DAVET ETMEK Bu öyle bir dumandırki, şayet virane bir yerde buhur etsen, Cin ler oraya toplanır. Sen! Cinlerin seslerini duyarsın. Bunun için: Önce yedi gün oruçlu ve riyazatlı olarak her gün aşağıdaki duayı 111 defa oku. Sekizinci günü virane bir mahalde bu davet duasını 41 defa okursun. Okurkende şu eczaları buhur olarak yakarsın. Bir dirhem Güvercin yağı, bir dirhem Kurt yağı ve bir dirhem de Meya-i esved (Siyah günlük) alıp, bu eczaları güzelce döv. Daha sonra virane bir mahale gel. Bu buhuru ateşe at ve davet duasını 41 defa oku. Yedi gün oruçlu ve riyazatlı olarak günde 111 defa ve davet anında da 41 defa okunacak olan dua budur :

‫هللا ا َ ِجيبُوا دَع َْو ِتى اَيُّ َها اْالَ ْمالَ ِك‬ ُ ‫هللا َو ِبا هلل َو َعلَى ِملَّ ِة َر‬ ِ ‫سو ِل‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬ َ ‫ط‬ َ ‫سونِى بِ ِه ْم َم ْي‬ َ ‫ط‬ َ ‫ْال َم ْي‬ َ‫ط ُرون‬ ُ ‫ور اَآل‬ ٍ ُ‫ير اَ ْسب‬ ٍ ‫ق ا َ ْعيُ ٍن اَ ْز ِر‬ ِ ‫ط ُرونَ بِ َح‬ ‫ار َك هللا ُفِي ُك ْم َو َعلَ ْي ُك ْم ا َ ْل َوا ًحا‬ َ ‫ا َ ْك ِشفُونِى ْال ِح َج‬ َ َ‫اب ِم ْن قَافٍ اِلَـى فَافٍ ب‬ ََ َ‫سا َعة‬ َّ ‫سا َعةَ اَل‬ َّ ‫سا َعةَ اَل‬ َّ ‫ا َ ْل َوا ًحا ا َ ْل َوا ًحا ا َ ْلعَ َج َل ا َ ْلعَ َج َل ا َ ْلعَ َج َل اَل‬

Bismillahi ve billahi ve ala milleti Rasulillahi ecibü da’veti eyyühel emlakil Meytatarune bihakki A’yünin Ezririn Esburin Ela suni bihim Meytatarune ekşifünil hicabe min Kafin ila Fafin barakallahü fiküm ve aleyküm Elvahan Elvahan Elvahan Elacele Elacele Elacele Essaate Essaate Essah. Duayı 41 defa okuduktan sonra, Cin ler bulunduğu yere gelirler. Sen onların seslerini işitirsin. Ama bunları dağıtmak çok zordur. Dağıtmak için şu sarfiye duasını okursun. Okunacak sarfiye duası budur:

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement