Page 96

zenginliğe ulaşır 3.ailesiyle birlikteyken kalben zikreden kimse onların sevgisini bağlılığını kazanır 4.zikre devam eden bol rızık ve rahat yaşam kazanır,fakirlikten korunur kimseye muhtaç olmaz

-------------------------------------------------------------------Zül-Celal-i Ve’l-İkram :hem büyüklük hem de kerem sahibi olan.

Zül-Celal-i Ve’l-İkram - 1098 :saati Güneş günü Pazardır.bazı kaynaklarda adedi 1100 saati Müşteri günü Perşembedir.(Ya Zel Celali Vel İkram şeklinde okunması daha iyidir) sırları 1.her namazdan sonra zikreden kimse şan şöhret sahibi olur ,zikre devam ettikçe itibarı yükselir 2.Bu mübarek ismi zikreden kimse büyük bir devlete (varlığa) sahip olur ,zikre devam ettikçe derecesi itibarı artar. 3.Maddi ve manevi olarak yükselten çok güçlü bir isimdir.

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510