Page 62

3- Bu mübarek isim, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenab-ı Hakk'ı zikrederler. Bu velilerin adedi 360'dır. Allâh Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir. Duaların kabul olunması için (360) defa okunmalıdır. 4- Hasta üzerine 161 defa okunursa hasta şifa bulur. 5- 132 defa okuyan matlubuna nâil olur.

EL-MÜ'MİN: Muttakileri azabından,asi mü'minleriebedi azabından koruyan. BU İSMİN HUSUSİYETLERİ 1- Kendisinde inanç bozukluğu olan kimse, bu mübarek ismişerifi yazarak suyunu yirmi bir gün aç karnına içmeye devam ederse sözü edilen hastalıktan bi iznillâhi teâlâ kurtulur. 2- Nefsine ve malına bir zarar gelmesinden korkan kimse otuz altı defa okursa korktuklarından emin olur. 3- Devamlı okuyanlar, düşmanlarının şerrinden halas olur. Allâh Teâlâ, o kimsenin dilini yalandan

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement