Page 60

Ey her şeyden haberdar olan Allâh'ım! Gizli ayıp ve günahlarımı bana bildirip istiğfar getirmeyi nasip eyle.

EL-HABİR: "Kâinatta hiç bir şey kendisine gizli olmayan." Yapılan hiç bir şey O'na karşı gizli olamaz. Zira Allâh Teâlâ her şeyden haberdardır.

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ: 1- Bu ismin adedi 812, saati Güneştir. 2- Kötü ahlak ve huyundan kurtulmak isteyen bu mübarek ismi çokca okumalıdır. 3- Başka biri tarafından bir ezaya maruz kalan kimse, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, Allâh'ın izni ile, eziyet edenin ezasından kurtulur. 4- Yatacağı vakit abdestli olarak okuyanlar, istedikleri şeyi rüyada görebilirler. 5-Zihni gücü az olanlara yazılarak içirilirse, zihinleri

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement