Page 53

salihlerden olur. 5- Bu ismi şerifin adedi 62, saati Müşteridir. Mezkur adedi okuyanlar maddi ve manevi olarak güçlenir, lisanı düzgün konuşur. EL-VELİ: "Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahreden." Kim Allâh'a bağlanıp tevekkül ederse Allâh ona yeter. Allâh bize yeter! O ne güzel vekildir! O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Salât-ü selâm, yaratılmışların en iyisi olan Muhammed (s.a.v.s)'e, O'nun al ve ashabına olsun. BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI: 1- Bu ismi şerifi vird edinenler Allâh'ın yardımı ile velayet mertebesine ulaşırlar. 2- Hanımı bed huylu olan kimse hanımı ile sohbet ettiği vakit bu ismi şerifi hatırında tutsa hanımı iyi huylu olur. 3- Cuma geceleri biner defa bu ismi şerifi zikreden matlubuna ulaşır.

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement