Page 47

2- Güçsüz olanlar, mazlumlar, bu ismi şerifi bin defa okurlarsa maksatlarına bi izni hüdâ ulaşırlar. 3- Sabah namazlarından sonra yüzer defa okuyanlar dünya ve ahirete ait dileklerine nail olurlar. 4- Bu ismi şerifi vird edinen kimse maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Ruhu güçlenir. Bu Azrail Aleyhhiselâm'ın zikridir.Seyahat esnasında okuyanlar yorgunluk hissetmezler. 5- Rüzgârın, suyun, ateşin felaketinden korkanlar okurlarsa, korktuklarından emin olurlar. Bu ismi şerifin adedi 116'dır.

EL-METİN: " Son derece güçlü olan." Allâh Teâlâ'nın kuvvet ve kudreti devamlıdır, asla eksiklik kabul etmez. Hiç bir kimse Allâh'ın gücü ile muarazayakalkışamaz.

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ: 1- Kim kötü işlerle meşgul olan kadın veya erkeğin üzerine "el-Kaviyyül Metin" ismi şerifini onar defa okursa onlar, kötü işleri bırakırlar ve durumlarında düzelme görülür.

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement