Page 37

Celâl ile vücut kemâl buldu. Bu ismi Celâl'ın tesiri ile iki zıt meydana geldi: " Ancak Celâl ve Kerem sahibi olan Rabbinin varlığı bakîdir." BU İSMİN ÖZELLİK VE SIRLARI: 1- Her kim bu ismi şerifi bir bardağa yazarak su ile doldurur ve içerse halk arasında hürmet edilen bir kişi olur. 2- Zalim kimseleri dize getirmek için bu ismi şerif okunmalıdır. 3- Devamlı olarak kendine vird edinenlerde manevî bir güç meydana gelir. 4- Okumayı adet haline getiren kimseye başkaları tarafından kötülük yapılamaz. Yapmaya çalışan kimse kendini helak etmiş olur. 5- Adedi 73, saati Güneştir. gam ve kederi sevince tebdil etmek ve tehlikeli yerlerden emniyetle geçmek için mezkur adet okunmalıdır. EL-KERİM: " Karşılıksız veren, cömert ve kerem sahibi."

BU İSMİ ŞERİFİN HAVÂS VE ESRARI:

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement