Page 33

2- Bu ismin adedi 150, saati Müşteridir. Mezkur adedi okumayı adet edinenler, ilim tahsilinde kavrama gücü elde ederler. 3- Namazların hemen akabinde 100'er defa okunursa kişi göremediği bazı şeyleri görmeye muvaffak olur. 4- Yazılarak taşınırsa kadri yüceltir. EL-KÂBİD: "Kıyamet günü rahmetinden kafirleri mahrum eden, ölüm anında ruhları alan, yapılan hayırları kabul eden, dilediğinin rızkını veren." BU MÜBAREK İSMİN HUSUSİYET VE SIRLARI: 1- Mü'minleri tahkîr eden zalimlerin şerrinden korunmak için 903 defa okunmalı, zaman zaman tekrar edilmelidir. 2- Kim bu ismi şerifi kırk parça ekmek lokmasının üzerine birer defa yazarak, her gün bir lokmasını yerse açlıktan dolayı ızdırap çekmez. 3- Bu ismi şerif Azrail Aleyhisselâam'ın zikridiri. Mazlum okursa zalim helak olur. 4- Bu isme müdavemet edenler, kötü huylarından

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement