Page 3

şöyle buyurmuşlardır: ‫ﻋﻮ‬ ُ ‫ِﺑﺎ ْ ِﻻ َﺟﺎ َﺑﺔً ُﻣﻮ ِﻗﻨُﻮنَ َ◌ َواَ ْﻧﺘ ُ ْﻢ ﷲ ا ُ ْد‬ Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. ( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz). 2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur: ُ ‫ﻮن ﻟَﻌَﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﷲَ َواﺗﱠﻘُﻮا َو َرا ِﺑ‬ ْ ‫ﺗ ُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ‬ ‫ﺻﺒِ ُﺮوا آ َﻣﻨُﻮا اﻟﱠـﺬِﯾﻦَ اَﯾﱡ َﮭﺎ ﯾَﺎ‬ ْ ‫ﺻﺎﺑِ ُﺮوا ا‬ َ ‫ﻄﻮا َو‬ Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn. (Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c. a bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200 ). Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sa.v.) şöyle buyurmuşlardır: َ ‫ﺻﺒَ َﺮ َﻣ ْﻦ‬ َ ‫ظﻔَ َﺮ‬ Men sabera zafera. (Sabır eden zafer bulur). 3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ْ ‫ِﺑ ْﺎﻟ ِﻜﺘْ َﻤ‬ ‫ﻋﻠَﻰ‬ ِ ‫ﻀ‬ َ َ‫ﺎن ِﯾ ِﺠ ُﻜ ْﻢ َﺣ َﻮا ﻗ‬ َ ‫ﺎء اِ ْﺳﺘ َ ِﻌﯿﻨُﻮا‬ İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân. (Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement