Page 291

105) FİL süresini, akşam ile yatsı arasında iki yüz elli kere okuyanın düşmanı def olur. 106) KUREYŞ süresini, yedi kere okuyan kimse, kendisine fenalık edebilecek kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve içeceğe okununur ve üflenirse bereketli olur. 107) MAUN süresini, kırk bir kere küçük çocuk üzerine okurlarsa Hak teala o yavruyu afetlerden ve beliyyelerden hıfzeder. 108) KEVSER süresini , bin kere okuyan kimse kevser şarabından Resül-ü Ekremin mübarek elleriyle içmek nasip olur. 109) KAFİRUN süresini , bin kere okuyan düşmanlarına galip gelir. 110) NASR süresini, üç kere okuyanın imanın Hak sübhanehu ve teala şeytanın şerrinden saklar, ahirete iman ile göçer. 111) TEBBET süresini, bin kere okuyan düşmanlarına galip gelir. 112) İHLAS süresini, haksız olarak hapsedilenler için bin kere okurlarsa , Hak

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement