Page 287

düşmanı red ve def olur. 72) CİN süresini, yedi kere okuyan kimse nazarlardan , cin ve şeytan şerrinden , fena sözlerden emin olur. Küçük çocuklarda, her türlü kötü hallerden ÜMMÜ SIBYAN denilen manevi hastalıktan korunur. 73) MÜZEMMİL süresini, korkak çocuk üzerine okurlarsa, korkusu zail olur. 74) MÜDESSİR süresini, okuyan bütün fenalıklardan emin olur. 75) KIYAME süresini okuyan ve devam eden kişi, kıyamet zorluklarından kurtulur. 76) DEHR süresini , yedi kere okuyan kimse bilcümle şerlerden emin olur, Ehl-i bey-t Mustafa’ya komşu ve şefaatlerine nail olur. 77) MÜRSELAT süresini okuyan kimse iftiralardan kurtulur. 7 NEBE süresini, her gün ikindiden sonra okuyan kimse , kabir karanlığı görmez , kabri bu süre-i celilenin nuru ile nurlanır. 79) NAZİAT süresini , devamlı okuyan

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement