Page 240

HATEMİ SÜLEYMAN

‫ز‬

‫خ‬

‫ظ‬

‫ث‬

‫ش‬

‫ج‬

‫ف‬

‫َز ِﻛ ﱞﻰ‬

‫ﯾر‬ ٌ ‫َﺧ ِﺑ‬

‫ﯾر‬ ٌ ‫َظ ِﮭ‬

ٌ‫ﺛَﺎ ِﺑت‬

‫ُور‬ َ ٌ ‫ﺷﻛ‬

‫ﺎر‬ ٌ ‫َﺟﺑﱠ‬

ٌ‫ﻓَ ْرد‬

ْ ‫َﻣ ْﯾ ُﻣ‬ ‫ون‬

‫ض‬ ْ َ‫اَ ْﺑﯾ‬

ْ َ‫ﺑُ ْرﻗ‬ ‫ﺎن‬

‫اَﺣْ َﻣ ْر‬

‫ُﻣ ﱠر ْة‬

‫ُﻣ ْذ ِھ ْب‬

‫ور‬ َ َ ‫ﺷ ْﻣ ُﮭ‬ ‫ش‬ ْ ‫ﺳﻔَﯾَﺎﺋِﯾ ْل‬ َ ‫ﺻ َْرﻓَﯾَﺎﺋِﯾ‬ ْ ‫ﻋ ْﻧﯾَﺎﺋِﯾ ْل َﻛ‬ ‫ْل‬ ْ ْ ْ ْ ‫ﻧَ ْﮭ َﮭط ِطﯾ َﺟ ْﮭﮫَ◌َ ط ﻟَﺧ َﮭط ِطﯾ ْل‬ ‫ِطﯾ ْل‬ ‫ْل‬ Cedi 10 Deliv 11

Sevr 2 Mizan 7

Zühal

Zühre

Kavs 9 Hut 12

‫ﺳ َﻣﺎﺋِ ِﻣﯾﻛَﺎﺋِﯾل‬ َ ‫ﺳ ْﻣ‬ َ ‫ُرو ْﻗﯾَﺎﺋِﯾ ْل َﺟﺑ َْراﺋِﯾ ْل‬ ‫ﯾ ْل‬ َ َ ‫ِﻟ ْﻠ َطﮭ ِْطﯾ ْل َﻣ ْﮭ َطﮭ ِْطﯾ ْل ﻗَ ْﮭ َطﯾ ِْطﯾ ْل ﻓ ْﮭطﯾ ِْطﯾ‬ ‫ْل‬ Cevza 3 Hamel 1 Seretan 4 Sünbüle Akrep 8 6

Müşteri Utarid

Merih

Kamer

ْ ‫ﻧَﺟْ َرا ٍد اَ ْﻟ َﻣ ْﯾ ُﻣ‬ ‫ون‬ Yeşil

GÜNLERİN ESMASI ARDİ MELEKLER ULVİ MELEKLER CİN İSİMLERİ

Esed 5

BURCLAR

Şems

GEZEGEN LER

ْ ‫َﺑ‬ ‫اطﯾ ْل ِﻣﮭ َْرﻛَﺎ ِﺋﯾ ْل َط ُﻣو ًطﺎ‬ ِ ‫ﺳ َرا ِﻋﯾ ﻋ ََو‬ ْ ِ‫َاطﯾ ْل ﻧَ ْﮭﻧَﺎ ِﺋﯾ ْل َﺑﻠَ ْدﺣ َِﻣﯾ ْل ا‬ ِ ‫ﺷد‬ َ ‫ﻗﻐَﺎ ِﺋﯾ ْل اَﺟْ َﻣﺎ ِﺋﯾ ْل َﻣ ْﮭﻛَﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫ْل‬ ‫َﻣ ْرﺻَﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫ﺷ ْﻔ َﯾﺎ ِﺋﯾ ْل‬ َ ‫اَ ْﺑﯾَﺎﺋِﯾ ْل‬

GÜNLERİN HARFLERİ

BURÇ MELEKLERİ

ْ َ‫ا‬ ‫ﺷﻛ َْر‬

‫ﺑَﮭَﺎﺋِﯾ ْل‬

‫ﺗ َ ْﻘ ِوﯾ ٍل‬

‫َﻛ ْﻠ ِﻣﺛَﺎ‬

GEZEGEN MÜVEKKİL LERİ

Mavi

Kırmızı

Beyaz

Sarı

GÜNLERİN RENKLERİ

Siyah

Gri

Zac

Kafur

Zencar Anzeru Zencebi Üstübeç t l

Üzerlik

Lüban

Laden Mastak Sandal i

Misk

Sarı Zırnık Ud

GÜNLERİN MÜREKKEB

GÜNLERİN BUHURLAR I

Ey Talip! Herhangi bir amel yapmak istediğin zaman talip, matlup ve annelerinin isimlerini ebced ile hesap et. Eğer burç ve gezegenleri dost ise matlubun gezegenin in gününde ve saatinde yaparsın. Eğer burç ve gezegen leri düşman ise boş yere emek çekme, amelin asla gerçekleşmez. Muhabbet için tılsım veya nüsha yazmak istersen, Arabi ayın ilk günlerinde, güneş doğmadan önce yüksek bir yerde yazarsın. Dil bağlamak için yazarsan, karanlık bir yerde ve orada canlı bir nesne bulunmaması gerekir.

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement