Page 24

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI: 1- Bu ismi şerifi okumaya devam edenler Allâh'a isyandan vazgeçer. 2- Kocasını dinlemeyen bir kadının alnından bir kıl alınarak bu ismi şerifi üzerine bin defa okursa o kadın, daire-i itaata girer. Kocasına isyandan vazgeçer. 3- Bu ismi şerifin adedi 319, saati Müşteridir. Şehitlik mertebesine ulaşmak için okunması mücerrebdir. 4- Seher vaktinde 21 defa isyankar çocuğun üzerine veya kadının üzerine okunursa Allâh Teâlâ durumlarını salaha çevirir. 5- Vird olarak okuyanların kalplerinde murakabe meyveleri meydana gelir. Ey her şeyin şahidi Allâh'ım, bize her şeye şahid olduğunun bilinci içerisinde emirlerini yapma gücü ihsan eyle. ER-RAHMAN: Öyle merhamet sahibidir ki, Cemâli'nin tecellisi ile her zerre mesrur olmuştur. 'Allâh'ın rahmeti herşeyi kuşatmıştır.'

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510