Page 220

(30) otuzdur. Bu rakamdan 12-12 çıkarılırsa bakide altı (6) kalır. Lam (‫ )ل‬harfinin Ebcedi Sağir deki karşılığı altı (6) rakamıdır. Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur :

‫ز‬

‫و‬

‫ھـ‬

‫د‬

‫ج‬

‫ب‬

‫ا‬

7

6

5

4

3

2

1

‫ن‬

‫م‬

‫ل‬

‫ك‬

‫ى‬

‫ط‬

‫ح‬

2

4

6

8

10

9

8

‫ش‬

‫ر‬

‫ق‬

‫ف ص‬

‫ع‬

‫س‬

Sakıt

8

4

6

8

10

Sakıt

‫غ‬

‫ظ‬

‫ض‬

‫ذ‬

‫خ‬

‫ث‬

‫ت‬

4

Sakıt

8

4

Sakıt

8

4

Ebcedi Sağirde (Küçük Ebced) dört harf sakit tir. (Düşmüş) Bu dört harf Sin, Şın, Hı ve Zı dır. Bu harflerin ebcedi kebir adetlerinden oniki-oniki çıkarsak, geriye sıfır kalır. Bunun için bu dört harf sakittir. HARFLERİN ANASIRI Mevcut olan yirmisekiz harf anasırı erbaaya ( Dört unsur ) ayrılmış olup, her unsurda yedi (7) harf vardır. Bu harfler ve mensub oldukları unsurlar şöyledir: 1. Ateş unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meftuh (açık) tur. Kuru ve sıcak olup, safravi tabiatıdır. Ateş harflerinin yönü doğu olup, cezb

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement