Page 211

22. Elemi (Üzüntüleri) ve ağrıları gidermek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnnâ alâ zehâbin bihi le kâdirûn.

23. Riyazet ehlinin açlığı ve susuzluğu gidermesi, ittifakı başarı ile yemeden, içmeden bitirmesi için:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun KayyûmuHakemun Adlun Kuddûsun Vellezî hüve yutımunî ve yesVeya şu Ayeti Kerimeyi: Sekâhüm rabbühüm şerâben tuhûrâ

24. Hak Teala dan yağmur taleb etmek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî nezzele mines semâ-i mâ'.

25. Kadâ-i hacet ve bir muradının olması için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Hâceten fî nefsi ya'kûbe kadâhâ.

26. İki kişiyi birbirinden ayırmak, aralarına buğz ve adavet sokmak için, şu Ayeti Kerimeyi

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement