Page 21

4- Bir meyveye yazılarak bir kimseye yedirilirse o kimsenin muhabbeti celb edilmiş olur. 5- Vird edinerek okuyanlar arifler zümresine dahil edilir.

EL-ALÎ: " Noksan sıfatlardan, ihtiyaçtan münezzeh olan." Allâh'ın yüceliğini hiç kimse idrak edemez. O'nun yüceliğini anlamaları akıl sahiplerini hayrette bıraktı, akıllar da aciz kaldı.

BU MÜBAREK İSMİN SIRLARI: 1- Bu ismi şerifi yazarak üzerinde taşıyan kimsenin kadri yüce olur. 2- Uzak belde de bulunan salimen ailesine avdet eder. 3- Bu ismin adedi 110, saati Güneştir. Okumayı adet edinenlerin ahlâkı düzelir. İnsanlara şirin görünür. 4- Kısmetinde darlık olanın okuması bir iksirdir. 5- Kötü komşu veya kötü arkadaşı olan, onların ıslahı için okumaya devam ederse, Allâh (C.C)

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement