Page 203

Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave edip, ondokuz (19) gün her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa oku:

Yüallimükümül kitâbe vel hikmeh. Vallâhü alîmün bi zâtis sudûr.

7-Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için: Bu Ayeti Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz defa ondokuz gün oku:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnn â fetahnâ leke fethan mubînâ.

Veya şu Ayetlerden herhangi birini Esmalara ilave ederek, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün okursun:

Vensura kellâhü nasran azizâ. Men nasru illâ min indillâ Feftah beynî ve beynehüm fethâ Asallâhü en

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement