Page 2

üzerine olsun ).

HAVAS İLMİ ŞARTLARI Bu ilmin şartları ülemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. Allah Teala nın sırları harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırlarıda Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kurani Kerimde Mü’min Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur: ‫اﻟﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﷲِ ﺑِﺴ ِْﻢ‬ ُ ‫ْ◌ﻟَ ُﻜ ْﻢ اِ ْﺳﺘَ ِﺠﺐ ا ُ ْد‬ ‫اﻟﺮ ِﺣ ِﯿﻢ ﱠ‬ ‫ﻋﻮﻧِﻰ ﱠ‬ Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm. ( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ). Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez. Bu mübarek ilmin şartlarıda şöyledir: 1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement