Page 194

Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma'ruüdun tecelcelet. Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet. Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat. Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet. Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet. Kezal alü vel ashabü cem'an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet. Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat."

İmam Ğazali r.a. hazretleri buyuruyorki: Ben bu yazıları okuyup, Halifeye şerh ettikten sonra çok memnun oldu ve bana bu söylediklerimi aynen yazarak vermemi rica etti. Bende kabul ettim. Halife bana üç gün müddet verdi. O evrakları alıp haneme geldim. Huzuru kalp ile mütala edip, bir nüshasını halifeye, bir nüshasınıda kendime yazdım ve Halife hazretlerine bildirdim. Bana izin

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement