Page 19

1- Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimseden Allâh'ın nimetleri eksilmez. O kimse kazandığını kaybetmez. Allâh vücuduna afiyet ihsan eder. 2- Adedi 526, saati Güneştir. Zalimlerin ve düşmanların fenalığından kurtulmak için okunması havâs alimleri tarafından tavsiye edilmiştir. 3- Bir ay müddetle bu ismi şerifi her gün biner defa okuyanın üzerine nimet yağar. Herkese sözü geçerli olur. 4- Çok okuyanın şükrünü Cenâb-ı Allâh kabul buyurur. İşlerinde kolaylık ihsan eder. 5- Rızkın, bereketin ve nimetin çoğalması için bu mübarek ismi şerif çokça okunmalıdır. EL-GAFÛR: " Kullarının günahını setredip günahlarını affeden."

BU İSMİN HUSUSİYETERİ: 1- Cuma namazından sonra 100 defa okuyanı Cenâb-ı Hak mağfiret buyurur. 2- Bu ismi şerifin adedi 1286, saati Güneş'tir. Fakirlikten kurtulmak için okunması tavsiye

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement