Page 186

Gerçekleşir.Kısa zamanda ruhanilerle irtibat oluşur.Bunu Bil irşad olursun. Celcelutiye duası "Bede'tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet. Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet. İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet. Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet. Ve ye hayyü ye gayyumu ed'üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet. Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet. Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet. Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat. Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat. Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti mevlanel kerimi feentagat

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement