Page 175

Ayet-i kerimesi her türlü maddî, manevî ve sari hastalıklardan, ihtiyaç ve zaruretten kurtulmak, ilme nail olmak için okunur. Herkes arzu ve muradına uygun olarak aşağıda hassaları ile beraber yazacağım on dokuz harfli ayet-i

kerimelerden herhangi birisini intihap ederek Besmele ve esmalarla birleştirerek okur. Vefkin ortasına da arzusuna uygun tek, çift, yahut üç esma bularak vefk eder ve onu zikredersin.

Mesela: Bir ev sahibi olmak isteyen kimse:

Allahü yli’tî mülkehû men yeşâAyet-i kerimesini esmalara ilave ederek şöyle okur. (3) Ayet’el-Kürsi, (19) Bismillâhirrahmânirrahıym, Ferdün Hayyün, Kayyûmün, Hakemün, Adlün, Kuddûsün; Allâhü yü'tî mülkehû men yeşâ’... esmada. “Yâ Mukıyt yâ Cemiy’” yahut (660) adedine uygun gelecek daha başka esmalar seçilir ve okunur.

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement