Page 122

cenneteke kulte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Allahü Birahmetike ya erhamer rahimin. Dokuz dokuz dokuz elif elif beş elif elif he elif elif elif elif elif elif beş vav vav elif yedi elif elif vav mim mim mim mim he he he he cim cim cim elif elif. Veya bir kimsenin eşyası satılmasa, yukarıdaki bu duayı bir kağıda yazıp bu yazılıyıda satılmak istenen eşyanın içine konulursa, o eşya satılır. BELALARDAN EMİN OLMAK Kim! Bu duayı okursa Allah c.c. ın izniyle her türlü belalardan ve cinlerin kötülüğünden emin olur. Okunacak dua budur: ‫ﺎﺟ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ ﺷ ِ َّﺮ َﻣﺎ َﺧﻠَﻖَ َوذَ َرأَ َوﺑَ َﺮأَ َو ِﻣ ْﻦ ﺷ ِ َّﺮ َﻣﺎ‬ ِ ‫ت ﷲِ اﻟﺘﱠﺎ ﱠﻣﺎ‬ ِ ‫ﻋﻮذ ُ ِﺑ َﻜ ِﻠ َﻤﺎ‬ ُ َ‫ﻗُ ْﻞ ا‬ ِ َ‫ت ﻻَﯾُ َﺠﺎ ِو ُز ُھ ﱠﻦ َوﻻَ ﻓ‬ ‫ض َو َﻣﺎ َﯾﺨـْ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻨ َﮭﺎ َو ِﻣ ْﻦ ﺷ ِ َّﺮ ُﻛ ِّﻞ‬ ‫ﯾَ ْﻨ ِﺰ ُل ِﻣﻦَ اﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﺴ َﻤ‬ ِ ‫ﺎء َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻌ ِﺮ ُج ﻓِﯿ َﮭ َﺎو ِﻣﻦ ﺷ ِ َّﺮ َﻣﺎ ذَ َرأَ ﻓِﻰ اْﻻَ ْر‬ ْ َ‫ﺎرﻗًﺎ ﯾ‬ َ ‫ق اِﻻﱠ‬ َ ‫ﺎر ْﺣ َﻤ ُﻦ‬ َ َ‫ﻄ َﺮ ُق ِ◌ َﺧﯿ ٍْﺮ ﯾ‬ ِ ‫ط‬ ٍ ‫ﺎر‬ ِ ‫ط‬ Kul euzü bikelimatillahit tammeti la yücavizü hünne berrun ve la facirun min şerri ma halaka ve zerae ve berae ve min şerri ma yenzilü mines sema-i ve ma ya’ricü fiha ve min şerri ma zerae fil ardı ve ma yahricü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatraku bi hayrin Ya Rahman.

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement