Page 120

BAŞ AĞRISI İÇİN Baş ağrısı için: Ramazanı şerifin son Cuma günü hatip mimberde iken, aşağıdaki Ayetlerle duayı yazıp, üzerinde taşıyan kimse Allah c.c. ın izniyle bir daha baş ağrısı görmez. Ama Mim, Ayın ve Vav harflerinin gözleri açık olmalıdır. Yazılacak olanlar budur : ِ ‫اﻟﺮ ِﺣ ِﯿﻢ ﻛﮭﯿﻌﺺ ِذ ْﻛ ُﺮ َر ْﺣ َﻤ‬ ‫اﻟﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﱠ‬ ‫ﺑِﺴ ِْﻢ ﷲِ ﱠ‬ ِ ّ‫ﻋ ْﺒﺪَهُ زَ َﻛ ِﺮﯾﱠﺎ اِ ْذﻧَﺎدَى َرﺑﱠﮫُ ﻧَﺪَا ًء َﺧ ِﻔﯿﺎ ﻗَﺎ َل َرب‬ َ ‫ﺖ َر ِﺑّ َﻚ‬ ْ ْ ْ ً ً ُ ‫ﺳ ْﺪطﺎﻧًﺎ‬ َ ‫س‬ ِ ‫ﺻ‬ ّ ‫اِ ِﻧّﻰ َوھَﻦَ اﻟ َﻌﻈ ُﻢ ِﻣ ِﻨّﻰ َوا ْﺷﺘ َ َﻌ َﻞ‬ ُ ‫ﺷ ْﯿﺒًﺎ اَﺗْ ِﻐﯿًﺎ ﺷَﺎ ِھﯿﺎ َﻣﺎ ِھﯿﺎ ﻗَ ْﺪ َﺑ َﮭﺪًا‬ ُ ‫اﻟﺮأ‬ َ ‫ﻮطﯿﺎ طﻮطﺎ اِ َﯾﺎ‬ َ ِ‫ا‬ ‫ت ﯾَﺎذِى ْاﻟ َﺠﻼَ ِل َواْ ِﻻ ْﻛ َﺮ ِام ﺑِ َﺮ ْﺣ َﻤﺘِﻚ ْاﻟ َﻮا ِﺳﻌَ ِﺔ ﯾَﺎا َ ْر َﺣ َﻢ‬ ِ ‫ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ َو ِﻟ ْﻠ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﯿﻦَ َو ْاﻟ ُﻤﺆْ ِﻣﻨَﺎ‬ ُ ‫ﻋ ِﺔ ﷲِ َو َر‬ َ ‫طﺎ‬ ّ ‫َﺎك اِﻻﱠ ُﻣ َﺒ‬ ‫ﯾﺮا‬ َ ‫ﺳ ْﻠﻨ‬ ِ ‫اﻟﺮ‬ ‫ﱠ‬ ً ‫ﺸ ًِﺮا َوﻧ َِﺰ‬ َ ‫ﻖ ﻧَﺰَ َل َو َﻣﺎ ا َ ْر‬ ِ ّ ‫ﻖ ا َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎهُ َو ِﺑ ْﺎﻟ َﺤ‬ ِ ّ ‫اﺣ ِﻤﯿﻦَ َو ِﺑ ْﺎﻟ َﺤ‬ Bismillahirrahmanirrahim. Kef He Ye Ayın Sat. Zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya. İz nada rabbehü nidaen hafiyya. Kale rabbi inni ve henel azmü minni veştealer re’sü şeyba. Etğiya Şahiyyen Mahiyyen Kadbeheden Sutiyyan Tutan İyasedtanan itaatillahi ve rasülihi ve lilmü’minine vel mü’minati Ya Zilcelali vel ikrami bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve bil hakki enzelnahü ve bil hakki nezele ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira. İSTİHARE İÇİN Gurbete gitmiş veya firar etmiş bir kimseden haber alınmasa, ölümü dirimi bilinmese veya mühim bir işin olupta bitermi bitmezmi öğrenmek istersen: Aşağıdaki vefki şerifi bir levha üzerine yaz. Levhanın arka tarafınada altı yüz (600) adet Hı ‫خ‬harfini ve muradın her ne ise onuda yaz.

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement