Page 118

minküm meridan ev bihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ev sadakatin ev nüsük. Bismillahiş Şafi Bismillahil Kafi Bismillahil Meafi Bismillahillezi la yedurrü measmihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve hü ves semiul alim. Sabğatallahi ve men ahsenü minallahi sabğaten ve nahnü lehü abidün. BELALARDAN EMİN OLMAK Belalardan emin olmak için: Altmış (60) adet Sin harfini bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kimse, Allah Teala nın izniyle belalardan emin ve mahfuz olur. ZALİMİ CEZALANDIRMAK Zalim bir Cebbarı cezalandırmak istersen: Herhangi bir arabi ayın son günlerinde gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve kırk (40) defa Fil suresini, ikinci rekatta Fatiha ve kırk (40) defa Kafurun suresini oku. Selam verdikten sonra secdeye varıp, ellerini seccade nin altına koyarak yüz (100) defa şu mübarek esmaları oku: ُ ‫ﻋ ِز‬ ‫ت ْاﻟﻘَﺎد ُِر ْاﻟ ُﻣ ْﻘﺗَد ُِر‬ َ ‫ﻰ ﯾَﺎ َﻋ ِظﯾ ُم ا َ ْﻧ‬ َ ‫ﻋ ِﻠﯾ ُم ﯾَﺎ‬ َ ‫ﯾز ﯾَﺎ‬ َ ‫ﯾَﺎﻗَﺎد ُِر ﯾَﺎ ُﻣ ْﻘﺗَد ُِر ﯾَﺎ‬ ‫ﻋ ِﻠ ﱡ‬ Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Azizü Ya Alimü Ya Aliyyü Ya Azimü entel Kadirul Muktedir. Okuduktan sonra secdeden başını kaldırıp şu duayı bir defa:

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement