Page 117

ve mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme lekel hamdü ve ileykel müşteka ve entel müsteanü ve aleyket tükelani ela ilallahi tasirül umur. Feseyekfikehümullahü ve hüves semiul alim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdülillahi rabbil alemin. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi eselüke bismikel azimül muazzamü en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden salihan bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve en abdike ve ena ala ahdike ve va’düke ma süteta’tü euzü bike min şerrima sana’tü ebuüleke bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli zünübi fe innehi la yağfirüz zünübe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahimin. BAŞ AĞRISI İÇİN Baş ağrısı için aşağıdaki Ayeti Kerimeleri ve duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimse Allah Teala'nın izniyle baş ağrısından kurtulur. Yazılacak olanlar budur : ‫ﺿﺎ ا َ ْو ِﺑ ِﮫ‬ ً ‫ى َﻣ ِﺣﻠﱠﮫُ ﻓَ َﻣ ْن َﻛﺎنَ ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َﻣ ِرﯾ‬ ‫اﻟر ْﺣ َﻣ ِن ﱠ‬ ‫ِﺑﺳ ِْم ﷲِ ﱠ‬ َ ‫اﻟر ِﺣ ِﯾم َوﻻَﺗ َ ْﺣ ِﻠﻘُوا ُر ُؤ‬ ُ ‫ﺳ ُﻛ ْم َﺣﺗﱠﻰ َﯾ ْﺑﻠُ َﻎ ْاﻟ َﮭ ْد‬ ‫ﺳكٍ ﺑِﺳ ِْم ﷲِ اﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﺷﺎﻓِﻰ ﺑِﺳ ِْم ﷲِ ْاﻟ َﻛﺎﻓِﻰ ﺑِﺳ ِْم‬ ‫ﷲ‬ ُ ُ‫ﺻدَﻗَ ٍﺔ اَ ْوﻧ‬ ِ ‫اَذًى ِﻣن َرأْ ِﺳ ِﮫ ﻓَ ِﻔ ْدﯾَﺔٌ ِﻣ ْن‬ َ ‫ﺻﯾَ ٍﺎم ا َ ْو‬ ‫ﺳ ِﻣﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌ ِﻠﯾ ُم‬ َ ‫ﺿ ﱡر َﻣ َﻊ اﺳ ِْﻣ ِﮫ‬ ‫ﺎء َو ُھ َو اﻟ ﱠ‬ ‫ض َوﻻَ ِﻓﻰ اﻟ ﱠ‬ ُ ‫ْاﻟ َﻣ َﻌﺎ ِﻓﻰ ِﺑﺳ ِْم ﷲِ اﻟﱠذِى ﻻَ َﯾ‬ ِ ‫ﺳ َﻣ‬ ِ ‫ﺷ ْﻰ ٌء ِﻓﻰ اْﻻَ ْر‬ َ‫ﻋﺎ ِﺑد ُون‬ َ ُ‫ﺻ ْﺑﻐَﺔً َوﻧ َْﺣ ُن ﻟَﮫ‬ ِ ِ‫ﺳ ُن ِﻣنَ ﷲ‬ ِ َ ‫ﺻ ْﺑﻐَﺔَ ﷲِ َو َﻣ ْن ا َ ْﺣ‬ Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahliku rüüseküm hatta yeblüğal hedyü mahillehü femen kane

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement