Page 112

TEKASÜR SURESİNİN BİR HASSESi HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN Her ne tür hacetin olursa olsun Güneş batarken otuz (30) defa Tekasür Sure-i şerifesini okuyup hacetini Allah Teala hazretlerinden istersen, Cenabı Hak hacetini yerine getirir. SALAVATİ TÜNCİNA NIN HAVASSI HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN İstemiş olduğun her türlü dilek için, Salati Tüncina baha biçilmez müessir bir hazinedir. Salati Tüncina yı okumadan önce şu mübarek duayı bir (1) defa okursun. َ ‫اﻟر ِﺣ ِﯾم َﯾﺎ‬ ◌َُ ‫ﺎط ُن ﯾَﺎ ُﻣﺗَ َﻌﺎ ُل َﻗ ْوﻟُﮫ‬ ِ َ‫ظﺎ ِھ ُر ﯾَﺎﺑ‬ ‫اﻟر ْﺣ َﻣ ِن ﱠ‬ ‫ِﺑﺳْم ﷲِ ﱠ‬ ‫ب َواﻟ ﱠ‬ ‫ْﯾر‬ ‫ْاﻟ َﺣ ﱡﻖ َوﻟَﮫُ ْاﻟ ُﻣ ْﻠكُ ﯾَ ْو َم ﯾُ ْﻧﻔَ ُﺦ ﻓِﻰ اﻟ ﱡ‬ ُ ‫ﺷ َﮭﺎدَةِ َو ُھ َو ْاﻟ َﺣ ِﻛﯾ ُم ْاﻟ َﺧﺑ‬ ِ ‫ﻋﺎ ِﻟ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾ‬ َ ‫ور‬ ِ ‫ﺻ‬ Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya Batınu Ya Mütealü Kavlühül hakku ve lehül mülkü yevme yünfahu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel Hakimül habir. Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati Tüncinayı oku. Salati Tüncina budur: ‫ﺻﻠَﻮاة ً ﺗ ُ ْﻨ ِﺠﯿﻨَﺎ ِﺑ َﮭﺎ ِﻣ ْﻦ َﺟ ِﻤﯿﻊِ اْﻻَ ْھ َﻮا ِل‬ َ ‫ﺳ ِﯿّﺪِﻧﺎ َ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ٍَو‬ َ ‫ﺻ ِّﻞ‬ َ ‫ﻋﻠﻰ آ ِل‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ‬ َ ‫ﺳ ِﯿّ ِﺪﻧَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ‬

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement