Page 109

Bismillahirrahmanirrahim.İnnema emruhü iza erade şeyen en yeküle lehü kün feyekün. Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. Ve 171 defada Salavati şerife okuyup, toprağı başının altına koyup yat. Allah c.c. izniyle hazinenin nerede olduğunu görürsün. İlk gece göremezsen üçüncü geceye kadar tekrar edersin.

Hırsız için Yasin suresini yedi ( 7 ) defa okuyup, her mübin e geldiğinde şu duayı yedi (7) defa oku : ْ‫ف ْاﻟ ِﻣﯾ َﻌﺎدَ اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ا ُ ْردُد‬ ِ ‫اﻟر ِﺣﯾم ِﯾَﺎ َﺟ‬ ‫اﻟر ْﺣ َﻣ ِن ﱠ‬ ‫ﺑِﺳ ِْم ﷲِ ﱠ‬ ِ ‫ﺎﻣ َﻊ اﻟﻧﱠ‬ ُ ‫ﷲ ﻻَﯾ ُْﺧ ِﻠ‬ َ ‫ﺎس ِﻟﯾَ ْو ٍم ﻻَ َرﯾ‬ َ ‫ْب ﻓِﯾ ِﮫ ا ﱠِن‬ ً‫ﺿﺎﻟﱠ ِﺗﻰ ﻓُﻼَ ِن اﺑ ِْن ﻓُﻼَﻧَﺔ‬ َ Bismillahirrahmanirrahim. Ya camiannasi liyevmin la raybe fih. İnnallahe la yuhlifül miad. Allahümme ürdid dalleti fülan ibni fülaneten . Her mübinde bu duayı yedi defa okursun. Bu amele üç (3), beş (5) veya yedi (7) gün devam edersen, Allah c.c. ın izniyle, elbette hırsız ortaya çıkar ve çaldığı mal her ne ise geri getirir.

RAHMAN SURE SİNİN BİR HASSESİ HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement