Page 103

(Yasin Suresi) Bu ismin Hz İsrafil(as) ve Hz İsa(as) zikri olduğu söylenmektedir.Hz İsanın ölüleri diriltme şeklinde bir mucize vardı. Bu isimde onun vird edindiği ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiğinin dedili idi.Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman mucize olarak diritilmesi istenilen ölüye ; Kum bi-izn-i Muhyî : Dirilten Allahın izniyle ayağa kalk’ der ölüde ayağa kalkardı. El Muhyi : ihya edip dirilten canlılara hayat veren. El Muhyi : zikir adedi 68 ,zikir saati Zühre Günü Cuma’dır . Sırları 1.her gün bu miktarda okuyan mahpus ise bir vesile ile kurtulur. 2.40 gün halvet ve riyazet halinde okuyana bir takım ilahi tecelliler olur ve tıbbın ileştirmede aciz kaldığı bir takım hastalıkların iyileşmesine vesile olur. 3.Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder. 4.Bu ismin vefkini yazıp üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra 68 veya 340 defa okuyan kimsenin

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement