Page 1

ELSŐ KÉZBŐL

2008. május LÁMA OLE NYDAHL MAGYARORSZÁGI GYÉMÁNT ÚT KÖZÖSSÉGEINEK INGYENES KIADVÁNYA • BECSKE BUDAŐRS BUDAPEST BUGAC CSONGRÁD DEBRECEN EGER GÖDÖLLŐ GYÖNGYÖS GYŐR GYULA KAPOSVÁR KECSKEMÉT MISKOLC MOHÁCS NYÍREGYHÁZA PAKS PÉCS SZEGED SZÉKESFEHÉRVÁR SZEKSZÁRD SZOLNOK SZOMBATHELY TATA VESZPRÉM ZALAEGERSZEG

Tudatosan át...Buddha olyan

módszereket ad, amelyekkel a halál pillanatát képesek leszünk saját hasznunkra fordítani...

Pécs 2010

...saját és az érintett városok kultúrális értékeivel színesebbé és vonzóbbá tenni a térség művészeti, zenei, tudományos és vallási életét... 2008. július 26-31:

Phova kurzus Első kézből:

Láma Ole Nydahl ...szüntelenül jönnek- mennek az új gondolatok, érzelmek és helyzetek. Semmi sem marad ugyanaz ... Magyarok

külföldön

...Ez nem Amerika, itt nem leszel finn, amiért itt laksz. Meg kellett szoknom a gondolatot, hogy itt mindig vendég leszek. De ez így van jól...

1


ELSŐ KÉZBŐL

Láma Ole Nydahl

kurzus

2008. július 26-31. Becske

2


Kedves Olvasó!

TARTALOM

E kis magazin lehetőséget ad arra, hogy megismerkedhess egy hiteles átadási vonallal, amely ma már európai buddhizmussá vált. Életmódnak is tekintheted. Ezek a tanítások gyakorlatias módszerek is, melyeket minden élethelyzetben használhatunk egy igényesebb, boldogabb élet szinten tartásához.

Alapfogalmak 4

Idén nyáron nagy örömünkre ismét hazánkba látogat Láma Ole Nydahl (aki egyben a kevés phova-lámák egyike), és beavatást ad. Mi történik majd halálunk idején? Ennek tudatosságáról – a PHOVÁ-ról – is találsz érdekes tanításokat, tapasztalatokat, cikkeket füzetünkben. Olyan témákat érintünk tehát, amelyek mindennapi életünk részei, természetes, buddhista megközelítéssel. Az alapfogalmakat is megismerheted a következő oldalon.

Első kézből / Láma Ole Nydahl 6 Sose halunk meg! / Porkoláb Péter 10 Polt Éva / (h)arcok 13 Pécs 2010 16 Tudatosan át / Lahucsky Péter 18 Magyarok külföldön 20 Tata 24 Major Péter / Huszár u. 25 Belépés a Gyémánt Útra – részlet 28 Központok listája 31 Kiadványaink 32

Köszönjük visszajelzéseiteket, főleg ezek fogják meghatározni a füzet terjedelmét és megjelenésének gyakoriságát. Központjaink listáját nézve pedig (ott lesz hátul) megtalálhatod a hozzád közelálló helyeket is, ahol – Láma Ole felhatalmazásával – a meditációkat, módszereket is megismerheted. Ha akarod. Kívánjuk a legjobbakat neked, István, Gyöngyi, pPeti – szerkesztők

KISBUMA 2008. május Láma Ole Nydahl magyarországi közösségeinek ingyenes kiadványa szerkesztők/munkatársak: Homonnai Gyöngyi, BreczGruber István, Porkoláb Péter, Lates Tamás, Kővári Gábor, Bökönyi Szabolcs e-mail: kisbuma@mail.com mobil: 20/ 369 6066 korrektúra: Horváth Fruzsina, Mach Ervin, Nagy József kiadás/terjesztés: Gyémánt Út Buddhista Közösség Bp, 1074 Huszár u. 7-9. tel/fax 1/ 321 7025 Felelős kiadó: Major Péter ügyvivő nyomda: SzocioProdukt Kft. - Osváth Zoltán

3


ELSŐ KÉZBŐL

Mi a buddhizmus? buddhizmus legjobb definícióját maga Buddha adta. A tanításokat szanszkrit nyelven dharmának, tibetiül pedig csönek nevezik. Mindkettő jelentése ugyanaz: „ahogy a dolgok vannak”. Így a buddhizmust tekinthetjük olyan módszerek összességének, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy a dolgokat olyannak lássuk, amilyenek valójában itt és most. A buddhizmusban nincsenek dogmák, és bármit megkérdőjelezhetünk. Buddha tanításainak célja a test, a beszéd és a tudat teljes kifejlesztése és szabadsága.

A

Ki volt Buddha? uddha Indiában született körülbelül 2560 évvel ezelőtt, királyi család sarjaként egy magasan fejlett kultúrájú társadalomban. A fiatal herceg rendkívül kiváltságos körülmények között nőtt fel, egészen 29 éves koráig csak az élet kellemes oldalát ismerte. Mikor életében először elhagyta a palotáját, világa a feje tetejére állt. Három egymást követő napon látott egy súlyos beteg, egy idős és egy halott embert. Ennek folytán ráébredt az öregség, a betegség és a halál elkerülhetetlenségére, valamint minden dolog mulandóságára – mindez nagyon felkavarta. A következő nap hajnalán egy jógi mellett sétált el, aki mély meditációban ült, és tudatuk összetalálkozott. Ezen inspiráció hatására a herceg elhagyta otthonát és családját, hogy olyan tanításokra leljen, melyekkel legyőzhető a halál és a szenvedés. Számos tanító mellett tanult, de

B

4

senki sem volt képes elvezetni őt a végső célhoz. 35 éves korában, hatévnyi mély meditáció után, megismerte tudata valódi természetét, és megvilágosodott. Ráébredt a dolgok lényegére: a mindentudó térre, mely mindent lehetővé tesz, ennek ragyogó világosságára, mely játékosan

kifejezi a tudat gazdagságát, és határtalan szeretetére, mely előtt nincsenek akadályok. A következő 45 évben Buddha azokat a módszereket osztotta meg tehetséges tanítványok ezreivel, melyekkel elérhető a cél, a megvilágosodás. A buddhizmus filozófia, pszichológia vagy vallás? buddhizmust tekinthetjük filozófiának abból a szempontból, hogy tanításai teljes és logikus nézetet biztosítanak, azonban mégsem csak filozófia. A filozófia a szavak és elképzelések szintjén képes a dolgokat megmagyarázni, míg Buddha tanításai a teljességünket érintik. Bár a filozófia és Buddha tanításai egyaránt világos gondolkodást eredményeznek, csak az utóbbi képes tartós átalakulást hozni, mivel gyakorlatias kulcsot ad a hétköznapok külső és belső tapasztalataihoz. Mivel a buddhizmus tanításai képesek átalakulást előidézni azoknál, akik gyakorolják őket, vannak,

A

akik egyfajta pszichológiaként tekintenek rá. A pszichológia különböző ágai abban próbálnak az emberek segítségére lenni, hogy ne legyenek a társadalom terhére, és ne legyen túl sok személyes problémájuk. Bár mind a pszichológia, mind a budd-

hizmus képes megváltoztatni az embereket, az utóbbi csak a már egészségesekhez szól. Mondhatjuk azt, hogy a buddhizmus ott kezdődik, ahol a pszichológia tudománya véget ér. A Gyémánt Út buddhizmus attól a ponttól kezdve válik aktuálissá, ahol az emberek már kiegyensúlyozottak, és ahol a teret örömtelinek, nem pedig ijesztőnek tapasztalják. Erről a szintről a tanítások a tudat eredendő gazdagságához – a határtalan bátorsághoz, örömhöz és szeretethez – vezetik az embereket. A tanításokat az életben alkalmazva, mély bizalom bontakozik ki a gyakorlatiasságukban, melylyel minden helyzetet jelentőségteljessé, és a fejlődés szempontjából hasznossá tesznek. Ahogy egyre inkább ráébredünk a dolgok összetett természetére, úgy


ELSŐ KÉZBŐL

foszlanak szét a merev elképzelések, és bontakoznak ki természetesen a test, beszéd és tudat tökéletes tulajdonságai. A gyakorlás végeredménye – a teljes megvilágosodás vagy a buddhaság állapota – felülmúlja mind a filozófia, mind a pszichológia intellektuális vagy gyógyászati jellegű céljait. Ez a koncepciók szintjét meghaladó tökéletesség állapota. A buddhizmus, mely a logikus látásmódot a módszerek átalakító erejével ötvözi a maradandó és személyes szinten túli tudatállapotok elérése végett, egy már több mint 2500 éves tapasztalati vallás. Mik a buddhizmus alapvető pontjai? égy alapvető gondolat ad maradandó értelmet az életünknek. Az első az, hogy értékeljük azt a rendkívül ritka és csodálatos lehetőséget, hogy találkozhatunk a megvilágosodott tanításokkal, képesek vagyunk használni őket és tanulni belőlük. Minden lény boldog akar lenni, és el akarja kerülni a szenvedést. Még egy hangya is igyekszik messzire mászni, hogy elkerülje a halált, az emberi lények pedig mindent elkövetnek azért, hogy jól érezzék magukat. Tehát nagy fontosságú esemény, hogy olyan tanításokkal találkozhatunk, melyek maradandó boldogsághoz vezetnek. Ezután megértjük, hogy nem lesz mindig meg ez a lehetőségünk.

N

Ami megszületett, az meg is hal, ami összeállt, az darabjaira hullik, ami megjelent, az el fog tűnni. Az időnk korlátozott. Teljesen bizonyos, hogy az életünk egy ponton véget ér, csak azt nem tudjuk, mikor. Tehát az, hogy most megvan ez a lehetőségünk, és ténylegesen használni akarjuk, felbecsülhetetlenül értékes. A harmadik annak megértése, hogy a világ valójában okok és okozatok összefüggő láncolata, és a jelen cselekedeteink, szavaink, gondolataink válnak majdani jövőnkké. Akár tudatában vagyunk ennek, akár nem, minden, amit teszünk, mondunk vagy gondolunk, benyomást hagy bennünk és a világban. E benyomások később aztán visszatérnek hozzánk. A negatív benyomások szenvedésként, kellemetlen helyzetekként nyilvánulnak meg a jövőben, hacsak nem használunk olyan meditációkat, melyek eltávolítják őket. Végül megértjük azt a tényt, hogy nincs más alternatíva, mint használni a tanításokat. A megvilágosodás a legmagasabb szintű öröm. Nincs kielégítőbb vagy teljesebb, mint ez az állapot, mely egy minden dologgal, minden idővel, minden lénnyel és minden iránnyal. Hogyan is válhatnánk mások javára, ha mi magunk zavarodottak vagyunk és szenvedünk? E négy tény megértése adja a buddhista gyakorlás és meditáció alapját. Ha mégis a hétköznapi értékekhez ragaszkodunk, akkor nem kerülhetjük el a szenvedést. Ha továbbra is úgy gondolkodunk, hogy „én a testem vagyok”, és „ezek a dolgok az enyémek”, ak-

kor az öregség, betegség, halál és veszteség rendkívül kellemetlenül érint majd minket. Senki nem kerülheti el a szenvedést úgy, hogy kijelenti: „ez a megvilágosodásdolog számomra túl komplikált”, mivel ha megszülettünk, biztosan meg is halunk. Nincs nagyobb cél az életben, minthogy olyan értékekre leljünk, melyekkel képesek vagyunk legyőzni a szenvedést és a halált. Ezért a megvilágosodás jelentősége felbecsülhetetlen mind saját magunk, mind mások számára. A buddhizmusnak különböző fajtái vannak? uddha három különböző típusú embernek adott tanácsokat. Akik el akarták kerülni a szenvedést, azok az ok-okozat törvényéről kaptak tanítást. Akik inkább másokért akartak többet tenni, azoknak az együttérzésről és a bölcsességről beszélt. Azokkal pedig, akiknek erős bizalmuk volt a saját és mások buddha-természetében, a tudat közvetlen tapasztalatának látásmódját osztotta meg, amit Nagy Pecsétnek hívnak (tib. csakcsen, szkt. mahámudra). A első szintet ezek közül Kis Útnak vagy teravádának, a másodikat Nagy Útnak vagy mahajánának, míg a harmadikat Gyémánt Útnak vagy vadzsrajánának nevezzük.

B

5


ELSŐ KÉZBŐL

Mik az alapvető különbségek a buddhizmus és a kereszténység között? –› Azt mondanám, hogy a kereszténység olyan vallás, amely a hitre támaszkodik. A buddhizmus ezzel szemben a tapasztalásra. Különbség van a Paradicsom és a tudatunk tiszta, ragyogó állapota között is (ez a két vallás két különböző célja). Tegyünk különbséget a dualista gondolkodásmód – ahol nincs béke, ahol az isten és az ördög mindig viszálykodik – és egy olyan rendszer között, amely úgy kezeli az istent és az ördögöt, mint a tudat különböző állapotait, ahol a szép és a csúnya képek visszanéznek tudatunk tükrében. A buddhizmusban nem kell valamire azt mondanunk, hogy rossz, csak azért, hogy valami másra azt mondhassuk, jó – remélem, én sem teszem ebben a pillanatban. Ennek mindig tudatában kell lennünk, és annak is, hogy mivel akarunk foglalkozni, és hogy mit akarunk elfogadni. A buddhizmus egyetlen istentől sem ered. Nagyon fontos, hogy a dolgokat harag

6

nélkül tudjuk megkülönböztetni azzal a motivációval, hogy ez mások javára szolgál. Éppen a harag elkerülése fogja megvédeni belső életünket a legmagasabb szint eléréséig.

Hogyan lehet segíteni egy haldokló állatnak? –› Ha van egy öreg és beteg állatod, ne engedd elaltatni idő előtt, mert az egész szenvedés, amivel ebben az életében kellett volna találkoznia, majd a következő életében jelenik meg. Adj neki fájdalomcsillapító szereket, ha ez nem rövidíti le az életét.

Mit tudnál mondani a dohányzásról? –› Normál cigarettára gondolsz? Egy fiatal lánynak nem kell hamutartószagúnak lennie. Közönséges cigarettát szívni értelmetlen dolog, ráadásul drága is. A cigaretta marihuánával vagy hasissal még drágább, és csak zavarodottsághoz vezet. A meditációdnak is rossz, ha dohányzol, úgyhogy ne szívj se ilyen, se olyan cigarettát. Azt a pénzt, amit cigarettára szánsz, inkább add a centrumodnak.


ELSŐ KÉZBŐL

A meditációval kapcsolatban igaz-e, hogy a keleti emberek tehetségesebbek, mint mi? –› A tudatnak nincs se színe, se hangja, se formája. Ha lenne színe, talán egy tibeti ember tehetségesebb lenne, mint egy nyugati, de nem így van. Az ázsiaiak egyáltalán nem okosabbak vagy rátermettebbek, mint mi.

Hogyan lehet segíteni annak, akiben nincs odaadás és motiváció a gyakorláshoz? –› Ha valakiben nincs elég motiváció, legjobb, ha azokra az emberekre gondol, akik dharma nélkül élnek, esznek, isznak, alszanak, WC-re járnak nap nap után. Az életükben nem történik semmi azon kívül, hogy öregszenek. A mi abszolút célunk felismerni azt, hogy a tér maga az igazság és a világ legszebb ajándéka. Elég, ha csak erre gondolunk, és biztos, hogy lesz odaadásunk a gyakorlás és a Lámánk felé. Képzeld el: most itt ülsz, és semminek nincs számodra jelentősége, csak annak, hogy nézhesd a tévét.

Mi az, ami életről életre átmegy belőlünk? –› Ha megfigyeljük magunkat, láthatjuk, hogy nem létezik semmiféle tartós én, aminek magunkat nevezni tudnánk. Minden változik az életünk minden pillanatában. Szüntelenül jönnek-mennek az új gondolatok, érzelmek és helyzetek. Semmi sem marad ugyanaz. Máshonnan nézve pedig azt láthatjuk, hogy van bizonyos folytonosság. Ha nem lenne hétéves fiú, nem lenne hetvenéves öregember sem. Halálunk után a külső benyomások, melyeket az érzékszerveinken keresztül tapasztaltunk meg, már nem képesek a tudatunkban megmaradni, ekkor jutnak szóhoz a tudatalatti érzések. Ezek kb. 7 hét alatt egy bizonyos sémába rendeződnek, ezek vezetnek következő születésünkhöz a tudatos vagy a tapasztalati szinten aszerint, hogy mit dolgoztunk ki az előző életünkben. Korábbi cselekedeteink három eredménye jelenik meg a következő életünkben; a testforma, amelyet kapunk; bizonyos meghatározott célra való irányulás a tudatunkban; és hogy melyik országban születünk meg. Ebben az új helyzetben megint gondolunk, mondunk és teszünk dolgokat, így újra megkapjuk a következő életünkhöz vezető eredményeket. Ilyen módon

egész idő alatt a következő életünket építjük. Ez így működik.

Van-e olyan gyakorlat, amivel betekinthetünk előző életeinkbe? –› Valamiféle tapasztalások megjelenhetnek meditálás közben vagy álmunkban, de a legjobb módszer valószínűleg a hipnózis. De én megkérdezném, miért kell az neked? Elég sok problémád van az egóddal ebben az életben, minek hozzáadni téves nézeteket és bajokat az előzőből? Magam is emlékszem néhány dologra az előző életemből, de nem hiszem, hogy ez valójában fontos. A helyedben nem foglalkoznék ezzel.

Tudnál mondani valamit a csodákról? –› Másfél évvel ezelőtt a Dalai Lámához jött két tudós a Stanford Egyetemről, jógikon akartak egy agykísérletet elvégezni. A Dalai Láma így fogadta őket: „Ha jógikkal akartok találkozni, Rumtekbe (a 16. Karmapa székhelye) kell mennetek.” Az amerikaiak odamentek, elektródáikkal behálóztak néhány lámát, többek között Bokár tulkut is. A legszokatlanabb, amit észrevettek, az a belső hő volt: a meditáló emberek meztelenül ültek a hóban, és képesek voltak azt elolvasztani. A belső hő, amit termeltek, testüktől néhány centiméternyire is intenzíven kisugárzott. Ilyen fiziológiai dolgok megtörténhetnek. Ha igazán jó a sinéd ( a tudatot lenyugtató meditáció), bármilyen csodát megtehetsz. A térben minden megtörténhet. De ezek az erők nem egyenlőek a megvilágosodással. Ezeket meg lehet szerezni, de ez nem jelenti azt, hogy ettől a tudatod spontán és erőfeszítés nélküli minden helyzetben, s nem jelenti azt sem, hogy nem lesznek elvárásaid és félelmeid, és azt sem, hogy képes leszel folyamatosan tapasztalni az időn túli tiszta fényt. Ez annál sokkal nehezebb.

Mit gondolsz a vegetarianizmusról? –› Buddha azt mondta: „Edd, amire telik, ne csinálj ebből problémát, de ne engedd, hogy közvetlenül miattad vagy neked valaki állatot öljön!”. Ez azt jelenti, hogy ha egy állatot már leöltek, akkor semmi közöd hozzá, de ha miattad kell elpusztulnia, te is hibás vagy. Mondok egy példát: Az egyik legmagasabb tanítónk, Kalu rinpocse egyszer egy csoport vegetáriánussal beszélgetett. Azt mondta: „Nézzétek ezeket az embereket, tele vannak

7


ELSŐ KÉZBŐL együttérzéssel és nem esznek húst, viszont isznak teát. Azért, hogy tealeveleket lehessen betakarítani, először is a földet kellett felszántani. Ekkor a rovarok, melyek addig a felszínen éltek, hirtelen a föld alá kerültek és elpusztultak, azok pedig, amelyek a föld alatt éltek, a felszínre kerültek, tehát szintén elpusztultak. Ezután az egészet beszórták rovarirtó szerekkel, úgyhogy a teázó emberek akár egy csésze vért is ihatnának”. Addig, amíg fizikai testünk van, nem vagyunk képesek elkerülni, hogy ártsunk más élőlényeknek. Hannah-val mindketten vegetáriánusok voltunk három és fél éven keresztül. Maga Karmapa mondta nekünk, hogy együnk húst, pedig tényleg nem akartunk. Sok logikai szint létezik, és a megértésnek is lehet sok szintje. Ezeken a különböző szinteken mindenkinek magának kell megtalálnia a saját igazságát.

Muzsikus vagyok, hogyan tudnám használni azt, amit csinálok a dharma ösvényén? –› Természetesen felajánlhatod a zenéd a megvilágosodásnak. Gondolj arra, hogy felajánlod az igaz természetednek, és zenélés közben próbálj meg tudatos lenni. Az is jó, ha csak mások javára csinálod, és az a motivációd.

Mi a különbség a személyiség illetve a buddhista egó eltűnése között? –› Az egón túljutni azt jelenti, hogy hirtelen meglátjuk azokat a fölösleges szerepeket, trükköket és játékokat, amikre rendszeresen időt vesztegetünk. Hirtelen szabaddá válsz, és nem érzed szükségét, hogy felvegyél ilyen vagy olyan szerepeket. Ha túlhaladod az egódat, teljesen szabad leszel, eltűnik az összes korlátozás. Nem fogsz többé energiát veszíteni a saját problémáiddal folytatott harcban, hanem ezt mások javára tudod fordítani. Nem fogy, hanem nő az energiád. Természetes módon teszed azt, ami helyes, nem fogod szétforgácsolni azt az alanyra, tárgyra, cselekvésre. Itt erről van szó.

Az LSD-nek építő vagy inkább romboló a hatása? –› A Buddhák lebeszélnek a kábítószer használatáról, mert ezek a szerek gátolják a meditációt. A meditáció megmutatja a tudatot, míg a kábító-

8

szerek csak a benne történő dolgokat. Nem létezik olyan szer, ami tartós boldogságot okozhat. Ezt csak akkor nyered el, ha felismerted a tudat természetét. A vegyszerek csupán azt eredményezik, hogy rövid időre megtapasztalod azt a boldogságot, amit nélkülük is érezhetsz egész életeden át. Olyan ez, mintha otthon papírpénzzel fűtenél ahelyett, hogy szenet vennél rajta. A kábítószerek megmutatják az ajtót, de nem engednek át rajta.

Mi a nő szerepe a buddhizmusban? –› Minél magasabbak a tanítások, annál fontosabbak a megvilágosodás női aspektusai. De nem ez a lényeg. Egyesek úgy látják a világot, hogy vannak férfi és vannak női dolgok, arról gondolkodnak, melyik a jobb, melyik a rosszabb; beszélnek patriarchátusról, matriarchátusról… De ez sehová nem vezet, mert önmagában sem a férfiasság, sem a nőiesség nem elegendő. • Az a fontos, hogy a két aspektus összekapcsolódjon. Persze a külsőségek szintjén nem akarjuk, hogy a nőnek bajusza, a férfinak meg melle nőjön, ez nevetséges lenne. Ezen a szinten kellenek a pontos női és férfi tulajdonságok, karakterek. Belül titkosan viszont igyekeznünk kell, hogy összekapcsoljuk ezt a két aspektust: a férfi aktivitását és a nő intuícióját. A férfi gyémántot kell körülvenni a női lótuszvirággal. Meg kell találnunk azt a pontot, ahol a két dolgot összehozhatjuk, nevezetesen: önmagában a férfi létezését azzal a női óhajjal, hogy a másiknak segítője legyen. • Természetesen a külső különbségek a férfi és a nő között nagyon fontosak; inspirálók lehetnek. A női test az öt megszabadító bölcsesség esszenciája, a férfié pedig a négy megszabadító cselekedeté. Belső és titkos szinten igyekeznünk kell ezt az egészet összekapcsolni. • Nagyon fontos, hogy a két nem között mély bizalom fejlődjön ki. Nincs annál neurotikusabb és furcsább, mint amikor egy férfi gyűlöli a nőket, egy nő pedig fél a férfiaktól. A másik nemben békét kell találnunk, egy olyan szentélyt, akiben saját magunkkal találkozhatunk. • Őszintén megmondom, hogy a legjobb tanítóim éppen nők voltak. Bár a tanok átadásának forrásai a legmagasabb lámák voltak, mégis a nőknek köszönhető, ha ez az energia a fejünkből a szívünkbe jut…


ELSŐ KÉZBŐL

Hogyan határoznád meg a mai ember szenvedésének okát? –› Úgy mondanám, hogy a meg nem elégedettségtől szenvedünk, ami viszont a büszkeségből ered. Háromféle szenvedést lehet kiemelni, ami gyötör minket, míg el nem érjük a megvilágosodást. • A szenvedés első fajtája a majdnem teljes összeomlás, ahol hirtelen törnek ránk a félelmek, pl. hogy megint jönnek az oroszok, vagy hogy szüleink és a barátaink meghalnak, és mi is betegek vagyunk, közel állunk a halálhoz. Semmi sem működik rendesen, egymás után érnek bennünket mindenféle katasztrófák. Végül elveszítjük a talajt a lábunk alól, és teljesen padlóra kerülünk. • Egy másik típusú szenvedés a változás, amit gyakran nem veszünk észre. Örülünk, hogy új, érdekes helyzetek jönnek, új barátságok, szerelmek és más gyönyörű dolgok. De mert a régi, megtapasztalt örömök nem maradhatnak velünk, ez újabb szenvedést okoz. • Most pedig az utolsó ponthoz érkeztünk: a harmadik szenvedés egyszerűen a nemtudás szenvedése, ahol nem vagyunk teljesen tudatában annak, hogy a dolgok hogyan is működnek. Nemigen emlékezünk arra, mi is történt tegnap, és fogalmunk sincs, hogy mi lesz velünk holnap. • Ennek a három szenvedésnek a neve tibetiül dümé dung. Ezek takarják tudatunk tisztaságát vékony fátyolként egészen a megvilágosodásig. leg meditáltak az előzőben, és hasonló dolgokat műveltek. A kettő együtt jár.

Hogyan lehet a haragot elkerülni? –› Nézz körbe. Kell valakinek a haragod? Megvenné valaki? S ha úgy látod, hogy senkinek sem kell, gondolj arra, hogy „ez biztos haszontalan”, és akkor dobd ki. Nem az erőteljes viselkedésről beszélek, az valami más. Az erőteljes cselekedet nagyszerű, hiszen arra szükségünk is van. Inkább arról a kívánságról beszélek, hogy másoknak ártsunk vagy zavarjuk őket. Ha valaki a belső sávban vezet nagyon lassan, és nem hajlandó lehúzódni, erre gondolok: „Két percet voltam együtt vele, s ez is milyen szörnyű volt, de a szerencsétlen napi 24 órát tölt el magával”. Ahelyett, hogy elévágnék és befékeznék, inkább csak nagy együttérzésem lesz –, de azért néha befékezek elé. Az embernek felelőssége is van.

9


ELSŐ KÉZBŐL

10


HALÁL ÉS ÚJRASZÜLETÉS

Porkoláb Péter>

Fontos, hogy szabadon beszélhessünk a halál folyamatáról, hiszen ez olyan természetes, mint az, hogy az ébrenlétet az alvás követi, a belégzést a kilégzés. A halálról és újraszületésről a Gyémánt Út buddhizmus megőrizte évezredes tapasztalatait, amit érdemes megosztani a modern nyugattal is.

A tudat Az élet és a halál élményei a tudatunk terében jelennek meg. A tudatnak két oldala van: - ami tapasztal – ez nem született, olyan, mint a tér - amit tapasztal – külső és belső jelenségek, melyek folyamatosan megjelennek és változnak a tudat terében.

formáló ereje, amely alakítható akár most is. Felismerve, hogy mi vagyunk a felelősek a tudatunkban megjelenő tapasztalatokért, újabb irányt szabhatunk életünknek. Ha az átadott módszerekkel élve kibontakoztatjuk tudatunkat, akkor képesek leszünk kezelni a haldoklás folyamatát. Szemléletünkben megerősödve, hasznossá válhatunk mások javára is.

Az agy nem létrehozza a tudatot, hanem csak átalakítja. Az agy inkább olyan, mint egy rádióvevő, a tudat pedig, mint az információ, ami elválaszthatatlan a tértől. A tudatosság nem szűnik meg az agy leállása után. Életvezetésünk tudatosabbá válik, ha megértjük azt az egyszerű tényt, hogy a halál biztos, csak az időpontja bizonytalan.

A test és a tudatosság szétválása

Ok-okozat, a karma

Létezik gyors halál (közlekedési baleset) és lassú halál (fokozatos leépülés), így a haldoklás egyes szakaszai eltérők lehetnek. A haldoklás folyamata az alábbiakban foglalható össze a test és tudat szintjén: - szédülés, egyensúlyvesztés, zuhanás és belső bizonytalanság érzés - orr és a száj kiszáradása, frusztrált bezártság érzés

Ha nem ismerjük tudatunk határtalanságát, akkor csak a korlátozott tulajdonságainkkal tudunk azonosulni. Ami a halál idején felszínre bukkan, az nem idegen, most is velünk van a tudat mélyebb szintjein. Korábbi gondolataink, szavaink, tetteink lenyomatai, hangulatokként, mintákként jelen vannak mindennapi döntéseinkben. A karma nem sors, hanem a szokásaink

Azoknak a mestereknek, akik végigjárták a megismerés belső ösvényét, mint a Karmapák, halál olyan, mint egy korsó eltörésekor egybeolvadó külső és belső tér. A kettő egymástól nem különbözik. A tudat átalakulását hétköznapi emberként veszteségként éljük át.

11


HALÁL ÉS ÚJRASZÜLETÉS - a végtagok kihűlnek, a hő a test középpontjába áramlik, a figyelem szétszóródik - a légzés szabálytalanná válik. Ezek után fokozatosan visszahúzódnak az érzékszervi benyomások, amelyek összekeverednek a mélyebb szintek élményeivel. Az utolsó kilégzés után, leáll a szív. Az energia a test közepén húzódó energiacsatornába áramlik. Ekkor áll be a klinikai halál. Még 5 percig újraéleszthető a test. A tudatosság a test közelében marad mintegy fél óráig. Eközben hang és fényélmények kíséretében a taszítódásából, vonzódásából és tompaságából származó zavaró állapotok szűnnek meg. A tapasztalt gyakorlók ekkor ismerhetik fel tudatuk időtlen fényét és végtelen nyitottságát. Ez a tudat teljes felismerésének pillanata lehet.

Átmeneti állapot A benyomásoktól elragadva, felkészületlenül, a kilégzés után félórával elveszítjük tudatosságunkat három napra. 68 óra után felébredve nem ismerjük fel, hogy a testünk, ami olyan, akár az álombeli, csupán megszokás-test, nem valóságos. Keressük azokat a személyeket, helyeket, amelyekkel kapcsolatunk volt. Majd lassan feldereng, hogy mi történt velünk. Ekkor újra a korábbi benyomásaink által keltett képek hatása alá kerülve, összesen hét héten keresztül bolyongunk belső világunkban.

Létesülés Az utolsó napon egy olyan szülőpár vonz magához bennünket, akiknek a testi-tudati tendenciái leginkább szinkronban vannak a miénkkel. Születés után az érzékszervi tapasztalataink elnyomják a korábbi emlékeinket, azok mégis tudattalanul is hatással vannak a jelenre. A születés és halál körforgása időtlen idők óta zajlik. A tudat olyan, mint a tér, nem rakta össze senki, ezért nem is eshet szét. Mindig is világegyetemek végtelen gazdagságaként fejezte ki önmagát.

A halál előtti utolsó pillanatok ereje Az olyan erős negatív benyomások, mint amelyek az öngyilkosság során is keletkeznek, rendkívül zavarodott élményáramlatot indítanak el, amely a következő születés testi és szellemi

12

körülményeire is nagy hatással van. Így még nehezebb körülmények között találjuk magunkat. Tanítóink szerint az öngyilkosság eredménye, a nehéz körülmények közé, zavarodott tudattal való születés. Amit nem oldunk meg most, azzal később mindenképpen szembesülnünk kell. Ezért döntő hatású: a nagylelkűség, a megbocsátás és a jókívánságok gyakorlása, a pozitív szemléletre összpontosítás még az utolsó pillanatokban is.

Hozzátartozók oldaláról hasznos: - a haldokló mellett maradni az utolsó időkben - együttlétünk idejére békés, szeretetteljes légkört teremteni - a saját fájdalmunkkal nem terhelni a haldoklót - közösen jó dolgokra emlékezni - később az elhunyt nevében pozitív dolgokat tenni - jó kívánságokat tenni érte

PHOVA

A legnagyszerűbb a tudatáthelyezés módszerét használni, amit phovának hívunk. A phovával a halál idején képesek vagyunk kilépni a zavaró érzelmek befolyása alól és tudatunkat a legmagasabb öröm szintjén tapasztalni. Ez egy több ezer éven át megőrzött módszer, ami valóban életünk legfontosabb eseménye lehet. Tanítónk, Láma Ole Nydahl azt mondja, hogy van egy élet a phova előtt, és van egy a phova után. Ez után életünket jelentőségteljesebbé, halálunkat jobbá, újraszületésünket tudatosabbá tehetjük. A phova néhány hetes előkészítő meditációt igényel. A szükséges információ a Gyémánt Út-központokban megszerezhető.

A halál önmagában csupán egy koncepció, amihez úgy viszonyulhatunk, mint minden más koncepcióhoz – a tudatosságban éberen időzve hagyjuk, hogy azok önmaguktól feloldódjanak. Ez a meditáció.


(H)ARCOK

Polt Éva, született 1965-ben Veszprémben. Háromgyermekes családanya. Foglalkozása angol nyelvtanár az egyik veszprémi szakközépiskolában. Láma Ole Nydahllal 1988ban találkozott először.

Mikor és hogyan találkoztál a buddhizmussal? –› 1985 nyarán Vajtán voltunk gyakorlaton, ahová egy csoporttársam elhozta Lama Anagarika Govinda: Fehér felhők útján című könyvét. Ez volt az első kapocs. Közvetett kapocs, de mégis csak itt indult el az egész. A könyv ugyanis a volt férjemet, Pétert érintette meg, aki miután elolvasta, azt mondta, ez az, amit egészen idáig keresett. 1988-ban Péter megtudta, hogy egy érdekes, buddhista tanító érkezett Magyarországra és két nap tart előadást. Mindenképpen el akart menni és engem is magával vitt, meg Gergőt, az öccsét. Az előadó inkább egy hippi benyomását keltette. Teljesen hétköznapi ruha, western csizma, laza, maníroktól mentes stílus. Az előadás címére nem emlékszem, csak a Három fény meditációra, és arra a csodálkozásra, hogy a végén egy nagyon hosszú tibeti „dalt” énekeltek. Hogyan tudták ez megtanulni? Akkor még nem tudtam, de azóta kiderült, hogy ez a Mahakala

invokáció, és ha az ember naponta énekli, akkor nem is annyira nehéz emlékezni rá. Most már én is kívülről tudom. Péter itt menedéket vett Olétól (az előadó Láma Ole Nydahl volt), ezután sokszor kifejezte kívánságát, hogy jó lenne, ha én is menedéket vennék, gyakorolnék. De ez nem volt ilyen egyszerű. Tudni és látni akartam, hogy ez tényleg egy olyan dolog, amibe belevághatok. Mert ha egyszer belekezdek bármi ilyesmibe, akkor annak tartósnak kell lennie. A „beleugrok-kiugrok” stílus számomra nem túl vonzó. Ha belekezdek, akkor azt jó végig csinálni. Szóval ez a vizsgálódós-ellenőrzős időszak eltartott 1992-ig. Ezalatt az idő alatt Veszprémben megalakult Láma Ole második magyarországi buddhista meditációs csoportja. Amiben végig biztos voltam, hogy ha menedéket veszek, akkor azt csakis Olétól fogom venni. Ez megtörtént 1992-ben. Hát így kezdődött minden.

13


(H)ARCOK az, aki kellő tisztánlátással rendelkezik. Akivel azonban 100%-osan keménynek kell lennünk az igazmondás terén, azok mi magunk vagyunk. Aki saját magának hazudik, az az egész világnak hazudik.

Mit csinálsz, ha nem kedvelsz valakit?

„A külső vonatkozásokban úgy élek, mint bárki más. Tanítok, gyereket nevelek. A változások inkább befelé történnek.”

–› Akkor nagyon valószínű, hogy nem ő az, akivel az időm nagy részét töltöm. Vagyis nem keresem a társaságát. Amúgy nem annyira zavar.

Mit gondolsz a buddhista emberekről? –› Nem tudom úgy nézni a világot, hogy vannak buddhista emberek és nem buddhista emberek. De bármilyen más megkülönböztetés szerint sem. Emberek. Ebben valószínűleg nagy szerepe van annak is, amit családi háttérként kaptam. Apukám is, anyukám is elvetett mindenfajta faji vagy születésből származó megkülönböztetést, felekezeti hovatartozást illetve mindenféle ezekből származó előnyt vagy hátrányt.

A családod elfogadta a buddhizmust? –› Igen, elfogadták, bár ők nem gyakorolják.

A gyereknevelésben mennyire segített a buddhizmus? A gyerekeid is foglalkoznak buddhizmussal?

Az emberek nem néznek furcsának, csodabogárnak? –› Ha az emberek megtudják, hogy buddhista vagyok, néha észreveszek a szemükben egy kis furcsa fényt. Ugyanakkor nem reklámozom, vagyis nem ez az első dolog, amit megtudnak rólam. Ha már ismernek, és úgy tudják meg, kevesebb „előítélettel” lehetnek, már ami a buddhizmust illeti.

Mindig igazat mondasz? –› Nos, egy hazugságvizsgálós tesztet nem biztos, hogy bevállalnék. Amúgy mi az, hogy mindig és mi az, hogy igaz? Elég sok függ a külső helyzettől: kinek, mikor, hogyan, miért kéne elmondani dolgokat. Csak pletyka szinten akar valaki megtudni valamit? Hogy éppen melyik szempont az igaz ki tudja eldönteni? Csak

14

–› A buddhizmus nem változtatta meg a gyerekneveléssel kapcsolatos elképzeléseimet. Nagyon boldog gyerekkorom volt. Rengeteg figyelmet, szeretetet, útmutatást kaptam a szüleimtől, a nővéremmel együtt. A gyerekekkel kapcsolatban ezek az emlékek és tapasztalatok adták meg azt az erős alapot, amit aztán a buddhizmus tovább erősített. A két nagylány megcsinálta a phovát (a tudatos halál meditációja). Van menedékük és bódhiszattvaígéretük. Érdekes volt, amikor néhány évesek voltak, megkérdeztük Olét, érdemes-e velük buddhista menedéket vetetni, hiszen ők még nem értik mi is az. Ole válasza valami olyasmi volt, hogy ha választhatsz, nem a napsütésre tennéd ki őket? Úgyhogy „kitettük őket a napsütésre”. Jártak, járnak velünk a kurzusokra, de az ő döntésük (lesz), hogy akarják-e gyakorolni.

Mi motivál az életben, mik a céljaid? –› Először is fel kell nevelni a gyerekeket és út-


(H)ARCOK jukra engedni őket. Ez leírva most egy rövidke mondat, a valóságban viszont még legalább 10-15 év. Mellettük folyamatosan fejlődni, olyan belső stabilitásra szert tenni, ami valóban kimozdíthatatlanná tesz. A napi feladat, megtalálni azt a 20-30 percet a meditációra, ami ehhez elengedhetetlenül szükséges. Hosszú távon pedig Veszprémben létrehozni egy saját tulajdonú meditációs központot.

Mi (volt) a legnagyobb nehézség az életedben? –› Feldolgozni azt, hogy a legjobb szándék is félrecsúszhat, ha nincs meg a megfelelő rálátás a helyzetünkre. Azt, hogy a saját magam döntését, ha nem hozom meg kellő időben, akkor az hatványozottan tér vissza egy idő után . Azt, hogy mennyire máshogy ítélünk meg helyzeteket és hogy mit várunk el másoktól illetve magunktól. Azt, hogy bár a buddhizmus nagyon toleráns, a saját helyzetünkben nem lehetünk mindig azok. Ezen azt értem, hogy tudatosan nem csukhatjuk be a szemünket, és nem vethetünk mindent alá egy valaki akaratának. Főleg, ha családban él az ember meg kell tanulni különbségeket tenni és meg kell tanulni összehangolni a józan együttérzést a nem megmerevedett bölcsességgel. Hogy nem én vagyok a világban az első, és nem is a párom a középpont, sőt még csak nem is a gyerekek. Hanem együtt az egész. És amit befelé létre tudunk hozni, azt kifelé is tudjuk közvetíteni.

Mennyire változtatta meg az életedet a buddhizmus? Mennyiben mások a hétköznapjaid, mint mielőtt buddhista lettél? –› Nem gondolom, hogy a buddhizmus maga alapvetően változtatott volna a hétköznapjaimon. A külső vonatkozásokban úgy élek, mint bárki más. Tanítok, gyereket nevelek. A változások inkább befelé történnek. De ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, idő kell. Az idő pedig meghozza a változásokhoz szükséges erőt és bátorságot is.

15


ELSŐ KÉZBŐL

Mielőtt e cikk témájára Mie térü térünk, pár szót magunkról, r pécsiekről pé Meditációs központunk 1995 1995-ben b alakult. l Az évek során, ahogy a centrum fejlődött és az érdeklődők száma nőtt, egyre több programmal jelentünk meg a város életében. Jelenleg csoportunk kb. 40 gyakorlót számlál. Havonta szervezünk előadásokat meghívott utazótanítókkal, és a hét minden napján tartunk nyilvános meditációkat. A centrum könyvtárában és a dharmashop-ban könyvekhez, folyóiratokhoz, meditációs eszközökhöz, képekhez, valamint élőszóban sok-sok információhoz juthatsz hozzá.

A „Határtalan Város” programsorozat buddhista szemmel

16

Hogy mi az EKF? Minden évben egy-egy európai város viseli az „Európa Kulturális Fővárosa” címet, amire öt évvel korábban pályázhatnak a kijelölt ország vagy országok városai. • 2006: Patras (Görögország) • 2007: Luxemburg (Luxemburg) • Nagyszeben (Románia) • 2008: Liverpool (Nagy Britannia) • Stavanger (Norvégia) • 2009: Linz (Ausztria) – Vilnius (Litvánia) • 2010-ben Pécs, Essen (Németország) és Isztambul (Törökország) közösen viselik az „Európa Kulturális Fővárosa” címet.


ELSŐ KÉZBŐL

Pécs nem csak városi, hanem hazai és nemzetközi értelemben vett regionális projektet dolgozott ki. Célja: saját és az érintett városok kultúrális értékeivel színesebbé, pezsgőbbé és vonzóbbá tenni a térség művészeti, zenei, tudományos és vallási életét.

Tibet-Európa Alapítvány kuratóriumi tagja nyitotta meg. A kiállítás szervezése és felépítése örömteli csapatmunka volt. A rendezvény révén pedig számos szoros kapcsolatot sikerült kiépíteni a helyi kulturális élet meghatározó személyiségeivel.

Nem csak 2010-re koncentrálunk, tettük, tesszük ezt az a megelőző, úgynevezett felvezető években is (2007-ben „Tanítás és tanulás”, 2008-ban „Egészség és környezet”, 2009-ben „Vallások” témakörökben). Így a végső hajráig sok lehetőségünk adódik, hogy bemutassuk a tibeti buddhizmust és annak a mindennapokban is jól használható értékeit az érdeklődőknek. A 2007-es évhez két nagyszabású eseménnyel kapcsolódtunk: A Művészetek és Irodalom Házában megrendezett „Ahogy a Buddhák Nyugatra jöttek…” című multimédiás kiállítás több, mint 1000 embert vonzott. A látogatók átfogó és hiteles betekintést nyerhettek a buddhista filozófiába és kultúrába. A kézzel készített autentikus szobrok, tibeti tekercsképek (tangkák) mellett interaktív eszközök és tablók is segítették a mélyebb ismeretszerzést. A rendezvényt Gonda Tibor kulturális alpolgármester és Major Péter, a

A 2007-es év másik fontos eseménye a Pécsi Tudományegyetemmel közösen szervezett „Tudomány és Buddhizmus” ötnapos előadássorozata volt. Az esemény Pécs, Budapest, Miskolc, és Veszprém mellett a „Határtalan város” pályázatban kiemelt partnerként szereplő Szegedet is érintette. Az érdeklődők neves előadók segítségével ismerkedhettek meg a modern tudomány és a buddhizmus kapcsolódási pontjaival. A meghívott tudósok és a témák, amikbe belepillanthattunk: • Nikolai Neshev PhD (Bulgária

– Hridaya Kutató Központ) – A relativitás és kvantumelmélet nem-dualisztikus megközelítése • Artur Przybyslawski PhD (Lengyelország – Filozófiai Intézet) – Forma és üresség a nyugati és a buddhista filozófiában • Peter Malinowski PhD (Anglia – Pszichológiai Intézet) – A meditáció hatásai • mag. Guido Czeija (Ausztria) – Ott van-e a Hold, mikor senki sem nézi? • Zsolnai László DSc (Magyarország – Gazdaságetikai Központ) – Buddhista közgazdaságtan. A 2008-as évre tervezett programjainkból kiemelve a legjelentősebbet: December 6-án Láma Ole Nydahl tart nyilvános előadást a pécsi Expo Centerben. Addig is a legjobbakat! A pécsi csa csapat

17


Lahucsky Péter>

ELSŐ KÉZBŐL

Míg a legtöbb vallás azt mondja a halálról, hogy „reméljük”, vagy „félünk tőle” … a buddhizmus: „mi tudjuk…”. Buddha olyan módszereket ad, amelyekkel a halál pillanatát képesek leszünk a saját hasznunkra fordítani. Az alábbiakban Lahucsky Péter buddhista tanító beszél az els phovájáról (Tudatos Halál kurzusról), a gyakorlatról, valamint arról, hogyan került kapcsolatba a buddhizmussal.

1988-ban lettem buddhista, amikor Láma Ole Nydahl először Magyarországon járt. Akkor még nem volt buddhista központ, nem lehetett sehová kapcsolódni, volt ugyan néhány érdeklődő, de annak a lehetősége, hogy valahol összejöjjünk meditálni, csak később alakult ki. Soha egy percre sem volt kérdéses számomra, hogy buddhista legyek. Ole személye őszintén magával ragadott, a tanítások pedig hitelesnek tűntek számomra. Ekkortájt hallottam először a phováról is, páran beszélték, hogy Láma Ole tart egy ilyen kurzust Lengyelországban – ez 1991-ben volt. A hír mindenkit felcsigázott. Egyrészt szerettünk volna találkozni a Lámával, másrészt pedig mindenképpen meg akartuk tanulni a tudatos halál gyakorlatát.

Milyen információtok volt a gyakorlatról? Amennyire tudom, a ’90-es évek elején csak kevés buddhista könyv jelent meg magyar fordításban. –› Elsősorban angol nyelvű könyvekből olvastam a buddhizmusról, többek között Láma Olétól a Belépés a Gyémánt Útra című könyvet és a Basic dharmát. Akkoriban magyarul csak a

18

„klasszikus” buddhista írások jelentek meg, nagyon furcsa fordításban. Ennek ellenére ezek a könyvek sokat segítettek. Megértettem, mit jelent a feltételekhez kötött világban, a szamszárában élni; megértettem, hogy végül nem nyerhetünk... A világ olyan, mint egy piac, ahol nap, mint nap állandóan „adok–veszek élmények”ből kell táplálkoznunk, még a legkellemesebb pillanataink is valamilyen szinten kapcsolódnak a szenvedéshez és az akadályokhoz. Ezért nagyon boldog voltam, amikor hallottam a phováról. Olvastam, hogy a gyakorlat garantálja a feltételekhez kötött létből való kilépést, vagyis ha az ember sikeresen megcsinál egy ilyen kurzust, többé nem kényszerül a szamszárára, azaz a belső akadályok korlátaival együtt élni.

Aztán jött 1991, az első phova-kurzus… –› Hallottuk, hogy Kuchary-ban, Lengyelországban, nem messze Varsótól Láma Oléval lesz egy phova-kurzus. Többedmagammal vonatra szálltunk, sátrat vertünk, és már benne is voltunk a sűrűjében. Emlékszem, dél körül értünk oda, mindenki Láma Ole érkezését várta. Óriási vihar volt, esett, fújt a szél, viszont ezzel egy időben szikrázóan sütött a nap. Amikor az


eső elállt, olyan színeket láttunk az égen, amilyeneket azóta sem. Az ég egyik része aranyba borult, a másik pedig mélykék volt. Ezt látva, biztosak voltunk benne, hogy az elkövetkezendő pár napban valami nagyon speciális dolog fog történni. A vihar utáni színkavalkád erős hatása ellenére, a legfőbb „attrakció” természetesen Láma Ole érkezése volt. Olét a hagyomány legmagasabb szintű buddhista tanítói kérték fel, hogy tanítsa a phovát a nyugati világban. A mai napig nem hallottam senkiről, aki ennyi embernek és ilyen gyakran adná meg ezt az értékes átadást.

ELSŐ KÉZBŐL

Említetted, milyen kevés információval rendelkeztél a gyakorlatról az első phovád előtt, mit tudnál most mondani azoknak, aki szintén szeretnének részt venni egy ilyen kurzuson? –› A legtöbb Gyémánt Út-módszer ereje annak frissességében rejlik, hogy mindent csak abban a pillanatban kapunk meg, amikor azt használni kezdjük. Ez azt is jelenti, hogy magáról a gyakorlatról, vagy a gyakorlat részleteiről nem beszélünk. Persze van egy-két dolog, amit el lehet mondani… Guru Rinpocse, aki elsőként Tibetbe vitte a buddhizmust, a következőképpen jellemezte a phovát: „A megszabadulást mindenki meditációval tanítja, én ismerek egy módszert meditáció nélkül.” A kurzuson valószínűleg sokan elgondolkodnak majd ezen a kijelentésen: mi az, hogy meditáció nélkül, amikor öt napon keresztül, napi háromszor három órát ülünk meditációs helyzetben, gyakran fájó háttal vagy térdekkel. Viszont más gyakorlatokkal éveken át napi tizenkettő órát kellene meditálnunk, hogy ugyanezt az eredményt elérjük. Amennyiben sikeresen elvégeztük a gyakorlatot, a fejünk tetején megjelenik egy vércsepp anélkül, hogy bárki hozzáért volna, egy parányi lyuk, ahol az energia kilép a testből. Ez az egyik jele a phova sikerének.

Mit adott neked a phova? Történt valami változás az ottléted alatt, vagy esetleg utána az életedben? –› Az egész kurzus alatt az örömnek egy olyan magas szintű kifejeződését éltem meg, amivel csak nehezen bírtam „megbirkózni”, egyszerűen nem tudtam integrálni, annyira boldog voltam. Sokan azt mondják, van egy élet a phova előtt, és van egy másik a phova után. Többé a halál nem valami félelmetes, valami ismeretlen, „csupán” annyi történik, hogy egy gazdag és gyönyörrel teli állapotba kerülünk, ahonnan nincs többé alázuhanás.

Bárki részt vehet a phován? –› Igen, viszont el kell végezni a hozzá tartozó előkészítő gyakorlatot, a Határtalan Fény Buddháján való meditációt, amely során az OM AMI DEVA HRI mantrát százezerszer ismételjük el. A gyakorlat minden központunkban hozzáférhető egy meditációs füzet formájában, vagy megtanulhatjuk közös meditációkon. Ezt fontos megcsinálnunk, mivel a kurzuson végzett tudati munka óriási eredményeket hoz, így felkészülést igényel. Az előkészítő során kapcsolatot teremtünk az erőtérrel, ahová érkezni szeretnénk, továbbá az energiarendszerünk is alaposabb tisztítást igényel.

Gondolom, te is elvégezted az előkészítő gyakorlatot? –› Természetesen igen.

Mennyi időt vett igénybe? –› A százezer ismétlést viszonylag gyorsan meg lehet csinálni. Ha az ember meditál napi fél órát, akár pár hónap alatt is befejezheti. Egyáltalán nem nehéz, viszont hasznos elmenni a legközelebbi Gyémánt Út Buddhista Központba, ahol megtanulhatjuk, hogyan végezzük helyesen az előkészítő gyakorlatot.

19


ELSŐ KÉZBŐL

Cikkünkben külföldön élő és dolgozó barátaink osztják meg velünk gondolataikat. Buddhistaként, idegen környezetben hogyan kezelhetők a felmerülő gondok, helyzetek?

Józsa Ádám London Mi volt az oka, hogy kimentél külföldre? Azért jöttem ki, mivel: - nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, akikhez tudtam volna beszélni, ha tudok angolul. Úgyhogy ez nagy hajtóerő volt. - látni akartam másféle életkörülményeket és azt, hogy az emberek hogyan élnek ilyen feltételek között. - ki akartam próbálni magam új dolgok közt, amiket addig nem ismertem. Hogyan segített a buddhista szemlélet az új élet kialakításában? Tapasztalataim szerint a buddhista szemlélet mindenképpen segít az élet minden területén. Főleg, ha van egy tanítód, aki azt mondja: bármire képes vagy, s ezt folyamatosan meg is mutatja. Így sokkal könnyebb minden, és sokkal többet tanulsz a történésekből. A buddhista szemlélet miatt nem azt fogod látni, hogy ezt szeretem, azt meg nem, hanem mindig érdekes helyzetekben vagy. Milyen kihívások voltak, amiket a buddhista tapasztalatokon keresztül tudtál megoldani? Minden kihívással így voltam: ha Oléra gondolsz a szituációban, akkor az eredmény mindig túlmutat azon, ami az elképzelésed volt. Ez tényleg működik.

20

Látásmód – Meditáció – Szintentartás: hogyan alkalmazod a hétköznapokban és olyan helyzetekben, amikor a komfortzónán kívül találod magad? Szerintem, ha van odaadás a tanító felé és van türelmünk 1001-edszer is meghallgatni, amit 1000-szer elmondva sem értettünk, akkor a látásmód megtartására jó esélyek vannak. Ahhoz, hogy akkor is meditáljunk minden nap, amikor nagyon kemények a feltételek, és akkor is, amikor a lustaság lomha lajhárja bebambul, a megszokás fenntartása tűnik jó módszernek, mivel a tudat többnyire a megszokások alapján működik. És persze mindig bemenni a centrumba, amikor csak tudsz, az egy nagy inspiráció. A láma ereje mindig ott van. Mennyiben mások a hétköznapok, mint itthon? Londonban a közlekedés és általában a dolgok jobban elveszik az időt. Itt még jobban meg kell tanulni nagyon jól gazdálkodni az idővel és az energiával. Szerintem ez a város nem igazán alkalmas arra, hogy túl sok időt töltsön benne az ember, és ez nagy hasznára is váljon. Számomra ez a hely inkább egyfajta tanulóterep sokféle tapasztalat megélésére. Milyen tapasztalataid voltak a külföldi buddhista központokkal? Stílusuk eltér az itthoniaktól? Ami mindegyikben közös, az az, hogy a láma áldása, ereje, a fejlődés körülményei mindegyikben jelen vannak. Az áldás sehonnan nincs kispórolva. Mindenhol lehet érezni az erőteret, és mindig van lehetőség, hogy


ELSŐ KÉZBŐL

hozzátegyünk. Szerintem valahogy mindegyik ilyen. Innen milyennek látod Magyarországot? Szerintem Magyarország elég speciális hely. Sok nehézség van jelen folyamatosan, ugyanakkor szerintem az emberek zseniálisak. Tényleg azok. Melyek voltak azok a tanítások, am elyek életszerűvé váltak a kint szerzett tapasztalatok alapján? A legfontosabb tanítások tényleg életszerűvé válnak, és ugyanakkor elmondhatom, hogy ezek azok, amiket Ole minden nap elmond. Először nem értettem miért ismétli a dolgokat olyan sokszor; a mostani véleményem viszont az, hogy talán sokkal többször kellene hallanunk ezeket. Nem elég, ha úgy érezzük, hogy értünk sok mindent, a lényeg, hogy tudjuk használni ezeket. Min múlik az, hogy otthon érezze magát az ember, ott ahol éppen van? Ehhez valószínűleg meg kell tanulni, hogy a tudat természetes, erőfeszítés nélküli örömtelisége és szabadsága elé nem szabad túl sok akadályt pakolni. Nem túl okos dolog tisztában lenni a szituációval és valami egészen mást mondani vagy csinálni. Ez valószínűleg nagy akadályokhoz vezet. És túl kell

látni azon a félreértésen, miszerint a dolgok velem, nélkülem vagy ellenem történnek. Ekkor megjelenik az, hogy élvezünk mindent. Attól kezdve az örömteliség nem korlátozott feltételektől függ, hiszen minden gazdag és fantasztikus és nincs elválasztva, hanem inkább lehetőségekkel teli. Ettől kezdve az örömteliség nem korlátozott feltételektől függ, hanem minden gazdag, fantasztikus és lehetőségekkel teli, hiszen nem tapasztaljuk az ezektől való elválasztottságot. S végül: mit üzensz azoknak, akik most tervezik a külföldre indulást? Azoknak, akik azt tervezik, hogy Londonba jönnek, azt javaslom, hogy csak jó angol nyelvtudással induljanak el. Túl sok az olyan ember itt, aki nem tud angolul, és nem igazán találnak munkát. A lakhatás és a tömegközlekedés pedig nagyon drága, és ezeket folyamatosan fizetni kell. ...

21


ELSŐ KÉZBŐL

Kecskés Zsolt Espoo, Finnország Mi volt az oka, hogy Finnországba költöztünk? Jó lenne, ha azt mondhatnám, hogy kalandvágy, egzotikus kultúrák megismerése, vagy a dharma terjesztése a vad, északi tájakon, de ennél sokkal prózaibb volt a valódi ok: a pénz. Bár Budapesten jóval többet kerestem az átlagnál, egyedül kellett fenntartanom a négytagú családot. Bérelt, lakótelepi lakás, apu reggel dolgozni megy, este hazajön holtfáradtan és TV-t néz. Hétvégén alszik. Szamszára. Valójában Kanadába akartunk menni, biztosan sikerült volna, de nagyon lassan haladt az ügyintézés. Aztán olvastam egy hirdetést, hogy Finnországban mekkora szakemberhiány van. Gondoltam az is észak, így hát jelentkeztem. Két hónap múlva már az egész család kint volt Tamperében, Helsinkitől száznyolcvan kilométerre északra, és élveztük a méteres havat és a -20 fokos finn telet. Tényleg új életet kellett kezdeni. Bár azt hiszem, soha nem volt idegen tőlem ez a nyugodt, csendes életforma mégis voltak hullámvölgyek. A finnek nagyon kedvesek és barátságosak, de nehéz, vagy inkább lehetetlen a korlátokat ledönteni. Ez nem Amerika, itt nem leszel finn, amiért itt laksz. Meg kellett szoknom a gondolatot, hogy itt mindig vendég leszek. De ez így van jól. A vendéglátók kedvesek, az ország csodálatos, a fizetés többszöröse az otthoninak, mi is kellene még a boldogsághoz?... Töltött káposzta, Erős Pista, Túró Rudi, Esti Showder, filmek magyar szinkronnal, virágzó gyümölcsfák, meleg nyarak... Szóval minden, ami otthon jó volt, itt meg nincs. Még mindig szamszára. Aztán rájöttem, hogy mi is az valójában, ami nincs. Szangha. De az nagyon nincs. Száznyolcvan kilométerre volt a legközelebbi, még csak csírájában. Ebben az időben nagyon keveset gyakoroltam, valahogy nem ment. Minden

22

üresnek tűnt, (persze, még nem úgy üresnek) a kezdeti izgalom elmúlt, és csak a hosszú, hideg telek maradtak. Az oltár ott volt, a könyvek, a BuddhizmusMa újság, és a Lámával is találkoztunk évente legalább egyszer. A gyakorlás mégsem ment. Végül be kellett látnunk, hogy ezen változtatni kell, nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy a dharmától szinte teljesen elszigetelve fejlődjünk. Két év múlva elköltöztünk Helsinkibe, pontosabban Espoo-ba, ami majdnem ugyanaz. Itt egy kicsi, de lelkes csapat meditálgatott hetente egyszer-kétszer és bár a meditációkon kívül nem voltak közös programjaink, mégis úgy éreztem, a dolgok körülöttem jelentőségtelivé válnak. Aztán hirtelen megértettem, miért veszünk menedéket a bódhiszattvákban, a barátokban az úton. Egyszerűen azért, mert nélkülük nem megy. Valójában akkor kezdtem el rendszeresen gyakorolni. Jöttek a feladatok is: központot akartunk, könyveket kiadni, finn BuMát, ngöndro hétvégéket, (ngöndro: speciális előkészítő gyakorlatok. -szerk.) utazótanítókat meg mindent, ami otthon volt, itt meg nem. Láma Ole szerencsére minden évben eljött és lendületet adott a dolgoknak. Mivel mindannyian tapasztalatlanok voltunk, fontos volt, hogy megerősítse: jól csináljuk, amit csinálunk. Természetesen voltak nehézségek is, buta ego-játékok. De azt hiszem, sikerült a legjobbat kihozni a helyzetekből. Sok mindent importáltunk Magyarországról, mert sok magyar van a helsinki szanghában. (Azt hiszem, most éppen heten vagyunk.) Eleinte ez nem volt zökkenőmentes, de hamar rájöttünk,


ELSŐ KÉZBŐL hogyan tudunk igazán jól együtt dolgozni. A magyar lobbanékonyságot össze kellett hozni a lassú, de kitartó finn energiákkal. Ez valahogy úgy nézett ki, hogy mi, magyarok szállítottuk a zseniális ötleteket, amiket az otthoniaktól lestünk el, becsomagoltuk őket, hogy úgy tűnjön, a helyi kreativitás termékei, aztán hagytuk, hogy a finn „sisu” (ejtsd: sziszu – kitartás, állóképesség, életerő) véghezvigye. Közben pedig próbáltunk melegséget és lazaságot csempészni az együtt töltött órákba. Ja! És ami nagyon fontos volt, hogy a kezdetektől tudatosan kerültük a „magyar gettó” kialakulását. Finnül tanultunk és bár ezt a nyelvet csak tanulni lehet, megtanulni soha, szerintem egész jól sikerült. Néha persze lehet hallani, hogy „a magyarok”, de ez egyáltalán nem bántó. Tíz év alatt kilenc központunk lett, számtalan utazótanító járt nálunk, rendszeres ngöndro hétvégéink vannak, évente legalább négy nagy, országos hétvégi kurzus valamelyik erdőben. Tavaly Karmapa Marpa beavatást adott Helsinkiben. Láma Ole minden évben eljön, idén két napot tölt nálunk. Egy-két éven belül phova kurzus is lesz és Serab Gyalcen rinpocsét is meghívtuk. Egyszóval: benne vagyunk a vérkeringésben. Ha nem lett volna a szangha és ezek az izgalmas kihívások, biztosan nem lennénk már itt. Ittlétünknek ez adott igazán értelmet, és az örömteli közös munka által egy nagyszerű csapat állt össze, akik a gyakorlást is komolyan veszik. Szinte nem telik el hét, hogy ne lenne valamilyen dharma-program. Jó érzés látni, hogy milyen sokan vagyunk már. Ez a sok persze nem úgy sok, mint otthon, hanem itteni szemmel nézve. Úgy hatvan-hetvenen lehetünk országszerete. Nagyon családias a hangulat, mindenki ismer mindenkit. A fő találkahely természetesen a központ. Azt hiszem, olyan, amilyennek lennie kell. Péntek esténként talán túl kicsi, de legalább egymás ölébe tudunk ülni, ha túl kevés a hely az asztal körül vagy a „longue”-ban, ami tulajdonképpen egy tuningolt előszoba. Van egy kis vendégszobánk is, ami egyben iroda, könyvtár és raktár. Gyakran vannak vendége-

ink, főleg Oroszországból és (ki tudja miért?) Magyarországról is többen meglátogattak már minket. Pétervárról és Moszkvából is jönnek ngöndrózni, kisebb elvonulásra és mi is átjárunk hozzájuk. A Láma kérése volt, hogy ápoljuk velük a kapcsolatot és ez nem kerül különösebb erőfeszítésbe, hiszen mindanynyian nagyon jól érezzük magunkat együtt. Ami régen annyira hiányzott, az most mind megvan! A finnek sokat utaznak. Régen ritkaságszámba ment egy-egy finn a nemzetközi kurzusokon, ma már csapatostul jelen vannak mindenhol. Gyakran utazunk együtt Karma Gönbe, Lollandra vagy éppen Becskére. Ha külföldön vagy otthon vagyok, szeretek a magyarokkal lenni. Jó magyarul beszélni és azt mondani, amit szeretnék, nem csak azt, amit a szűk finn szókincsemmel el tudok mondani. A finn barátok megértik ezt és olyankor ők is inkább a nemzetközi kapcsolatokat ápolják. Kicsit furcsa is nekik, hogy a magyarok mindig együtt vannak a kurzusokon. A finnek igazából sokkal nyitottabbak, mint amilyennek hiszik őket. Talán kicsit nehezebben kezdenek el lelkesedni, mint mi és nem mutatják ki anynyira, de igazán nagy szívük van. És hogy mit hoz a jövő? Valószínűleg további fejlődést. Sokan csinálják a ngöndrót, sokan járnak rendszeresen meditálni, és ennek meglesz az eredménye. Szeretnénk saját központokat venni, most csak béreljük a helyiségeket, és egyszer talán egy elvonulási helyet is. Csodálatos a természet és nem kell messzire menni, hogy a vadonban találjuk magunkat. Szikla, fenyő, tó, tenger mindenhol. Talán akad valahol egy csupasz, terméketlen szikla, amit meg tudunk venni és valami igazán jelentőségteljeset építeni rá. Annyi a terv és a tennivaló, hogy a „saját” jövőnkkel nem is nagyon foglalkozunk, csak amennyire feltétlenül szükséges. Itt és most rengeteg lehetőségünk van, ezeket próbáljuk kihasználni. Fontos, nagyon fontos, hogy itt is mély gyökereket eresszen a dharma a kemény gránitba... http://www.buddhalaisuus.fi

23


ELSŐ KÉZBŐL

GYÉMÁNT ÚT

A tatai Gyémánt Út-központ 1998-ban alakult és az évek alatt szinte már minden barátunknál meditáltunk egy állandó hely hiánya miatt. Igaz, hogy nagyon sokat költöztünk, de ezek a változások csak erősítették az egymáshoz fűződő barátságunkat.

Sokévi keresgélés után, 2007 nyarán, közös kívánságunk eredményeként találtuk meg közösségünk új otthonát Tata szívében, a történelmi városrész, a tó és a vár gyönyörű környezetében. Az épület tökéletes a céljainknak, szinte nekünk találták ki. „Igazi” Gyémánt Út-központot sikerült itt létrehoznunk, ahol 4-5 folyamatosan bentlakó barátunkon túl a látogatók is igazán otthonosan érzik magukat. Az ingatlan adottságai, a meditációs terem mérete és a többi funkciók tagoltsága alapján a központ ideális régiós és országos meditációs hétvégék és egyéb programok lebonyolítására. Egyszerre 40-50 ember is tud együtt meditálni. Nemrég készült el egy teljesen külön bejáratú vendégszoba, ahová egész évben lehet szállást foglalni akár elvonulás, akár egyéb látogatás céljából. A tatai központ az adottságai, az elhelyezkedése és a megközelíthetősége miatt, tökéletes otthona lehet egy nyugat-magyarországi elvonulási központnak.

24

A munkánkat mindvégig nagyon sokan segítették. Kaptunk támogatást Győrből, Budapestről, sőt még Karma Gön-ből is. Ezúton is szeretnénk ezért köszönetet mondani.

Meditációk: Hétfő, Szerda, Péntek 19.30-tól Címünk: Tata, Váralja út 2/a. Info: Orcsik Imre Telefon: 06-20-541-8323.


Major Péterrel

E L S Ő interjú KÉZBŐL

A GYÉMÁNT ÚT BUDDHIZMUS FEJLŐDÉSE HAZÁNKBAN

25


ELSŐ KÉZBŐL

A magyarországi Gyémánt Út Buddhista Közösség hazánk legnagyobb világi buddhista egyházává nőtte ki magát az elmúlt húsz évben. Ez idő alatt összesen 26 meditációs központ jött létre országszerte, a gyakorlók száma pedig több ezerre tehető. A kezdetekről, a fejlődésről és az országos budapesti központ feladatáról kérdeztük Major Pétert, a közösség ügyvivőjét.

Mit értünk ma Magyarországon buddhista közösség, egyház alatt? –› Hazánkban – úgy tudom – tizennégy aktív buddhista egyházat tartanak nyilván. A Gyémánt Út Buddhista Közösség 1992. februárjában alakult. De ne szaladjunk ennyire előre… Az első időkben Budán egy magánlakásban jöttünk össze meditálni, és ismerkedni a buddhizmussal. Nem hirdettük magunkat, elsősorban a baráti kapcsolatokon keresztül jött létre a közösség, és ez a mai napig érezhető működésünkben és a meditációs központok atmoszféráján. 1992-ben többen úgy gondolták, hogy eljött az ideje e tevékenységnek jogi formát ölteni – így lett a maroknyi csapatból hivatalosan is egyház. A világszerte működő több, mint 500 Gyémánt Út-központ nem mindenhol működik egyházként: Ausztriában, Németországban vagy Oroszországban például alapítványi vagy egyesületi formában van jelen. A fentiekből is kiderül, hogy mi nem valami szekta vagyunk, nem kapni vagy elvenni szeretnénk a környezetünktől, hanem értékeket viszünk az életbe, minőséget hozunk Európába. Amióta Láma Ole és felesége Hannah Nydahl odaadó munkájának köszönhetően elindult a közösség, azóta tartjuk a karma kagyü – az egyik fő tibeti buddhista vonal – tanításait, igyekszünk

26

a meditáció eredményét a hétköznapokban mások javára fordítani. Ugyanazokat a buddhista módszereket gyakoroljuk, amit Láma Ole és Hannah kapott a 16. Karmapától, a karma kagyü vonal vezetőjétől, akit Tibetben „élő buddhaként” tiszteltek. Mi egy világi egyház vagyunk, nincsenek apácáink és szerzeteseink, mindenkinek, aki ezt a buddhista irányt követi, munkája, családja van, s a szabadidejében ingyen, felajánlásból támogatja aktivitásával a közösséget. Mára egyházunknak országszerte 26 meditációs központja van, majdnem minden megyeszékhelyen és számos kisebb városban. Buddhista egyház kifejezés alatt mi valójában ezen csoportok összességét értjük.

A budapesti Gyémánt Út Meditációs Központ Európa legnagyobb buddhista centruma. Mi a funkciója? –› Több rétegű a tevékenységünk. Egyrészt információt adunk azon érdeklődők számára, akik meg szeretnék ismerni a buddhizmust. Minden hétfő este 8 órától nyilvános, úgynevezett bevezető előadásokat tartunk a buddhizmusról. Másrészt hatékony módszereket adunk: a hét minden napján este 19 órakor magyar nyelven vezetett meditációkon vehetünk részt a központban. Ezek nem igényelnek előképzettséget, bárki, aki szeretné kipróbálni a Gyémánt Út-módszereket, itt megteheti. Emellett rendszeresen szervezünk meditációs hétvégéket azoknak, akik szeretnék jobban elmélyíteni gyakorlásukat. A meditációs központ további feladata, hogy a tibeti buddhizmus ezen ágát kulturális oldalról is elérhetővé tegye. Kiállításokat szervezünk, ahol buddhista szobrokat, tibeti tangkákat (buddhista festményeket) és számos egyéb, a tibeti


buddhizmusban használt tárgyat mutatunk be és próbáljuk a Kelet tudatra mutató értékeit a Nyugat számára modern formában hozzáférhetővé tenni. A budapesti meditációs központot 2001-ben vásároltuk meg. Az épület – amely egyébként műemlék – korábban egy sörgyár volt, felújítása rengeteg munkát, időt és energiát igényelt és igényel még a jövőben is. Az elmúlt 6–7 évben sokan dolgoztak rajta, a legtöbben majdnem minden hétvégén itt voltunk. Célunk az, hogy amikor elkészül, tökéletesen ki tudja szolgálni egy kulturális és meditációs központ igényeit, ahol több szinten találkozhatunk a buddhizmus időtlen értékeivel.

Mit jelent az irányzat neve: Gyémánt Út? –› Buddha tanításait három csoportra, illetve útra oszthatjuk, amelyeket tanítványai nyitottsága határozott meg. Ezek a Kis Út, Nagy Út és a Gyémánt Út. A Kis Út azoknak szól, akik elsősorban magukra gondolnak, őket ma valószínűleg egoistának neveznénk. A Nagy Út tanításainak középpontjában már a bölcsesség és az együttérzés egyensúlya áll. Ezt azoknak a tanítványainak adta Buddha, akiknek több öröm volt a tudatukban, ők már képesek voltak másokra is gondolni, nem csak magukra. A Gyémánt Út pedig elsősorban az azonosulással dolgozik, gyakorlói nem tapasztalnak különbséget Buddha és saját maguk között. Az egyetlen „apró” különbség csupán az, hogy Buddha már mindent megtett ahhoz, hogy elérje a megvilágosodást, nekünk még végig kell járni ezt az utat. A Gyémánt Út lényegében Buddha legmagasabb szintű tanításait jelenti.

A budapesti mellett számos központ létezik országszerte. Ugyanazt a feladatot töltik be, mint a budapesti? –› Mivel a budapesti egy országos központ, ezért valamivel több feladatot lát el, de lényegében ugyanaz a funkciója minden meditációs központnak: Buddha tanításait hitelesen elérhetővé tenni minden érdeklődő számára. Ez történik a nyilvános tanításokon, a napi meditációkon és a könyveinken keresztül.

Hogyan jön létre egy ilyen meditációs központ? –› A legtöbb meditációs központ azonos minta szerint indult el: baráti társaságok eljöttek Láma Ole Nydahl valamelyik előadására. Az embereket inspirálta az, amit láttak, hallottak. Miután hazamentek, elkezdték használni a kapott módszereket, meditáltak. Később meghívták a barátaikat

ELSŐ KÉZBŐL

is, majd néhányan úgy döntöttek, hogy a rendszeres meditációkat nyilvánosan is meghirdetik – ezzel felelősséget vállaltak egy új meditációs központ munkájáért. Ami minket elindított és jelenleg is összeköt, az az idealizmus és a barátság; átláthatóan, de hierarchia nélkül dolgozunk együtt. Röviden így írnám le a központjainkat.

Hogyan és kik kapcsolódhatnak a meditációs központokhoz? –› Bárki bejöhet a központjainkba, kortól, nemtől, vallási hovatartozástól függetlenül. Buddha nem törekedett kizárólagosságra, vagy egyeduralomra. Vannak, akik eljönnek egy tanításra vagy beülnek egy meditációra, otthon érzik magukat és maradnak. Mások tovább keresnek, s ez így van rendjén. Különböző embereknek különböző tanítások hasznosak.

Miből tartják fenn magukat a központok Magyarországon? –› A személyi jövedelemadóból felajánlható 1%okból, valamint egyéb adományokból. Ezekből a pénzekből tudjuk megszervezni meditációs kurzusainkat, kiadni a könyveinket, fenntartani a honlapunkat (www.buddhizmusma.hu ), ezen források segítenek minket hozzá, hogy meg tudjuk hívni a külföldi tanítóinkat, Láma Olét és Táje Dordzsét, a 17. Karmapát. A Huszár utcai ingatlan fejlesztését, felújítását is az úgynevezett egyszázalékos felajánlásokból finanszírozzuk. Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni a támogatását, hogy lehetővé tették a tibeti buddhizmus modern formában történő továbbélését.

Mi a terv a jövőben? –› Szeretnénk a Huszár utcai központot befejezni. A célunk, hogy egy olyan meditációs és kulturális központtá váljunk, ahol a mennyiség helyett, a minőségre fordítjuk a figyelmünket, és maradandó értékeket képviselünk.

27


Folytatásokban...

J

ártam már ott 1966-ban, átutazóban. De az India és Pakisztán közötti háború háromhetes megállásra kényszerített mindenkit Afganisztánban, és ez elég hosszú idő volt ahhoz, hogy összeszedjem a legszörnyőbb vérhast Ázsiában. Huszonhárom kilót fogytam, de izgalmas volt, ahogy hol stoppal, hol gyalog mentünk hazafelé pénz nélkül. Ezúttal sehol nem akartunk megállni útközben. Még aznap, miután tanítványaim levizsgáztak, beültünk egy öreg Volkswagen buszba, és a Hamburgban ránk váró használt VW bogárral együtt Keletre indultunk. Claes-Christian – aki az első „cigit” adta – és a felesége is velünk jöttek. Christian ekkor már tolókocsiban volt. Egy „utazás” közben kiugrott az ablakon, és megsérült a háta. Ő, Hannah és én felváltva vezettük az autókat. Christiannak hamar elege lett az 55 fokos hőségből Iránban, a porból és a burkolat nélküli hepehupákból, melyek a sivatagban az út szerepét töltötték be. A lehető leggyorsabban akartunk eljutni Nepálba, hatnapos és hatéjszakás rekordidő alatt elértük Afganisztánt. Christian és a felesége itt akartak maradni a helyi „gyilkos” hasis társaságában, így kitettük őket, és gyorsan eladtuk a kocsikat annyiért, amennyiből kijött az egész utunk. Alig történt meg mindez, mikor Hannah megismételte az én két évvel azelőtti kalandomat. Ágynak esett egy szörnyő vérhassal, szerencsére egy olyan hotelben, aminek volt WC-je. Tele volt antibiotikumokkal a következő napon; a karomban vittem fel a buszra, ami a Haibár-hágón vitt át minket az észak-pakisztáni és indiai síksághoz. Kabulban találkoztunk néhány dánnal, akik a világ legnagyobb Buddha-szobrát állították helyre. A szobor ötvenhárom méter magas; egynapi buszútra van Észak-Kabultól, Bámiján. Egyike azoknak a kulturális kincseknek, amit 1996-ban a muzulmán tálibok le akartak rombolni, mondván, hogy az nem iszlám. Ez meg is történhet, ha meghódítják Afganisztán északi részét. A dánok megmutatták a terület egykor gazdag buddhista kultúrájának maradványait. Bár sok minden megsérült már ezer évvel ezelőtt, amikor a muzulmánok leverték a szobrok orrát, elvéve ezzel erejüket; a hatvanas évek vége felé még mindig sok látnivaló akadt. Időszámításunk előtt 300-ban, Nagy Sándor uralkodása alatt a gandhára-kultúra virágzott itt. Művészete könnyen felismerhető a bajuszos Buddhákról, ami a görög és indiai elemek keveredését mutatja, mely az ő hódítása után jelent meg ezen a területen. A pakisztáni Pesavar Múzeum lenyőgöző győjteményében furcsa volt látni az angolok idejéből származó, büszkén bemutatott indiai puskák kiállítását a különben jól elrendezett győjtemény kellős közepén. Jó volt Indiába megérkezni, már a határnál éreztük a különbséget. Magunk mögött hagytuk a muzulmán országok feszült, szexuálisan frusztrált légkörét, ahol folyamatosan el kellett lökdösnöm az embereket Hannah-tól. Azonnal megkönnyebbültünk. Farozepurban kellett legközelebb átszállnunk Új-Delhi felé. Akkoriban a nepáli vízumot ott lehetett beszerezni, míg ma ezt egy hétre adják a határnál. Új-Delhi olyan város, ahol sokan várnak valamire, és senki sem marad tovább a szükségesnél. Ó-Delhi mellett viszont van egy hely – a festői benyomások manapság egy kicsit zajos indiai tengere –, ahol néhány nyugati jól érzi magát, legalábbis addig, amíg elég pénze és így szabadsága is van arra, hogy idővel továbbálljon. Aki maradni kényszerül, az őt bámuló tömegben kénytelen óriási türelmet kifejleszteni. Delhiben találkoztunk először hindu gurukkal, akik elgondolkodtattak minket, hogy visszakérjük a tandíjunkat, de maradandó hatást soha nem tettek ránk. Sohasem éreztük magunkat igazán közel hozzájuk, igaz, nem is igazán akartuk ezt. Valahogy túl személyesek, túl édeskések voltak. Ennek ellenére részt vettünk egy hatásos előadáson, ami olyan erőt mutatott be, melyet az ő módszereik eredményeznek. A Connaught téren történt, azon a téren, melyet búcsúajándékként az angolok hagytak itt az indiaiaknak, állítólag azért, hogy még jobban összezavarják őket. Erről a központi helyről, ahol az éttermek és a „turistaboltok” vannak, futnak szét az utcák sugárirányban a követségekig és a villákig. Ha valami történik Új-Delhiben, az itt történik. Miközben az árkádok alatt sétáltunk, egy öreg, turbános indiai lépett hozzánk. Motyogott valamit a „szerencsés homlok”-ról, és három papírtekercset nyomott a kezembe. Az arcom előtt hadonászott, ami a kezeire irányította figyelmemet. Ugyanakkor egyenesen a szemembe nézett, és azt kérte, hogy ne-

28


ELSŐ KÉZBŐL

vezzek meg egy gyümölcsöt. Egy egész sor gyümölcsre gondoltam, valószínőleg néhányról ezek közül még csak nem is hallott, de amíg azon gondolkodtam, hogy illik-e viccelődni egy ilyen öregemberrel, mint ő, már ki is mondtam: alma. Boldognak látszott, és az egyik darab papírt kivette a kezemből, kinyitotta, és pont ez volt ráírva. Tovább erőltette: Most nevezz meg egy virágot! Megint többé-kevésbé ugyanaz történt: miközben hibiszkuszra és más egzotikus növényekre gondoltam, a hipnotikus hatás félig transzszerő, félig tudatos állapotában egy rózsa gondolata és képe jelent meg bennem, és hogy ne zavarjam meg az események érdekes menetét, azt mondtam: rózsa. Természetesen a második darab papírra rózsa volt írva, amitől még izgatottabb lett az indiai. A harmadik próbánál, amikor egy számot kellett volna mondanom egy és tíz között, a büszkeségem nem engedte, hogy az egyesen kívül másra gondoljak, és minden külső hatást kizárva erre koncentráltam. A szerencséje azonban folytatódott: az utolsó cetlire írt hetes, melyet próbált belém szuggerálni, nagyon hasonlított az egyesre, ezért meg tudta menteni a helyzetet, folytathattuk a játékot. A sarokig követtük, ahol a rendőrök már nem láthatták, és miközben kinyitott egy könyvet, melyet sok jövendőmondó magával hordoz, azt mondta: „Tegyetek bele pénzt, és megmondom a jövőtöket!”

É

szak-Európában az egyházakat az adókból támogatják, ezért nem szeretjük, ha a szellemiség és a pénz ennyire nyíltan jár együtt. Mivel azonban a nepáli nagykövetség zárva volt, és az öregember iránti együttérzésből is, hogy ilyen keményen dolgozott, ajándékul betettünk két dollárnak megfelelő összeget a könyvébe. Hannah többször is elismételte, hogy mennünk kell, mire az indiai elvesztette magabiztosságát, és érezte, nem tarthat tovább vissza minket. Búcsúzóul megmutatta, többre is képes, mint gondolatot szuggerálni másokba. Azt mondta, hogy otthon egy Jensen nevő lány beszélt rólunk a rendőrségnek. Abban az időben ez semmit sem jelentett, mivel csak kevés barátunknak tudtuk a vezetéknevét, de később megtudtuk, hogy egy ilyen nevő nő feladott minket a rendőrségen. Az öregembernek mégis volt valamiféle tisztánlátása. Mikor otthagytuk, azt mondta, amit sok bölcs ember mond, vagyis hogy maradjak Hannah-val. (a következő számban folytatjuk)

29


ELSŐ KÉZBŐL

a tökéletesség igényével

Miskolc, Blaskovics u. 22. Telefon: 46/509-124 , 20/419-99-40 / www.szocioprodukt.hu

szerkesztőségünk: 20/ 369 6066

30


Csoportjainkban szeretettel várunk minden érdeklődőt. Jó, ha a jelzett időpont előtt legalább 15-20 perccel érkeznek, hogy a szükséges információkat megkaphassák. A részvétel ingyenes, meditációink időtartama kb. 30 perc. Kiegészítő eszközök beszerzésére nincs szükség, de egy kényelmes öltözet megkönnyíti az ülőpárnán való meditációt.

„Ha jössz, nem kell hoznod semmit, csak az intelligenciádat és a nyitottságodat. Az elég.” Ezek a legfontosabbak. BECSKE Petőfi u. 47. Országos Elvonulási Központ Szarvas Gábor 20/ 585 3381 E-mail: becske@buddhizmusma.hu

GYULA Esze Tamás u. 2. (Közösségek Háza) Temesvári Andor 20/ 466 9193 E-mail: gyula@buddhizmusma.hu meditációk: péntek 18.00

BUDAÖRS Károly király út 3. (Városi Klub) Sümegi Álmos 20/ 943 0506 E-mail: budaors@buddhizmusma.hu meditáció: csütörtök 19.00

KAPOSVÁR Kontrássy u. 1.em.1. Somogyi Bernadett 30/ 947 6545, 20/ 454 7862 E-mail: kaposvar@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő 19.30, kedd 19.00

BUDAPEST VII., Huszár u. 7-9. Major Péter, Lázár Éva 20/ 349 8989 E-mail: budapest@buddhizmusma.hu meditációk: minden nap 19.00 BUGAC Régi Templom u. 49/a Varga József 30/ 364 2973 E-mail: bugac@buddhizmusma.hu meditációk: vasárnap 19.00 CSONGRÁD Széchenyi út 1. (Életfa Bútorház) Servánszki László 20/ 213 8583 E-mail: csongrad@buddhizmusma.hu meditációk: csütörtök 18.00 DEBRECEN Kossuth u. 51. 1.em.11. Győri Edit 20/ 375 6076 Szabó Zsolt 30/ 371 8223 E-mail: debrecen@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, szerda, péntek 19.00 EGER Érsek u. 11. 1.em.4. Turó Izabella 20/ 219 6766 E-mail: eger@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, péntek 19.00 GÖDÖLLŐ Szabadság út 35. Horváth Fruzsina 20/ 536 5356 E-mail: godollo@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, csütörtök 19.00 GYÖNGYÖS Városkert út 16. Takács Lóránt 20/ 318 8281 E-mail: gyongyos@buddhizmusma.hu, meditációk: kedd 18.00, csütörtök 20.00 GYŐR Árpád u. 21. 1.em.3. Máhl János 20/ 260 1095 E-mail: gyor@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, szerda, csütörtök 19.00

KECSKEMÉT Széchenyi krt. 7/d Szarka Anna 20/ 478 9282 Gódor Emőke 20/ 249 9422 E-mail: kecskemet@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, csütörtök 19.00 MISKOLC Illyés Gyula utca 2. Lates Tamás 20/ 582 9864, Hankó Pál 20/ 454 8450 E-mail: miskolc@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 19.00 MOHÁCS Ete János u. 7/c. 4.em.20. Kiss Tamás 20/ 256 6961, 20/ 486 4126 E-mail: mohacs@buddhizmusma.hu meditációk: csütörtök 18.00 NYÍREGYHÁZA Szélsőbokori út 18. Homonnai Gyöngyi 42/ 341 956, 20/ 369 5890 E-mail: nyiregyhaza@buddhizmusma.hu meditációk: szerda, péntek 19.00 PAKS Duna u. 5. Balogh István 20/ 941 9275 E-mail: paks@buddhizmusma.hu meditációk: szerda, péntek 18.00, szombat 17.00

SZÉKESFEHÉRVÁR Prohászka Ottokár u. 42-44, 1.em. Gelencsér Edit 20/ 936 0208 E-mail: fehervar@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, szerda, csütörtök 19.00 SZEKSZÁRD Stuttgart udvar 1., bal old., 1.em. Szegedi Zsolt 20/ 351 4452 E-mail: szekszard@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, csütörtök, vasárnap 19.00 SZOLNOK Kossuth tér 10/ c. 3/4. Bakos Kornél 20/ 540 6296, 30/ 967 5229 E-mail: szolnok@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, csütörtök 19.00 SZOMBATHELY Inf.: Bernáth Ákos 20/ 444 9846 E-mail: szombathely@buddhizmusma.hu meditációk: csütörtök 19.00 TATA Váralja út 2/b. H. Nagy Roland 30/ 949 7357 Orcsik Imre 20/ 541 8323 E-mail: tata@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, szerda, péntek 19.00 VESZPRÉM Cserhát ltp. 8. 1.em.3. Porkoláb Péter 20/ 460 9002 Jassek Béla 20/ 978 8878 E-mail: veszprem@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, kedd, péntek 19.00 ZALAEGERSZEG Műv. Központ, Kosztolányi tér 6. 3. em. 68. Szendrői Péter 20/ 454 8753 E-mail: zalaegerszeg@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, péntek 19.00

PÉCS Hungária u. 25. Egyed Barna 20/ 564 8873 Pálhegyi Attila 20/ 555 7050 E-mail: pecs@buddhizmusma.hu meditációk: minden nap 19.00 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 29. Papp Tibor 20/ 478 7987 E-mail: szeged@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, csütörtök 19.00

31


ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsan- sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolor- Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent pero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiam- Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min ve- ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. liquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, com- nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ip- nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsan- dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam adions előkészületben: Láma Ole Nydahl: aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci- aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud lis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex ero- diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. strud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo dolorercilis et vulputp atismod Könyvek Egy jógi 108, 109, 110, 111 válasza – válogatások nyilvános tanításokból, Ahogy eugait, core facidunt nonsent ad dolorperA eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper a dolgok vannak, Belépés a Gyémánt Útra, Minden határon túl, A venim négy alapgyakorlat, amtermészetéről niamet lum szóló ipis eros ea feugue min utpat.Re am niamet lum ipis eros Nagy ea feugue utpat.Rea tudat Pecsétmin – Magyarázat legmélyebb tanításokhoz, Lopön Csecsu rinpocse: élet, halál,alismodolent újraszületés buddhista Tomek am, si etszemmel, vel diam zzdit veliquat alismodolent am, si et vel Köztes-állapotok diam zz- dit –veliquat Szélhámos szerzetesek – a karma kagyü háború krónikája. rilit, vel ulput in etmeditáció, ilisi. rilit, vel ulput in et ilisi. Lehnert: Meditációs füzetek és audiokazetták Menedék 16. Karmapa meditáció Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate tatio consequ ismodiam, consequip négy enis része Az alapgyakorlatok új fordításban Leborulások, Gyémánt Tudat meditáció,adip Mandala-felajánlás, és Meditáció a Lámán.Ut adignis et adip eugue conulpunonulputat. nonulputat. Ut adignis et eugue conulpuMa („Nagybuma”) Buddhista tanítások, előadások tet, con vullaor sequiss equipit el ditelső et,kézből. quisis tet, con vullaor sequiss Folyóirat equipit elBuddhizmus dit et, quisis Thanka reprók megrendelhetők 60 x 90 cm alapméretben: www.thanka.org dunt wis delit, velit praese et, quatem Ahogy iril- adunt wis delit,(audio velit praese ÚJ!:mod HANGOSKÖNYV dolgok vannak cd !!!). mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

Kiadványaink

Buddha és a szerelem

32

Megvásárolhatók közösségeinkben. Információ erről is:

Kisbuma2008  

Buddhism today

Kisbuma2008  

Buddhism today

Advertisement