Page 1

QUADERNS DEL ZOO, NÚM. 4

GUIA

DE LES

AUS

DEL ZOO DE BARCELONA


Quaderns del Zoo Núm. 4: Guia de les Aus del Zoo de Barcelona Des de la seva fundació l’any 1892, el Parc Zoològic de Barcelona sempre ha tingut una important representació de la classe de les aus. De fet, al llarg de la seva llarga història de més de 120 anys, les aus han tingut una àmplia representació d’espècies dels indrets més inòspits i desconeguts del món, així com d’espècies més conegudes, i fins i tot, d’espècies autòctones que han format part de programes de cria i reintroducció a la natura. La Guía que teniu a les mans us permetrà veure d’una manera clara i educativa l’estructura de la col·lecció d’Aus del Parc Zoològic de Barcelona, amb una àmplia informació sobre les característiques físiques, biològiques, ecològiques i de conservació de cada una de les espècies.

Guia de les Aus del Zoo  

Des de la seva fundació l’any 1892, el Parc Zoològic de Barcelona sempre ha tingut una important representació de la classe de les aus. De f...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you