ZO Magazine mei 2019

Page 46

Etiquette is niet truttig maar nuttig

Goede manieren zijn goud waard Als ondernemer goede relaties opbouwen is van groot belang, maar een eerste indruk kun je maar één keer maken. Ken dus maar best de juiste omgangsvormen. En wat met de nieuwe digitale communicatievormen: hebben nieuwe tijden nieuwe regels nodig? We vroegen een leidraad aan etiquetteconsulente Brigitte Balfoort.

TEKST Brigitte Balfoort FOTO Shutterstock

46 - ZO mei 2019

Toegegeven, toen ik vijf jaar geleden vertelde dat ik mijn mediacarrière had ingeruild voor die van etiquetteconsul­ tant, kreeg ik vooral meewarige blikken. Maar mijn aanvoelen bleek juist. Meer dan ik had kunnen voorzien, is etiquet­ te aan een revival bezig. In deze digita­ le jungle zijn eeuwenoude zekerheden weggevallen. Er is geen generatiekloof meer, we leven met verschillende cul­ turen samen, iedereen draagt dezelfde kleding en vooral: onze communicatie gebeurt voor een groot deel online. Tja, hoe doen we dat het best zonder de an­ dere voor het hoofd te stoten? De ‘Etiquetterie’, zoals ik mijn etiquette­ bedrijfje met boeken en lezingen noem, loopt als een trein. Om de haverklap word ik gecontacteerd door de media om mijn mening te geven over allerlei sociale en professionele dilemma’s. Want gelukkig beperkt de huidige etiquette zich niet tot het dekken van de tafel en de perfecte uitnodiging.

De grenzen zijn verlegd naar domei­ nen waar het er werkelijk toe doet hoe we overkomen: vooral op het werk dus. Want hoe hoog jouw stapel diploma’s of de omzet van je bedrijf ook is, je blijft je eigen visitekaartje. En ongetwijfeld trap ik open deuren in als ik beweer dat iedereen dagelijks geconfronteerd wordt met me­ dewerkers of leidinggevenden die best wat meer zouden nadenken over hun omgang met anderen.

Steek de schuld op jezelf Bij het netwerken bijvoorbeeld. Wie moet je groeten en hoe doe je dat het best? Hoe stel je mensen aan elkaar voor? Wat als je niet weet hoe je een vreemde naam moet uitspreken of wat de familienaam of de voornaam is? Gewoon vragen, dat is altijd beter dan fouten maken. En als je de naam van de andere vergeten bent? Ook daar zijn eenvoudige trucs voor: gewoon de schuld op jezelf steken en het nog eens vragen. Herhaal dan ook meteen de naam als geheugensteuntje. En spreek je