Page 1

Königsbergi töredék és szalagjai


gukeruıſtul uo ſarmaȝal eſ l e te ve led menꝺun ıg maı le e ſcobodſagut ſſunſagot · ınuncrevl teun t tut vılag · on olo bınuſuc ſegut : c fellen tā ar amnıa rt ſcent leluc g fara en ur ıſtennec ꝺ meret evt eſ naɧ Eſ v ne legen· utataltlon fugaꝺ at: vr ıſten u ſcola az leg en ſceretev ya .ſulgam . quı av cuetſegum ſel eſſe angel cnoc corat mar ele mulhat menıec eg et mege turıe naʒaret araſat mege let ſſ. Iɧul uagun ſceuȝ leannoc lacaꝺalma : alı mogȝotbeleu a tamaꝺatıa: ꝺ hev arun agba vl araꝺatıa: ſ tamag gabr eſ cuetſegem e vıſelleꝺ ar t keralucnoc ralatul? yſtenſe nec anıahuȝ!_ ngolucnec aſun uȝ tıſctes t uncɑllec: cuetſegum hu ȝad wegeꝺ me eget ege turıeꝺ: ıu ulgaꝺ eſ ne leg en · scuȝ leanh tıtc Joſepnacaȝ ıec guſe evȝ eȝen ſc ovol ıꝺuȝleg tule loſtual teles vr te veleƌ wɑgun · alꝺut noc te m elevt: eſ ne mıhuꝺnec gumuꝉche ea ur ıteſſet hamar beſſcel mıa ıꝺuȝu t ur a ıhetev: e nem leſcen Teſtut tule f yſten fıu etule ſculet nen ꝺe raꝺ ſceverle eſen ſculetv n ꝺıc ev ſeg coro aia amen


ſcen aɲgolucnoc coronɑıa ſcuȝ mara. crıe vket· bıncet veſe lerol bınut ſyrotıatu ſcent lel er ut oȝa uc vrꝺugus myn et · ſc t yſten ſeg retutel ſcent lelucnec nguru nec fe nuſ u tıa: eralnenoc ýralan ac ſcent aron ltaıa: boꝺug- na ſcuȝ marıa E ſ ug beȝȝug- oȝnoc ueſteſſeli felꝺ n menyun eſ mınletɦ o muyun vol latotuben f ut bulcɧ aſſcu nov vō m ieunel Q a vymaꝺ ſagu allata: fele ınonybe a te unte eſſen teguꝺ e ha lata· ẏſten ſegnec we mıa rol aꝺ oȝun eppe ſcola· Q latuc m y latecuet ſ uȝ lean fıot ſ ılutt myben c uꝺat mutut: eſ ana tartıa uleben Q ſc t ꝺıc ev ſegut ment en tuꝺum: fug aꝺetıanoc a w eȝ ſcent eſ eſm erum eg nem ygeb germu hanum yſt agut fıȝeni –Beȝȝug–ſegut eſ eȝ ygnec ıuannıa ele m enuen bethle fyal uſve lel e · eſ bormuc tuan puſtobe n tacarta · E ꝺıchew ſcılete vı quın angol anot pu ul be ſetit ſegeb anoc. E ȝ levn vy ıgnec · c uꝺ uı mia vrꝺug ıc ſcurctvlet


ug ſcoƖanoc. wy̋ Ɩaǵ n o c ˶ eꝫꝺetuıtuƖ fugua o onc eꝫ nem Ɩevt waƖa. ſcuꝫ Ɩean . fıot ſcuuƖ eſſeƞ .́ ſcuꝫ ſegnec tu ere. tıſtan maraꝺhaſſun .́ eſ ne unc bý n unc benne ne leý e ſſeƞ ᛫ Tuꝺý u c Ɩatı́ u c łc e v t ſcuꝫ Ɩean nac quı νƖeben tɑrt chuƌɑƖtu s fıot. furıſcte muſıa etetý ý m Ɩetı́ ᛫ ug hug ana ſcıƖuttet ᛫ ꝺe quı Ɩegen ne ý atıa oꝫut nem tuϑı h o t uc. Eꝫ oꝫ ý ſ ten mynt e v t ˶ eſmerı́ u c .́ quıt ſceṕ Ɩ eν nem ıƖƖe et ᛫ mert ha ý ſ ten eν num uo Ɩna benne bý n ut ƖeƖ etneý n c. a men


Ktsz 2014 03 22  
Ktsz 2014 03 22  
Advertisement