Page 1

Ven dég látá MEL s LÉLK

TAN ÁCS ADÓ

ETT EL

XXII. évfolyam

7. szám

n dalo l o den Min hírek ók! i i hely formác n és i

2013. július

Cikkünk

MEGÚJUL

a

7.

oldalon!

A BUDAÖRSI BUDAÖRSI TESCO TESCO A KISEBB TERÜLETEN TERÜLETEN KISEBB UGYANAKKORA VÁLASZTÉK; VÁLASZTÉK; UGYANAKKORA KORSZERÛBBEN KORSZERÛBBEN

A MINTEGY 1 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKÛ BERUHÁZÁS MÁR ELKEZDÔDÖTT, ÉS SZEPTEMBER KÖZEPÉN FEJEZÔDIK BE. AZ ÉPÍTKEZÉS ALATT AZ ÁRUHÁZ ZAVARTALANUL ÜZEMEL.

21. oldal

8. oldal

Paksi Endre Frigyesi András szereti városunkat színházat akar Még nem hívta senki, hogy az Ossian helyben lépjen fel

KÖVETKEZÔ

LAPSZÁMUNK

Új igazgató a Budaörsi Játékszin élén

Szabadság út 141. Nyitva tartás minden nap 20 óráig, hétvégén 21 óráig

AUGUSZTUS KÖZEPÉN JELENIK MEG!


Metróvas

Betonacél-feldolgozó és Kereskedelmi Kft. — Betonacél-értékesítés szálban — Betonacélvágás, hajlítás — Betonacélháló-értékesítés 111 7 B u d a p e s t , H u n y a d i J á n o s u . 1 6 2 . Te l . / f a x : 2 0 4 - 2 8 7 7 , 0 6 ( 3 0 ) 9 3 3 4 - 9 3 2

DAKO Kft.

BETON — — — —

Betoneladás Betonszivattyúzás Betonszállítás Betontermékek (járdalap, szegélykô stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1. Tel./fax: 06 (23) 430-420 Tel.: 06 (30) 9414-714


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

KEDV ES OLV ASÓINK ...

Egyenlô mércével Olyan sokszor hallom ezt manapság, hogy „Mérjünk egyenlô mércével...” S nagyon gyakran éppen azoktól, akik maguk igencsak kettôs mércét használnak, az egyenlôsdi látszata alatt. Az ilyen emberek e szavakkal azokat próbálják meg elhallgattatni, akiknek van saját véleményük, akik ki mernek nyíltan állni az általuk fontosnak tartott értékek mellett, és ôket bélyegzik meg, hogy részrehajlóak, elfogultak. Saját maguk meg persze az igazság bajnokai, mert ide is adagolnak egy-két dicséretet meg pofont, és formálisan oda is adagolnak ugyanannyit.

Az én igazságérzetem azonban egyre jobban berzenkedik ez ellen, és most már annyira, hogy le kell írjam, mit gondolok errôl az egyenlôsdirôl. Azt, hogy arcul csapása a tényleges pártatlanságnak. Mert vajon miféle egyenlô mérce az, ahol egy aktuális gyilkost egy szinten emlegetnek azzal, aki tavaly lopott? Ahol egy jó szándékú, bár olykor rossz döntéseket is hozó vezetôt ugyanolyan mértékben marasztalnak el, mint egy olyat, aki a saját önzô érdekében tudatosan árt a rábízott közösségnek? S vajon miféle egyenlô mérce az, ahol egy frissen megalakult, céljaiban is homályos szervezetet ugyanolyan mértékben támogatnak anyagilag, mint amelyik már több évtizede bizonyította létjogosultságát? Ahol a szociálisan

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

rászoruló ugyannyi kedvezményt kap, mint akinek tele van a tárcája? Ahol egyformán és ugyanannyit kap enni egy 3 éves kislány, mint a 12 éves bátyja? Soroljam még? Igen, mérjünk egyenlôt mércével! Ám ez az én felfogásomban azt jelenti, hogy elôítéletek nélkül vegyük sorra a tényeket és az érveket! Majd ha ezeket csoportosítva kiderül, hogy az egyik esetben több jut a serpenyô egyik oldalába, és kevesebb a másik oldalra, akkor ne akarjuk a mérleg kiegyensúlyozottságát bizonygatni néhány kiragadott példával, hanem bátran mondjunk véleményt. Ez persze munkásabb, mintha azt a szimbolikus mérleget kitámasztjuk középen, és egyébként nem érdekelnek sem a tények, sem az érvek. EL. E.

Rendôrség

Sport

ÚJ BUSZOK Július 1-jétôl a 240E jelzésû, a Móricz Zsigmond körtér és Budaörs lakótelep között közlekedô gyorsjáraton vadonatúj, akadálymentes, klimatizált utasterû Mercedes-Benz Citaro autóbuszok jelentek meg. A vonalra beosztott autóbuszok egyharmada ilyen, így átlagosan minden harmadik. Az új autó-

buszok forgalomba állítása következtében több vonalon megváltozott az alacsonypadlós indulások idôpontja is. A megváltozó menetrendekrôl részletes információk a www.bkk.hu oldalon és a megállóhelyi hirdetményeken találhatóak.

2013. JÚLIUS

3


Közélet

4

2013. JÚLIUS

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

A BU D A Ö R S I K Ö Z É L E T I K L UB V ENDÉGEI V OLTAK

Medgyessynek van véleménye, Fodor pártot is alapított Egymást érték most Budaörsön a baloldali politikai rendezvények a harmadik évében járó budaörsi Közéleti Klubnak köszönhetôen. Június közepén Medgyessy Pétert gyûltünk össze meghallgatni, majd rá egy hétre jött Fodor Gábor. Bôvebben beszámolóink honlapunkon a közélet rovatban.

Mivel Horn Gyula volt miniszterelnök hosszú betegség után éppen elôzô nap halt meg, az elsô kérdés Medgyessy Péterhez - dr. Tóth Ferenctôl, az MSZP helyi elnökségének tagjától - adott volt: hogyan emlékszik vissza egykori kollégájára? Hornra a politikai bátorság volt a jellemzô, és kevés hazai politikusra mondható el, hogy volt víziója - mondta. - A má-

sik nagy érdeme, hogy nagyon fogékony volt a kisemberek problémáira, megértette azokat és kezelni akarta. Önmagáról Medgyessy Péter azt mesélte el, hogy nincsenek funkciók iránti ambíciói, viszont azt se tudja elképzelni, hogy ne csináljon semmit. A nyári szünet elôtti utolsó vendég Fodor Gábor volt. Az apropó az április végén Liberálisok néven alapított pártja. A kérdezô ismét dr. Tóth Ferenc.

Magyarország rendszerváltás utáni történetét Fodor két részre osztja. Az elsô tíz év szerinte sikeres

ORSZÁGJÁRÁSON AZ EGYÜTT 2014 Karácsony Gergely és Juhász Péter egy országjárás során érkezett Budaörsre. A PM és a Milla vezetôi többek között arról beszéltek, hogy az Orbán kormány nem váltható le a bár különbözô világnézetû, de demokratikus ellenzék összefogása, együttmûködése nélkül. A különbözô nézetek, álláspontok, programok egyeztetése azonban nagyon nehéz, ezért kér türelmet azoktól, akik nem értik, miért nem történt már meg a két fô baloldali erô, az MSZP és az Együtt 2014 vezetésében az egymásra borulás. A programokat nyár végére, ôsz elejére ígérték. Mindkét politikus kiemelte, hogy mintegy 50-60-70 ezer aktivistára számítanak, akik szájról szájra viszik az ellenzék üzenetét, érveit, és akik közül 26 ezren azt is vállalják, hogy a választás napján az elsô voksok leadásától az utolsó szavazatok összesítéséig ott ülnek a választókörzetekben és ellenôrzik, hogy minden rendben történjen. A több mint két órás fórumon elhangzottakat jól összefoglalja az a mondat, amit a politikus egy kritikus hangvételû hozzászólásra reagált: „Kössünk üzletet! Mi megígérjük, hogy tényleg másként fogunk politizálni, mint amilyen kép él az emberekben a politikusokról; önök pedig cserébe a mások által csinált mocsokból ne fröcsköljenek ránk.” E .E.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Rendôrség

Sport

Nyerjen egy luxus wellness hétvégét a herceghalmi, négycsillagos Abacus Hotelbe! Ehhez nem kell mást tennie, mint havonta megküldeni a helyes megfejtéseket. Ebben a hónapban pedig a nyertes Szabó Éva budaörsi lakos, aki az Aromi étterem 5000 Ft értékû ajándékutalványát kapja. A jûniusi megfejtés: hét helyi kisbusz jár, két lépésben csökken az iparûzési adó, Csomor Erika triatlonista.

volt, a második tíz év a kudarcé, amin a Fidesz kormánynak sikerült az elmúlt három évben még tovább rontani. Az ô elnöksége idején már a lecsúszó szakaszba került az ország – mondta -, amit azonban az általa javasolt szakértôi kormány kinevezésével még meg lehetett volna fékezni. Ennek a megvalósítását azonban a saját párttársai akadályozták meg. „A tanulság, hogy az ember soha nem állhat ki olyan politika mellett, amit nem érez a sajátjának.” A közélettôl való három évig tartó visszavonulás alatt Fodor Gábor arra várt, hogy valaki majd létrehoz egy valódi liberális pártot. Mivel ez nem történt meg, ô maga lépett. Majd a párt megalakítása után országjárásba kezdett, melynek során azt tapasztalja, hogy ma Magyarországon az emberek félnek, politikai okokból féltik az állásukat, a vállalkozók a megbízásukat. Ezért (is) van szükség 2014ben a kormányváltásra. Fodor Gáborról ismert, hogy kollégiumi szobatársa, jó barátja volt a rendszerváltáskor Orbán Viktornak. „Viktor nem ôrült és nem kezelik” – próbált eloszlatni egy közhiedelmet Fodor. – Vérében van a politika. De megváltozott”. Ám nem az a baj, hanem hogy nem adott rá magyarázatot, hogy soha sehol nem hangzott el a miértje. Ezért joggal feltételezhetô, hogy nem a belsô meggyôzôdése ment át fejlôdésen, hanem politikai számításból változott meg. L. R.

Kvíz játék 7. forduló

A JÚLIUSI KÉRDÉSEK: 1. Ki volt az Új Budaörsi Szalon vendége május 30-án? a., Várszegi Asztrik b., Nemcsák Károly c. Pitti Katalin d., Egerszegi Krisztina 2. MI a legfontosabb a magyarok többsége szerint a vásárláskor a Nielsen felmérése alapján? a., az ár b., a minôség c., a márka d., egyik se 3. Mitôl magyaros az étel Bálint Attila séf szerint? a., a szabadföldi, friss hazai alapanyagoktól b., a párolástól és a pirítástól c., a sok pirospaprikától d., attól, hogy egészségtelen

HONLAPUNKON NAPONTA ÚJ CIKKEK! A lapunkban feldolgozott témákról is olvashat hosszabban.

E VÁ RJ UK LE VE LE IK ET ID ne.hu, bnaplo@t-onli aörs, va gy 2 0 4 0 B u d 137. fsz. t ú Szabadság

2013. JÚLIUS

5


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

E L Ô Z E T E S A A 2 0 1 3/1 4 - ES TANÉV HEZ; NY ÁR I FELÚJ ÍTÁS O K

Több mint hatszáz elsôs Miközben a gyerekek és a pedagógusok a nyár végéig alighanem hallani sem akarnak az iskoláról és az óvodák is csak ügyeletet tartanak, tekintsük át mi vár rájuk szeptembertôl, illetve milyen felújítások zajlanak az oktatási intézményeiben a szünidôben. Kezdjük néhány adattal: az iskoláinkba 622 elsôs iratkozott be, akik közül azonban nevelôi tanácsra 151 kicsi még egy évet az óvodában marad. Ebbôl 148-an kezdik majd a 2013/14-es tanévet az új, Hársfa utcai épületben, a város legrégebbi, 1. Számú Általános

Iskolájában. A lakótelepen a Bleyerben 140 elsôs kezd, a Hermanban 79. Az óvárosban a Kesjárban 58-an. Más iskolát választottak a szülei 46 gyerek számára. Az óvodákba 443 gyerek jelentkezett, akik közül 335-öt vettek fel, és 101 gyereket utasítottak el. Õsszel 61-en csatlakoznak a többiekhez. Más, nem helyi óvodába 7 kicsi kerül. A törvényi változások következménye az iskolai jelentkezéseket tekintve, hogy az elmúlt évek gyakorlatává vált tendencia, miszerint a tanköteles

kort tavasszal betöltô gyermekeket visszatartják az óvodában, ebben az évben megváltozott. A 2013 tavaszán 6. életévét betöltött gyermekek nagy részét beíratták iskolába. Ez azt eredményezte, hogy a korábbi 1, esetleg 2 plusz osztály indítása mellett további osztályok indítására volt

A NYÁRON TERVEZETT FONTOSABB FELÚJÍTÁSOK Csicsergô Óvoda (Clementis L. u. 3.) - az esôvíz elvezetô árok visszaállítása; a kerítés omladozó lábazatának javítása. Vackor Óvoda (Szabadság út 136.) - az udvar vízelvezetésének javítása; zajvédô fal; a zuhanyozó cseréje Mákszem Óvoda (Patkó u. 2.) - a felszíni vízelvezetési rendszer fedôrácsainak javítása Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi u. 2.) – az esôvízgyûjtô rendszerének átalakítása, a mozgássérült bejárat vízelvezetési problémájának megoldása; a mosdók és öltözôk kisebb átalakítása Pagony Óvoda (Farkasréti u. 52.) – a Kazán- és fûtési rendszer biztonságos mûködôképességének biztosítása Zippel-Zappel Óvoda (Lévai u. 36.) - a napárnyékoló emezek cseréje, a riasztórendszer cseréje, a fûtésrendszer felújítása Holdfény Óvoda (Holdfény utca 31.) - a 2010-ben kialakított új udvarrész (kb. 700 m2 füvesítése (földcsere is szükséges), járdaépítés, mozgásfejlesztô eszközök telepítése, öntözôrendszer kiépítése. Rózsa utcai Tagóvoda (Csicsergô Óvoda) ( Rózsa u. 17.) - a konyha felújítása, az elôtér és az ebédlô között rendezvényekre alkalmas tér kialakítása 1. Számú Általános Iskola (Hársfa u. 29.) - az udvaron a meglévô kommunikációs rendszer fejlesztése Bleyer Jakab N. N. Ált. Isk. ( Iskola tér 1.) - az udvaron lévô pálya felújítása Herman Ottó Ált. Isk. ( Ifjúság u. 6.) – az udvari vízelvezetés megoldása, vizesblokkok felújítása, az oktatási és ebédlôszárnyat összekötô nyaktag felújítása, az intézmény csatornarendszerének teljes felújítása, lámpatestek cseréje a tantermekben, a mûfüves pálya felújítása Kesjár Csaba Ált. Isk. ( Öszibarack u. 29.) – a szaktantermekben és irodákban padlószônyeg cseréje, ajtó keretek cseréje, a tetô felújítása, hôszigetelés Leopold Mozart Zeneiskola (Rózsa u. 17.) - a kerítés lábazat felújítása, a fôépület bejárati portáljának cseréje, akadálymentesítés, koncertterem kialakítása, a csatornarendszer felülvizsgálata, a konyha felújítása Illyés Gyula Gimnázium (Szabadság út 162.) - ablakok cseréje (aula, lépcsôház, uszoda, tetôtér), padlóburkolat cseréje, új futópálya építése

6

2013. JÚLIUS

szükség. Végül az alapító okiratok szerint indítható 11 osztály helyett 15 osztály indul Budaörsön a 2013/ 2014-es tanévben. Ami gondot jelenthet, hogy az ebben az évben óvodában maradó 151 gyermek számára a következô évben szintén iskolai férôhelyet kell biztosítani. Ebben az évben a plusz osztályok indítását az 1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola saját épületen belül megoldotta (2-2 többlet osztály), de az elmúlt években indított plusz osztályok száma, valamint az a tény, hogy nagyon kevés gyermek megy el 8 vagy 6 osztályos gimnáziumba, ezért a felsô tagozaton sem


Közélet

Gazdaság

A 2013/2014-ES TANÉV RENDJE Elsô tanítási nap: 2013. szeptember 2. Elsô évfolyamos diákok felmérése: 2013. október 11-ig. Õszi érettségi idôszak írásbeli vizsgái: 2013. október 11tôl 25-ig. Õszi érettségi idôszak szóbeli vizsgái: 2013. november 6-tól 29-ig. Õszi szünet: 2013. október 28-tól október 31ig. A szünet utáni elsô tanítási nap november 4., hétfô. Téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig. A szünet utáni elsô tanítási nap 2014. január 6., hétfô. Az elsô félév vége: 2014. január 17. Az iskolák január 24-ig értesítik a diákokat és a szülôket az elsô félévi tanulmányi eredményrôl. Tavaszi szünet: 2014. április 17-tôl április 22ig. Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: 2014. április 30. Fizikai állapot felmérése: 2014. április 2. és május 27. között. Országos kompetenciamérés: 2014. május 28. – a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon. Tavaszi érettségi idôszak, írásbeli vizsgák: 2014. május 5tôl 26-ig Szóbeli érettségi vizsgák: 2014. június 5-tôl 27-ig. Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.

lehetséges osztályok összevonása, emiatt a meglévô iskolaépületekben további osztályok indítására nincs lehetôség. Az óvodai beiratkozáskor ebben az évben a beiratkozáskor probléma nem adódott. l. r.

Oktatás

Egészség

Helytörténet

Rendôrség

Sport

M A G Y A R OK ÉS OLASZOK K ÖZÖS NY ELV E A ZEN E

Új koncerttermet kap az iskola A Rózsa utcai épületbôl a nyáron dallamok helyett inkább egy építkezés zajai hallatszanak ki, mivel egy új koncerttermet alakítanak ki – tudtuk meg dr. Madarászné dr. Losonczy Katalintól, a Leopold Mozart Zeneiskola igazgatójától. Akit a legutóbbi, itáliai zenei est hátterérôl is kérdeztünk. „Két tantermet egybenyitunk és ezzel körülbelül 90 férôhely áll majd rendelkezésre – mondja dr. Madarászné dr. Losonczy Katalin. - .Egy kis dobogó is segíti majd a szereplôket, hogy mindenki láthassa ôket. Természetesen ezzel nem oldódik meg a 200-250 fô befogadására alkalmas városi rendezvényterem hiányának a kérdése, de valóban nagy lépés elôre, hogy kiállításaink és hangversenyeink közönsége az eddiginél kényelmesebben és nagyobb létszámban lehet jelen a rendezvényeinken, valamint a vizsgákat is egyszerre, két helyszínen bonyolíthatjuk. Nyerünk egy nagyobb próbatermet is a zenei együttesek munkájának könnyítéséhez” A zeneiskola legutóbbi, nagyszabású koncertje június 13-án az itáliai zenei est volt. Aminek az elôzménye, hogy az iskolát személyes ismerôs útján kereste meg egy Velencében élô hölgy, és jelezte, hogy egy olasz kisváros zeneiskolája szeretne kapcsolatba lépni velük. Majd 2012. ôszén a korábbi angol levelek után az olasz nyelvû megkeresésre válaszolt a Castelfranco Veneto nevû olasz település zeneiskolájának egyik tanára. Elsôsorban a Kodály módszer eredményei keltették fel a figyelmét Gaetano Cucchiának, aki egy évtizede nyári egyetemen ismerkedett meg az elvekkel és a módszerrel. Õ szorgalmazta, hogy a tantestület néhány tagja látogasson el egy magyarországi zeneiskolába. A Leopold Mozart Zeneiskola meg is hívta a Gior-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

gione általános és mûvészeti iskola hat tanárát két napra, amihez a KMISB pályázatán nyertek támogatást. Az olasz koncert ötlete közvetlenül nem függ össze ezzel a meghívással, véletlen volt, hogy éppen ez az idôpont felelt meg a vendégeknek. „Ezért Magyar est címen június 12ére megszerveztünk az ô tiszteletükre egy koncertet, melyen a zeneiskola növendékei mellett a Széll Táncegyüttes szerepelt, nagy sikerrel” – mondta az igazgatónô. Másnap az olasz est a 200 éve született Giuseppe Verdi tiszteletére egész Magyarországon szervezett olasz évad részeként került sorra. Budaörsön a mûsor címe: Itáliai hercegi udvarok és paloták zenéje. A koncerten a zeneiskola hangszeres együttesei szerepeltek,továbbá növendékszólisták és a mûvésztanárok, valamint kamarapartnereik. A hangversenyen telt ház volt, és lelkes közönség fogadta a jól felkészült és tehetséges gyerekeket, a gyönyörû mûsort és az itáliai atmoszférát. Sajnos a gonddal válogatott, vetített képeket, palotákat, díszkerteket kevéssé lehetett látni az 1. Számú Iskola aulájának fényvi-

szonyai miatt, ami azonban mégis meg tudott jelenni, az nagy sikert aratott. Az olasz vendégek nemcsak a koncerten, hanem a zeneiskola épületében eltöltött két és fél órás bemutató alkalmával is kifejezték elismerésüket, kis "irigységgel " színezve, hogy milyen kiváló körülmények, infrastruktúra áll rendelkezésre, köszönhetôen Budaörs Város Önkormányzata támogatásának. Megfogalmazták, hogy magyar oktatáspolitika milyen kitüntetô szerepet juttat a zenetanulás fontosságának és hogyan biztosítja az anyagi hátteret. „Megtisztelô volt számunkra, hogy Budaörs város jegyzôje, dr. Bocsi István is velünk volt a hangversenyen, sôt el is beszélgetett olasz vendégeinkkel. De jó lenne, ha egy testvérvárosi kapcsolat kialakulása elsô lépéseinek hihetnénk a június 13-i olasz hangversenyt!” – zárta gondolatmenetét dr. Madarászné dr. Losonczy Katalin.

2013. JÚLIUS

7


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A Z O S S I A N - T Á B O R MÁR EGY TÖB B GENER ÁCIÓS " CSALÁD"

Paksi Endre szereti városunkat „A jó harmóniák, dallamok számomra éppen olyan fontosak, mint az erô és a lendület” – mondja a rocker Paksi Endre. Aki itt jár-kel köztünk Budaörsön, de ritkán szólítják le. Pedig komoly zenei és sikeres írói munkásság áll mögötte. Éppen itt volt tehát az ideje, hogy lapunk híres, vagy ha úgy tetszik érdekes embereket bemutató sorozatában szerepeljen. Nem könnyen állt kötélnek, így az interjú elkészítésének a módjában (írásban válaszolt) kompromisszumot kellett kötnünk. Zenei pályafutásod a rock és a heavy metalhoz kapcsolódik. Miért választottad még 1980-ban ezt a zenei stílust, amit - sajnos - viszonylag kevesen becsülnek meg igazán? Volt-e meghatározó élményed vagy példaképed? - Elôször is szeretettel köszöntök minden olvasót! "Viszonylag kevesen" becsülnék a Rockzenét? Én ezt nem így érzem, elég, ha valaki veszi a fáradtságot és felnéz a hivatalos honlapunkra, a www.ossian.hu -ra, vagy a hivatalos Facebook-oldalunkra és végigböngészi a koncertjeinkrôl készült fotógalériát. Az már egy más kérdés, hogy a hatalmon lévô, a békesség kedvéért nevezzük „liberális" média errôl egy teljesen más képet sugall. Egyfelôl a mûfaj elôadóinak nagy részét agyonhallgatják, ha pedig szóba hozzák, akkor mindig gúnyos, lekezelô stílusban teszik, azt közvetítve a tájékozatlanoknak, hogy ez egy deviáns, primitív és igénytelen dolog. Mivel ez egy hatalmas, szerteágazó mûfaj, rengeteg különbözô elôadóval, természetesen elôfordulnak itt is szélsôséges produkciók, de a nagy többség nem errôl szól. A Rock és a Metal kifejezés számomra egyébként inkább egy rendkívül erôteljes, érzelmekben-dinamikában gazdag hangszerelési és elôadási formát jelent, amely számtalan egyéb kiváló zenei stílusból formálódik, legyen az a blues, a klasszikus zene, vagy akár

8

2013. JÚLIUS

a jó pop, hiszen a jó harmóniák, dallamok számomra éppen olyan fontosak, mint az erô és a lendület. Példaképem a mai napig is rengeteg van, megmaradtam a mûfaj rajongójának, én minden produkciót „közönségszemmel" nézek, ami azt jelenti, hogy bár hallom az adott zene szakmai színvonalát is, elsôsorban az érdekel, hogy a lelkemre tud-e hatni. Gyakran elôfordul, hogy egy-egy rendkívül magas technikai tudású elôadó kevésbé tetszik, mint egy szerényebb képességû, de szuggesztívebb mûvész. Csak az Ossian 19 lemezt adott eddig ki, melyek közül a legfrissebb „A tûz jegyében", ami már májusban aranylemez lett. Milyen érzés volt elkészíteni, hogyan folyik nálatok a munka, meddig tartott, mennyit dolgoztatok rajta, és mit gondolsz, mitôl lett ilyen sikeres? (Ennél a lemeznél két fontos munkatársad személye is válto-

Kálozi Gergô és az új album hangmérnöke, Varga Zoltán a (Supersize Recording) komoly szinten és profin segítettek, de már a kész dalok végsô megformálásában. Évi mintegy harminc fellépést vállaltok, szerte az országban. Mit gondolsz a saját rajongóitokról, illetve mennyire fontos a velük való személyes találkozás? Mit adnak ôk neked? Hogy te, ti mit, az egyértelmû: egy életérzést. - Az Ossian-tábor már egy több gene-

zott. Ez miként hatott az eredményre?) - Az új albumon sokat dolgoztunk és nagy öröm számunkra a sok pozitív visszajelzés! A megjelenés után 12 héttel még mindig a Mahasz eladási listájának elején van. A munkamódszerünk hosszú évek alatt alakult ki, hiszen a két társszerzômmel, Rubcsics Richárd és Wéber Attila gitárosokkal 16, illetve 14 éve dolgozom együtt. Ez úgy mûködik, hogy vagy az általam elgondolt zenére-szövegre hangszerelünk közösen, vagy Ricsiék zenei alapötleteire alkotok énekdallamot és szöveget. Az általad említett két ember, a zenekar új dobosa, a 23 éves

rációs „család", csupa mély érzésû, nagyszerû emberbôl áll és én nagyon büszke vagyok a szeretetükre!!! A telefonban azt mondtad, hogy ritkán játszanak benneteket a rádiók. Ez így is van, de nem hiszem, hogy ez az Ossiannak szól, inkább a mûfajnak. Kivétel a Best Of Rock FM. Szoktad hallgatni, s ha igen, mi a véleményed róla? - Szerintem ez nem egészében a mûfajnak szól, hiszen vannak rockzenekarok, akiket játszanak...itt nem az számít, hogy mit és hogyan zenélsz, hanem, az hogy ki vagy...errôl nem is mondanék többet, hiszen aki képben van a világ mai ál-

lásáról, az ennyibôl is érteni fogja, hogy mirôl beszélek, aki pedig a homokba dugja a fejét, annak órákig beszélhetnék teljesen feleslegesen. Viszont szeretném leszögezni, hogy ez az egész helyzet, nem személyes szempontból dühít, mert mi tudunk így is létezni, hanem inkább az intézményesített agymosás, a klasszikus értékrendek tudatos és szisztematikus lerombolása, ami a tévébôlrádióból-sajtóból ömlik, tisztelet a kevés számú kivételnek...hogy ne saját dologgal példálózzak: a több, mint 40 éve rendkívül sikeres Lord zenekar számai, amelyek dallamosak,közérthetôek, szerelemrôl, barátságról, tiszta emberi érzésekrôl szólnak „nem férnek be" az említett helyekre, viszont napi több órában senkiházi, semmihez nem értô, ostoba „valósághôsöket" és „tehetségkutatósztárokat" erôltetnek rá az emberekre. Ez egy nagyon veszélyes üzenet a fiatal és befolyásolható generációk számára, a lényege az, hogy „nem kell értened semmihez, ne tanulj, ne gondolkozz, legyél egy szobanövény szintjén létezô lény, és így tiéd lehet egy csomó pénz, hírnév"...ami pedig még sokkal szomorúbb, hogy amikor nemrég Demjén Ferenc, akit én rendkívül nagyra tartok, elmondta a véleményét ezekrôl a gagyi, pénzgyártó „tehetség-kutatókról", akkor voltak, akik irigységgel vádolták. Egyébként a Best of Rock FM klassz rádió, jó hogy léteznek! Mióta éltek a családoddal Budaörsön? Szereted-e ezt a várost? - Szeptemberben lesz 21 éve, hogy ideköltöztünk, és egyszerûen imádom Budaörsöt. Semmiképpen nem költöznék innen el!


Közélet

Gazdaság

Itt helyben miért nem láthatunk városi rendezvényeken a fellépôk között? Nem kerestek még meg, vagy nem is igazán szeretnél itt helyben koncertet? - Soha nem keresett senki ebben az ügyben. Nemcsak zenész vagy, hanem író is, krimi vagy inkább thriller író. Talán az álnév - Paul Trent miatt, errôl az oldaladról kevésbé ismernek. Miért kezdtél írni? Vannak, akik akkor teszik, ha túl sok a szabadidejük a fô mûfajukban. Nálad is így volt? Hiszen az elsô hat könyv akkor született, amikor a zenekarod „pihent". Van-e nálad rangsor a zene és az írás között? - A könyveim, az Angyali szörnyeteg, a Nyaralás a Pokolban, a Démoni karácsony, a Sztárvendég a Halál, a Lélekharang és a Merényletbajnokság 15-20 éve íródtak, akkoriban valóban több volt a szabadidôm. Néhány éve újra ki lettek adva, átdolgozott, felújított formában, most már a saját nevem alatt és egy hetedik, anno kiadatlan regénnyel, a Haláljátékkal együtt. Imádom a thriller-mûfajt, nagyon jó volt kipróbálni magamat ezen a területen, de manapság egy csomó dolog sokkal jobban érdekel. Kevés a szabadidôm, de ha újra könyvet fogok írni, az valószínûleg történelmi témájú lesz. De számomra egyértelmûen a két legfontosabb dolog az életben a Családom és az Ossian! A regények cselekményét csak a fantáziád alakítja, vagy merítesz hozzá az életbôl is? S megint az elsô kérdés, most az írásra vonatkoztatva: miért pont krimi? - Fantázia. Mint fentebb említettem, szeretem ezt a mûfajt, sok más mellett, az elsô számú kedvencem Stephen King. Mik a terveid rövidebb és hosszabb távra, akár a zenei életben, akár íróként, akár magánemberként? Hol és miként képzeled el magad (ma 54 éves vagy) mondjuk 74 évesen? - Köszönöm, hogy emlékeztetsz az életkoromra, én is képben vagyok vele. Hogy 20 év múlva mi lesz, erre az öregem azt mondta régen: „azt meg is kell ám érni!" reméljük, sikerülni fog, minden más csak részletkérdés. -R. -T.

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A 2 0 1 2 - B EN V ÉGZETT ÉR TÉK V IZSGÁLA T ELSÔ ER EDMÉNYEI

Védett épületeink Bár Budaörsön mindössze öt mûemlék van, egy tavalyi vizsgálat ennél sokkal többi, helyi védettségre méltó épületet gyûjtött össze. Cikkünkben a kutatást végzô két szakember a munkamenetet és annak eredményeit foglalja össze. A településen mindössze öt országosan nyilvántartott mûemlék épületek van, s a közösség felismerte, hogy az épített öröksége védelméhez a megfelelô helyi értékvédelem kialakítása nélkülözhetetlen. Budaörs Város Képviselôtestülete ezért 2011-ben elhatározta, hogy a meglévô és a hiányzó védelemhez szükséges értékvizsgálati tanulmányok elvégeztetésével új törzskönyvet kíván készíttetni. 2012-ben az épületállomány vizsgálatában a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Mûemléki Kutatási Osztályának munkatársai vettek részt. Az archív térképek és a mai településalaprajz egymásra vetítésével Rácz Miklós építész és Szökrön Péter földmérô mérnök kollégánk meghatározta a történeti eredetû, vélelmezhetô értékeik miatt védelemre érdemes épületek körét is. Ez alapján részben azonosítottuk a községbôl várossá váló település történeti városmagjának változásait és a város kiépülését a 2. világháború kezdetéig. Budaörs jómódú szôlômûvelô falu volt a középkorban, amelyet a hódoltság idején elhagytak. A falut a 18. században újratelepítették, megtartva a középkori „T” alaprajzú településszerkezetet. A falu keleti határán egy, az írott forrásokból nem ismert, szabályos alaprajzú uradalmi kertet alakítottak ki, amelynek nyomát ma is ôrzi az egykori ösvények helyén épült utcák és telkek vonala. A falu a 19. század végéig néhány utcával és a hegyre felkúszó pincesorokkal bôvült, ez adja a mai Budaörs tör-

téneti városmagját. A szôlômûvelés a század végén gazdasági virágzást hozott, a présházak sora a hegyen egyre bôvült, a községben az addig a telkek oldalhatáraira épült földszintes házak mellett sorra épültek az emeletes, zártsoros beépítésû polgári lakóházak, fôleg a Károly Király úton, a Szabadság úton és a Budapesti úton. A régi lakóépületeket igen változatos stílusban építették, alig akad közülük kettô-három, melyrôl elmondhatnánk, hogy egy mintára épültek. A sváb parasztpolgárok, akik kemény munkával és garasosko-

kezdték a határkövek környezetének rendezését. A másik kuriózum a Szakály Mátyás utca végénél, a mai Tátra utca, Farkasréti utca, Erdélyi utca és Szerelô utca által határolt terület. Itt, ahol egykor csillagirányú ösvények mentén szôlôsorok álltak, ma mindig nagy a nyüzsgés, hiszen a Farkasréti útra járó óvodások és iskolások a három évszázaddal ezelôtti barokk kori kert helyén játszanak. Munkánk végén 221 épület vagy mûtárgy, 1 terület, 28 határkô helyi védelmére és 6 védelmi zóna kialakí-

dással alapozták meg az egymást követô nemzedékek gyarapodását, az épületek díszítésével nem fukarkodtak. A modern város robbanásszerû kiépülése a 2. világháború után kezdôdött, ekkor már sokkal több lett a „sablonépület”. A budaörsiek kezdetektôl fogva információkkal segítették a terepen dolgozókat, az önkormányzat által kiadott tájékoztatás után az információáramlás még intenzívebbé vált. A munkánkat rokonszenvvel figyelô lakosság kezdeményezésére a vizsgálatot nem csupán újabb és újabb épületekkel, hanem a 19. század végi határkövekkel is kibôvítettük. A 28 még fellelhetô határkô igazi különlegesség Budaörs történetében. 1880 és 1882 között állították ôket, megszabva a nemrég egyesített Budapest és Budaörs határait. Dokumentálásuk és „örökbefogadásuk” civil kezdeményezésre Bánvölgyi Kálmánné és Németh László vezetésével 2011-ben kezdôdött. Jelenleg öt határkô talált örökbefogadóra, akik meg-

tásra tettünk javaslatot. Ez alapján a Képviselôtestület idén májusban rendeletben határozta meg az új védettségi listát, amely így 160 tételesre nôtt. A határköveket elôreláthatóan az adatok pontosítása után, külön rendelet fogja védeni. Azonban az épített értékek védelmének érvényesülése nem állhat meg itt. Egyrészt az itt lakóknak minél szélesebb körben meg kellene ismerniük a védelemre érdemes értékeket a hozzájuk kötôdô történeti emlékeket, hogy azokat személyesen is ôrizni tudják és tovább tudják adni. Másrészt az újonnan épített házak és a felújítások is a település meglevô értékeinek valódi ismeretére és megbecsülésére kell, hogy támaszkodjanak. Ezáltal valósulhat meg az értékek valódi továbbélése és a településkép folytonosságon és megújuláson alapuló harmóniája. Végül köszönetet mondunk minden minket segítô budaörsinek. "Kérdéseiket várjuk a 06-20/5009399 és laszlo.thury@mnmnok.gov.hu címen RÁCZ MIKLÓS – THURY LÁSZLÓ


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

KIS E BB T E R Ü L E T E N U G Y A NAK K OR A V ÁLASZTÉK ; K OR SZER ÛBBEN

Újjáépül a budaörsi Tesco Megújul a belsô eladótér, változik a bevásárló utca és az ételudvar is a budaörsi Tescóban a nyáron. A mintegy 1 milliárd forint értékû beruházás már elkezdôdött, és szeptember közepéig fejezôdik be. S ahogy arra táblák is felhívják a figyelmet: az építkezés alatt az áruház zavartalanul üzemel.

Tíz év után a legkorszerûbb áruházra és ráfér a felújítás – részben ez az egyik oka annak, hogy ezekben a hetekben, szeptember közepéig, a vásárlók építômunkásokkal és eligazító táblákkal találkoznak a budaörsi Tescóban. A másik pedig az, hogy az elsô Fogarasi úti, majd a szegedi és Váci úti és még néhány vidéki nagyobb városi Tesco Extra jól vizsgázott, ezért itt Budaörsön, ahol az áruházlánc központja is található, valami hasonlót szeretnének létrehozni. A részletekrôl Koszó Ferenc beruházási-fejlesztési vezetôvel beszélgettünk. A jelenlegi 15 ezer négyzetméteres eladó terület 10 ezer négyzetméterre csökken – mondta. Ami elsô hallásra meglepô, hiszen a fejlesztés a bôvítésrôl szokott szólni. Ez esetben azonban a cél az, hogy a meglévô, hatalmas és sokszínû árukészlet a korábbinál még inkább a vevôk igényeihez igazodva kerüljön bemutatásra a kisebb területen; s az így felszabaduló részen két új nagyobb és néhány kisebb kereskedelmi cég jelenjen meg, ezzel bôvítve a helyben elérhetô választékot. Az átalakítást természetesen folyamatos igényfelmérés elôzte meg. Az egyik leglátványosabb rész a teljes hûtôrendszer cseréje, aminek a során a jelenleg még elkülönülô csemege- és a sajtszigetek egymás mellé kerülnek a hátsó falon. Szé-

10

2013. JÚLIUS

lesedik a pékség kínálata, bôvül a teljes szárazáru választék is. Új és interaktív egységekkel bôvül a játékosztály. Az eddig kissé háttérbe szoruló lakberendezési részleg szintén kiemelt figyelmet kap. Megújul az elektronikai kínálat, amin belül különösen mobiltelefonokból és MP3-as lejátszókból szélesedik a kapható termékek köre. S persze továbbra is érdemes lesz a Tescóban megvenni a ruházati cikkeket, hiszen a megszokott F&F márkák maradnak, de a vásárlókat szervizpult segíti majd, ahol a szaktanácsadás és kisebb javítások mellett helyben ki lehet fizetni a kiválasztott és próba után jónak bizonyult szoknyákat, nadrágokat, kabátokat, egyebeket. „A bevásárló utcát is megújítjuk” – folytatja Koszó Ferenc, kellemesebb és áttekinthetôbb lesz az egész. Az ételudvarban pedig négyfunkciójú ülô garnitúrákat helyeznek ki: lesz üldögélôs rész, ahol a laptopjával akár több órát eltölthet valaki. Lesz a bárokból ismert magas asztalos, ha valaki siet. Lesznek normál étkezô asztalok és székek, nagyobb társaságoknak, illetve elzártabb sarkok, fontosabb egyéni beszélgetésekhez. A jelenlegi, változatos éttermi kínálat egy új török büfével bôvül. Az építkezés ideje alatt az áruház nem zár be, a munkálatokkal érintett területekrôl táblák, térképek és segítôk irányítják át az adott terméket keresôket, az ideiglenes vagy új helyre. S hogy a lehetô legkevésbé zavarjanak, éjszaka is dolgoznak az építôk az eladótérben. A szeptember közepére tervezett átadás meglepôen rövid határidônek tûnik, de a beruházási vezetô szerint – a jól kiválasztott és több száz embernek munkát adó alvállalkozókkal karöltve – tartható. A teljes beruházás értéke mintegy 1 milliárd forint, aminek néhány év alatt kell megtérülnie. Látva a már korábban elkészült Tesco Extrák forgalmi növekedését, ez bizonyára sikerülni fog.

Néhány hónapja már az interneten www.tesco.hu/ bevasarlas keresztül is rendelhetünk a Tescóból.

RU Á Z A Y G E M Z HÁZHO Az eddigi tapasztalatok szerint fôleg a 30 év körüli családosok élnek a lehetôséggel, így példaul a gyermekükkel otthon levô kismamák. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Tesco a kiválasztott termékeket házhoz szállítja. Ám bárki dönthet úgy is, hogy a termékeket – például munkából hazafelé - a kijelölt áruháznál veszi át, persze csak annál, ahol ez a szolgáltatás elérhetô. Budaörsön igen. Mivel a honlapon a kínálat és az árak tájékoztató jellegûek, a vevônek csak ekkor, a termékek megtekintését követôen és az ekkor érvényes árak ismeretében kell döntenie arról, hogy átveszi-e ôket. Amennyiben nem – és az átvétel indoklás nélkül megtagadható -, akkor a szolgáltatás díját sem kell megfizetni. De persze mindenki jobban örül, ha sikeresnek bizonyul az on-line bevásárlás!


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

N E VÁ RJA N A K A P A N A S Z O K SÚLY OSB ODÁSÁIG!

A szemészetrôl Amikor szemészeti vizsgálatokról esik szó, általában a látás korrekciójára és a szemüveg viselésére gondolunk. A Budaörsi Egészségügyi Központban azonban ennél jóval szélesebb körû ellátást biztosítanak a szemészeti szakrendelésen, amely mûködésérôl, és az egynapos sebészeti szemmûtétekrôl dr. Gombos Katalin szemész szakorvos, adjunktus számolt be. A doktornô most részesült az önkormányzat által alapított Egészségügyi Díjban. Bár az esetleges várakozás még mindig problémát jelenthet, megéri a helyi szakrendelôben vizsgáltatni és kezeltetni a szemünket. Hiszen a speciális technikai felszereltségnek, az egynapos sebészeti lehetôségeknek, illetve a szemész kollegáknak köszönhetôen – akik mindannyian klinikai háttérrel rendelkezôk – itt helyben, minden korosztály számára teljes körû ellátást tudnak biztosítani – mondja dr. Gombos Katalin szemész szakorvos. A rendelôben a látás részletes, komputeres és szubjektív vizsgálatát követôen minden beteget biomikroszkóppal vizsgálnak, amellyel a szem elülsô részének a legkisebb rendellenességei felfedezhetôk. Ezzel a kötôhártya, a szaruhártya és a szemlencse teljes felmérését el tudják végezni. Az üvegtest és az ideghártya eltéréseit speciális lencsék, illetve szemtükör használatának segítségével tudják felderíteni. Továbbá a vizsgálat része a szemnyomás ellenôrzése a gyakran lappangva kialakuló zöldhályog (glaukóma) felismerése, s állapotának követése. Ám még e vizsgálatokat megelôzôen figyelmet fordítanak arra, hogy a speciális vizsgálatra érzékeny páciensek kellemetlen tü-

neteit vagy a károsodást megelôzzék. A szemészeti panaszokon túl rendszeresen ellenôrzik a belgyógyászati problémával küzdô pácienseket, így például a diabétesz, a magas vérnyomás, és bizonyos neurológiai megbetegedésekben szenvedôk szemészeti állapotát. A szemfenék ugyanis utal a beteg érrendszerének általános állapotára, és bizonyos eltérések esetén sürgôs szemészeti beavatkozásra lehet szükség. Soha nem elég hangsúlyozni, hogy a betegek ne várjanak a panaszok súlyosbodásáig! Akár látászavar, akár fájdalom esetén, amenynyiben a látásban hirtelen fellépô változás követezik be, azonnal szakorvoshoz kell fordulni. Ezen kívül érdemes tudni, hogy hányinger és fejfájás is lehet szembetegség következménye,. Negyven év felett pedig évente egyszer a doktornô általános szûrést

ajánl azoknak is, akiknek egyébként nincsenek panaszaik. Az orvostudomány fejlôdésének köszönhetôen ma már szinte minden szembetegség kezelhetô, és egyre kevésbé igényelnek kórházi ellátást a beavatkozások. Az egynapos sebészet segítségével a szemmûtétek a szervezetre kis megterheléssel és általában helyi érzéstelenítéssel végezhetôk. Többek között a szemhéjak, szemizmok és a szemfelszín eltéréseit tudják így operálni. A doktornô arról is beszámolt, hogy az egészségügyi központban lehetôség van egyéb mikroszkópot igénylô mûtétekre is. Ilyen a legkorszerûbb módon, ultrahangos technikával végzett szürkehályog beavatkozást, amely így a szaruhártyán készített, 2,8 mm-es seben keresztül el-

Rendôrség

Sport

AZ ORVOS VÁLASZOL Kedves Olvasónk! Új rovatunkban Budaörsön is elérhetô szakorvosok válaszolnak a kérdéseikre. Bármely témában. Kérdezzenek (bnaplo@t-online.hu vagy 2040 Budaörs, Szabadság út 137. fsz..), akár olyasmit, amit személyesen nem mertek eddig az orvosnak sem feltenni!

távolítható. Ezt követôen a speciális anyagú, a kis seben összehajlítva behelyezhetô lencsét ültetnek a szembe, az eredeti lencse tokjába, amely a mûtét után biztosítani fogja a szemüveg nélküli látást távolra vagy közelre. A rendelôintézetben minden mûtétet a szakma élvonalába tartozó szemsebészek végeznek. A betegek a mûtét délutánján hazamehetnek és különösebb fájdalom a mûtétet követôen nem várható. Általában néhány napon belül munkaképessé válnak a páciensek, és kontrollra a mûtét után két héttel kell jelentkezniük. Természetesen telefonos orvosi elérhetôséget mindvégig biztosítanak. A budaörsi szakrendelôben jelenleg minden beteget el tudnak látni lakhelytôl függetlenül, és a mûtéteket az OEP finanszírozza, tehát TB kártyával ingyenesen igénybe vehetô a szolgáltatás. A mûtétre jelentkezôket elôször a szemészeti rendelésen megvizsgálják, amelyre telefonos bejelentkezéssel lehet idôpontot kérni. A mûtétet megelôzô elôvizsgálatokra beutaló nélkül is lehet jelentkezni. A részletes kivizsgálás után kerül sor az esetleges további szükséges vizsgálatokra és a mûtétnek a megbeszélésére. A mûtéteket a betegekkel egyeztetett idôpontban végzik, amelyekre szükség esetén, munkaidôn kívül is van mód. Ezzel igazodnak a család idôbeosztásához. R. ELLER GERTRÚD

„Kislányom fogai elôl kiállóak, és bár rendesen mossa, szürkék, amiért csúfolják az iskolában. Már 13 éves. Nem késtünk le a fogszabályozásról? Mit lehetne tenni?” Dr. Gulyás Zsuzsanna fogszakorvos: A fogak elszínezôdésének több oka is lehet, célszerû fogszakorvosnak megmutatni. Van, amikor egyszerûen korrigálható. Fogszabályozásra a 13 év nagyon ideális kor. Keressenek fel mielôbb fogszabályozó szakorvost, aki több megoldást is javasol majd a probléma megoldására! „Egyre többet lehet olvasni, hallani a méhnyak rákszûrésével kapcsolatban, hogy akár már a negatív eredményû vizsgálat másnapján kialakulhat a daganat, ezért nem elég évente egyszer járni. Igaz ez?” Dr. Sipos Attila nôgyógyász: A nôgyógyászati cytológia (méhnyak rákszûrés) érvényessége egy év. Azért ennyi, mert az egészségesbôl az elsô kezdeti stádiumba, illetve ebbôl a kezdeti stádiumból a következô fázisba az átalakulás inkább két évet vesz igénybe, és nem fél évet. Így az esetleges "elégtelen kenetvétel " után egy évvel sem maradtunk még le semmirôl, mert a beteg egészsége emiatt nem kerül veszélybe. Persze jobb évente inkább többször is szûrésre menni, mint egyszer se, valószínûleg ezért fokozzák néhányan a betegben a félelmet.

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] R o[ v a t u n k a t a b u d a ö r s i T E S C O t á m o g a2 0 1t3 .j JaÚ L I U S

Klikkelj ránk

11


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Helytörténet

Rendôrség

Átadták az idei Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet, négy; az egészségügyi díjakat két kiváló szakembernek a városházán, az ünnepélyes képviselôtestületi ülésen. Az elismeréseket Budaörs önkormányzata alapította, melyek plakettel és pénzjutalommal is járnak.

Szeleczky Csabát pappá szentelték

A DÍJAZOTTAK: Pleván Jánosné 1976. szeptembere óta az 1. Számú Általános Iskola dolgozója. Iskolájában hosszabb ideig egyedül ô alkalmazta a Zsolnai-féle alternatív „Értékközvetítô és Képességfejlesztô Programot”. Pethô Zoltán a Herman Ottó Általános Iskola magyar és énekzene szakos tanára. Közel két évtizede rendszeresen szervez megyei-, területi-, városi illetve iskolai szintû komplett kerékpáros ügyességi és KRESZ-ismereti versenyeket. Alapító tagként aktív tevékenységet folytat a Közlekedéstudományi Egyesületben. Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna pszichológus 1991-tôl dolgozik a budaörsi nevelési tanácsadóban. Dr. Bothné Faragó Zsuzsanna matematika-fizika szakos középiskolai tanár 1986 óta az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközép Iskola pedagógusa, 1997-tôl igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. Dr. Gombos Katalin szemész szakorvos 1993 óta a budaörsi szakrendelôben is rendel. Részt vett a budaörsi egynapos sebészeti részleg operatív feltételeinek kialakításában és a szemészet szakmai irányításában. Winkler Vilmosné, Mária asszisztens 1994 óta dolgozik az egészségügyben, Budaörsön. Számára a betegellátás nem szakma,

Nemcsak családja, hanem a budaörsi római katolikus egyházközség számára is kiemelt nap volt ez, hiszen több évtized után adott ismét papot az egyháznak Budaörs. A szentelô megyéspüspök szentbeszédében hangsúlyozta a jelöltek erôs hitét, s hogy kitartottak hivatásuk mellett. Csaba útja gyermekkorától szinte nyílegyenesen vezetett a papság vállalásáig. Hívô családi körben töltötte iskolaéveit, így az egyházias légkör természetes volt számára, nemcsak a templom közelében, hanem baráti és iskolai környezetében is. Papi hivatásának alakulásában nemcsak Varga János plébános atya és káplánjai (Mayer László, a tavaly elhunyt Linde László és Kiss Csaba) segítették, hanem az oltárszolgálatot végzô ministránsközösség is, amelyben oly lelkesen Csaba is szolgált. A szentmisék és a különféle ájtatosságok, valamint a nyaranként megrendezett táborozások is segítették hivatása elmélyülésében. Sokat jelentett számára a 2006-os Rómában megrendezett ministráns világtalálkozó, ahol megtapasztalhatta a világegyházzal, a Szentatyával, XVI. Benedek pápával és az Európa számos országából az „Örök Városba” igyekvô több ezer ministránssal a hit erejét és gazdagságát. Felkészülésének éveit a budapesti Központi Szemináriumban töltötte, közben 2011 ôszétôl Budakeszire került plébániai szolgálatra, egyrészt, hogy segítse Filó Kristóf plé-

2013. JÚLIUS

Sport

MISER UHÁT K APOTT AJ ÁNDÉKBA A B UDAÖR SI EGY HÁZK ÖZSÉG TÔ L

DÍJAZOTTAK

12

Kultúra

Június 24-én, Keresztelô Szent János ünnepén budaörsi hívekkel is zsúfolásig megtelt a székesfehérvári bazilika, amikor ünnepi szentmise keretében Spányi Antal megyéspüspök pappá szentelte – diakónustársával együtt – Szeleczky Csabát, városunk szülöttét.

bános munkáját, másrészt beletanuljon a papi élet mindennapjaiba. 2012-ben szentelték diakónussá, most pedig pappá. Mindkét alkalommal a budaörsi (és budakeszi) hívek imája és aktív jelenléte kísérte. Pappá szentelésének különösen szép momentuma volt, hogy a szertartáson – Csaba kérésére - a budaörsi ministránsok beöltözve is képviseltették magukat. Az újonnan szentelt pap elsô szentmiséjét azon a helyen végezte, ahonnan érkezett, ahol papságára való felkészülését töltötte. Így Csaba június 29-én Budakeszin, június 30-án pedig Budaörsön celebrálta elsô szentmiséjét, akit a mise elején nemcsak Varga János plébános, hanem a ministránsközösség vezetôje és az egyházközség világi elnöke is köszöntött. Csaba miseruhát kapott ajándékba az egyházközségtôl, ebben végezte elsô szentmiseáldozatát. A mise részeként a szentbeszédet Csaba egyik, tavaly pappá szentelt évfolyamtársa, Óra Krisztián zalaegerszegi káplán tartotta, aki Csabát jellemezve megemlítette rendszeretetét, közvetlenségét és a hívek iránti nyitottságát. A késôbbi fogadáson Mayer László szabadbattyáni plébános, volt budaörsi káplán Csaba jellemzése mellett külön kitért arra, hogy mennyire fontos, hogy hálát adjunk ezért a papi hivatásért az Úristennek és mindazoknak, akik Csaba hosszú útját a szentelésig végigkísérték. A szentmisét követôen Csaba újmisés áldásban részesítette paptársait, családját, a ministránsokat és az egész hívô népet, majd a templomkertben és a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában és Óvodá-

ban került sor kisebb fogadásra, ahol a résztvevôk személyesen köszönthették az új lelkipásztort. Bár akkor még nem lehetett tudni, de azóta már kiderült, hogy a megyéspüspök atya augusztus 1-jétôl budakeszi káplánná nevezte ki Csabát, így egy már megismert és szülôföldjéhez közeli helyen kezdheti meg papi szolgálatát. Választott jelmondata Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelébôl való: „Az Istent szeretôknek minden a javukra válik”, és hûen tükrözi Csaba hitének mélységét és a hívek felé gyakorolt áldozatkészségét, amelyre egész életét fel kívánja tenni. Idén tavaszi gondolata-

iban papi hívatását fogalmazta meg: „Isten most is hív embereket a papságra. Néha arra várunk, hogy derült égbôl, mint villámcsapás érjen az Isten papságára szóló meghívás. (...) Azzal az imádsággal és szeretettel tudjunk közeledni embertársainkhoz, ahogy a most megválasztott Ferenc pápa teszi. Ezt is szem elôtt tartva próbáljuk meg együtt építeni Isten országát az emberek között.” Külön öröm, hogy Budaörs újabb papnövendéket adott az egyházmegyének, Visnyei László személyében, aki harmadik évét kezdi meg ôsztôl a szemináriumban, így – Szeleczky Csabához hasonlóan – ô is várja az imákat és a buzdításokat. GRÓSZ ANDRÁS


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A nyári hónapok az emberek többségének a pihenést, az utazást jelenti, míg a vendéglátásban ez a fô szezon, a munka ideje. Amit ugye nem is bánnának, ha lenne elég vendég, ha nyereségesen zárnának szeptemberben, októberben. Összeállításunkkal ehhez szeretnénk hozzájárulni!

s á t á l g é d n e V

l e z s s é s é l e v v í sz

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

2013. JÚLIUS

13


Közélet

14

2013. JÚLIUS

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

AZ ELSÔ B ENY OMÁ S

Nem elég a jó ösztön, tudatosan kell jól csinálni Mi fér bele általában, és minek kell beleférni abba a néhány percbe, amíg a pincér a vendéggel beszél? Miért fontos a testbeszéd, különösen az arckifejezésünk, miközben felvesszük a rendelést? A vendég az étteremben általában csak a felszolgálóval találkozik, így ô az, aki befolyásolhatja, hogy mit tudunk eladni, és a vevô milyen elégedetten távozik – mondja Bardóczy Ákos Kolos a Horeca Marketing Klub elnöke. Ám erre a pincérnek sincs egy asztalnál öt-hat percnél több ideje, amit tehát nagyon jól kell kihasználni. Az elsô és talán a legfontosabb a termékismeret. Ez akár evidens is

lenne, a gyakorlatban mégis elôfordul, hogy a felszolgálónak fogalma sincs, melyik étel hogyan készül, mibôl áll. További kritériumok: az egységhez illô külsô megjelenés; megfelelô artikuláció, saját hangvétel; helyes testbeszéd, a lámpaláz, a stressz leküzdése. Illetve, hogy a felszolgáló úgy legyen jelen, mintha ott se lenne, ne zavarja meg a vendég intimitását, mégis a vendég legyen biztos benne, hogy a rendelkezésére áll. Nem konkrét terméket, hanem ízvilágot, életérzést kell eladni – hangsúlyozza a szaktanácsadó. - S ahogy már említettük, nem csak szavakkal. Hiszen nem is hinnénk, hogy a kommunikációnak csak a 7 százaléka maga a tartalom, és 55 százaléka a testbeszéd (például, hogy ne már elmenôben, félig visz-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

szafordulva válaszoljunk a vendégnek, hanem vele szemben állva, ezzel is az odafigyelést hangsúlyozva); ebbôl is 30 százalék az arc, a mimika. Bardóczy Ákos Kolos a vendégeket három típusba sorolta, hiszen mindegyik másfajra vendégkezelést igényel. Az úgynevezett pirosok csoport tagja öntudatos és hajlamos arra, hogy „letolja” a másikat. Vele szemben tehát a kínálat tárgyszerû ismertetése a célszerû. A kék típusú meghallgatja az ajánlatot, de határozott a döntésében. A sárga típusú azonban befolyásolható, ezért ôrá kell a legnagyobb figyelmet fordítani és az ajánlattal irányítani a választását. A felszolgálók a megmondhatói, hogy a legnehezebb az ellenvetések kezelése. Ahhoz, hogy ebben is sike-

resek legyünk, elôbb fel kell mérni, hogy amit a vendég kifogásol, az orvosolható-e (ha igen, természetesen tegyük meg), vagy ezzel menekülni akar. A megoldás, hogy értsük meg ôt, errôl biztosítsuk is, és utána mutassunk rá, hogy miért jó számára az ajánlatunk. A vendéglátóhelyek forgalmának igen jelentôs hányada származik a kiegészítô eladásokból, ami azonban nem azonos a tukmálással, és többet jelent annál, minthogy a végén odavetjük, kér-e kávét, desszertet, de meg se várjuk a választ. A kiegészítô ajánlat legyen olyan, mintha éppen akkor jutott volna eszünkbe, de legyen ésszerû. Végül egy apró ötlet: a fôételhez a savanyúságot vigyük ki elôre, mert nagyon sok esetben elôre belekóstolnak és utána még egyet rendelnek.

2013. JÚLIUS

15


Közélet

16

2013. JÚLIUS

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

2013. JÚLIUS

17


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

„ A LEGJ OB B AZ LENNE, HA A V ENDÉG EK FELV ÁLTV A J ÁR NÁNAK HOZZÁN K”

Ki minek mestere? Az elmélet után nézzük a gyakorlatot! Vajon az öszszeállításunkban megjelenô vállalkozások miként igyekeznek a vendégeket megszerezni és megtartani? Kérdéseinkre – nem meglepô módon – egészen különbözô és tanulságos válaszokat kaptunk.

KREISZ GYÖRGYI, GASTLAND M1 HOTEL: Vendégeink 35-40%-a visszatérô. Azoknak, akik a rendezvényeinknek vesznek részt 10% kedvezményt biztosítunk a kiírt árainkból, a szállóvendégekkel pedig megállapodást kötünk és jelentôs kedvezménnyel állapítjuk meg az árat. Éttermünkben két lehetôség nyílik a fogyasztásra: Á’la carte étlapról, vagy önkiszolgáló jellegû étkezés, korlátlan fogyasztással fix áron. Munkatársaink mindkét lehetôséget felkínálják a vendégnek, hogy maga döntse e,l mit szeretne. Továbbá vendégeinket megkérjük, hogy töltsenek ki egy elégedettségi kérdôívet, ahol megadhatják elérhetôségeiket. Ahhoz, hogy minél többen ismerjenek minket, óriásplakátokon, helyi tévékben és újságokban hirdetünk. Nagy elônyünk másokhoz képest az önkiszolgáló éttermünk korlátlan fogyasztással, fix áron!

LIGABUE ANITA, AROMI ÉTTEREM: 75-85%-a vendégeinknek törzsvendég. Ennek 5-8%-a félévente változik. Vannak olyan vendégeink, akik bizonyos okokból kifolyólag külön-

18

2013. JÚLIUS

bözô mértékû kedvezményben részesülnek, de ez nem automatikus. Igyekszünk megtalálni a módját annak, hogy egy-egy ajándék édességgel, pohár borral, pizzával kedveskedhessünk a leggyakrabban bennünket választó hölgyeknek és uraknak. Felszolgálóink szinte barátias kapcsolata a vendégeinkkel lehetôvé teszi, hogy a visszajelzéseket azonnal értékeljük. Alapjában véve a törzsvendégeink igényeit kell szem elôtt tartsuk, de természetesen ha egy új vendégtôl kapunk építô jellegû javaslatot, örömmel próbálunk annak is eleget tenni. Évente készítünk vidám hangvételû kérdôívet, aminek a kitöltésére egy héten keresztül igyekszünk mindenkit felkérni. Ez nagy segítségünkre van helyes önértékelésünk kialakításában és a feladatok ,célok megfogalmazásában. Vevôink 70%áról adatbázis áll rendelkezésünkre a kapcsolattartás lehetôsége céljából, az azt igénylôknek. Igyekszünk az eredetiségünkkel, ételeink finomságával és a nálunk található szinte családias légkörrel megtartani a bennünket választó vendégeket, hogy ôk aztán bátran ajánlhassanak bennünket barátaiknak, üzletfeleiknek. Természetesen van rendszeres média megjelenésünk is, és kétheti szórólapozással hívjuk fel magunkra a figyelmet az otthonokukba is Aromi ételeket rendelni vágyók számára. Erôsségünk a fent említett eredetiségünk- olasz alapanyagokból olasz szakácsok által készített házias olasz konyha, valamint az ehhez tartozó családias, barátságos légkör. Legfôbb erôsségünk pedig az a sok-sok visszajáró vendég, aki továbbra is nap, mint nap bizalmat szavaz nekünk.

BUBICS PÉTER, KRAPAJ CSÁRDA: A vendégek közel 70%-a visszatérô, fogalmazhatunk úgy is, hogy törzsvendég. Megtartásuk érdekében az üzlet 1986-os megnyitásakor vezettük be a törzsvendégkártya rendszert, amelyet hosszú évek tapasztalata alapján kedveltek meg és gyûjtenek is. 2013 elejétôl változtattunk a kártyák szövegezésén, mivel azt tapasztaltuk, hogy a vendégek egy évben kevesebbet tudnak étterembe járni, ezért már 5000 Ftos fogyasztás felett adunk egy kártyát, és az adott tárgyévben 5 kártya összegyûjtése esetén bruttó 4000 Ft-ot levonunk a fogyasztás árából. Ezek a kis kártyák több célból praktikusak. Tartalmazzák az üzlet elérhetôségeit, és külföldi vendégeink vizitkártyaként is elrakják. Az elérhetôségek csak a céges vendégek esetében állnak rendelkezésünkre, a névjegykártyáikat gyûjtjük, de e-mailekkel és facebook-on nem vesszük fel a kapcsolatot az ügyfelekkel. A felszolgálók és a törzsvendégek között jó a kapcsolat, így azok, akik eljönnek hozzánk, bátran elmondhatják, hogy milyen ételeket szeretnének legközelebb az étlapon megtalálni. Amit többen is kérnek, azt megpróbáljuk teljesíteni. Ismertségünket a törzsvendégkártya mellett újsághirdetésekkel is igyekszünk növelni, illetve részt szoktunk venni a Torkos Csütörtök rendezvényen. Továbbá támogatunk sport rendezvényeket – mint legutóbb éppen a Budaörsi Napló Teniszkupát -, és helyi iskolának is adtunk támogatást, ingyen fogyasztást. Két éve nem emeltünk árakat. Azt hiszem, hogy Pest me-

1.

Vendégeiknek körülbelül hányad része visszatérô vendég?

2. Van-e az önök egységében a visszatérô vevôk számára valamilyen kedvezmény?

3. A vendégekkel kapcsolatba kerülô személyzet, például a pincérek kaptak-e valamilyen eligazítást arról, hogy miként mérjék fel az új vendégek igényeit?

4. Elkérik-e az új vendégek elérhetôségét, és ha igen, milyen céllal?

5. Milyen vevôcsalogató módszereket alkalmaznak?

6. Mi az önök egységének az erôssége a versenytársakhoz képest?

gyében egyedülálló a csárdánk hangulata, a nádfedeles épület, hangulatos terasz, elszeparált boxos elrendezés, a csodálatos kert, van egy nagy zárt parkolónk, és persze a legfontosabb elônyünk a hatalmas és bôséges ételválaszték.

HOLLÓSY ANNA CUKRÁSZMESTER: A vevõinknek körülbelül a kétharmada törzsvevõ. Külön kedvezményt azonban nem alakítottunk még ki számukra – bár már felmerült -, mert abban hiszünk, ha valaki minden alkalommal ugyanazt a minõséget és házias ízvilágot ta-


Közélet

Gazdaság

lálja meg nálunk, akkor visszatér. Az igényeket a pult mögött állók folyamatosan figyelik, rákérdeznek, hogy mit szeretnének a vevõk. Így alakítottuk ki például a nyírfacukros süteményeket. Azt remélem, hogy az említett házias ízek, és például a szezonálisan változó, akár az idõjáráshoz is alkalmazkodó kínálat az erõsségünk. Most a nagy melegben például a krémes tortákat kevesebben keresik, ezért többféle pitét sütünk. (A Hollósy féle remek sós süteményeket pedig hadd tegye hozzá a szerkesztõ, mint saját tapasztalást!)

SZAMOS MIKLÓS CUKRÁSZMESTER: Vendégeink 90%-a rendszeres vásárlónk. Cukrászdáinkban a légkör családias, és nálunk mindenki kedvezményt kap, mivel olcsóbbak vagyunk, mint a minôségben hozzánk mérhetô versenytársak. De az eredményeink ellenére is igyekszünk folyamatosan javítani, javítani és javítani az ízeket és a cukrászdai hangulatot. Más marketing trükkünk nincs. Mi szeretjük a cukrászdánkat. és vendégeink is szereti "ÕT".

KOVÁCS ATTILA, FOGADÓ A MAGYAR KIRÁLYOKHOZ: Mivel a fôúton lévô vendéglôkkel szemben mi egy viszonylag eldugott kis utcában vagyunk, ezért számunkra különösen fontos,hogy kialakuljon egy törzsvendégkör. Vendégeink legalább 80%-a ilyen, és úgy érezzük,hogy ez a legnagyobb pozitív visszajelzés a mun-

Oktatás

Egészség

kánkat illetôen. Törzsvendégeink állandó kedvezményben részesülnek a nyitásunk óta. Általában a számla bizonyos százaléka a kedvezmény, de törzsvendégeinknek automatikusan jár a fogyasztás után egy ajándékutalvány, amelynek az értéke akár a fogyasztás 30%-át is elérhet. Eddig még nem gyûjtöttük tudatosan a vendégeink elérhetôségét, de tervben van. Természetesen ez is kizárólag a kedvezmények igénybevételét fogja segíteni! Ami a vendégek igényeit illeti, csak azt mondhatom, hogy a jó felszolgáló alapismérve az, hogy minden utasítás nélkül képes a felmerülô igényeket felmérni és felénk továbbítani. A vevôcsábítás legbiztosabb módszere a mi esetünkben a minôség! Nem számíthatunk arra, hogy egy esetlegesen elégedetlenül távozó vendég helyett azon nyomban egy másik lép az étterembe, mivel-mint említettemnincs az a kifejezetten nagy forgalom az utcánkban. Igyekszünk minden vendégünkkel jó kapcsolatot kialakítani, és akár az étlaptól eltérô kéréseket is figyelembe veszszük. Erôsségünk, hogy 10 éve szinte ugyanazzal a csapattal dolgozunk, ami talán ritka a vendéglátásban. Azonban nem szeretném semmilyen területen sem összehasonlítani magunkat a versenytársainkkal. Nekünk budaörsi vendéglátósoknak ugyanis közös érdekünk, hogy a városnak ezen a téren is olyan jó híre legyen, mint amilyen egyébként sok más területen. A legjobb az lenne, ha a vendégek felváltva járnának hozzánk, és minden étteremrôl pozitívan nyilatkoznának.

JELES NAPOK Talán nincs már olyan étterem vagy cukrászda, kávézó, hotel, amelyik ne állna elô akciós ajánlattal karácsonykor vagy húsvétkor. Tény, hogy a figyelem felkeltésének egy bevált formája az úgynevezett esemény marketing. Vagyis amikor az egyedi ajánlatunkat egy-egy jeles naphoz kötjük. Viszont ha arra a napra mindenki akciózik, akkor azok hatása kioltja egymást. A megoldás? Keressünk évente négy-öt olyan eseményt, amit mások nem emeltek még ki, illetve amelyik kifejezetten helyi nevezetességhez kötôdik, helyi jeles évforduló. Kutakodjunk a világi „világnapok”, az egyházi ünnepek és a történelmi dátumok témakörében!

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

HIR DETNI FONTO S, DE MIT, HOL ÉS MIKO R?

Célzottan hatékonyabb Hogy tûnhetünk ki a médiazajban? Milyen stratégia mentén állítsuk össze marketing tervünket? Miért fontos egy adatbázis létrehozása? A tudatos vendégszerzés nem azonos a reklámmal, bár a reklám egy fontos része – állítja Bogschütz Dániel, a Horeca Marketing Klub elnökhelyettese. – Szerinte a vendégeinkrôl adatbázist kell létrehozni, aminek a segítségével utána folyamatosan küldhetünk számukra egyénre szabott, célzott üzeneteket. Az adatbázis építése persze idôt, kitartást és kellô tapintatot, figyelmet igényel, és azt, hogy az elérhetôsége megismerése nélkül ne engedjünk el senkit, aki egyszer már betért az éttermünkbe, cukrászdánkba.. De természetesen, amíg az adatbázisunk kiépül, és utána is, az új vendégeket csak a médián keresztül tudjuk magunkról tájékoztatni. És hogyan tegyük ezt is minél célzottabban? Például helyi lapokban vagy gasztronómiai kiadványokban. A médián keresztüli üzenetnek pedig legyen egy úgynevezett mézesmadzag eleme, ami kiemeli a mi hirdetésünket a környezetébôl. Például egy ajándék receptfüzet, kóstoló vagy saját szósz felajánlásával. Az ajándék azonban bírjon értékkel – nem forintosítva, hanem a szó tágabb értelmében -, tehát legyen ránk jellemzô és kreatív. A vendégek visszacsábítása az informatika korában nem pénz kér-

dése – állítja a szakértô. - Hiszen a folyamatos, szórakoztató kommunikációhoz rendelkezésre áll az internet, saját honlap, blog, elektronikus hírlevél, saját magazin. Ezeket azonban minimum havonta egyszer érdemes kiküldeni, de túl sûrûn nem, mert besokall a fogadó. Továbbá 70-80 százalékban tartalmas információt – magazinba illô írásokat, képeket, például recepteket - kell, hogy tartalmazzon, és csak 20-30 százalékban lehet a saját kampányunk. Ez az arány azért fontos, hogy a fogadó ne törölje ki egy automatikus mozdulattal a levelet, hiszen rengeteg hasonlót kap nap mint nap, hanem már várja, hogy mikor érkezik a következô. De ne feledjük! Akár a hagyományos, akár a korszerû információs eszközökre épülô marketingnek megvannak a csapdái. Nem ér semmit egyik se, ha úgy kezdünk el vele ad hoc módon foglalkozni, hogy nincsenek meg az alapok. Vagyis nem határoztuk meg, hogy kiket szeretnénk vendégnek (a mindenkit nagyon nem jó válasz!), hogy mivel szeretnénk kitûnni az igen nagy versenyben, és ha nem minôségi a szolgáltatás. Ez utóbbi nem a besorolást, hanem az adott kategóriában a maximum nyújtását jelenti.

2013. JÚLIUS

19


Közélet

Oktatás

Gazdaság

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

B OR HÁLÓ B OR K ER ESK E D ÉS

A legjobb bor a legjobb áron Két fiatal, lelkes, energikus nô fogad a nemrég nyílt Borháló Borkereskedésben. Az egyikük egybôl takarítani kezd, és mihelyst kinyitnak, már jön is az elsô vevô. "Abból a finom rozéból szeretnék vinni, amibôl a múltkor is" mondja, és a tulajdonos hölgyek - Takács Kata és Böröck-Gémes Szilva - már tudják is mit szeretne a kedves vevô. El is kel négy palack belôle, mégsem kell érte sokat fizetni, hiszen itt jön a titok nyitja: ennek a franchise rendszernek az a lényege, hogy a bor minôsége a fontos, nem pedig a palackozás, illetve az egyéb körítés (marad a pillepalack és a Bag in Box papírdoboz).

20

2013. JÚLIUS

égóta barátok vagyunk, és egy közös családi nyaraláson fordult meg a fejünkben komolyabban, hogy kéne alapítani egy közös vállalkozást. Ebben a férjeink segítettek, ôk közgazdászok, együtt találtuk ki, hogy mivel lenne érdemes foglalkozni. És úgy tûnik, hogy sikerült egy olyan szegmenst találnunk, mely ma még kiaknázatlan. A franchise rendszerben mûködô Borháló olyan, fôként 1000-1800 forint körüli borokat forgalmaz nagyobb kiszerelésben, amelyek kizárólagos forgalmazásával a hazai minôségi borokat elérhetô áron juttatja el a fogyasztókhoz. Ezt a missziónkat fejezi ki jelmondatunk is: Nálunk más a mÉrték. " - meséli Szilva a kezdeteket. "A szívünk-lelkünk benne van ebben a boltban, gyakorlatilag ez a második otthonunk, és nagyon jól esik, hogy sok biztatást kapunk, illetve pozitív visszajelzést a vevôktôl is" - folytatja Kata. Van, aki csodálkozik azon, hogy PET palackban árulják a borok nagy részét, de amint megtudja, hogy ezek minôségi borok olcsóbb kivitelezésben, már meg is van gyôzve. Nem beszélve ar-

R

ról, hogy a pincék három hétig garantálják a felbontott mûanyagpalackokban tárolt bor minôségét. De van olyan is, aki miután megvette a bort, otthon áttölti üvegpalackba. "Mi az otthoni fogyasztásra építünk, nem a külcsínre. Jár hozzánk bortanácsos és sommelier is. Sok helyre hívnak minket, hogy települjünk ki egykét napra, de ez még inkább a jövô zenéje"- mondja Szilva. A kínálat folyamatosan bôvül: a magyar borvidékek közül a balatoni, szekszárdi, villányi, tokaji, alföldi, egri, mátrai, zalai találhatóak meg náluk. Olyan borászoktól (ismert vagy kevésbé neves) mint Frittmann János, Takler Ferenc, Vincze Béla, Wekler János, Homoky András, Szôke Mátyás, Mészáros Pál stb. Ha nem is ismerjük az összes borászt, Kata és Szilvia (akik azon kívül, hogy tulajdonosok, ôk szolgálják ki a vevôket) készségesen segítenek eligazodni egy kis kóstolóval. Ami ahogy mesélik - mindig beválik.

Borháló Borkereskedés

2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 17. NYITVA TARTÁS: Kedd-Szerda: 11-18 óráig Csütörtök-Péntek: 10-18 óráig Szombat: 9-14 óráig Vasárnap-Hétfô: Zárva ELÉRHETÔSÉG:

+36-70-453-3000, +36-20-234-2644 EMAIL: budaors@borhalo.com


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

FR IGYE S I A N D R Á S I G A Z I S Z Í NHÁZAT SZER ETNE, NEM „ J ÁTÉK SZÍN T”

„Másfajta mûsorpolitika kell” Voltak görög színházi versenyek, amiben volt komédia és tragédia és mindenféle, és voltak a közönség legdirektebb ösztöneit kiszolgáló római amfiteátrumok. A Budaörsi Játékszín július 1-jén hivatalba lépett új igazgatója inkább a görög példa irányába szeretne elindulni. Frigyesi András átvette július 1-jétôl a Budaörsi Játékszín vezetését. Így Éless Béla elsô tíz éve, majd Salamon-Suba László és Magyar Attila öt éve után egy újabb korszak következik városunk színházában. Hogy ez mennyiben lesz más, mint az elôzôk, s hogy jobb vagy rosszabb lesz-e, azt ma még természetesen nem lehet megmondani. Hiszen az új igazgató sem tudhatja, hogy sikerül-e mindazt megvalósítania, amit pályázatában leírt, és amirôl az átadás-átvétel után egy-két nappal hosszabban beszélgettünk. Az átadás-átvétel végül is július 5én történt meg. Így értelemszerûen adódott az elsô kérdés: végül is mit vett át? „Egy nagy halom iratot, aminek a földolgozása folyik.” Bár a Budaörsi Játékszín nem volt korábban sem ismeretlen a számára – folytatta -, mert járt elôadásokra, rengeteg budaörsit ismer, részben a Budaörsi Passió német nyelvû változatának a rendezôjeként, azért más belülrôl látni a munkafeltételeket. És néhány dolog megdöbbentette. Például, hogy nincs a színészek számára kialakítva öltözô, és hogy a közönségforgalmi terek használatával tudnak csak bejutni a színpad mögé, a „munkahelyükre”. Hogy a színház munkatársai is összezsúfolva, a hatékony munkavégzéshez alkalmatlan feltételek között dolgoznak. S hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret inkább szûkös, mintsem elegendô. Az persze – egyelôre? - adottság, hogy egy épületen kell osztoznia a színháznak és a mûvelôdési háznak, és hogy nem feltétlenül ôk mondják meg, hogy a hónapból melyik tizenöt nap legyen az övék. De az új igazgató úgy véli,

hogy akár kisebb ráfordításokkal már most lényegesen lehet javítani a jelenlegi méltatlan helyzeten. A Budaörsi Játékszín azonban eddig is így mûködött. Talán éppen ez lehet a magyarázat arra, hogy Frigyesi András szerint ez a színház – amely Budaörs fontos kulturális értéke – az elmúlt tizenöt év alatt még nem tudott igazán értékteremtô erôvé válni. Tehát az ô elsôdleges célja, hogy „játékszínbôl” közösségteremtô, igazi színházat hozzon létre. Amit a név megváltoztatásával is jelképezni fog. „Ehhez másfajta mûsorpolitika kell, másfajta munkakörülmények, más színészek is, de a régiek közül is vannak, akik maradnak. Olyan úton szeretném elindítani ezt a színházat, ami jól pozícionálja a szakmán belül és a közéletben is.” Visszatérve az átadás-átvételhez: kiderült, hogy mivel az elôdök 2012ben nem tudták teljesíteni a kiemelt színházi kategória feltételeit, miközben ebben a besorolásban kapták az állami támogatást, az érvényes jogszabályok szerint 2015-ben jelentôsen megcsappan majd a kapott normatíva. Amire persze addig, más források felkutatásával, fel lehet készülni. S egy konkrétumról már beszámolhatunk: szeptember végén a

HOL AZ ÖSSZETARTÁS? Nem volt kedvezô az elôzmény, hiszen a képviselôtestület februárban nem konszenzussal választotta ôt ki a 13 pályázó közül, hanem a Fidesz frakció élt a többségével, maga mellé állítva a jobbikos képviselôt. Ez szóbeszédekre is okot adott mindjárt. Amikor azonban Frigyesi Andrást a politikai hovatartozása felôl kérdezem, meglepetten kérdez vissza: „Miért kell beskatulyázni embereket? A baráti köröm és a szakmai köröm is rendkívül színes. Aki mûvészként szándékosan leszûkíti magát egyvalamire, az szegényedik tôle. Nyílván van az embernek valamilyen személyes meggyôzôdése, de a közfeladat ellátásában nem ez a fontos. A darabok kiválasztásában, a rendezôi munkában nyilván lecsapódik a személyiségem, de egy háziasszonynak is lecsapódik az ízlése a fôztjében. És az egyiké így ízletes, a másiké meg amúgy. (…) Nagyon nagy tragédiának tartom, hogy ennyire széthúz az ország és a társadalom; igaz, hogy meg is értem; de igenis vannak ügyek, amelyekben az összetartás elengedhetetlen. A mi színházunk egész biztosan fog kínálni arra lehetôségeket, hogy ez az összetartás megnyilvánuljon.”

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

színház egy vendégelôadásokat felvonultató fesztivállal nyit, amihez pályázaton máris nyertek pénzt. Vezetôváltás esetén naiv gondolat, hogy megmarad-e valami a korábbi repertoárból, de hogy ez ne legyen kérdés se, arról a távozók maguk gondoskodtak. Ugyanis minden általuk bemutatott darab jogát visszaadták, a színészekkel a szerzôdéseket pedig felbontották. Következésképpen október végéig Frigyesi András három bemutatót tervez, hogy mit, azt csak a szerzôdések megkötése után árulja majd el. Hosszabb távon magyar és külföldi klasszikusokat szeretne elôvenni, és modern mûveket is.

Az új tartalomhoz mûfajbôvítés is fog társulni. S hogy mit jelent a másfajta mûsorpolitika? „A színház a városi életminôség része, és egyúttal a gondolkodás és élményszerzés tere, önmagunk megismerésének nélkülözhetetlen dimenziója. Katartikus élményt tud nyújtani. Szabadnak kell lennie, mércéjéül munkatársainak tisztessége, lelkiismeretessége szolgál. A színház ugyan nem tudja megváltoztatni a világot, de a nézôt rávezetheti arra, hogy mi vagyunk azok, akik mégiscsak változtathatunk a saját életünkön. (…) Mindenféle színházi mûködésnek van létjogosultsága, mi határozott profilú színházat szeretnénk kínálni, és ha ez tetszik a városnak, akkor hosszú távon. Ugye voltak görög színházi versenyek, amiben volt komédia és tragédia és mindenféle, és voltak a közönség legdirektebb ösztöneit kiszolgáló római amfiteátrumok. Mi inkább a görög példa irányába szeretnénk elindulni.” Frigyesi András a színház „jobb társadalmi beágyazottságát biztosítandó” kiteljesíteni kívánja a színház személyi, anyagi és presztízs-feltételeit. „Hiába a szakszerû vezetés, a tehetséges mûvészgárda – mondja - ha nem kapjuk meg a kvalitáshoz szükséges anyagi hátteret, nem leszünk képesek megmutatni, mit tudunk. De hiába a megfelelô finanszírozás, ha nem optimális struktúrákba kerül a pénz, hatékonysága elmarad. És hiába vannak meg a személyi és anyagi feltételek: ha az eredmény nem növekvôen presztízs-értékû, nem jár a közönség és a szakma elismerésével, akkor hiányozni fog a hajtóerô.” Ezért az igazgató az állam és az önkormányzat támogatása mellett számít az üzleti szponzorokra is. Ennek érdekében az önkormányzati-állami fenntartást – mint stabil lábat – kiegészítve egyrészt egy üzleti klubot kíván létrehozni, ez lenne a kiegészítô „pénzügyi láb”, illetve mellette egy színházi szenátust, olyan döntési pozícióban lévô emberekbôl, akik a „morális lábat” alkotnák. Ettôl remél mûködési nyugalmat a háromlábú széken nyugvó közintézménynek, a színháznak. EL. E.

2013. JÚLIUS

21


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

SZIGOR Ú TANÁR V OLT, DE IGAZSÁGO S BÚCSÚ

VAR G A I ST VÁN OPERATÔRTÔL

Elhunyt Varga István a Budaörsi Televízió operatôre. „Közel két évtizedig volt munkatársunk” emlékszik vissza rá Kállai Lajos fôszerkesztô. - Jó párszor állt itt a stúdióban is velem szemben, most már nem teszi. Több ezer tudósítást és riportot készített. Az ô digitális szemüvegén keresztül láttattunk nagyon sok budaörsi eseményt. Nem alakítója, csak részese volt a történéseknek. Munkabírása mindig is példaértékû volt. Nem tudtunk olyat kérni, amire azonnal azt nem mondta, hogy igen. A betegsége azonban kifogott rajta. Hosszú szenvedés után távozott közülünk. 66 éves volt.” István nem Budaörsön lakott, idejének a legnagyobb részét azonban itt töltötte. Bár betegsége utolsó hónapjaiban már nem tudta vállalni a mindennapos rohanást, azért akkor is eljött egyegy eseményre forgatni. S ha nem éppen a tévének, valakinek mindig szüksége volt rá.

22

2013. JÚLIUS

Erôdi Mária 90 éves Sokan jó szívvel és szeretettel emlegetik Budaörsön Erôdi Mária nénit, aki matematikát és fizikát tanított három nemzedéknek. Még köztünk él, bár már nem mozdul ki otthonról. Mivel az áprilisi 90. születésnapi köszöntésérôl sajnos lemaradtunk, arra kértük gondozóját, Németh Magdolnát, hogy segítsen e cikk elkészítésében. Saját gyermekei nem születtek, ezért minden szeretetét és figyelmét a tanítványaira fordította. Amit, voltak, akik saját fényes pályafutásukkal háláltak meg. Erôdi Mária 1923. április 7-én született, régi budaörsi család gyermekeként. 1943-ban végezte el a tanári fôiskolát a Budapesti Ranolder Intézetben, már 70 éve. Tanári pályafutását a vajdaságban kezdte egy német községben, mivel jól beszélt németül. A háború miatt azonban onnan haza kellett jönnie, itthon Kiskôrösre helyezték. Mindig Budaörsön szeretett volna tanítani, és ez a vágya az 1946-os budaörsi kitelepítés után vált valóra, mikor a község újra benépesült. Így itt folytatta tanári pályafutását közel 40 évig. Az Esze Tamás utcai, akkor még fiúiskolában kezdett tanítani, és végig ki is tartott ott. Mindig fiúkat szeretett jobban tanítani – mondogatta párszor -, mert úgy érezte, hogy a fiúk jobban kedvelik a matematikát és fizikát. Persze nem mindenki. Õ maga is nagyon kedvelte ezeket a tantárgyakat, és ezért választotta már szaktanárként. Erôdi Mária nagy köztiszteletben tartott személyiség a mai napig a tanítványai körében, akik még most is érdeklôdnek utána, és mondják, hogy ugyan a tanár néni szigorú volt, de nagyon igazságos. Még a mai napig hívják osztálytalálkozókra, és ô ennek mindig szívesen eleget is tett, ameddig fizikailag képes volt rá. Így a régi tanítványokról mindig volt információja. A régi kollégákkal szintén tartotta a kapcsolatot,

ameddig lehetett, de sokan már nincsenek köztünk. Mária néni mindig szívesen emlékszik vissza az iskolai kirándulásokra, a régi kollégákra, és a gyerekekre, „tanítványokra”, ahogy szokta mondani. Sokat emlegeti a barátnôjét Herbai Ili nénit, Szakály Matyi bácsiékat, akihez szoros barátság fûzte. Mai napig van kapcsolata régi kolléganôjével Szerzô Árpádnéval, valamint az 1. számú általános iskola tanár nôjével Szentannainé Major Máriával, aki hûséges látogatója. Sokat mesél Tóth Béla és Árendás Péter gimnáziumi igazgatókról. Mivel az általános iskola mellett esti tagozaton tanított a Rózsa utcában megalakult gimnáziumban, az ott eltöltött idôkre is szívesen emlékszik. Az egész életét a tanításnak szentelte, ez volt a legnagyobb öröme, mert nagyon szerette a gyerekeket. 1980-ban azonban hirtelen ment nyugdíjba, amikor édesapja, akivel együtt élt, megbetegedett és ápolásra szorult. Az apa 93 évig élt. Mária néni pedig édesapja halála után újra tanított, már nyugdíjasként, a mai Hermann Ottó iskolában és Biatorbágyon. De otthonába is sokáig jártak hozzá korrepetálásra gyerekek.

A tanítás mellett nagyon sokat olvasott és utazott, ameddig tudott. Visszatekintve úgy érzi, hogy boldog élete volt és van még most is, mert szereti az életet, végtelen türelmes és jóságos, soha nem panaszkodik. S ha kérdezik, hogy mégis, mire emlékszik vissza a legkevésbé szívesen, életének legnehezebb idôszakaként azt meséli el, amikor húszévesen elvesztette édesanyját, éppen akkor, amikor elkezdett tanítani. Bár még édesanyja kísérte el a vajdaságba, utána nemsokára meghalt. Ez meghatározó volt a további életére, hiszen utána mindvégig kettesben élt édesapjával. A komolyabb betegségek is megkímélték, de 2007-ben egy külföldi utazáson elesett és combnyaktörést szenvedett, majd 2008-ban kiderült egy komolyabb szívbetegsége, és az-

óta nehezebb az idôskor a számára. Tavaly áprilisban életmentô mûtétként pacemakert kapott, 89 évesen, amit jól visel, de sajnos már ápolásra, segítségre szorul. Otthonában szép csöndesen, türelemmel, békésen éli napjait a gondozás mellett. 90 éves születésnapján a Szikla Vendéglôben köszöntötte ôt családja, barátai, a német nemzetiségi önkormányzat és a "LYRA" Dalkör, aminek alapító tagja. Most már ez is a szép emlékek közé kerülhet. Budaörs Város Önkormányzata és Wittinghof Tamás polgármester, illetve két munkatársa pedig az otthonában köszöntötte. NÉMETH MAGDOLNA


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

PROGRAMJAIK NEM CSAK SZÓRAKOZTATÓK, HANEM HASZNOSAK IS

A kertbarátokról A budaörsi kertbarátok igen aktív civilszervezet. Rendezvényeik – melyek nyitottak, ezekre bárki elmehet - havonta egyszerkétszer vannak, de tagjaik azon kívül is összejárnak, és segítik egymást. Hiszen a közös érdeklôdés adott: környezet és természetvédelem, kertészkedés. S hogy kik ôk? „Többségében nyugdíjasok, de az ifjúság bevonása is fontos számunkra – mondja lapunk kérdéseire válaszolva Baráthné Bátai Beatrix az egyesület elnöke -, ezért egyes rendezvényeinkre ôket is hívjuk”. A honlapon teszik közzé az éves munkatervet és az éppen aktuális rendezvényeket. Van saját hirdetôtáblájuk is a Kisfaludy utcában, és igyekeznek kihasználni a helyi médiát is. Igyekeznek a kapcsolataikat építeni, s bár elsôsorban budaörsieket hívnak maguk közé, de járt már itt a temerini (Vajdaság), a bicskei és a buda-tétényi kertbarát kör. A fentiekbôl alighanem egyértelmû, hogy a rendezvényeken a hangulat közvetlen és baráti. És hasznos is, például a metszési bemutatók, a permetezési szaktanácsok, a rózsaszaporítási, gondozási elôadások után sok-sok kérdést tettek fel a résztvevôk. Ebbôl a szempontból az egyik legsikeresebb program volt például amikor Winkler János hegybíró a Heimatmuseum kertjében levô szôlôlugason metszési bemutatót tartott és szaktanácsot adott a tagjaik részére. „Azóta jó szakmai kapcsolatunk van János bácsival, aki 2011 augusztusában Timon pro-

RENDEZVÉNYNAPTÁR Az idén a budaörsi kertbarátok már február 4én a „Nyitnikék”-kel kezdtek, melynek fô témája „tegyük termôvé Budaörs kertjeit” volt. Február 27-én Timon Béla a Corvinus Egyetem munkatársa tartott elôadást a budaörsi ôszibarack fák korona alakító metszésérôl. Május 15-én az egyesület a születésnapját ünnepelte, melyet összekötöttek a Madarak és fák napjára való készülôdéssel a Frank hegyi turista házban. Március 22-én „A rózsa a virágok királynôje” címmel ismeretterjesztô elôadásra hívták meg Szeged-Szôreg Márk Gergely nemesítô rózsáit szaporító kertészet vezetôjét, aki leghíresebb rózsájából – az Árpád-házi Szent Erzsébet emlékére nemesített fajtából - hozott az érdeklôdôknek. Június 2-án ott voltak az úrnapi virágszônyeg díszítésénél. Szintén júniusban volt az ötéves kiskert- és háziállat bemutató Nagyné Ági kertjében. Pár nappal késôbb - a Környezetvédelmi Világnap alkalmából - a nehéz terepre vállalkozó kertbarátok és szomszédok elindultak a Horhos árokban felfedezni a vizes élôhelyet és egyben összeszedték az oda nem illô hulladékot, hisz évekkel ezelôtt már szerettek volna járható ösvényt kialakítani ebben a vízmosásba. Június 19-én gyógy- és fûszernövény kert látogatása volt Lechner Judit biokertésznél a Muskátli u. 31.ben levô öko- és madárbarát kertben A további tervezett programok, melyekre lehet még jelentkezni: Június 28-29. Tata- víz,virág, zene és Agostyán biofaluba szakmai kirándulás. Augusztus 25-én Szeged-Szôreg Márk Gergely több száz rózsáját nézik meg, ahol vásárolni is lehet, hisz a virágszônyeg alapja a rózsaszirom. Augusztus végén 31-én az Idesüss Budaörs Nap keretében – mint minden évben – terménybemutató lesz. Szeptember 23-án Takarítási Világnap, október 24-én Földünkért Világnap. Mind két rendezvény a természet és környezet védelem jegyében zajlik. Egy-egy helyszínre kirándulnak és takarítnak. A következô elôadás: október 30-án "öngyógyító kiskert" címmel a Heimatmuseumban lesz. A múzeum ad helyet minden hó utolsó szerdáján az összejöveteleik számára is. További információ: www.budaorsikertbarat.hu és a 23 440 202 vagy a 23 440 635 helyi telefonszámon kérhetô. fesszorral (Corvinus Egyetem) és velem járta sorba a kerteket, ahol ôshonos ôszibarack fákról szemzô vesszôt szedtünk. E kapcsolat eredményeként idén is további újabb fajtákat szedünk a budaörsi kertekbôl, mert nagy az igény a kerttulajdonosok körébôl az ízletes, igazi budaörsi ôszibarack fák iránt” – teszi hozzá az elnök. S hogy mibôl finanszírozzák a programokat? „Pályázunk, idén 740

000 Ft-ot nyertünk az egyesület programjaira. És ehhez adódik támogatóink adójának az 1%-a és a tagdíj”. A kertbarátokra sokak figyelmét a helyi termelôi piacért folytatott nemes küzdelem hívta fel a figyelmet. Ami az eredetileg kért helyszínen a Szabadság úton, a CBA elôtt ugyan nem valósult meg, de a közelmúltban megnyílt a Baumax mellett, a körforgalomnál. Ahol viszont

nem találkozunk helyi árusokkal. Vajon mi lehet az oka? „Valóban sokat harcoltunk egy helyi piacért, de nem mi szabjuk meg hová menjenek az árusok – mondja Beatrix -, és azok jelenleg is a CBA elôtt kínálják áruikat. Eddig nem volt hová menni eladni, még meg kell szokniuk a kerttulajdonosoknak, hogy újból termeljenek, hisz helyben el tudják adni azt. Ehhez idô kell!” - R. -T.

KERTLÁTOGATÁS Nyílt napot tartott a Káptalan Évelôkertben (a Muskátli utcában) Lechner Judit biokertész június 15-én. Kertlátogatás, ismerkedés a nyári napforduló gyógynövényeivel, évelô virágaival volt a program. Aki kedvet kapott a munkához, már vihette is saját kertjének a kialakításához a palántákat. Lechner Judit új könyve (ami lapunk szerkesztôségében is megvásárolható!!!) a Budaörsön is megtermô fûszernövényekrôl, szintén nagy sikert aratott. Cikkeit a www.budaorsinaplo.hu/kultúra rovatban találják.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

2013. JÚLIUS

23


Közélet

24

2013. JÚLIUS

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

A RA N YA K É S F É N Y E S E N C S ILLOGÓ EZÜSTÉR MEK

A BSC eredményei Idén januárban atlétika szakosztállyal bôvült a Budaörsi Sport Club, így már hét szakosztályban (asztalitenisz, atlétika, autó-motor, judo, karate, labdarúgás, tenisz) zajlik az élet. Az elsô félév kiemelkedô eredményeibôl válogattunk.

ASZTALITENISZ Klubunk Szakosztálya fennállásának egyik, ha nem a legeredményesebb idôszakát zárta. Nôi csapatunk a Pergel Szandra, Madarász Dóra, Molnar Cornelia, Hepke Johanna összeállításban szerepelt. A lányok horvát, belga, osztrák és német csapatokat legyôzve jutottak be a legrangosabb Európai Kupa, azaz a Bajnokok Ligája döntôjébe. Az elôdöntôben a tavalyi gyôztes német Berlin csapata felett arattak kettôs gyôzelmet a lányok, majd a döntôben a Linz csapata bizonyult jobbnak, így ezüstérmet szereztek! A magyar bajnokság 2012/13-as szezonjában öt csapattal, különbözô osztályokban indult a szakosztály. A nôi gárda minden meccsét megnyerte az alapszakaszban, majd kettôs gyôzelemmel jutott a döntôbe, ahol a Postás SE csapatával csapott össze. 2011 után a Budaörsi 2i SC ismét Magyarország legjobb nôi csapata lett. A Férfi Extra Ligás csapat az egész szezon alatt erôn felül teljesített, a végeredmény pedig egy ezüstérem lett. Az NB II-ben szereplô férfi gárda szintén bajnokságot nyert, kiharcolva ezzel az NB I-be kerülést. Az NB III-as csapatunk a hatodik helyen végzett. A megyei gárdában az utánpótlás legtehetségesebb játékosai kaptak játéklehetôséget, akik meghálálták a bizalmat, hiszen a felnôttek között versenyezve negyedikként zártak. Az utánpótlás is kiválóan szerepelt, hiszen az újonc fiú csapat második lett az Országos Bajnokságban. A kizárólag saját nevelésû gyerekekbôl álló gárda sikere bebizonyította, hogy az utánpótlás területén is Magyarország meghatározó klubja vagyunk. Hat fiatal kvalifikálta magát a „huszak” bajnokságára. Ecseki Nán-

dor ifjúsági válogatott versenyzô hatalmas sikert ért el, mikor a spanyolországi csapat bajnokságról bronzéremmel tért haza, egyéniben pedig a legjobb nyolc közé jutásért szenvedett vereséget. Idén került megrendezésre az egyéni felnôtt VB Párizsban, ahol klubunk három versenyzôje, Pergel Szandra, Madarász Dóra és Jakab János indult. A két lány nagyban hozzájárult az Európai-bajnoki selejtezôcsoport megnyeréséhez, biztosítva ezzel a jobb kiemelést az októberi schwechati felnôtt Európa-bajnokságon. Budaörsön került megrendezésre a felnôtt Országos Bajnokság, ahol a Budaörsi 2i SC versenyzôi 1 aranyat, 3 ezüstöt és 2 bronzérmet szereztek. Az OB-n Magyarország legeredményesebb szakosztálya lettünk!

ATLÉTIKA A 2013 januárjában csatlakozó új szakosztály is kiváló eredményeket tud felmutatni az elsô félévben. A fedett pályás versenyidôszakban Szabó Róbert a 20 év alattiak országos legjobb teljesítményével nyerte az Országos Bajnokságot 60 méteren. Papp Gábor ötödik, míg Bátki Péter tízedik lett. A 4x200-as váltóban a Papp Gábor , Pálfi Gergely, Bátki Péter, Szabó Róbert összeállítású kvartett ezüstérmet szerzett. 200 méteren Szabó Róbert ötödik, Papp Gábor tízedik, míg Bátki Péter a tizenharmadik helyet szerezte meg. 60 méteren a serdülôk között Gergely Bianka, míg az ifjúságiaknál Kiss Diána B döntôt nyerve a kilencedik helyen végeztek. Szabó Attila olimpikonunk felnôtt magyar bajnoki címet nyert hétpróbában, ezzel az eredménnyel Európa legjobb 16 versenyzôje közé kvalifikálta magát, valamint meghívást kapott a göteborgi Európa-bajnokságra is. Az év második felében kerülnek megrendezésre a szabadtéri országos bajnokságok.

AUTÓ-MOTOR Szakosztályunkban két egység versenyez, az egyik a Szabó Gergely – Borbély Károly duó, míg a másik a Wirtmann Ferenc – Barna György duó. A Szabó - Borbély páros februárban kilencedik helyezést ért el a lettországi

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Lett Európa Bajnoki Futamon (ERC). A Román Bajnokság nyitófutamán, Brassóban abszolút 3. helyen végeztek, a második román bajnoki futam Temesváron került megrendezésre, ahol hatodikként zártak. A harmadik futam a Duna Delta Rally volt, ahol kiváló versenyzéssel sikerült megszerezni a gyôzelmet. A három futam után a Szabó – Borbély duó a második helyen áll a Román Bajnokságban. A Wirtmann – Barna kettôs a Magyar Országos historic Rally Bajnokságban Egerben kezdett, rögtön egy gyôzelemmel. A duó idén indul a Közép-Európai Zónakupában, ahol eddig négy versenyen szerepeltek. A Rebenland Rallyn másodikak, a Vitava Rallyn elsôk, a Saturnus Rallyn elsôk, valamint a Velenje Rallyn is elsôk lettek. Ezzel a kiváló teljesítménnyel vezetik a Magyar és az Európai ranglistát, értékelést is.

JUDO Szakosztályunk és természetesen az egész Budaörsi Sport Club is nagyon büszke lehet az év elsô felében elért eredményekre. Felnôtt válogató versenyekkel indult a szezon. A felnôtt Magyar Kupával és a felnôtt Országos Rangsorversennyel kezdôdött az év. Két versenyzônk, Burján László és Horváth Tamás képviselte a szakosztályt. Az ORV-rôl mindkét versenyzô bronzéremmel, míg a MK-ról Laci bronzéremmel, míg Tomi egy ötödik hellyel térhetett haza. Horváth Tamás kvalifikálta magát a budapesti Hungária Kupára. Burján Laci 66 kg-ban válogatózott, azonban év közben történt egy súlycsoportváltás, Laci februártól 60 kg-ban folytatta a versenyzést. Februártól az utánpótlás is megkezdte a versenyzést. A Budapesti Régiós versenyen (még nem versenyzô korúak, 6 éves korig) Murányi Tamás aranyérmet, Kiss Levente, Csató Barnabás és Miszti Balázs ezüstérmet, míg Murányi Kristóf és Bakonyi Alexander bronzérmet szerzett. A márciusi Junior Magyar Kupán, illetve a Junior Országos Rangsorversenyen +100 kg-ban Kormány István egyaránt harmadik helyezést ért el. Márciusban 

Rendôrség

Sport

A BUDAÖRSI TENISZCENTRUMBAN

U12 -es

NEMZETKÖZI TENISZVERSENY Idén elôször rendeztek a Budaörsi Teniszcentrumban a 12 év alatti korosztálynak nemzetközi teniszversenyt. Az egyhetes U12-es Budaörs Kupa elnevezésû versenyen egyéni és páros versenyszámokban mérhették össze tudásukat a fiú és lány játékosok a múlt héten. Összesen 14 országból 64 fiatal teniszezô érkezett.

A magyarok összesen három második és négy harmadik helyezést értek el, valamint a vigasztáblán két elsô helyezést. Az egyéni fôtáblán Makk Péter harmadik lett, párosban a Cseh Tamás/Deli Mihály duó és a Bartosik Réka/Nagy Adrienn kettôs második lett, harmadik helyet ért el Sallay Péter/Kiss Balázs Rafael. Vigaszágon Fajta Péter a fiúknál, Bartosik Réka a lányoknál vihette haza az aranyérmet. A fiú vigasztáblán a legjobb négyben csak magyarok szerepeltek. Az egyéni fôtáblát a fiúknál a román Nini Gabriel Dica nyerte, a lányoknál az orosz Irina Shetinina. A teniszlabda-pattogást egyszer Héjja Norbert produkciója szakította félbe, aki Rubik kocka bemutatójával óriási sikert aratott a teniszezôk körében. A képen: Nagy Adrienn és Bartosik Réka, a legeredményesebb magyar lányoknak járó Bioderma különdíjat vehették át. Balra Csoknyay Bertalan, a Budaörsi Teniszcentrum elnöke és Faludi Levente, a Magyar Tenisz Szövetség korosztályos válogatott edzôje.

2013. JÚLIUS

25


KözéletGazdaság

OB-n vettek részt a szenior versenyzôk is. M6 81 kg-ban Németh Károly aranyérmes lett, míg eggyel fiatalabb korosztályban ezüstöt szerzett. M4 +100kg-ban Ódor Zoltán negyedik, M3 81kg-ban Fehér Csaba aranyérmes, 66kg-ban Göndöcs Attila aranyérmes, 73kgban Zachár Attila aranyérmes, 90kgban Márkus Barnabás bronzérmes, Korányi Krisztián ötödik, +100kgban Fazekas Csaba ötödik, M2 73kgban Büki Péter, és 90kg Szaszkó Ákos aranyérmes, M1 73kg-ban Umheiser István bronzérmes, a nôknél F2 57kg-ban Charé Hajnalka ezüstérmes lett. Az áprilisi Budaörsön megrendezésre kerülô Junior Diákolimpián Márkus Róbert és Kormány István is ezüstérmet szerzett. A Budapest Kupán diák C 27 kg-ban Kiss Levente beverekedte magát a legjobb 32 közé, majd fantasztikus versenyzéssel az ötödik helyen végzett. A májusi Közép Magyarországi Regionális Judo Szövetség klubjai számára rendezett Regionális Diákolimpiáról 5 arannyal, 5 ezüsttel és 1 bronzzal tértek

Oktatás

Egészség

haza a versenyzôk. A Bieslsko Bialában megrendezésre kerülô Ifjúsági Európa Kupa küzdelmeiben vett részt Sárhegyi Gábor, aki az itt elért eredményével kvalifikálta magát a 2013 évi Ifjúsági EB-re, az EYOF-ra, valamint az Ifjúsági VB-re. A bajai Diákolimpián Murányi Tamás bronzérmet szerzett, míg Bakonyi Alexander ötödik lett. A júniusi Világkupán Burján Laci (Bubu) 60 kg-ban lépett tatamira, aki a döntôbe jutásért a bolgárok versenyzôjével szemben maradt alul, majd a bronzmérkôzésen a britek versenyzôjét verte Bubu, megszerezve a bronzérmet. Ezzel az eredménnyel sikerült a rio-i VB kvalifikáció is. A Senior Európabajnokságon Büki Péter fantasztikus versenyzéssel a harmadik helyen zárt, míg Németh Károly ezüstérmet szerzett.

KARATE Klubunk fennállásának legeredményesebb félévét zárta! Az év elején Kassán, a Bozogan Nemzetközi Emlékversenyen vettek részt a

Kultúra

Helytörténet

versenyzôk, ahonnan hat éremmel tértek haza. Ezután következett az egyik legfontosabb esemény a szakosztály életében. Február 8-10. között került megrendezésre a Kadet, Junior U21-es Európa Bajnokság, ahol Juhász Nikolett ötödik helyen végzett. Februárban a Budaörsi Városi Sportcsarnokban került megrendezésre a Hungarian Tatami Team nemzetközi kupa. Erre a versenyre a szigethalmi Halom Kupával készült a szakosztály, ahonnan 16! éremmel, legeredményesebb klubként térhettek haza a sportolók. A Tatami Team Kupán a több mint ötven induló klub közül öszszesítésben a 14 megszerzett éremmel az ötödikek lettek. Az Óbudai Aquincum Kupáról 23 éremmel szintén a legeredményesebb klubként térhettek haza. Március 2324-én került megrendezésre a Magyar Bajnokság, ahol összesítésben a harmadik helyet szerezték meg a versenyzôk a klubrangsorban. 7 Magyar Bajnoki arany, 5 ezüst és 5 bronzérem volt a mérleg. A pozsonyi versenyen Juhász Nikolett nagyszerû versenyzéssel kvalifikálta magát a budapesti Európa-bajnokságra. Két fiatal versenyzôt pedig elért eredményeik alapján beválogattak a törökországi Ifjúsági Világjátékokon induló magyar válogatottba. Lakatos Nóra elsô helyet, míg Juhász Debóra második helyet szerzett. A felnôtt EBn májusban Juhász Nikolett harmadik helyet szerzett a nôi válogatottal kumitében. Május 25-én került megrendezésre a háziverseny, az utánpótlás legnagyobb örömére. Juhász Nikolettet és Lakatos Nórát beválogatták a Regionális Csapat Európa Kupára, ahonnan a versenyzôk bronzéremmel tértek haza. A klub többi sportolója eközben Pozsonyba utazott a hagyományos GP-re, ahol 9 érmet szereztek.

LABDARÚGÓ Felnôtt csapata kiválóan szerepelt a 2012/13-as bajnoki szezonban, hiszen az NB III Duna csoportját magabiztosan, négy pontos elônnyel nyerte meg. A lejátszott 28 mérkôzésbôl 19-szer vonulhatott le gyôztesen a gárda, emellett négy döntetlen és öt vereség a mérleg. A gárda osztályozót is játszott az NB II-be való feljutásért a Tatabányával, azonban az oda-vissza vágós rendszerben mindkétszer a

26

2013. JÚLIUS

Rendôrség

Sport

Budaörsi SC maradt alul, így nem sikerült kiharcolni a felkerülést. A Magyar Kupa elsô fordulójában a Jászárokszállási VSE volt az ellenfél, akiket 4-0 arányban múltak felül a fiúk. A második körben egy keményebb ellenfél a BFC Siófok következett, akik 1-0 nyertek, kiejtve a Budaörsi SC-t a MK-ból. Az U19-es csapat a II. osztály Közép A csoportjában szerepelt. A srácok összesen 30 meccset játszottak (12 gyôzelem, 6 döntetlen, 12 vereség) és összesítésben a kilencedik helyen végeztek. Az U17es gárda szintén a II. osztály Közép A csoportjában szerepelt és a 11. helyen végzett (9 gyôzelem, 3 döntetlen, 18 vereség). Az U15-ös csapat a II. osztály Közép-nyugati csoportjában focizott, és 13. lett (6 gyôzelem, 1 döntetlen, 21 vereség). Az U13-ban futballozó srácok nagyon kitettek magukért, hiszen a II. osztály Középnyugati csoportjában a CsepelAirenergy mögött a második helyen végeztek. Az összesen 28 lejátszott mérkôzésbôl 21 zárult gyôzelemmel, 2 döntetlennel és mindössze 5 vereséggel.

TENISZ Szép eredményekkel büszkélkedhet. A nôi II. osztályú gárda az elsô helyen végzett. A férfi I. osztályú csapat pedig megnyerte a másod osztályú bajnokságot, feljutva ezzel az elsô osztályba, ahol a bent maradás a cél. Május végére fejezôdött be a tavaszi forduló, ahol a nôi csapat 5 meccsbôl 4-et nyert meg, kiharcolva ezzel az ôszi felsô ágban való indulást. A fiúk 3 meccsbôl 1-et nyertek, a másik két találkozón pedig 1-1 pontot szereztek, amely a bennmaradás szempontjából rendkívül fontos. A veterán csapat idén is a Pest megyei veterán bajnokságban szerepel, amely május végén kezdôdik. Reményt keltôek az év eleje óta elért eredmények is, hiszen a felnôttek mezônyében négy elsô, öt második, két harmadik és két 5-8. helyezéssel, míg a korosztályosok között négy elsô, négy második, két harmadik és két 5-8. helyezéssel büszkélkedhet a szakosztály. A legkiemelkedôbb eredményeket a felnôtteknél Szendrôi László, míg a korosztályos versenyzôknél Pongrácz Katalin, Such Petra, Kótány Imre és Bíró Andrej érték el. TÓTH LILLA


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

B U D A Ö R S I E K N EK K EDV EZMÉNY EK !

Görkorcsolyapálya nyílt A New Beach Sportpark szeptember 30-ig várja a vendégeket Budaörsön a Dechatlon parkolójában. A kétezer négyzetméteren a nagyobbaknak van görkorcsolyapálya, homokos sportpálya labdajátékokhoz és a legkisebbeknek homokozó. A mûjégpálya helyén görkorcsolya-görhoki sportpark nyílt Budaörsön a Decathlonnál. Az ötletgazda is ugyanaz a fiatal hölgy, mint télen: Erdôdiné Császár Viktória. Az alapterület 2000 négyzetméterre nôtt, ami körbe van kerítve, így teljes biztonságot nyújt az ide látogatók számára. A jégpálya helyén egy 400 négyzetméteres mûanyag borítású, palánkkal körbekerített görkorcsolya-görhoki pálya áll, ami egyben is kibérelhetô – amatôr vagy profi sportolók számára, valamint családi, baráti, céges rendezvényekre, gyermekzsúr szervezésére -, illetve a közönség számára is nyitva áll. Minden

gurulós járgánnyal lehet rajta gurulni, görkori, gördeszka, pónicikli, ezek bérelhetôk, és ütôket, labdákat is biztosítanak. Oktatást is van, és amatôr bajnokságokot is rendeznek. A területen van még egy 500 négyzetméteres alapterületû speciális homokos pálya, strandröplabda, strand kézilabda és strand foci számára A sportparkban 4-14 év közötti gyerekek számára nyári napközis

sporttáborokat is szerveznek, nem csak 5 napos turnusokban, hanem akár egy-egy napra is. A budaörsi önkormányzattal a télihez hasonlóan ismét sikerült megál-

lapodást kötni, miszerint egész nyáron, és szeptemberben a budaörsi gyerekek hétköznaponként fél áron vehetik igénybe a görkorcsolya pályát közönségkorcsolyázás ideje alatt, azaz 200 Ft/fô a belépô, amiért a gyerek több órát is szórakozhat. Hogy az egészen pici tesók se unatkozzanak egy hatalmas homokozó található a fedett terasz és büfé mellett. Az önkormányzati megállapodás értelmében szeptembertôl, iskolaidôben az iskolások és az óvodások csoportosan ingyen vehetik igénybe a görpályát, úgy mint télen a jégpályát. „Igyekeztünk az egész sportparkot úgy kialakítani, hogy az egész család jól érezze magát, ki tudjon kikapcsolódni, tudjon sportolni, pihenni, szép igényes környezetben, jó hangulatban” – mondta Viktória. A New Beach Sportpark tehát szeptember 30-ig várja a vendégeket, majd október közepe táján újra nyit a jégpálya. Bôvebben: www.newbeach.hu

V. IH F F É R F I U 1 9 K É Z I L A B DA V ILÁGB AJ NOK SÁG

Készülôdjünk! A férfi kézilabda U19 VB nyitómérkôzése Budaörsön augusztus 9-én, 18,45-kor lesz, amikor Magyarország lép pályára Venezuela ellen. A felnôtt világbajnoksággal megegyezô lebonyolítási rendszerben, az utánpótlás világbajnokságok történetében most elôször 24 ország 500 kézilabdázójának részvételével zajlik augusztusban az V. IHF Férfi U19 Kézilabda Világbajnokság, amelynek Magyarország, illetve Budaörs és Érd ad otthont. Ez az elsô U19 világbajnokság, amelyet Európában rendeznek. 2013. augusztus 10-23. között azok a fiatal kézilabdázók mérik össze tudásukat Budaörsön és Érden, akik közül a legtehetségesebbek majd a riói olimpián is képviselhetik

hazájukat. A 14 játéknapon Európa, Ázsia, Afrika és Dél-Amerika legjobbjai lépnek pályára. A világbajnokságon résztvevô országok: Angola, Argentína, Ausztria, Brazília, Chile, Dánia, Dél-Korea, Egyiptom, Fehéroroszország,Franciaország, Gabon, Horvátország, Japán, Katar, Magyarország, Németország, Norvégia, Románia, Svédország, Spanyolország, Szerbia, Szlovénia, Tunézia, Venezuela. A 24 csapat négy csoportban kezdi meg a küzdelmeket. A csoportkörbôl a legjobb négy jut tovább, és kieséses rendszerben folytatja a küzdelmeket. Magyarország a D-csoportban szerepel, Venezuela, Gabon, Ausztria, Németország és Norvégia társaságában. A magyar csapatot olyan tehetséges fiatalok alkotják, akik né-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

hány év múlva a felnôtt mezôny meghatározó játékosaivá válhatnak, sôt néhányan már le is tették névjegyüket a hazai élvonalban. Az együttes munkáját Kovács Péter szövetségi edzô, európai mesteredzô irányítja, aki játékosként világbajnoki ezüstérmet szerzett, és több mint háromszáz alkalommal ölthette magára a címerest mezt.

A PROGRAM: - Nyitó ünnepség: Budaörs, 2013. augusztus 9. péntek, 17.00 óra - Nyitó mérkôzés: Budaörs, 2013. augusztus 9. péntek, 18.45 óra, Magyarország-Venezuela - A mérkôzések beosztása a vb honlapján található: www.handballhungary2013.com Döntô és záró ünnepség: Érd, 2013. augusztus 23. péntek, 17.00 órától

Rendôrség

Sport

STR ANDKÉZI I. BUDAÖRS NEMZETEK TORNÁJA

Budaörsön, június 29-30-án, nemzetközi válogatott torna keretében gyûlt össze a strandkézilabda világ krémje. Az országok válogatottak mellett a hazai pálya elônyét élvezô budaörsi lányok is pályára léphettek. A férfiak mezônyét a horvát válogatott színesítette, míg a hölgyeknél a norvég és a horvát nemzeti csapat is képviseltette magát. Ezzel debütált tehát a Budaörs Beach Aréna a Városi Sportcsarnok mellett. Nyerni ugyan sajnos nem sikerült a helyieknek, de egyik budaörsi csapat sem vallott szégyent, hiszen egészen kis különbségek döntöttek szinte mindegyik félidôben. Remek hangulat, csodás napsütés, tömött lelátók, gyönyörû lányok és parádés gólok - ez volt a jellemzô az I. Budaörs Nemzetek Tornájára.

A NOI VIADAL ÖSSZESSÍTETT VÉGEREDMÉNYE: 1. Magyarország junior 2. Norvégia A csapat 3. Magyarország 4. Horvátország 5. Norvégia B csapat 6. Budaörs Beach Girls

A FÉRFI VERSENGÉS ÖSSZESSÍTETT VÉGEREDMÉNYE: 1. Horvátország 2. Magyarország 3. Magyarország junior 4. Budaörs Beach Stars

2013. JÚLIUS

27


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

ÚJ B ÜNTETÔ TÖR V ÉNY K Ö N YV

Szigorítás az ittas vezetésnél 2013. július 1. napján hatályba lép az új Büntetô Törvénykönyv, mely újabb szigorítást tartalmaz az ittas jármûvezetôkkel szemben.

A régi szabályozás szerint, ha a sofôr véralkoholszintje 0,8 ezrelék alatt volt, az cask szabálysértést valósított meg. Csak az e szint feletti véralkoholszint esetén beszélhettünk bûncselekmény elkövetésérôl. További tényállási feltétel volt, hogy a vezetô ún. “befolyásolt” állapotban legyen. Az új Btk. szerint azonban már az is bûncselekmény, ha a vezetô szervezetében 0,50 gramm/liter ezrelék véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter ezrelék levegôalkoholkoncentrációnál nagyobb értéket eredményezô szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van és nem kell többé vizsgálni az egyéni befolyásoltságot, hanem mérlegelés nélkül ittasnak kell tekinteni azt, akinek a szervezetében az alkoholszint a fent említett értékeket meghaladja. Az elfogadott törvényjavaslat indokolása szerint “a tényállás megváltoztatását az tette szükségessé, hogy a korábbi tényállás a bûncselekmény megállapíthatóságához a jármûvezetéskor megkövetelte a tettes szeszes italtól befolyásolt állapotát, amely bizonyítás-elméleti visszásságokhoz vezetett. A korábbi normaszöveg rendelkezése alapján a tettes meghatározott idôpontra vonatkoztatott szeszes ital fogyasztásából származó egyéni befolyásoltságát kellett vizsgálni, illetve megállapítani. A befolyásoltság egzakt módon, közvetlenül nem mérhetô, arra csak más mért adatokból: a szervezetbôl különbözô módszerekkel kimutatott alkohol mennyiség alapján lehet szakértôi módszerekkel következtetni. E következtetési folyamat esetenként bizonytalansági tényezôket tartalmaz. Bár az etilalkohol szervezetre gyakorolt, a vezetési képességre hátrányosan ható mechanizmusa általá-

28

2013. JÚLIUS

nosságban jól meghatározható, mégis a büntetôeljárások során minden kétség nélkül nem zárható ki az sem, hogy más-más terhelt esetében ezek egyéni eltéréseket is mutathatnak.” Említésre méltó változás továbbá, hogy a régi jogszabállyal ellentétben az új törvény a közforgalom elôtt el nem zárt magánúton (benzinkút, bevásárlóközpont parkolója) elkövetett ittas vezetést az eddigi szabálysértés helyett alapesetben is bûncselekménynek minôsíti. Felhívom a figyelmet arra is, hogy az új Btk-ban szét lett választva az ittas jármûvezetés a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása, azaz drog vagy gyógyszer hatása alatti vezetéstôl. A két bûncselekmény miatt alkalmazható szankciók megegyeznek ugyan, mégis nagy jelentôségû a változás, hiszen ha valaki ittas és egyben kábítószer hatása alatt is áll, akkor az már két bûncselekménynek minôsül, így halmazati büntetést von maga után. Az új törvényi szabályozás enyhítést annyiban tartalmaz, hogy míg korábban az ittas vezetés esetén – amennyiben az nem szabálysértést, hanem bûncselekményt valósított meg – a jármûvezetéstôl eltiltás minimum mértéke 1 év volt, most ez a minimum 1 hónapra csökkent. DR. MORAVCSIK KRISZTINA

További információk: www.moravcsik.hu


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A Z Á R U H Á Z I T O L V AJ OK OK OZZÁK A LEGTÖB B GONDO T

Kapitányi beszámoló A lakosság számának növekvô tendenciája, a gazdasági válság okozta elszegényedés ellenére Budaörsön stagnál a bûncselekmények száma – derül ki a Budaörsi Rendôrkapitány beszámolójából, ami a júniusi képviselôtestületi ülésen hangzott el. A kapitányságon több vezetôváltoztatásra is sor került 2012-ben, a feladatok megosztásának rendjében viszont nem történt változtatás. A vezetôváltás érintette a kapitányságvezetôi beosztást, a körzeti megbízotti alosztály vezetését, a nyomozó alosztály, a vizsgálati alosztály a Pilisvörösvári Rendôrörs, a Budakeszi Rendôrörs és a Törökbálinti Rendôrörs parancsnok-helyettesi beosztását is.

BÛNÜGYI HELYZET ELEMZÉSE A lakosság folyamatos növekvô tendenciája, a gazdasági válság okozta elszegényedés ellenére stagnált a bûncselekmények száma, hiszen mind 2011-ben, mind 2012-ben 1 834 vált ismertté. Nagy részét (1.834-bôl 1.003-at) továbbra is a

FÉLMILLIÓS NYOMRAVEZETÔI DÍJ

Félmillió forintos nyomravezetôi díjat tûzött ki a Pest megyei rendôrfôkapitány annak a férfinak az elfogása érdekében, aki Gyálon, Üllôn és Budaörsön is fegyvert fogott bankalkalmazottakra, pénzt követelve tôlük - közölte a fôkapitányság szóvivôje. Az ismeretlen elkövetô június 10-én, nem sokkal 8 óra után

vagyon elleni bûncselekmények képezték, melyekbôl 457-et az áruházak területén követtek el. Nagyon elszaporodott az a fajta módszer, amikor figyelem eltereléssel tulajdonítják el a sértettek táskáját. A rablások száma 14 esetrôl 8 esetre csökkent

A KÖZTERÜLETI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 2012-ben 616 fô került elfogásra. Ezen belül 50 százalékkal tudtuk növelni a tettenérések számát. A szabálysértési és büntetô feljelentések száma a megváltozott jogszabályi környezet (szabálysértési értékhatár felemelése, új szabálysértési törvény megjelenése) miatt ugyan csökkent, azonban a csökkenést meghaladó számban nôtt a „gyorsított” szabálysértési eljárásban a helyszínen kiszabott bírságok száma 6427 esetre. Budaörsön az állandó gépkocsizó járôrszolgálat mellett esetenként a Templom téren, valamint a lakótelepen gyalogos járôrszolgálatot is sikerült szervezni. Három körzeti megbízott lát el szolgálatot, szoros együttmûködésben a Budaörsi Polgárôr Kiemelten Közhasznú Egyesület tagjaival, rendszeresen a polgárôrség jármûveit is igénybe véve.

Gyálon, három nap múlva pedig Üllôn ment be egy pénzintézetbe, mindkét helyen fegyverrel megfenyegette az alkalmazottakat és készpénzt követelt tôlük. Mivel nem járt sikerrel, üres kézzel elmenekült, de június 17-én déltájt egy budaörsi pénzintézetben (a Templom téri takarékszövezetben) ismét próbálkozott. A fenyegetés hatására itt nagyobb összeget adtak át neki. A Pest Megyei Rendôrfôkapitányság (PMRFK) kéri, hogy aki a közzétett grafikán látható támadót felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével, vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a fôkapitányságot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 112-es, illetve 107-es központi segélyhívón.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

BALESETI HELYZET 102 közlekedési baleset volt tavaly, de egyik sem halálos kimenetelû. 3 fô súlyosan, 28 fô könnyû sérüléseket szenvedett, míg 71 esetben csak anyagi kár keletkezett. A balesetek 27%-a bevásárló központok területén történt.

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÔL Budaörs Város Önkormányzata az anyagi támogatás mellett a napi kapcsolatokban is segítôkész. Az együttmûködési megállapodásnak köszönhetôen a közterület-felügyelettel hétköznaponként állandó közös járôrszolgálat valósult meg, a város rendezvényeinek biztosítását közösen hajtottuk végre. Közös gondolatok mentén folyamatos az együttmûködés szélesítése, a városi közterületi kamerarendszer kiépítése, üzemeltetése, a közterületfelügyelttel közös szolgálatok fejlesztése, a lakossági bûnmegelôzési szervezôdések – Szomszédok Egymásért Mozgalom – felkarolása terén. A részönkormányzatokkal a körzeti megbízottakon keresztül tartott

TRÜKKÖS PÉNZLOPÁS A Budaörsi Rendôrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Elôkészítô Alosztálya indított eljárást tulajdon elleni szabálysértés (csalás) elkövetése miatt ismeretlen tettesek ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen elkövetôk 2013. május 18-án 15 óra körüli idôben egy budaörsi lakberendezési áruház egyik pénztáránál pénzváltást színlelve, a pénztárban dolgozó figyelmetlenségének és jóhiszemûségének kihasználásával 25 000 forintot tulaj-

következetes munkakapcsolat eredményeként Kamaraerdôn sikeres közbiztonsági akciót szerveztünk a hétvégi házakat fosztogatók elfogására. A Frankhegyen a részönkormányzat és a lakosság segítségével lakossági fórumot szerveztünk a Szomszédok Egymásért Mozgalom helyi szervezetének kialakítása céljából. A Budaörsi oktatási intézményekkel a tanulók életkorának megfelelôen szerveztünk bûn- és baleset megelôzési elôadásokat, az „iskola rendôre” program keretében. A Budaörsi Polgárôr Kiemelten Közhasznú Egyesülettel hetente többször látunk el közös szolgálatot. A Budaörsi Törökugrató Régió Polgárôr Egysége heti szinten lát el szolgálatot, munkájukkal segítve a közbiztonság javítását a város meghatározott területein. GALUSKA - TOMSITS LÁSZLÓ R. EZREDES, KAPITÁNYSÁGVEZETÔ

donítottak el. A tulajdon elleni szabálysértés elkövetôirôl a biztonsági kamera fényképfelvételeket készített. Az elkövetôk személyleírása: 25-30 év körüli férfiak, akik kb.180-185 cm magasak és erôs testalkatúak voltak, barna, rövid hajjal. A pénzváltást színlelô férfi kék galléros pólót és világos farmert viselt. A másik férfi fehér, „Replay” feliratú pólót és világos farmert viselt.

2013. JÚLIUS

29


Budaörsi Napló Kiadja: Budaörsi Napló Bt. Felelôs kiadó a Bt. ügyvezetôje. Felelôs szerkesztô: ELLER ERZSÉBET Hirdetésfelvétel Kiseller Máriánál (06-30-999-1216) Budaörs, Szabadság u. 137. földszint (a parkra nézô oldalon!) Nyitva: h.–cs. 9–17 óráig, p. 9–15-ig Telefon és fax: (23) 424-862, tel.: (23) 420-837 E-mail: bnaplo@t-online.hu Tervezés, nyomdai elôkészítés: Kaszás Zoltán Terjesztés: Bellányi Sándor (06 30 528-0544) Nyomás: ModulArt ISSN 1216-1985

A városközpontban is feladhatja lapunkba

hirdetését: Centrál Kft.

Budaörs, Szabadság út 13. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

»OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT. 1084 Budapest VIII. Auróra u 11., tel.: 303-4738, fax:303-4744 http://www.observer.hu A júniusi keresztrejtvény megfejtése: Tizenöt éve Budaörsön az Auchan. Az 5000 forint értékû Auchan ajándékutalványt nyerték: Kolonics Mihály, Ecseri Imréné. Urbán Andrea, Horváth Anita(Bp) Az utalványt személyazonosságuk igazolásával, lapunkra hivatkozva, a budaörsi Auchan áruházban a vevôszolgálaton vehetik át.

FÉNYMÁSOLÁS NYOMTATÁS Hirdetésszervezôt keresünk! Ha jó a fellépésed, van kitartásod és rugalmas munkaidôben szeretnél pénztkeresni a befektetett munka arányában érdeklôdj a 06 30 6454643-as számon!

Budaörsi fuvaros 30 9 649 324 Pál István 30 éve megbízható, pontos korrekt szállítást vállal. Építôanyagok,termôföld, tüzelôanyagok, vas és fa áru. Gyors kiszállás, korrekt árak. Tegyen próbára! Hívjon most!

ELADÓ! Budaörsön tulajdonostól panorámás, összközmûves telek, felújítandó házzal. Ár 39,9 millió forint. Telefon 0620 334-9446

Mûanyag és fa nyílásSzeretnél egy lendületes, zárók javítása, beállítása, ambiciózus csapatban karbantartása, felújítása, dolgozni? Akkor csatlavasalat javítása, cseréje, kozz most az RS fiatal csakorszerûsítése utólagos patatához BÚTORÉRTÉhô, -hang és port elleni Jobb agyféltekés KESÍTÔ munkakörbe! szigeteléssel. rajztanfolyam. További információk a Ingyenes felméréssel. Ugyanitt mûvészetterápia. Alternatív megoldás www.rs.hu oldalon! Kádár Gabriella Jelentkezés hétköznap ablakcsere helyett. Elérhetôség: 9:00-17:00-ig a +36-1-340Bakos István 1303 telefonszámon! 06/30 505 8407 Tel.: 0630/687-2302

A

P

R

Ó

H

I

R

A4

EHÉR OBB 20 Ft/db FEKETE-F MENNNAGY YISÉGNÉL S E ÉS SZÍN ÁREGEDMÉNY 250 Ft/db

Szabadság út 137. Tulajdonostól Frankhegyen Ôzike utcában lakóház+udvar eladó. Irányár 16MFt Tel.:06 (20) 943 8785 Közvetlen a tenyésztôtôl 3 hónapos fajtiszta fekete óriás snauzer „kislány” kutya eladó. Tel.:06(23)422567

D

E

Eladó Budaörsön a Málna utca és a Puttony utca keresztezõdésében, egy 700m2-es gyümölcsös telek, 25m2 hétvégi házzal, melléképületekkel, fúrt kúttal, esõvíz tárolóval, villannyal, 7m Ft-os irányáron. Érd.: 06 (30) 20-20-20-3 telefonon.

T

É

S

E

K


Budaörsi Napló 2013. Július  

Budaörsi Napló - közéleti havilap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you