Page 1

XXI. évfolyam

11. szám

2012. december

ÁRA: 186 Ft

9. oldal

13. oldal

Új lakberendezési állandó „kiállítás” KÖVETKEZÔ

LAPSZÁMUNK

Év végi összegzés a polgármesterrel

2013 JANUÁR KÖZEPÉN JELENIK MEG!

Mind en ol dalon helyi h és in írek form ációk !


Metróvas

Betonacél-feldolgozó és Kereskedelmi Kft. — Betonacél-értékesítés szálban — Betonacélvágás, hajlítás — Betonacélháló-értékesítés 111 7 B u d a p e s t , H u n y a d i J á n o s u . 1 6 2 . Te l . / f a x : 2 0 4 - 2 8 7 7 , 0 6 ( 3 0 ) 9 3 3 4 - 9 3 2

DAKO Kft.

BETON — — — —

Betoneladás Betonszivattyúzás Betonszállítás Betontermékek (járdalap, szegélykô stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1. Tel./fax: 06 (23) 430-420 Tel.: 06 (30) 9414-714


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Kedves Olvasóink! 2013. januártól ingyenessé tesszük a Budaörsi Naplót. De ha Ön elôfizetônk volt, ezután is biztosan meg fogja kapni a postaládájába, minden hónapban. Mindenki más számára pedig a közösségi helyeken, közintézményekben (mûvelôdési ház és létesítményei, egészségügyi központ, városháza, iskolák stb.), irodaházak portáján, nagyobb társasházak bejáratánál, vendéglátóhelyeken tesszük elérhetôvé.

„Utánajártunk, hogy a hazai ügynökségi és vállalati vezetôk miként vélekednek a printmédia erejérôl. Mezô László, az OMD Hungary ügyvezetô igazgatója szerint egy újság sokkal hitelesebb tartalmat közvetít. Mondok Árpád, az MC Media Company ügyvezetô igazgatója pedig úgy véli, hogy egy újságban megjelenô információt komolyabban vesznek az emberek” – olvasom az mmonline.hu cikkében. Mi is azt tapasztaljuk, hogy bár több mint egy éve folyamatosan, naponta többször frissítjük weboldalunkat (www.budaorsinaplo.hu), illetve helyezünk el rajta

ugyanolyan minôségû és szerkesztett cikkeket, mint a havonta megjelenô nyomtatott Budaörsi Naplóban, még mindig több olvasói észrevétel, reakció érkezik a nyomtatásban is megjelent cikkekre, illetve azokról többen és tovább beszélnek az emberek, mint ami csak online olvasható. Ugyanakkor az is igaz, hogy a nyomtatott magazinunkból az árus helyeken hónapról hónapra mindig egy kicsit kevesebb fogy. Ennek egyfelôl az lehet az oka, hogy mindenkinek nagyon meg kell gondolnia, mire ad ki akárcsak 186 forintot is. Másfelôl az, hogy egyre több, úgynevezett helyi lapot találnak a postaládákban, ingyenesen. Tény, hogy ezek jellemzôen inkább reklámújságok, de mégis csak kielégí-

hanem a korábbi 2500-nál jóval több, igény szerint 5000-tôl 7500 példányban jelentetjük meg. A havilap és tematikus mellékleteink betördelt változata a honlapunkon már egy éve, lapozható formában is elérhetô az interneten (www.budaorsinaplo.hu/naplo és www.budaorsinaplo.hu/kisterseg), visszamenôleg is. De aki mégis jobban szeretné kézbe venni, érezni a papír illatát, vagy csak nem szereti a számítógépet, a táblagépeket, okostelefonokat – amelyek segítségével szintén olvasható már lapunk -, azoknak kinyomtatva is eljuttatjuk! Hol keressék 2013. januártól a nyomtatott Budaörsi Naplót? A közösségi helyeken, közintézményekben, mint a mûvelôdési ház és léte-

Rendôrség

Sport

A novemberi nyertes Tóth Ferenc, aki Farkas Mária pedikûrös ajándékát, egy ingyen kezelést kap, amit a Patkó utca 5. szám alatti üzletben vehet igénybe. Aki egész évben, minden hónapban beküldte a helyes megfejtést, akár már karácsonykor a herceghalmi Abacus Hotelben tölthet el három szép napot. Nincs más teendôje, mint ezt is beküldeni december 20-ig!!! Sorsolás december 21-én.

Kvíjzáték

uló! Utolsó ford

A múlt havi megfejtés: mindenki volt már a Közéleti Klubban. 10 éves a Magyar Történelmi Szalon. Homokos sportpályával bôvült a sportcsarnok.

Decemberi kérdéseink: 1. Milyen melléklete nem volt még a Budaörsi Naplónak? a., Budaörsi kistérségi b., Egészséges életmód c., Karácsonyi d., Kisvállalkozói 2. Kirôl nem neveztek még el utcát Budaörsön? a., Szakály Mátyás b., Clementis László c., Bercsényi Zsuzsanna d., Kossuth Lajos

tik a lakosság egy részének a helyi ügyek iránti érdeklôdését. Ezért hosszas számolgatás és tanakodás után úgy döntöttünk, hogy 2013-ban nem megszüntetjük a nyomtatott Budaörsi Naplót,

A BUDAÖRSI NAPLÓ HIRDETÉSI AJÁNLATA! Lapunk 2013-ban a 22. évfolyamához érkezik. Nem önkormányzati kiadvány, így a megjelenés anyagi forrását kizárólag a hirdetések biztosítják. Ha tehát szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a Budaörsi Napló továbbra is pártoktól függetlenül tájékoztassa az itt élôket a helyi ügyekrôl, akkor hirdessen nálunk! De ha ez Önnek mindegy, viszont üzenetét szeretné hatékonyan és biztosan eljuttatni a budaörsiekhez, akkor is hirdessen nálunk! Áraink 1500 Ft-tól (apróhirdetés) kezdôdnek! Kérje egyedi ajánlatunkat! E-mail: bnaplo@t-online.hu. Ha csak a korábbi elôfizetés árával támogatna minket, kérjen hozzá csekket, amit bedobunk Önnek! ÜDVÖZLETTEL: A KIADÓ

sítményei, a múzeumok, az egészségügyi központ, a városháza, az iskolák, óvodák stb., az irodaházak portáján, a nagyobb társasházak, az üzletek (például CBA) és az eddigi árusító helyek bejáratánál. Innen csak el kell venniük! Ha pedig már elfogyna, mire odaérnek, jöjjenek el érte az irodánkba (Budaörs, Szabadság út 137. földszint, a parkra nézô oldalon). Miért nem dobjuk be a postaládákba? Mert nem szeretnénk, ha más, ingyenes kiadványokhoz hasonlóan, a szemetesben kötnének ki. Bízunk benne, hogy aki a közösségi helyekrôl hazaviszi magával, az el is olvassa! Aki azonban 2012-ben az elôfizetônk volt, ezután is biztosan meg fogja kapni a Budaörsi Naplót az eddig kért címre! Lemondani itt lehet: bnaplo@t-online.hu.

3. Mi volt 1936-tól és az 1940-es években a mai mûvelôdési ház? a., étterem b., kötôde c., iskola d., egészségház

HONLAPUNKON NAPONTA ÚJ CIKKEK! A lapunkban feldolgozott témákról is olvashat hosszabban.

E VÁ RJ UK LE VE LE IK ET ID ne.hu, bnaplo@t-onli aörs, va gy 2 0 4 0 B u d 137. fsz. Szabadság út

Nyerjen egy két éjszakára, két fô részére szóló luxus wellness hétvégét az ABACUS Business & Wellness Hotel**** superior -ba Herceghalmon! 2012. DECEMBER 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3. • Tel.: 23-532-360 • Fax: 23-532-361 • E-mail: hotel@abacus.hu • www.abacushotel.hu

3


Közélet

4

Gazdaság

2012. DECEMBER

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

N Y I T O T T K ÉR DÉSEK K EL ZÁR J UK AZ ÓESZTENDÔ T

Bizonytalanságok éve Hol és hogyan intézhetjük az ügyeinket a jövô évtôl? Milyen hátrányok érnek bennünket amiatt, hogy Budakeszi lesz a járási központ? Miként fognak mûködni az államosított iskoláink? Nem csökken-e Budaörsön a közoktatás színvonala, mûködik-e majd a pedagógusok új pályázati rendszere? Okos vagy balek volt-e Budaörs, hogy nem adósodott el nyakig, mint sok más város? Néhány kérdés a 2012. esztendô végén, amire alighanem így fogunk emlékezni: a bizonytalanságok éve volt.

Mint tudjuk, január 1-jén az állami intézményfenntartó központ átveszi a települési önkormányzatoktól az óvodák kivételével az összes többi köznevelési intézményt. Budaörsön ez az intézkedés az általános iskolák mellett az Illyés Gyula Gimnáziumot és Közgazdasági Szakközépiskolát érinti. Ezek tehát a Klebelsberg Kunóról elnevezett intézményfenntartó központ szervezeti egységeként mûködnek tovább. Legalábbis ami a pedagógiai munkát illeti, hiszen a tanároknak ez a központ lesz a foglalkoztatója, s nem az önkormányzat, mint eddig. Most itt állunk az új esztendô küszöbén, és nagyon úgy fest, hogy mindebbôl még sok kalamajka származik. Igaz, az Országgyûlés kétharmada már 2011 decemberében meghozta a döntését arról, hogy a települési önkormányzatok nem láthatnak el – az óvodák kivételével – köznevelési feladatokat. Ne kérdezzék, miért (tôlem legalábbis ne várjanak ésszerû magyarázatot), mindenesetre döntött arról is, hogy éppenséggel a mostani tanév kellôs közepén kell végrehajtani a változtatásokat. Úgy emlékszem, amikor én jártam iskolába, az „átkos” korszakban,

Klikkelj ránk

szóval még akkor is tartotta magát az állam ahhoz, hogy a tanítási évet ne forgassa fel. Ehhez képest manapság azt hallani budaörsi pedagógusoktól – persze szigorúan négyszemközt, s még így is halkan mondva és sûrûn körbepislogva –, hogy a félév szokásos lezárása, a továbbtanulók dolgainak rendezése helyett adminisztrálnak: listáznak, koncepciókat körmölnek. Át kellett írni az iskolák alapító okiratát, pedagógiai programját, az ilyenolyan szabályzatokat. Törik a fejüket, miként lehet majd szakköröket és egyéb tanórán kívüli elfoglaltságokat szervezni. Hiszen megszûnnek az úgynevezett többcélú intézmények, ami annyit jelent, hogy az iskolák nem vállalhatnak fel kulturális, sport, gyerekvédelmi, családvédelmi feladatokat. S persze találgatják a tanárok, mit hoz a közeljövô. Annyit bizonyosan, hogy januártól nem lesz saját intézményi költségvetés, s az iskolák vezetôinek ezentúl nincs beleszólásuk a bér- és létszámgazdálkodási kérdésekbe. Ha már bérekrôl ejtettem szót, a budaörsi pedagógusok bizony pórul járnának az állami alkalmazásban, merthogy elesnének az eddig a várostól kapott kiegészítéstôl. Erre hozza létre az önkormányzat a Clementis Ösztöndíjat. Fura szerzet lesz ez, hiszen minden tanár, aki csak kéri, automatikusan megkapja ennek keretében a helyi bérpótlékot. Ahogy mondani szokás, ilyen „állat” nincs is, márpedig most lesz: a kényszer szüli.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

Igen ám, de a háromezer lélekszámnál nagyobb településeknek – mint például Budaörsnek – gondoskodniuk kell az ingatlanok fûtésérôl, világításáról, felújításáról, ôrzésérôl, az ehhez szükséges

tûnôdtek azon, hogy városuk viszsza tudja-e fizetni valaha a felvett hiteleket? Úgy tûnik, igen. Minél nagyobb adósságot halmozott fel ugyanis egy város, annál többet vállal át tôle az állam, ellentételezés

személyzetrôl, a saját költségvetésük terhére. Budaörsön novemberben hosszas vita alakult ki arról, vajon ezeket a technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatalon belül létrehozandó új szervezeti egység lássa el, vagy inkább egy üzemeltetésre szakosodott önkormányzati szervezet végezze. A szakmai szempontok mellett alighanem hatásköri meggondolásokkal is keveredtek ebben a vitában. Talán fontosabb azonban az, hogy – szaporítva a nyitott kérdések számát – tisztázatlannak tûnik: a technikai dolgozók milyen munkakapcsolatban állnak majd az adott intézmény vezetôjével? Azaz, utasíthatja-e az iskola vezetôje a kertészt, a biztonsági ôrt, a karbantartót, a fûtôt valamilyen munka elvégzésére? Abszurd kérdés, ugye? Legalább annyira az, mint amit szintén jogosan tettünk fel magunknak az ôsz folyamán: jól sakkoztak-e azok a többségükben fideszes városvezetôk, akik nem

nélkül. Másképpen: a szökôkutak és látványberuházások árát az ésszerû gazdálkodást folytató települések polgárai is fizethetik, mint például a budaörsi lakosok. Talán így, már az óév búcsúztatására készülve, megengedik nekem, hogy kissé bohókásan azt javasoljam: kérdezzük meg a létrehozandó kormányablaknál! Választ ugyan nem fogunk kapni, merthogy ezeknél az ablakoknál érdemi ügyintézés nem zajlik majd. Beadhatjuk a papírjainkat – rajtuk adott esetben az említett kérdéssel –, azokat az ígéretek szerint kulturáltan át is veszik tôlünk, azután pedig továbbítják valahová, valami ismeretlen, személytelen ügyintézôhöz. Talán Budakeszire, az ésszerû okokkal nem indokoltan kijelölt új járási székhelyre. Na, valami ilyesmi lesz itt Budaörsön a mostani ügyfélszolgálat helyén. Szép új esztendôt kívánok mindannyiunknak! OPINIONIS

2012. DECEMBER

5


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

V A JON M A D Á R C S I C S E R G É S T HALLOTT, MIELÔTT V ÉGLEG ELALU D T?

Búcsú Lehoczki Károlytól 2012. november 19-re virradó éjjel, mindössze 55 évesen, meghalt Lehoczki Károly, zenész és karikatúrista. A Budaörsi Napló olvasói 1997. nyara óta, tehát tizenöt éve, minden hónapban találkozhattak rajzaival, amivel aktuális jegyzetünket kommentálta, vagy vetett fel új jegyzet témát.

Karcsi még gyerekként, 1963ban költözött Budaörsre. És 16 éves korában, itt a mûvelôdési házban kezdett el zenélni a Dzsip együttessel. Majd régi ismeretségek alapján bekerült a Kontrollba. Amikor 1990 körül - saját bevallása szerint - elege lett a zenélésbôl - persze nem végleg -, és úgy ítélte meg, hogy meg sem tud belôle élni, eszébe jutott régi álma, hogy egyszer karikatúrista lesz. Szinte hónapok alatt befogadta és elismerte a szakma, miután a Ludas Matyiban bemutatkozott. Késôbb bekopogott a Hócipôhöz is, ahol tárt karokkal fogadták, és sorra nyerte meg a lapokat, majd munkájáért különféle díjakat kapott. Sikerült magát távol tartani mindkét politikai oldaltól, így nem pártokat, hanem jelenségeket fogott meg. Mint mondta, ritkán fogadott el mástól ötleteket, többnyire a saját gondolatait vetette rajzban papírra. Olyan stílusban, hogy CZKI aláírással ellátott rajzai összekeverhetetlenek. Késôn felismert daganatos betegség vitte el ilyen fiatalon. Amikor megtudta, hogy gyógyíthatatlan, szinte bele is nyugodott. Ennek ellenére mindenkinek, aki ismerte, nehéz elfogadni, hogy jellegzetes alakja, bajusza nem tûnik fel többé. Elsôsorban persze a családjának, feleségének, két fiának és lányának. Nagyobbik fiára még óvodásként emlékszem, mert egy csoportba jártak a ma már 33 éves, szintén édesapa nagyfiammal. Gyakran jött érte Karcsi, mindketten rohantunk, mert a sok-sok elfoglaltság miatt jellemzôen a mi gyerekeink voltak az utolsók, amikor 5-6 óra körül hazavittük ôket.

6

2012. DECEMBER

Amikor 1992-ben a Budaörsi Napló indult, Karcsi már országos lapokban publikált, így a korábbi ismeretség ellenére is csak évek múlva, félve kérdeztem meg, nem rajzolna-e nekünk is. Azonnal igent mondott. S akkor is küldte rajzos kommentárja-

it, amikor lapunk nehéz anyagi helyzete miatt, a korábbi, névleges összegû honorárium kifizetésével is elmaradtunk. Az 1994-ben, a Mitôl vagyunk gazdag város? címû könyvünkben több, Budaörsön élô híres embert faggatunk többek között arról, miként élik meg, hogy budaörsiek. Lehoczki Károly többet között ezt mondta: „Amellett, hogy természetesen büszke vagyok a város fejlôdésére, azért borzasztó látni, hogy mik lettek gyerekkorom kedvenc helyeibôl (…) De tegnap én is madárcsicsergése ébredtem, ami nagyon jól esô érzés volt.” Reméljük, hogy utoljára is madárcsicsergést hallhatott, mielôtt végleg elaludt. A búcsúztatójára december 2-án a Kálvária kápolnánál került sor, mert Karcsi nem szerette a temetôket, viszont annál többet sétált ezen a szépen felújított kis téren és dombon. Sok régi és új, illetve életét végig követô ismerôse, barátja jött el. A mikrofonnál hárman idézték fel munkáit, közös történeteiket, hárman a hozzá legközelebb állók közül. Ha lehet egy temetésre azt mondani, hogy szép volt, hát ez az. Rendhagyó – ahogy ô maga, egész személyisége is – és szép. A hamvait pedig családja ott szórja szét, ahol sokat megfordult illetve ahol soha nem járt, de szereL. R. tett volna eljutni.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

C S A K E G Y E T N E T E G Y ÜNK : NE FOR DÍTSUK EL A FEJ ÜNKET!

Hova mehetnek a hajléktalanok? Budaörsön a hajléktalanok ellátását a Máltai Szeretetszolgáltat biztosítja. Cikkünkben Közép – Magyarországi Régió intézményvezetôje az elérhetô szolgáltatásokat foglalta össze. A nappali melegedô a XI. kerületben érhetô el, az ingyenes orvosi ellátás az I. kerületben, illetve van mozgó rendelô is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budaörsön, Biatorbágyon, Herceghalmon, Budakeszin és Törökbálinton komplett, egymásra épülô szolgáltatásokat igyekszik biztosítani a rászoruló hajléktalan emberek részére.

KRÍZISELLÁTÁSAINK 2012. NOVEMBER 1. ÉS 2013. ÁPRILIS 30. KÖZÖTT: 1. A Budapest XI. kerület, Rimaszombati úti Szociális Központban ügyeletet teljesítô, Budaörsön dolgozó utcai gondozó szolgálatunk a téli hónapok folyamán hétköznaponként 8 és 16 óra, valamint 14 és 22 óra között végzi munkáját, hétvégenként 14 órától 22 óráig érhetô el. Utcai gondozó szolgálatunk elérhetôsége: 061/206 57 29 Szociális munkásaink rendszeresen, hetente több alkalommal keresik fel a tartósan közterületen élô, vagy fûtetlen kalyibákban, sátrakban meghúzódó hajléktalan embereket, számukra még a helyszínen meleg takarót, vagy hálózsákot, ruhát, cipôt, élelmiszert biztosítanak. Munkatársaink segítik a rászoruló embereket a szociális ügyeik intézésében, egészségügyi ellátásukban (orvosi ellátás, szállítás, kórházi elhelyezés), érdekeik képviseletében. Szolgálatunk a krízisidôszakban nagy hangsúlyt Klikkelj ránk

helyez arra, hogy a tartósan közterületen élô gondozottjaik rendszeresen forró teához jussanak. Ennek érdekében utcai szociális munkásaink minden este, helyszíneiket körbejárva, hôtartó badellából forró teát osztanak. Ezt a szolgáltatást november hónapban bôvíteni szeretnénk. Ennek keretein belül Budaörsön meghatározott helyszínen és idôpontban utcai gondozó szolgálatunk teajáratot indít, lehetôséget biztosítva arra, hogy egy estén belül még több rászoruló jusson forró teához. Munkatársaink a hét minden napján, hajnali kettô óráig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálatának koordinálásával ügyeletet teljesít a fôváros budai kerületeiben, valamint Pest megyében, így a segítségre szoruló hajléktalan emberek a késôi órákban is gyors ellátáshoz juthatnak. A Szeretetszolgálat Diszpécserszolgálatának elérhetôsége: 061/3384186. Diszpécserünk a hét minden napján reggel 8 és hajnali 2 óra között a megadott telefon-

számon, a 2. gomb megnyomását követôen érhetô el.

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Budaörsön életvitelszerûen tartózkodó hajléktalan emberek nappali ellátását a fôváros XI. kerület, Rimaszombati úton mûködô nappali melegedôben biztosítja. Az intézményben hétköznap 8 órától 15,30-ig, szombatonként 8 órától 14 óráig fogadjuk a rászorulókat és számukra fürdési, mosási lehetôséget, étkezést, meleg teát, szociális ügyintézést, jogi segítségnyújtást, munkakeresés céljából telefonálási és internetezési lehetôséget, ruhaosztást, csomagmegôrzést, postacímet, csoportfoglalkozásokat biztosítunk. Az intézmény igénybevételéhez fél évnél nem régebbi negatív tüdôszûrô lelet bemutatása szükséges. Nappali melegedônket november 1-tôl április 30-ig a hét minden napján, valamint ünnepnapokon az éjszakai órákban is megnyitjuk. A krízis-férôhelyeken a rászoruló hajléktalan emberek

MIT TEHETÜNK MI ÉRTÜK? Budaörsön mintegy 20-30 folyamatosan itt tartózkodó hajléktalanról tudnak, de ez a szám csak becslés, hiszen nem mindenki kerül az önkormányzat vagy a szociális munkások szeme elé. Van közöttük vidékrôl a fôvárosba jött, iskolázatlan férfi és nô, van olyan, aki itt élte le a családjával az élete nagy részét, majd miután elvált, utcára került. És van olyan, aki több diplomás, nyelveket beszél, és saját története szerint azért lett hajléktalan, mert kirabolták, lakását elvették. Ahány ember, annyi sors. S gyakran hiába a segítô jó szándék, tehetetlenek vagyunk, mert teljes egészében mégse vehetjük a nyakunkba egy idegen ember baját; mert nem érzünk bizalmat az illetôvel szemben, és ô se felénk; mert nem áll módunkban a valódi bajokat orvosolni. Mi az, amit mégis, mindannyian megtehetünk értük? Felhívhatjuk a cikkben megadott telefonszámot, és megkérdezhetjük, hogy vajon a szociális munkások tudnak-e már az adott hajléktalanról, vagy arról a nem hivatalos „melegedôrôl”, ahol több utcán élôt is gyakran látni. És igen, ha megtehetjük, adhatunk nekik élelmiszert, ruhanemût, takarót, akár közvetlenül, akár a szeretetszolgálaton keresztül. CSAK EGYET NE TEGYÜNK: NE FORDÍTSUK EL A FEJÜNKET, HA HAJLÉKTALANT LÁTUNK! L. R.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

(15-18 férfi) számára étkezést, fertôtleníthetô matracokon pihenést, fürdést, diagnózis alapú egyéni szociális munkát biztosítunk. A Budaörsön tartózkodó, fedél nélkül élô emberek a fôvárosban található, a Szeretetszolgálat által mûködtetett egyéb éjjeli menedékhelyek (III. kerület Miklós utcai nôi férôhelyek, XIV. kerület, Vágány utcai férfi éjjeli menedékhely, I. kerület, Feszty Árpád úti férfi éjjeli menedékhely, I. kerület, Bem rakparton lévô speciális éjjeli menedékhely) által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehetik. Utcai szociális munkásaink minden esetben a hajléktalan ember egyéni szükségleteinek és állapotának megfelelô elhelyezését tartják szem elôtt és ennek megfelelôen intézkednek elhelyezésérôl.

3. Az orvosi segítségre szoruló gondozottakat utcai szociális munkásaink a Szeretetszolgálat által fenntartott, I. kerület, Bem rakparton mûködô 24 órás Egészségügyi Centrumba szállítják be, ahol a hajléktalan emberek szakszerû egészségügyi ellátásban részesülnek. Az intézmény az egyszeri orvosi vizsgálaton túl, indokolt esetben, meghatározott idôre elhelyezési lehetôséget nyújt az egészségügyi problémával küzdô emberek részére. Azokat a fedél nélkül élôket, akik bizalmatlanok az egészségügyi ellátórendszerrel szemben és ezért intézményi segítséget sem vesznek igénybe, a Szeretetszolgálat Mozgó Orvosi Rendelôjének egészségügyi személyzete nyújt lehetôséget a közterületen történô szakszerû orvosi vizsgálatra. A Mozgó Orvosi Rendelô önkénteseit az utcai szociális munkásaink segítik azoknak a helyszíneknek a feltérképezésében, ahol a rendszeres orvosi ellátásra (sebkötözés, gyógyszerelés, tanácsadás, vény felírása) szoruló hajléktalan emberek élnek. A Mozgó Orvosi Rendelô személyzete minden hétköznap este 18 óra után érhetô el. HUNYADI ANETT

2012. DECEMBER

7


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

„KORM ÁN Y O K J Ö N N E K , K OR MÁNY OK MENNEK , MI B UDAÖR SI EK AZONB AN MINDIG ITT MAR ADUNK”

Év végi összegzés Wittinghoff Tamás polgármesterrel Lassan már hagyomány lapunkban, hogy a decemberi számban a polgármestert az egész év áttekintésére kérjük, illetve, hogy mit vár a jövô évtôl. A sok bizonytalanság okán most inkább a mögöttünk hagyott hónapokról kérdeztük, és azokról, amikrôl külön-külön egész évben: a járási rendszerrôl, az iskolák államosításáról, a törékennyé vált demokráciáról. Az interjúnak bôven van tanulsága, még ha vannak, akik másként fogalmaznának, bármilyen pártra szavazók is olvassák.

Olyan sok változás várható 2013. január elsejétôl, ami az egész 2012-es évet bizonytalanná tette, hogy nehéz egyet-kettôt kiemelni. Egyelôre csak címszavakban, rövid magyarázattal Ön mit emelne ki, mint Budaörs polgármestere? - A gazdasági válság elhúzódása rávetette árnyékát a 2012-es évre is. A kormány korábbi terminológiája szerint – errôl sem hallunk mostanában – ez lett volna az elrugaszkodás éve. Nagyon sok családban ez az utolsó utáni tartalék felélésének az éve lett. Budaörs élete az itt élô családok élete. A szegényebbek számára nem hoz kedvezô változást 2013 sem. Újabb és újabb költségvetési megszorításokat jelent be a kormány, és ezek hatása jövôre – éppen azért, mert már nincs mibôl tompítani – sokkal súlyosabb lesz, mint idén. Az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani, de mi is bizonytalanok vagyunk, hogy mire fog jutni és mire nem. 2013-ban a közigazgatási rendszer átszervezése, az iskolák „államosítása” a legnagyobb változás önkormányzatunk életében. Igyekeztünk felkészülni rá, de a

8

2012. DECEMBER

jogszabályok nem megfelelô elôkészítése, az extrém módon rövid határidôk és a sokszor önellentmondásos, máskor egyszerûen a józanésszel is szembemenô szabályozás miatt a gyakorlatban súlyos problémákra számíthatunk. Belenyugodott-e már abba, hogy Budaörs nem lesz járásközpont, hanem a fele akkor Budakeszihez fogunk tartozni? A presztízsveszteségen kívül ténylegesen ez milyen hátránnyal jár számunkra, hiszen kihelyezett járási kormányablak végül is lesz Budaörsön, ahol a híradások szerint mintegy 2000 ügyet tudunk majd elintézni. - Sokat dolgoztunk azon, hogy ez ne így legyen, és az erôfeszítésekben pártállástól függetlenül mindegyik önkormányzati képviselô partner volt ebben. Amikor láttuk, hogy nem tudjuk megakadályozni a pártpolitika önkényes döntését, azon voltunk, hogy enyhítsük a károkat. Második nekifutásra ugyan, de sikerült olyan megállapodást kötnünk, amely biztosítja, hogy talán az ország legnagyobb járási kirendeltsége itt lesz nálunk. Ez késôbb kormányablakká alakul, de ez már nem rajtunk múlik. Itt jegyzem meg, hogy a 2000 ügy intézése egyelôre csak tündérálom, ha majd lesz kormányablak valamikor 2013. október-novemberben, jó, ha 200 ügy intézésére illetve eljárás kezdeményezésére lesz alkalmas. Igaz, az esetek nagy részében ez bôven elegendô is lesz, más kérdés, hogy ezeket az ügyeket ma is el lehet indítani Budaörsön a polgármesteri hivatalban. Híve vagyok annak, hogy ne az ügyfelet küldözgessük, hanem az ügyiratot. Az önkormányzat pénzén kialakított, európai színvonalú okmányiroda kiválóan alkalmas lesz a kormányablak céljára. Emiatt kár volt fenekestôl felforgatni az egész közigazgatást.

Kormányok jönnek, kormányok mennek, mi budaörsiek azonban mindig itt maradunk. Településünk presztízsét nem egy ráaggatott cím, hanem a valós gazdagságunk, térségbeli vonzóerônk, a budaörsiek munkájának eredménye adja. Ettôl jó Budaörsön élni, ezért szeretünk itt lakni. Tisztában vagyok persze azzal, hogy a pártpolitika demokráciánk maradványai között meghatározó lehet. Amíg önkényesen határozható meg, hogy melyik önkormányzatnak engedik el az adósságát és melyiknek nem, amíg személyes kapcsolatok döntik el, hogy egy település kapja a rendelkezésre álló összes forrás túlnyomó részét, valójában nem csodálkozhatunk rajta, ha a nagyobb települést „csatolják” a fele akkorához. De a fizika törvényei itt is hatnak: nincsenek gumiból a budakeszi épületek falai sem. Természetesen nem tudják elhelyezni azokat a funkcionális egységeket, amelyek ezen túl a járási hivatalhoz tartoznának. Mi ebben partnerek vagyunk, és készséggel hozzájárulunk ahhoz, hogy minden ott maradjon, ahol eddig volt: Budaörsön… Nem állítom, hogy nem lesz olyan ügy, amelyben végsô soron majd Budakeszire kell utazni, de az esetek túlnyomó részében továbbra is itt lehet a polgároknak ügyet intézni, Budaörsön, még akkor is, ha a pecsétet Budakeszi Járás, vagy Budakeszi jegyzôje felirattal nyomják rá az ügyiratra. Belenyugodott-e már abba, hogy a budaörsi iskolák is állami kézbe kerülnek, illetve, hogy a helyben maradó üzemeltetési feladatokat a képviselôtestületünk egy kft.-be szervezi ki a hivatalból? - Azt hiszem, hogy ez az az ügy, amibe talán soha nem fogok belenyugodni. Nem tudtuk megakadályozni, szakértô kormánypárti politikusok (Pokorny Zoltánra gondolok) sem tudták megakadályozni az

iskolák fenntartói jogának állami kézbe adását. Nagyon szerettük volna, ha legalább azok az önkormányzatok – köztük mi is – amelyek képesek iskoláik fenntartására, s ezt jóval magasabb színvonalon teszik, mint az átlag, azt továbbra is vállalhassák. A szakmai érvek ellenére erre most nem sok remény látszik. Ez egyébként egy újabb olyan ügy, ahol a józanésznek ellentmondó módon zajlik az átalakítás. A tanítási év kellôs közepén változik az iskolák jogállása, veszíti el az igazgató a hatásköreinek jó részét. December 15-ig kell megállapodást kötnünk az üzemeltetésrôl, de addig még vissza kell venni az iskolákat a jelenlegi kistérségi fenntartótól, és azt a törvényt, amely az átadás-átvételt szabályozza, még nem fogadta el a parlament… Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hirtelen változás okozta sokkot csökkentsük. Képviselôtestületünk több határozatot is hozott ebben az évben, amelyek mind arra irányultak, hogy milyen módon tudjuk biztosítani azt, hogy iskoláink magas színvonala lehetôleg megmaradjon. Az iskolák mûködtetôi jogát örömmel látjuk el, és arról is határoztunk, hogy a pedagógusok jövedelem-kiesését egyfajta ösztöndíj-rendszerrel kompenzáljuk. Ami az üzemeltetés, más szóval az épületek mûködtetésének ellátását illeti, novemberben a képviselôtestület kormánypárti többsége – meglepô módon az egy szem MSZPs képviselô támogatásával – erre a célra egy új költségvetési szervet kívánna létrehozni. Én ezt több okból is az önkormányzat érdekeivel ellentétesnek látom. Korábban már volt rossz tapasztalatunk azzal, ha fontos feladatokat „kiszerveztünk” az önkormányzat alól. A szakszervezetek álláspontja szerint ezzel még inkább csökken az intézmények, már így is megnyirbált auto-


Közélet

Gazdaság

Egészség

iskolák a jelenlegi sokkhatást csak úgy tudják viszonylagos békében átvészelni, ha nem kényszerítjük ôket újabb átszervezések elviselésére. Az iskola nem csak épületbôl, padból, táblából és krétából áll. Élô, mûködô szervezet, tanárokkal, diákokkal, tantervvel és programokkal. Nem lehet a mûködtetését úgy felfogni, mint az utak karbantartását vagy a parkok locsolását. A mûködtetésének „kiszervezése” eltávolítja az iskolát az önkormányzattól, újabb intézményt iktat be az iskola és a mûködtetést finanszírozni is köteles önkormányzat közé, nehézkessé teszi az amúgy is megbonyolódott vezetési-felelôsségi viszonyokat, zavarokat okozhat a mindennapi mûködésben. Nem beszéltem eddig a javasolt új intézmény saját költségeirôl, melyek – mint korábban hasonló intézménynél már megtapasztalhattuk – nagyon komoly tényezôt jelentenek. Mindezeket figyelembe véve úgy döntöttem, hogy élek az önkormányzati törvényben biztosított jogommal, és polgármesterként indítványoztam a kérdés ismételt megtárgyalását. Sajnos a képviselôtestület az ismételt tárgyalás ellenére másodjára is ragaszkodott a feladat kiszervezéséhez. Ön nem szokott itt helyben politikai rendezvényekre járni, így korábban az MSZP által szervezett Közéleti Klubba se látogatott el. Kivéve most, amikor Lengyel László majd Bajnai Gordon volt a meghívott vendég. Miért nem jött el ezekre eddig, és most miért igen? - Az életem nem nevezhetô unalmasnak. Ritkán adódik olyan este, amikor hazatérve ébren találom gyermekeimet. Ezért természetesen minden rendezvényen nem tudok ott lenni. Az említett két alkalommal valóban jelen voltam. Ennek oka egyfelôl a személyes ismeretség,

Kultúra

Klikkelj ránk

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

Helytörténet

s úgy érzem udvariasságból is ott volt a helyem. Másrészt, ahogy mondani szokták, helyzet van… Érdekelt mirôl fognak beszélni. Egyik este sem csalódtam. Mi a demokrácia olyan jellemzôje, ami sérült ön szerint 2012-ben Magyarországon? - A demokrácia sok színes szálból szövött, finom szövet. Ha ez a szövet felfeslik, és nem hozzák idôben helyre, egyre több helyen fog újra és újra felszakadni. Van egy ókori mondás, melyet Cicero is idéz: summum ius summa iniuria, vagyis a legteljesebb jog a legteljesebb igazságtalanság. Vagyis a jogállamiság csak a demokratikusan gyakorolt jogalkotás keretei között mûködô államiságot, társadalmi konszenzust jelenti és nem egy társadalom fölé nôtt, és azt a jog által vezérlô szervezetet. Hiába tûnnek formálisan teljesen rendben lévônek a Magyar Közlönyben kihirdetett törvények, ha azokat a társadalom és a szakma meghallgatása nélkül vagy tiltakozása ellenére a szavazóerôvel visszaélve, önkényesen, egy párt, egy vezér vezényszavára gombnyomó automataként fogadták el. Ha azok úgy forgatják fel fenekestôl a társadalmi-közéleti-gazdasági viszonyokat, hogy arra sem felkészülni nincs idô, sem elviselni nincs mód, joggal érezzük, hogy sérül a demokrácia. Nehéz ebben a demokrácia-rongáló versenyben eredményt hirdetni, de azt hiszem, 2012 végére meglesz a gyôztes. Minden demokrácia alapja ugyanis a tiszta választás lehetôsége. Az elfogadás elôtt álló új választójogi törvény, amelynek minden egyes a korábbi törvénytôl eltérô különbözôsége azt a célt szolgálja, hogy a Fidesz hatalmát minden körülmények között biztosítsa, méltán pályázhat dobogós helyre. (A törvényt az interjú után Áder János köztársasági elnök nem írta alá, ha-

KIADÓ

nómiája. Lassan átláthatatlan mennyiségû cége, vállalata lesz a városnak. Ez egyedül arra jó, hogy az adófizetôk pénzébôl újabb és újabb vezetôi helyek, felesleges státuszok jöjjenek létre. Nagy megpróbáltatás elé állítja iskoláinkat az a tény, hogy a fenntartóváltásra és az oktatási rendszer irányításának, tartalmi meghatározottságának változására merôben szokatlan és kockázatos módon, tanév közben kerül sor. Alapvetôen megváltozik az iskolák jogállása, melyek önálló gazdálkodású intézményekbôl az állami intézményfenntartó központba való beolvadással annak minden önállóságot nélkülözô egységeivé válnak. Az igazgatók elveszítik eddigi hatásköreik többségét, munkáltatói jogköreik néhány átadott jogkörre csökkennek, az iskolák mûködtetése (azaz az épületek fenntartása) pedig az önkormányzathoz kerül, annak felelôsségével együtt. Ilyen körülmények között újabb átszervezések, újabb bonyolult, a felelôsségi viszonyokat elkenô, az elsô idôkben értelemszerûen a saját maga megszervezésével és mûködtetésével foglalkozó intézmény létrehozása több mint felelôtlenség. Az

Oktatás

Rendôrség

Sport

nem normakontrollra az Alkotmánybírósághoz küldte – a szerk.) Mit gondol Budaörs szempontjából, és tényleg csak erre szorítkozzunk, az új választójogi törvény 2014-es várható következményeirôl? Bízik-e benne például, hogy az itt élôk többsége elmegy majd regisztrálni? - A mai állapot szerint lesz a törvényben regisztráció. Budaörsért, az itt élôkért felelôs közéleti szereplôként csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy regisztrálja magát a választásokra. Bízom benne, hogy a budaörsieknek sem közömbös az ország sorsa, sem pedig a saját érdekeik, és biztos vagyok benne, hogy ennek érdekében cselekedni is fognak. Arra azonban nem kötnék nagyobb összegû fogadást, hogy 2013-ban vagy 2014 elején nem változtatják akár az ellenkezôjére a választási eljárásról szóló törvény szabályait a kormánypártok, ha az akkori valós vagy vélt érdekük éppen azt diktálja… Mi volt 2012-ben a legroszszabb történés az életében, és volt-e annak azért tanulsága? - 22 év hosszú idô. Ez alatt rengeteget fejlôdött ez a város. Saját lábára állt, remekül mûködô intézményrendszert épített ki. Ezek államosítását nagy aggodalommal figyelem. S mi a tanulság? Talán az, hogy a rendszerváltáskor oly szentnek tartott önrendelkezés, önkormányzatiság mennyire törékeny fogalmak. Mi volt 2012-ben a legjobb történés az életében, és lesz-e annak folytatása 2013-ban? - A legnagyobb boldogság most is az, ahogyan látom fejlôdni ikreink értelmét, akik nemsokára 7 évesek. Amikor hazaérek, s boldogan szaladnak felém kitárt karokkal. Ezzel nem lehet betelni, szóval biztosan lesz folytatása… EL. E.

35 négyzetméteres üzlethelyiség Budaörsön a lakótelepen a Patkó utca 9. földszintjén. Irodának és raktárnak is alkalmas.

Tel.:

06 (70) 523-8580 2012. DECEMBER

9


Közélet

10

Gazdaság

2012. DECEMBER

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

IMF ? „ A U T Ó B I Z T O S Í TÁS N É L KÜ L IS L E H E T K Ö Z L E K E D NI, DE BELÉNK JÖHETNEK”

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A B UDAÖR SI K ÖZÉLET KLU B V ENDÉGE VO LT AZ EX - MINISZTER ELNÖ K

Varga Mihály „Rezsimváltás” a városi klubban Bajnai Gordon éppen akkor járt Budaörsön, a Közéleti Klub vendégeként, amikor novemberi lapunk a nyomdában készült. S bár a honlapunkon már akkor olvashatták hoszszabb beszámolónkat, itt egy rövid összefoglalót adunk közre.

November 29-én este a Fidesz és a KDNP illetve a polgári körök budaörsi tagjai találkozhattak Varga Mihállyal, az IMF tárgyalásokat vezetô miniszterrel. Az elsô félóra azonban a sajtó számára is nyilvános volt, illetve ekkor az újságírók kérdéseket tehettek fel. A teljes tudósítást honlapunkon a gazdaság rovatban találhatják.

Ez a program – a FideszKDNP elnökségének a döntése szerint - annak az országjárásnak az egyik állomása volt, amelynek során a kormány tagjai személyesen tájékoztatják a szavazóikat az elmúlt két év döntéseirôl, hátterérôl, azok eredményeirôl. „A kormány az elmúlt több mint két esztendôben olyan helyzetbe tudta hozni az országot, amely már a 2010-es ’jaj istenem, mindjárt csôdbe megyünk, Görögországhoz vagyunk hasonlóak’hoz képest a pénzügyileg konszolidált állapotot egyre többen ismerik el (…) ” – kezdte mondandóját Varga Mihály. Majd beszélt az államadósság csökkentésérôl, illetve a növekedésrôl és a foglalkoztatásról, hogy szerinte mit teljesítettek ezekkel kapcsolatban már sikeresen, és mi az, amit szerényebb mértékben, illetve mi még a jövô feladata. Ezt követôen a kérdésekre válaszolt. Így tudtuk meg, hogy a most a parlament asztalán szereplôk között Varga szerint a legfontosabb a Földtörvény elfogadása. A másik a 2013as költségvetés elfogadása. (Ez azóta megtörtént – a szerk.) (…) A beruházásokkal kapcsolatos kormányzati elképzelésekre a Budaörsi Napló is rákérdezett: vajon

Klikkelj ránk

a minisztert mennyire aggasztja az, hogy a beruházási ráta az elemzôk szerint most nagyon alacsony? „Van egy nagyon erôs hitelleépülés, és ez már 2008 óta tart, és nem látszik a vége – fogalmazott Varga Mihály. – (…) Ne felejtsük el, hogy a magyarországi 50 bankból 47 nem magyar bank. És ôk a saját németországi, belgiumi, olasz vagy francia problémáikat innen kezelték. Az eddigi becslések szerint mintegy 15 milliárd eurót vontak ki az országból, a hazánkban mûködô pénzintézetekbôl, és hiányzik ez a pénz persze. És ezt a vállalkozások és a beruházások szenvedik meg elsôsorban.(…)” S hogy vajon miért nincsenek új, elôkészítés alatt álló, nagyobb külföldi beruházások Magyarországon? – kérdezhettünk tovább. „Szerintem vannak ilyenek – válaszolta a miniszter -, én elég sok ilyet hallok (…).” Kollégáink természetesen az IMF-fel való tárgyalásokra is rákérdeztek, hol tart, lesz-e megállapodás, szükséges-e. „Úgyis lehet közlekedni a forgalomban, hogy nincs autóbiztosításunk, de lehet, hogy egyszer belénk jönnek, és akkor jó lenne – világította meg a kormány álláspontját válaszában Varga Mihály. – (…)”.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

L. R.

Bajnai Gordont másfél évvel ezelôtt próbálták meghívni Budaörsre az MSZP helyi szervezete által életre hívott Közéleti Klub szervezôi, és most este itt volt. Hogy miért most? – ezt a kérdést tette fel elôször dr. Tóth Ferenc - a helyi MSZP tagja és a klub egyik alapítója - is neki. (…) Tehát, mit mondott Bajnai Gordon? Az elmúlt hónapokban jutott el arra a felismerésre, hogy 2014ben nem egyszerû választás lesz Magyarországon, hanem sorsforduló, „rezsimváltás”. Az dôl el, hogy ami e négy év alatt történik velünk, a rendszerváltás óta eltelt 25 év szörnyû lezárása-e, vagy a következô szörnyû 25 év nyitása. Tartósan, kilátástalanul zsugorodni kezdett a magyar gazdaság, a beruházás már kevesebb, mint az amortizáció, és aki csak teheti, külföldre megy. (…) A volt miniszterelnök szerint 12 éve politikai hidegháború van az országban, ami kettészakította a társadalmat, ezzel legyengítve, megszüntetve az erôs politikai középet. Amit a Fidesz azért hajtott végre, hogy stabil hatalmat építsen ki magának. A társadalom kettészakadását négy nagy kérdés mentén sikerült elérni. Az elsô „a nemzet” kérdése, amikor tíz évvel ezelôtt Orbán Viktor elôször kijelentette, hogy „a haza nem lehet

ellenzékben”. Erre a válasz, hogy „mi, nem fideszesek is a haza vagyunk”, a magyarságunk nem elválaszt, hanem éppen összeköt bennünket. (…) A második nagy, megosztó kérdés, a szolidaritás, vagyis hogy valóban mindenki annyit ér-e, amennyi vagyona van; vagy annyit ér, amennyire jó ember. (…) A harmadik választópont a „haladás és modernizáció” értelmezése, vagyis miközben a Fidesz szavakban ellenzi a tandíjat, olyan szabályokat hoz, hogy mindenki fizesse meg az oktatás teljes költségét. A negyedik kérdés pedig az Európához való tartozás: a kormányzó párt és hívei Brüsszelt a szovjet Moszkvához hasonlítják, és szerintük országunkat a saját szövetségeseinktôl kell megvédeni. Holott a valóságban Magyarország annak az ötszázmilliós piacnak a természetes része, amit Európai Uniónak hívnak. A valós nemzeti érdekeink a kormánypropagandával szemben Bajnai szerint: a növekedés, munkahelyek és a jólét megteremtése, illetve hogy a gyerekeink itt akarjanak és tudjanak érvényesülni.

Egy erôs politikai középosztályban – aminek a megteremtése, az összefogása a Bajnai-féle „Együtt 2014-ért” mozgalom célja – is vannak jobb és baloldali gondolkodók, akik azonban nem egymás létét, hanem az adott társadalmi problémára lehetséges megoldásokat vitatják – hangzott el. (…) L. R.

2012. DECEMBER

11


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Ú J T U L A J D O NOS, ÚJ ÜZLETI HITV ALLÁS, R ÉGI NÉ VEN

A Csopak mosolyogva. A „fônök”, Sándor pedig hozzáteszi: - A szakácsot szakmai alapon választottam ki, ahogy annak idején a könyvelôt is. De a pincéreket inkább az érzéseimre hagyatkozva. Nem az a fontos, hogy egyszerre öt-hat tányért, szabályosan ki tudjon hoz-

Androvics Sándor szerint egy középkategóriás kis étteremnek két fô feltételnek kell megfelelnie: hogy legyen nagyon finom, minôségi az étel és legyen megfizethetô, ha úgy tetszik olcsó. Ami mellett a befektetés persze nem rövid-, hanem kizárólag hosszabb távon fog megtérülni. Cikkünk a megújult Csopakról szól.

Harcsapörkölt túrós csuszával – ezt kértem én, a férjem pedig töltött libanyakat párolt káposztával. Természetesen ittunk is hozzá egy-egy üdítôt, kávét, és a számlánk végösszege nem haladta meg a 3000 forintot. Pedig egyiket sem menüben kértük, és hatalmas adagokat hozott ki a pincér, gyönyörûen díszített tányéron. Rögtön le is fotóztuk, bár én úgy tudtam, hogy ami jól mutat a képen, nem biztos, hogy finom is. Ezek azonban szépek és finomak voltak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy véletlenül tértünk be éppen a Csopakba. Egy ismerôsünk mondta, hogy három-négy hete új üzemeltetô vette át az éttermet a Munkácsy Mihály utcában, aki nem szórólapozik, nem ad fel újságban hagyományos hirdetést – hmm…- , hanem ingyen kóstolóval kínálja meg a környezô irodákban, üzemekben dolgozókat és például a gimnazistákat. Azt is elôre tudtam, hogy az árak igen-igen barátságosak, tehát ha kipróbáljuk, az tényleg nem kerül többe normálisan tálalva és felszolgálva, mintha a hipermarketekben, a gyorsétkezdékben állnék érte sorba, mûanyag tálcával, mûanyag kanállal és villával a kezemben. - Komolyan gondolja, hogy 1000 forint körül egy adag fôételt, 400500 forintért a leveseket, és – már bocsánat a kifejezésért – „kocsmai árakon” az italokat hosszú távon ki tudja gazdálkodni? – kérdeztem

12

2012. DECEMBER

ebéd után az asztalunkhoz ülô Androvics Sándort. A harmincas éveinek a derekán járó fiatalember azonban magabiztosan válaszolja: Komolyan gondolom és az elsô három héten nem csalódtam, mert egymásnak ajánlva egyre többem megtalálnak minket. Igaz, nem ma és nem itt kezdtem a vendéglátós szakmát. Dolgoztam a Tavernától kezdve a Mátyás pincén át a parlamentig számos nívós helyen, és van még másik saját vállalkozásom, amolyan kockás abroszos „büfém” a Római parton. Úgy vélem, hogy jelenleg egy ilyen középkategóriás kis étteremnek két fô feltételnek kell megfelelnie: hogy legyen nagyon finom, minôségi az ételünk és legyen megfizethetô, ha úgy tetszik olcsó. Természetesen a befektetésem nem rövid-, hanem kizárólag hosszabb távon fog megtérülni, de éppen erre készülök, ez a cél. Androvics Sándor visszavette az étterem régi nevét is, vagyis a rövid ideig Tó-park ismét Csopak lett. És az új üzemeltetô nem változtatott a berendezésen sem. Nagyon praktikusnak találja ugyanis, hogy az étterembe belépve egy egyszerûbb helyiségben találjuk magunkat, ahova nem kínos pólóban és farmerban

akár csak egy sörért sem leülni a barátokkal és közben mondjuk focimeccset nézni a tévén. Míg beljebb a nagyobb terem elegánsabb, ide én inkább öltönyös-nyakkendôs, kiskosztümös vendégeket képzelnék az asztalok mellé, ahogy a fônök pohárköszöntôt mond a vállalati ünnepségen. Körülbelül ötvenen férnek el itt kényelmesen.

Visszatérve az ételekhez: igen széles a választék, a hamburgerektôl és pizzáktól kezdve a tradicionális sültcsülkön és halászlén át a fogyókúrázók által is választható cézársalátáig. Az étlap is kulturált. Közben kérésemre kibújik a konyhából a szakács, Szilárd, egy testes, jókedvû fiatalember. Nem a munkája, az élete a fôzés – mondja

ni, hanem hogy alaptermészetbôl kedves legyen és empatikus a vendéggel. A saját tapasztalatom szerint az éppen szolgálatban lévô fiatal lány messzemenôkig ilyen.

Szóval a Csopak nem hirdet, ám egy cikkre azért sikerült Sándort rábeszélni. De hozzátette: „Csak az igazat írja meg, azt amit tényleg gondol az ételeinkrôl! … Na, milyen volt?” Persze, hogy nagyon finom. Úgy szeretnék azonban valami kritizálót írni, hogy szót fogadjak, de egyszerûen nem jut eszembe semmi. Ha csak az nem, hogy: tényleg bírni fogják ebben a válságban…? EL. E.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

S E G Í T S É G AZ ING A T L A N E L A D Á S B AN

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

ÁLLANDÓ „ LAK B ER ENDE ZÉSI SZAK V ÁSÁ R”

Budaörsi Ingatlan- Trendlakás hirdetési Portál Egyre több helyen látjuk a három házikót. A Budaörsi Ingatlanhirdetési Portál rövid idôn belül az egyéni hirdetôk és az ingatlanközvetítô irodák között is ismertté vált.

Kinek érdemes ellátogatni a a www. ingatlanbudaos.com weblapra? - kérdeztük Flick Zsuzsannát, a weblap üzemeltetôjét. Mint elmondta, az alap ötlet az volt, hogy minden ingatlanvásárlónak nagy segítség lenne egy olyan összefogott ingatlankínálat megjelenítése, ahol ingatlanirodáktól függetlenül válogathatna az eladó és kiadó ingatlanok között . A komoly érdeklôdôk napi több órát is eltöltenek a különbözô helyeken szereplô ingatlankínálatok összefésülésével. Ezen a portálon szeretnék begyûjteni az egész budaörsi választékot egy helyre, ezzel segítve a keresgélést és az ingatlan vásárlást. „Az ingatlanirodákkal is minél szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Segítjük ôket az adatok betöltésének egyszerûsítésével, és lehetôséget nyújtunk a véleményük, információik, híreik megjelentetésére a weboldalunkon. Azonban a legfontosabb elôny, hogy egyre erôsebb pozíciót töltünk be az internetes

Klikkelj ránk

keresôkben, így több régi, évtizedes múlttal rendelkezô ingatlanhirdetési portált is megelôztünk már. És ez csak a kezdet.” Magánhirdetôként bárki ingyenesen hirdethet náluk. Ez még azzal a plusz elônnyel is jár, hogy a facebookra is továbbítani tudja az ajánlatát, ami új értékesítési forma, és igen gyakran sikerrel is jár. De azért ne feledjük, célszerû mindent szakemberre bízni! Az ingatlanközvetítôk egész nap csak budaörsi ingatlanokkal foglalkoznak, így olyan sok információval, tapasztalattal és módszerrel rendelkeznek, amivel egyetlen magánszemély sem. Érdemes kiválasztani egy szimpatikus ingatlanértékesítôt, hiszen egy ingatlan eladása vagy vásárlása is olyan bizalmi kérdés, mintha orvoshoz vagy ügyvédhez mennénk a problémánkkal.

TRENDEK Az elmúlt idôszakban ott volt adásvétel, ahol az eladó kellôen rugalmasan kezelte az árat. Ez sokszor 20-30% árcsökkentést jelent. Csak így jöhet létre ma egy eladás. Persze vannak kivételek, amikor minimális az alku, de akkor valószínûleg a kínálati ár is a piacinak megfelelô. Budaörsön augusztustól folyamatos, erôs áresés volt tapasztalhat , ami október közepén megállt (a használt lakóingatlan árai átlagosan 303 ezer Ft/nm-rôl 275 e Ft/nm-re csökkenetek). Azonban az utóbbi két hónapban az eladási számok és négyzetméterárak is emelkedtek. Mindenképpen jól jár, aki most vásárol.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

Budaörsön nyílt Magyarország elsô Lakberendezési Stúdiókból álló, egész évben mûködô „kiállítása, és vására”. A Trendlakás kínálta új üzleti modell létrehozásában összefogó beszállítók az alkalmi kiállításokon való megjelenés helyett maguk keresik a közvetlen kapcsolatot a vevôkkel.

A jelenleg több mint 20 önálló márkát kiállító Trendlakás - Lakberendezési Stúdiók Áruháza - helyszínéül azt a budaörsi lakberendezési központot választotta, ahol a 2000 m2-en mûködô DIEGO és a 7000 m2-en felvonuló RS Bútoráruház található. Nem véletlenül, hiszen ahogy azt Pólya Ádám az új létesítmény üzletfejlesztési igazgatója kiemelte, az RS és a Diego támogatása, segítsége nélkül nem lehettünk volna ott a december 5-i megnyitón. Hárman együtt 11 ezer négyzetméteren, egy légtérben egymást erôsítve szeretnék elérni, hogy minden vevôjük meg tudja valósítani a segítségükkel álmai otthonát. A neves lakberendezési márkák között jelen vannak például az ÉbenH konyhái MIELE és AEG konyhagépekkel, az Interfa minôségi konyhabútorai SIEMENS, és Bosch eszközökkel. A több mint 100 éve székeket és asztalokat gyártó Sellaton Design, valamint a méltán neves Billerbeck – utóbbi teljes lakástextil kínálatával. A megnyitón ott volt Wittinghoff Tamás Budaörs polgármestere is, aki mint mondta - több mint egy éve azért aggódott, amikor az RS Bútor megnyitójára hívták, hogy vajon a válság kellôs közepén van-e az új áruháznak létjogosultsága. Majd következett a Diego mintaáruházának a szomszédba költözése, és most a legújabb.

Ez így együtt már remélhetôen azt jelenti, hogy jól döntött Budaörs vezetése, amikor két évtizeddel ezelôtt – belátva, hogy minden fejlôdésnek az alapja a gazdaság – a piacra bízta, hogy az adott termékcsoporton belül egy, kettô vagy akár több áruház épül-e fel. Hogy versenytársat, csak

versenytársat látnak-e egymásban vagy együtt kívánnak igen széles kínálatot nyújtani a vásárlóknak. Szót kapott Tiry Péter a SAM 3D szoftver fejlesztôje is, aki egy olyan informatikai rendszert hozott létre, kifejezetten az új áruház kérésére, ami a beprogramozott bútorcsaládok teljes variációs lehetôségét képes bemutatni, mind térben és színben. A lakberendezési eszközök mellett az áruházban szaniter termékek,

akváriumok és egyedi díszpárnák is kaphatók, kiegészítôként – hangzott el érdekességként. S bár végig arról volt szó a megnyitón, hogy az árak a fizetôképes kereslethez igazodnak – vagyis nem magasak -, a díszpárnákon az árcédulák ennek némiképp ellentmondtak. De ennél több kivetnivalót e sorok írója nem talált. www.trendlakas.hu/studio

2012. DECEMBER

13


Közélet

Gazdaság

FELTÉTEL VOLT A NULLÁS ADÓIGAZOLÁS IS TÁMOGATOTT VÁLLALKOZÁSOK A budaörsi önkormányzat összesen 15,8 millió forint támogatást ítélt oda 9 helyi kisvállalkozásnak. A listát az önkormányzati honaplon december 1-jén tették közzé. Mint arról júliusban adtunk hírt a budaörsi önkormányzat 50 millió forintot szavazott meg a helyi kisvállalkozások támogatására. A feltételek elég szigorúak voltak, hiszen veszteséges vagy adótartozással, köztartozással rendelkezô cég nem kaphatott ezen a módon segítséget. A pénzt pedig munkahelyteremtésre és/vagy eszközbeszerzése lehet fordítani, amivel természetesen el kell számolni. Támogatott vállalkozás Támogatási összeg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Braun B & J Kft. 1.923.563.- Ft. ANDREY' S Trade Kft 2.000.000.- Ft. EUROBRILL' 97 Kft. 1.434.060.- Ft. Kamara Autószervíz Kft. 2.000.000.- Ft. Suhajda Kft. 2.000.000.- Ft. AL-ÉL Kft. 717.030.- Ft. Salisbury Kft. 2.000.000.- Ft. Honti-Phone Kft. 2.000.000.- Ft. Rack Autó Kft. 1.738.562.- Ft.

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A NÔGY ÓGY ÁSZOK K ÖR ÉB EN I S SZEMLÉLETV ÁLTÁS KELL

Cseppmentesen Nem betegség, hanem tünet, de nagyon kellemetlen tud lenni. Kismamákat és változó korba érô nôket zár be négy fal közé: az inkontinencia. A téma egyik hazai specialistája dr. Sipos Attila szülész-nôgyógyász fôorvos már Budaörsön is elérhetô az egészségügyi központban.

Mária (Alíz, Gréta, Judit…) leginkább az inkontinenciától szenved a változó korba érve. Meg is operálták, de nem javult a helyzet semmit, ezért ma már alig mer társaságba járni. Most azonban bizakodik, mert egy ismerôse ajánlotta neki dr. Sipos Attila szülész-nôgyógyász fôorvos inkontinencia specialistát. Ôt kérdeztük, hogy ezzel a problémával

valóban inkább idôsebb korban küzdenek a nôk? „Igen, bár elôfordulhat fiataloknál is, például szülés után. Ekkor leginkább, csak átmeneti jelleggel. Az életkor elôre haladtával azonban nem csak az esetek száma több, hanem a tünetek súlyosságának a foka is nagyobb. Nagyon sok a fel nem tárt eset. Jómagam 2000-ben kezdtem el

komolyabban foglalkozni ezzel a problémával, mert nagyon sok páciensem számolt be arról, hogy átesett egy, a nôgyógyászok által széles körben alkalmazott plasztikai mûtéten, de az inkontinenciájuk ezt követôen sem szûnt meg – mondja kérdéseinkre válaszolva. - Nagyon érdekelt a sikertelenségek oka. Egyéni továbbképzések keretében jártam itthoni urológiai

TANÁCSOK A VIZELETTARTÁSI ZAVAROK MEGELÔZÉSÉRE, ENYHÍTÉSÉRE Enyhe és középsúlyos esetekben enyhítheti, néha meg is szüntetheti a tüneteket, ha változtatunk életmódunkon, elhagyjuk rossz szokásainkat: 1. Rendszeres idôközönként-folyadék beviteltôl függôen minden második, harmadik órában ürítsük ki hólyagunkat. 2. Sajátítsuk el és végezzünk rendszeresen intimtorna gyakorlatokat. 3. Kerüljük a hólyagot irritáló alkohol és koffein tartalmú, szénsavas italokat. 4. Igyunk napi legalább 2 liter folyadékot, mely megóv bennünket a vizelet besûrûsödésével járó hólyag irritációktól. 5. Csökkentsük a testsúlyunkat. 6. Kerüljük a nehéz tárgyak emelését, a hasprés fokozásával járó fizikai munkát. 7. Mozogjunk rendszeresen. 8. Ne üljünk hideg kôre, székre. 9. Erôs vizelési inger esetén ne fussunk, mert a rázkódás is nyomást gyakorol a hólyagra, és elô segíti a vizelet elcseppenését. HA A FENTI TANÁCSOK NEM SEGÍTENEK, ÉRDEMES SZAKEMBERHEZ FORDULNI!

14

2012. DECEMBER


Közélet

Gazdaság

klinikákon - Budapesten, Debrecenben, Pécsett. Nemzetközi tapasztalatok után kutatva több színvonalas, e témára fókuszáló kongresszusra is eljutottam (Rotterdam, San Francisco). Megértettem, hogy a sikeres kezelés érdekében tudnunk kell, hogy az inkontinencia mely típusával állunk szemben. A stressz-inkontinencia az esetek felében fordul elô. Gyakori még az úgynevezett urgevagy késztetéses, sürgôsségi inkontinencia. Sokszor e két típus kevert formáját látjuk. A reflexes és a túlfolyásos inkontinencia pedig idegrendszeri sérülés következményeként alakul ki. Tanultam a diagnosztikához fontos módszereket - urodinámiát, hólyagtükrözést -, tájékozódtam egyéb ismert mûtéti eljárásokról. Érdekelt, hogy milyen új technikák vannak már, és azok vajon menynyire eredményesek, így ismertem meg különbözô inkontinenciajavító beavatkozásokat. Ezek között az egyik leginkább alkalmazott módszer, a feszülésmentes hüvelyi szalagmûtét (TVT), mely során a paciensek húgycsöve alá helyezünk egy beépülô szövetbarát szalagot. A mûtét öt éven túli eredményessége közel 90 százalékos! Ha a paciens húgycsöve alá vízszintesen, „hídként” kerül a szalag behelyezésre, azt TOT mûtétnek nevezzük. Ekkor nem a hasfalon, a szeméremcsont felett (mint a TVTnél), hanem a combtôben, két oldalon lesz egy-egy centiméteres seb, a szúrási pontnak megfelelôen. Amennyiben a süllyedések a húgycsövön túl egyéb szélesebb

Klikkelj ránk

Oktatás

Egészség

NÉVJEGY Dr. Sipos Attila 1989-ben végezte el a Debreceni Orvostudományi Egyetemet, 1993-ban szakvizsgázott szülészetnôgyógyászatból, majd a Nyíregyházi Jósa András Oktató Kórházban kezdett dolgozni, ahol részlegvezetô fôorvos lett. Jelenleg többek között Kistarcsán a Flór Ferenc kórházban érhetô el, illetve Budaörsön az Egészségügyi Központban. Nagy számban operál hüvelyi mûtéteket, hüvelyi méheltávolításokat, nyílt hasi mûtéteket, laparoscopiákat . 1994-tôl a Menopauza Munkacsoportban tevékenykedik. Számos elôadást tartott e témában, több külföldi kongresszuson is részt vett. A Menopauzális Medicina Minôsített Orvosa. Az inkontinencia kezelésén, annak mûtéteinek rutinszerû végzésén túl a nôi medencefenék helyreállító mûtéteinek specialitásaival foglalkozik. A Magyar Kontinencia Társaság és az Urogynecologia-i szekció vezetôségi tagja.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

Kultúra

Helytörténet

szöveti elemeket, vagy a méhet is érintik, nagyobb felületû hálókra van szükség a kismedencei anatómia helyreállítása érdekében. A kismedencei izmok dinamikus mûködését, a szervi süllyedések pontos feltérképezését teszi lehetôvé a medencefenék ultrahang vizsgálata, mely specialitást a közelmúltban tanultam Németországban. Pontos diagnózis után helyreállítva a kismedence valamennyi megbomlott struktúráját, a szervek mûködése is helyre áll. Ezzel az inkontinencia eredményesen megszüntethetô.” Sipos doktor leszögezi: a nôgyógyászok körében is egy szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy az inkontinenciát eredményesen kezeljék. Hiszen a vizelettartási probléma nem betegség, hanem egy tünet. Így a sikerhez elengedhetetlen annak szem elôtt tartása, hogy az inkontinenciának különbözô kiváltó okai lehetnek, és ennek függvényében csak egy részük igényel mûtéti beavatkozást. Egyes esetekben például, ha valaki túl sok alkoholt fogyaszt, vagy erôs vízhajtókat szed, illetve ha elôrehaladott, kezeletlen cukorbetegsége van, vagy esetleg visszatérô húgyúti fertôzések kínozzák, a kiváltó ok feltárása és kezelése szükséges az inkontinencia megszûnése érdekében. A mûtéti eljárás mellett vagy helyett a doktor úr is ajánlja az életmódváltást, az elektromos stimulációt vagy a speciális gyógytornát (ezekrôl bôvebben: www.cseppmentes.hu). Hozzátéve: sajnos a gyógytornászok és az

Rendôrség

Sport

orvosok gyakran egymás mellett, és nem együtt próbálnak segíteni a betegnek. A szemléletváltás éppen ebben van, hogy a beteg gyógyulása érdekében a különbözô módszerek szakemberei által összeadódó tudást ötvözzék, és optimálisan alkalmazzák az adott paciensen. Ezekrôl is bôvebben olvashatnak a fent ajánlott honlapon, vagy Sipos doktor saját (www.drsiposattila.hu) weboldalán. Az elôrelépést gátolja, hogy ma Magyarországon nincs olyan nôgyógyászati intézmény, ahol az inkontinencia vezetô profil lenne, nincs kialakult gyógyító hálózata sem, sôt oktatása sem megszervezett - bár a Magyar Kontinencia Társaság, melynek Sipos doktor is vezetôségi tagja, küzd ezért. Akinek azonnali és gyors segítségre van szüksége, keresse dr. Sipos Attilát Budaörsön minden második pénteken. Beutaló nem szükséges, de elôzetesen idôpont egyeztetés igen, illetve jó, ha friss vizelet üledékrôl és tenyésztésrôl szóló laboreredményt is visz magával a beteg. Ha a diagnózis után kiderül, hogy mûtétre van szükség, Budaörsrôl ma még el kell utazni Kistarcsára. Ez az intézet országos viszonylatban az esetszámokat és a tapasztalatokat is tekintve az elsôk között van az ilyen mûtétek végzését tekintve. A várakozási idô három-négy hét. A beavatkozás itt helyben, az egynapos sebészeten egyelôre nem végezhetô el, de az ehhez szükséges engedélyek beszerzése már folyamatban van – tudtuk meg. EL. E.

2012. DECEMBER

15


Közélet

Gazdaság

TÍZ DAL, VIDÁM ÉS GYÖNYÖRÛ, KÜLÖNBÖZÔ STÍLUSBAN ÜZENETTEL ST MARTIN 20. LEMEZE A Budaörsön élô mûvész legújabb, huszadik lemeze St. Martin megint...HÚSZ címmel került a boltokba. Az idei bevételt a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak ajánlotta

Az új cd-én helyet kap a ringató, 7/8-os macedón muzsika,"Egy álarc titkos mosolya" címmel, a fûszeres alexandriai éjszakát idézô „Sivatagi tánc", a pánsípon és furulyán megszólaltatott „Darvaza", mely a misztérium világát mutatja meg. Kiemelném a „Mindörökké Ária" alkotást, melyet egy 18 fôs szimfonikus zenekar kíséretében játszik vokállal. A címben szereplô 20-as szám az eddig megjelent kiadványainak száma. Illetve az idén lesz 20 éves, a Böjte Csaba által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Ezen az albumomon Sr Martin feldolgozta Leonard Cohen „Hallelujah" címû számát, melybôl videoklip is készült. A klipet Csíkdánfalván, Gyergyószárhegyen a Lázár Kastélyban, majd Tatárdombon és Csíksomlyón forgatták. Böjte Csaba „gyermekei" tevékeny részesei voltak a munkának, hangjukat és arcukat adták a videókliphez. A 2012. december 31-ig elfogyott példányok bevételét a mûvész ezért ajánlotta fel segítségként a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak.

16

2012. DECEMBER

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

PIR OS R ÓZSA DALKÖ R

Arany fokozatú „amatôrök” Cikkünk aktualitása, hogy és 2012. november 17-én, a Kárpát-medencei döntôn nívódíjjal minôsítették a budaörsi Piros Rózsa Dalkört. A 17 éve alapított kórust a mûvészeti vezetôjük mutatja be olvasóinknak.

A budaörsi Piros Rózsa Dalkört Varga Irénke, amatôr operett énekes alapította, 1995ben, majd kilenc évig Sófalvi Éva, szintén amatôr, de a klasszikus mûfaj iránt elkötelezett énekes vezette a csoportot. Én magam 2003. óta vagyok a dalkör tagja, majd civilszervezeti elnök és 2007. júliusában mûvészeti vezetôje. Tagjaink abszolút amatôrök, sokan hallás után tanulnak, de a Kodály-módszert alkalmazva nagyon sokat fejlôdtünk. Kezdetben vegyes-kórus voltunk, ma már csak nôk énekelnek nálunk, így egységes a hangzás. Büszkék vagyunk szólistáinkra.

Henk Marika hivatásos operetténekes. Dicsô Adrienne szintén amatôr, ô csak népdalokat énekel, Gyöngyösi Lászlóné Rózsika pedig aki civilszervezeti elnök - a nótákat szereti. Kiemelném még Kovács Zoltánt, aki tárogatón játszik, arany fokozatú minôsítéssel, és a Rákóczi szövetségnek is tagja. (…) Évente 24-25 alkalommal lépünk föl, ebbôl 9 alkalommal itt Budaörsön. Járunk falunapokra, kórustalálkozókra, idôsek otthonába, minôsítôkre. Mûködésünket a budaörsi önkormányzat támogatja, amit nagy tisztelettel köszönünk. (…) Büszkék vagyunk rá, hogy a

Kórusok Országos Szövetségétôl 2011-ben megkaptuk a legmagasabb elismerést; az arany fokozatot. Továbbá a Vass Lajos Népzenei Szövetségtôl többszörös ARANY fokozatú minôsítéssel rendelkezünk, és 2012. november 17-én, a Kárpátmedencei döntôn nívó-díjjal minôsítették dalkörünket. Mind a Kórusok Országos Szövetsége, mint a Vass Lajos Népzenei Szövetség egymásra épülô, általában két évet átfogó, többfordulós versenyben minôsíti a jelentkezôket. (…) BERENTE IMRÉNÉ ERZSIKE

A teljes cikk a www.budaorsinaplo.hu/kultura rovatban olvasható!

EGY ÜTT ÜNNEPEL TEK A H E L Y I K ÉPZÔMÛV ÉSZEK ÉS A ZENEISK O LA

Kiállítás és koncert Tizenegy helyi mûvész tizenhárom festményét és szobrát vásárolta meg az önkormányzat egy pályázat keretében, hogy ezekkel az alkotásokkal alapozzon meg egy, a késôbbiekben létrehozandó budaörsi állandó kiállítást. Hogy mely képeket vették meg, azt egy pályázat keretében egy öttagú, független szakértôkbôl álló zsûri döntötte el.

A pályázatra összesen 51 mû érkezett, melyeket november 30-án, amikor is az eredményhirdetésre került sor, a Zichy majorban

lehetett látni. Azokat a képeket, szobrokat, amelyek nem „nyertek”, visszaadják az alkotóknak. A megvásárolt mûveket pedig, addig, amíg megvalósul az önálló, állandó kiállítás, a helyi közintézményekben helyezik el, hogy bárki láthassa ôket. Az állandó kiállítás helyszíne még bizonytalan, de a legvalószínûbb, hogy az egykori leányiskola, a mai Posta épületében lesz, amit a város az idén vásárolt vissza. Ide költöztetnék át a színházat is a mûvelôdési házból, és így a saroképület egy igazi kulturális központtá válhatna. A nyertes alkotók között két alkotást vásárolt a város Kadosa Kiss Józseftôl és Losonczy Istvántól. És egyet-egyet például a város kultu-

rális életében fontos szerepet játszó Molnár Göb Zoltántól, Páczelt Andreától, Gvardián Ferenctôl és Stremeny Gézától. ( A teljes lista a www.budaorsinaplo.hu/kultura rovatban.) Az eredményhirdetés egy nagyon szép koncerttel egészült ki, a Leopold Mozart Zeneiskola tanárainak köszönhetôen. Ezzel ünnepelték az iskola fennállásának húszéves évfordulóját. A vonósok után több fúvóst is hallhattunk, szólóban és kamarazenekarban, és a felhangzott zenemûvek között volt méltóságteljes, szomorú és egy nagyon vidám is. Végül pedig a meglepetés egy, kifejezetten erre az alkalomra, az iskola tanáraiból összeálló kamarakórus elôadása volt.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

L E O P O L D MOZAR T ZENEISK OLA TAPOSSA LAPOSRA!

Húszéves lett Az iskola tanárai és diákjai színes zenei életet hoztak Budaörsre. A Leopold Mozart Zeneiskola húszéves fennállása alkalmából az igazgatónôt kértük meg, hogy tekintsen vissza idôben.

vett. (…) Hamarosan megalakult a mai városi fúvósegylet elôdje, a zeneiskolai fúvószenekar, akkor még 12-13 éves gyerekekbôl. Sokan ma is játszanak a zenekarban, immár 15 éve! 2002-2003 táján alakult a kamarakórus és a vonós zenekar, majd az ütô együttes, a furulya és a

„1992-ben és 1997-ben, az alapítást követôen az iskola a város legfiatalabb nemzedékét szólította meg, de keveseket tudott közülük megtartani. A zenei munka és építkezés 1997 után új fordulatot

fuvola együttes, valamint a kamaracsoportok. Leopold Mozart nevét 2005. ôszén vette fel az iskola, egy nagyszabású koncertsorozat keretében. (…) Komoly minôségi elôre lépés volt az iskola életében, hogy

egy-egy tanítványunk 14 éves korában felvételt nyert valamely zenemûvészeti szakiskolába, vagy szép helyezést ért el országos zenei tanulmányi versenyeken, mûveltségi vetélkedôkön. Az utóbbi években már sikerült néhány tanítványunkat egyenesen a Zeneakadémiára vagy más felsôfokú zenei intézménybe juttatni (…). Harmadik éve már, hogy koncertbérletet hirdettünk, bízva abban, hogy a városnak van egy elkötelezett zenebarát közönsége. A kis kamaraterem mindig telt házat vonz és ez nagy öröm a számunkra. (…) Az iskola tanulólétszáma jelenleg 365 fô, melyet teljesen kitöltünk. Az iskola minôségi munkáját az jelzi leginkább, ha a tanítványokat egy évtizedre vagy tovább megnyerjük a rendszeres zenei munkának. Belôlük lesz a jövô igényes zeneértô hallgatósága és zenemûvelô felnôtt társadalma. (..) M. DR. LOSONCZY KATALIN

(A teljes cikk a www.budaörsinaplu.hu/kultura rovatban olvasható.)

KÖSZÖNJÜK! Több mint 130 zsák, rengeteg játék, könyv, bicikli, roller, gyerekágy stb., jött össze arra felhívásra, hogy küldjünk karácsonyi ajándékot Székelyhídra – tudtuk meg a szervezôtôl, Bartha Marcsitól. „Megmozdult Budaörs a jó cél érdekébe, mindenki önzetlenül hozta, amit tudott, volt aki háromszor is jött kocsival és nagyon sok mindent adott. Katolikus és református egyház hívei is és nyugdíjasok. Jöttek törökbálintiak, Kamaraerdôbôl is hozták az ajándékot. Az ajándékokat november 20-án egy teherautóval elszállították, és az elosztását a székelyhídi református egyház intézi és juttatja el többek között a Gálospetri Gyermekotthonba az árva gyerekek részére, azonkívül az ottani idôsek otthonába és az arra rászoruló családoknak. Köszönjük a segítséget!

Klikkelj ránk

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

Környezetvédelmi kiállítás volt látható a sportcsarnokban november közepén. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ), Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (BTG) és a Tetra Pak Hungária Zrt. támogatásával valósult meg. Célja

a környezettudatos fogyasztói magatartás ösztönzése, a hulladékképzôdés megelôzésének hangsúlyozása, valamint a hulladékká vált italos kartondobozok (tejes és gyümölcsleves dobozok) szelektív gyûjtésének és újrahasznosításának népszerûsítése volt. A látványos, öt darab, két és fél méter magas italos kartondobozt formázó installációból álló kiállítást sok kisgyerek látogatta meg tanárai és szülei kíséretében.

2012. DECEMBER

17


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Bírni fogod magad!

Munka, gyerekek mellett a nôknek egyre kevesebb idejük van arra, hogy saját kondíciójukkal, egészségükkel foglalkozzanak. A Curves körtréning harminc perc alatt valósítja meg a teljes testedzést, amely magába foglalja mind az öt szükséges elemet: a bemelegítést, az aerobic edzést, az erôsítést, a levezetést és a nyújtást. Kínálatukban szerepel a fogyás, erôsítés és alakformálás, valamint az egészségmegôrzés. Speciálisan, a nôi testalkatra tervezett berendezések hidraulikus ellenállással mûködnek, nincsenek meghatározandó, vagy cserélendô súlyok. A gyorsabb mozgás nagyobb ellenállást vált ki, így mindenki saját maga szabályozza a tréning erôsségét. Ez egyben biztonságot is jelent a sérülésmentes mozgás elérése érdekében. A gépeken tolnak és húznak, súlyok emelése és visszaengedése helyett, mely csökkenti az izomláz és a sérülés esélyét. A biztonságos terhelés alatt történô mozgás segít megtartani a csontsûrûséget és megelôzi a csontritkulást. Az izmok megerôsítése az izületek stabilitását eredményezi és elengedhetetlen része az izületi bántalmak kezelésének. A gépeket minden korosztály használhatja, a 12 évesektôl, a 105 évesekig.

A Curves-ben mindig jó a hangulat, hiszen odafigyelnek mindenkire. Az edzések alatt számos játékkal szórakoztatják a tagokat, így az ott töltött idô nem válik egyhangúvá. A trénerek folyamatosan figyelemmel kísérik az edzést. A bekövetkezett változásokat havi rendszerességgel mérik, mely alapján rangsort állítanak fel. A legjobb eredményeket díjazzák. A klubban elôzetes idôpont egyeztetés nélkül tornázhatunk.

Decemberben induló akcióban, A

az érdeklôdôk az itt található vendégbelépôvel egy ingyenes fittségi állapotfelmérést kapnak ajándékba testzsír % méréssel, valamint 5.000 Ft kedvezménnyel vásárolhatnak új felnôtt bérletet! Budapesti út 123. Tel.: 30-4299122 Nyitva tartás: Hétfô-Péntek: 7-11, 14-19.30 Szombat: 8-12 Vasárnap: zárva

18

2012. DECEMBER

Az akció január 31-ig tart, az elsô alkalomra szükséges telefonos vagy személyes idôpont egyeztetés.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

110 ÉVES LETT VOLNA DECEMBER 2-ÁN A „KÖTÔDÉS ELLERNÉ”, SZÜLETETT ZIERKELBACH MÁR IA

Nagymamám története A budaörsi helytörténeti könyvekben csak a „kötôdés” Ellerként emlegetett Eller Pálné, született Zierkelbach Mária a nagymamám. Elôször és utoljára 10 éve írtam róla a Budaörsi Naplóban (itt olvasható: http://www.budaorsinaplo.hu/node/230), mert akkor lett volna éppen százéves. Az idén december 2-án tehát 110 éve született. Szeretném, ha sokáig emlékeznének rá a budaörsiek, és persze a gyerekeim és az unokáim is. Hiszen most már én magam vagyok nagymama. Az alábbi történetet nagynéném, Sidó Gézáné született Eller Gertrúd mondta tollba. Mivel lapunkban a terjedelem korlátozott, több részben szeretném közzé tenni a teljes írást, majd kiegészítem azoknak az emlékeivel – bizony, már túl vannak a nyolcvanon – akik még együtt dolgoztak az üzemében „Eller nénivel”. Akit még nem kerestem, de vannak róla történetei, kérem, hogy jelezze szerkesztôségünkben! „Édesapám Eller Pál 1900-ban, édesanyám Zierkelbach Mária 1902-ben született, és 1920-ban már megismerkedtek. De mivel az elsô világháború után nem volt munkalehetôség – a nagypapámnak ugyan volt egy lakatos mûhelye, de volt négy fia, tehát a szüleim már nem éltek volna meg belôle -, ezért az apukám 1923-ban kiment Párizsba a Renaout gyárba dolgozni. Hat év után jött haza és anyu pénzével együtt tudtak házat venni, a

Petôfi Sándor utcában. Anyukám pedig, amikor a papám kiment, egy kötôgéppel bedolgozó volt. És a félre tett pénzbôl nem új ruhát vett, hanem még egy és még egy kötôgépet, amit kiadott bérbe. Így mire apukám hazajött, 1928-ban már volt 32 ember, aki anyunak dolgozott, ekkor még otthon. Így amikor apu-

kám hazajött, összeházasodtak, és együtt nagyon szépen gyarapodtak. Öt gyerekük született, de kettô egész kiskorában meghalt. A nôvérem, Franciska 1930-ban, én 1934-ben, az öcsém Pali 1936-ban látta meg a napvilágot. Sajnos akkor borzasztó dolog történt. A szüleim az összes pénzükbôl vettek jó pár zsák tiszta élô gyapjút, és mivel raktáruk nem volt, a padlásra vitték. Nyugtalanul aludtak, hogy ott van fenn az egész vagyonuk és minden neszre felriadtak. Egyszer csak a lépcsôn hallották az idegen lépteket. Apukám kiugrott az ágyból és a hideg télben, hálóruhában kiszaladt. A betörô két zsákkal már kívül volt a kapun, ô meg felpattant a biciklire és utána eredt. A zöld hév abban az idôben a Móricz Zsigmond körtértôl Budaörsön keresztül egészen Törökbálintig járt. Arra szaladt a betörô és még éppen átfutott a

közeledô szerelvény elôtt. Apukám is át akart tekerni, de a jeges úton a bicikli megcsúszott és a lánc elkapta a lábát, nagyon csúnyán megsérült. Hívtak hozzá segítséget, a községi orvos, Sarlós István azonban akkor, 1936-ban, egy budaörsi pincében a fasiszta párt helyi szervezetének a megalakuló gyûlésén volt éppen, ezért csak késôn ment ki megnézni. Mire odaért hozzá, apukám már vérmérgezést kapott. Két évig feküdt a Szent János kórházban, ez alatt háromszor amputálták a lábát. Közben anyukám vitte tovább a kötôdét. Valahol látta, hogy Kaposvárott a Csizmadia családnak fonodája van és tôlük rendelte a fonalat, amit mindig pontosan meg is kapott postán. Majd egyszer megjelent nála az egyik Csizmadia fiú, Alajos, mondván, hogy „maga nagyon sûrû vásárlónk, és elbeszélgetnénk, ha lehet.” Az ajánlat lényege az volt, hogy a bátyja, Csizmadia János elvett egy zsidó lányt feleségül, amiért a család kitagadta. De 1938-ban megszületett a gyerekük, ezért úgy akartak a friss nagyszülôk segíteni a kitagadott fiún, hogy a fiúkra íratva anyukámmal közösen vettek egy nagyobb házat Budaörsön, az egyre gyarapodó kötôdének. Ez a ház volt a legnagyobb az akkori József fôherceg utcában, elôtte vendéglô, de amikor meghaltak a tulajdonosok, az örökösök bezárták és eladták. A mai Szabadság úton a mûvelôdési házról van szó. Itt vált tehát igazi üzemmé a kötöde, ahol rá egy évre már 140-150 asszony és lány dolgozott.” (Folytatjuk) LEJEGYEZTE: ELLER ERZSÉBET

LENZ JÓZSEF EMLÉKNAP VOLT A Budaörsi Kertészek és Kertbarátok dr. Luntz Ottokár Egyesülete november 30-án péntek délelôttre Lenz József emléknapot szervezett. Az 1897-ben született vagyonos nagykereskedô Budaörshöz úgy kötôdik, hogy sokat tett az itteni ôszibarack népszerûsítésért és a budaörsi vasútállomásra hûtôházat építtetett. Az ô nevéhez fûzôdik az egyesület által tavaly felújított Õszibarackos madonna plakett, amit az emléknapon megszenteltek. A saját korában ismert volt adományairól és gazdaságában jól éltek az emberek.

Klikkelj ránk

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

Rendôrség

Sport

KENDE SÁNDOR (1918-1992) ÍRÓRA EMLÉKEZVE Kerek évforduló alakalmából idéztük fel novemberben 26-án a városházán Kende Sándor írót, aki tíz évig élt városunkban és Budaörsön halt meg 1992-ban. A Budaörsi Naplónak is alapító munkatársa volt. 1918ban született Budapesten. 1938-ban egy olaszországi körút után Párizsban telepedett le, ahol éjjel nôi szabóként végzett alkalmi munkákból tartotta fenn magát, miközben a Sorbonne-ra járt. A háború miatt vissza kellett térnie Magyarországra. 1940-44 között kisebb megszakításokkal katona volt. 1944 tavaszán Ukrajnában Kolomea falunál súlyosan megsebesült. Az írói pályát tizenhét éves korában versekkel és két, általa is feledésre ítélt verseskötettel kezdte. Majd mûfajt váltott. Elsô három regénye: Három Lázár (1943), Egymásra ítélve (1946), Lilith fiai (1947), még Pécsre kerülése elôtt jelentek meg. 1951-ben azonban az indexlistán Madách Imre, Márai Sándor, Szabó Dezsô, és többek letiltott mûvei mellett, ezt a három kötetet is „be kellett vonnia”. 1960-ban Közel a mennybolt címû regényével indulhatott el ismét íróként. A közben megalakuló Magyar Írók Dél-Dunántúli Csoportjának, majd az Írószövetségnek és Mûvészeti Alapnak is tagja lett. A gyermek közönség körében is nagy népszerûségnek örvendett. Szerelmetes barátaim címû regényébôl (1970) színmû is készült. Megszállott ember volt, példaadóan fegyelmezett, mindent teljes energiával csinált. Köszönet illeti az emlékezôket, Õt pedig tisztelet és szeretet, hogy volt, hogy ilyen ember volt…

2012. DECEMBER

19


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Helytörténet

Rendôrség

Sport

SPOR TK AR ÁCSONY

SIKERES KÉZISEK

Ezüstös illyésesek

November eleje óta öt tétmérközést vívtak meg a budaörsi kézilabdás lányok. Idegenben 3 góllal sikerült legyôzni a Haladás

VSE csapatát (25:28), majd hazai környezetben 10 góllal múltuk felül a Marcali gárdáját (31-21). Sajnos a következô idegenbeli mérkôzésen nem sikerült nyernünk, 2 góllal maradtunk alul az FTC csapatával szemben (29:27).

Pest megye közgyûlése és önkormányzata 2012. december 7-én tartotta a hagyományos megyenapi és sportkarácsonyi ünnepségét. A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2011/2012-es tanévben második helyen végzett.

A Pest Megyei Önkormányzat évente értékeli és díjazza a Sportkarácsony ünnepségen a megyében az általános és középiskolák diáksportban elért eredményességét, ahol a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI a 2011/2012-es tanév-

A VKL SE Gyôrt szintén itthon, 11 góllal vertük meg (36:27). A legutóbbi mérkôzésen a Szentendre csapatával játszottunk, és jó játékkal sikerült elhozni az újabb két pontot (16:34). Az ôszi szezon utolsó két mérkôzése következik, most vasárnap a Tököl csapata érkezik hozzánk, míg lapunk megjelenése után, szombaton Mohácsra utazik a csapat. Fontos, hogy mindkét meccset gyôzelemmel zárjuk, így lépést tartva, esetleg behozva az elôttünk álló csapatokat. Jelenleg a Szekszárd és a Pilisvörösvár elôz meg minket két ponttal, míg a negyedik a Gyôri AUDI ETO II négy ponttal lemaradva. -

LILINHO

2012. DECEMBER

-

ben a második helyen végzett. A Magyar Diáksport Szövetség tagjaként a Pest Megyei Diáksport Szövetség 250 általános iskolának és 79 középiskolának szervezi és bonyolítja az iskolák közötti diákolimpiai sportversenyeit 13 sportágban. Az általános és középiskoláknak 13 sportágban rendez felmenô rendszerû bajnokságot. A legtöbb iskola labdarúgás sportágban indul, évente 180 iskola játszik a különbözô korcsoportokban. A többi labdajátékban a következôképpen alakul az induló iskolák száma: kézilabda 78, kosárlabda 69, röplabda 39. Az egyéni sportágak közül az Atlétika Diákolimpián vett részt a legtöbb intézmény, ahol

évente 170 iskola képviselteti magát a különbözô korcsoportokban. Az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI ebben a versenyrendszerben indul és szerepel a megyei rangsor második helyén. A gimnázium céljai között kiemelt prioritást élvez a testés mozgáskultúra az élsporttól a tömegsportig. Ahhoz hogy a kiváló eredmények megszülessenek, nagyon komoly munkára és felkészült testnevelôkre, elhívatott edzôkre van szükség. Egri Gyula az atlétika, Becz György, Radovics József a kosárlabda, Arató Andrea, Garai László az úszás, Dezsô Béla a röplabda sportágban készíti fel a tanulókat a versenyekre. EGRI GYULA

BSC nyílt nap Felemásan sikerült novemberben a Budaörsi Sport Club (BSC) nyílt napja a városi sportcsarnokban.

20

Kultúra

Délelôtt sok érdeklôdô volt, fôként az iskolák szervezésében, délután – az eredetileg meghirdetett idôpontokban – kevesebben. Így az egyes sportágak képviselôi egymással próbáltatták ki, mit tudnak. Humoros és aranyos volt, ahogy teniszesek karatéztak, és fordítva. Mindenesetre aki ott volt, jól érezte magát. Ez a nap azonban

elsôsorban megint csak az asztaliteniszrôl szólt. Hiszen elôbb a BL után a francia válogatottal mérkôzött meg a magyar válogatott, itt nálunk. A BSC szakosztályait a közelmúltban mutattuk be, így itt nem ismételjük meg. Ami lényeges, hogy az új vezetés komolyan veszi a nyitást a fiatalok, a frissen ideköltözôk illetve a sport iránt korábban nem érdeklôdô lakosság felé. Ezt mutatja, hogy míg eddig az

egyes szakosztályoknak, sportágaknak csak külön-külön volt honlapjuk, most már mûködik egy közös is: http://budaorsisc.hu/. Ugyan van még mit javítani, bôvíteni rajta, de a legfontosabb elérhetôségeket, eredményeket tartalmazza.

ÕSZI E LSÔ

Labdarúgó csapatunk Az átszervezés alatt lévô Nemzeti Bajnokságban igen kiélezett harcok folynak NB II. és az alatti szinteken. Mivel Budaörs csapata az NB II-es visszakerülést tûzte ki célul, ennek megfelelôen kellett az ôszi szezonban teljesíteni. Okt.20.: III.kerület – Budaörs 0-1, okt.27.: Budaörs – RAFC 0-0, nov. 3.: Diósd – Budaörs 0-2,

nov.10.: Budaörs – Jászapáti 1-3, nov.17.: Budafok –Budaörs 0-5, nov.24.: Budaörs –RTK Vasló 2 – 0. Az eredmények alapján látható, hogy a kellemetlen meglepetések mindig a hazai pályán értek bennünket. Az ôszi szezon kimagasló teljesítménye, hogy 7 idegenbeli mérkôzésünket megnyertük, így 21 pontot szereztünk 18 rúgott és 4 kapott góllal. Összességében a tabellára tekintve megnyugtató az 5 pontos elôny a feljutás szempontjából indif-

ferens Videoton II, csapatával szemben, viszont 7 pont az elônyünk a potenciális veszélyt jelentô Jászapáti ill. 8 pont a feljövôben lévô ESMTKval szemben. Legközelebb január elején találkoznak a játékosok, hogy megkezdjék az erônlétet is megalapozó tavaszi felkészülésüket a további eredményes tavaszi pontvadászatra. A további aktualitásokról tájékozódhat a www.budaorsifoci.hu weboldalról. MÓDLER LÁSZLÓ


Közélet

Gazdaság

BALUL ELSÜLT PÉNZVÁLTÁS A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya eljárást indított pénzt forgalomba hozatal céljából utánozva vagy meghamisítva elkövetett pénzhamisítás bûntette miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen középkorú férfi 2012. november 28án 10:00 óra körüli idôben Budaörs egyik utcájában a sértettnek 2 db 100 Euro címletû hamis bankjegyet adott, azzal a szándékkal, hogy váltsa be. A pénzváltást követve a feljelentô megpróbálta forintra váltani az Euróit egy pénzváltó helyiségben, ahol észrevették a pénz minôségén, hogy hamis. A Budaörsi Rendôrkapitányság nyomozást folytat jelentôs kárt okozó csalás bûntettének megalapozott gyanúja miatt. Jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettesek, akik 2012.07.27 napon 13:30 és 15:00 közötti idôben Budaörsön az egyik hotelben egy gépjármû vétel során a személygép-

Klikkelj ránk

Oktatás

Egészség

kocsi árát 140.000 Euró összegû készpénzt, 100 eurós címleteket 500-as hamis címletekre váltották be az eladó személlyel. A beváltást követôen eltûntek a valódi készpénzzel egy fekete Peugeot 206-os típusú autóval. A bûncselekménnyel okozott anyagi kár: 40.000.000 Ft. A bûncselekmény elkövetése során az ismeretlen tettesek 300 darab hamis 500 Euros címletû papírpénzt hagytak hátra, melynek mindegyike azonos L098115542278 sorozatszámmal ellátott volt. A sértett elmondása szerint, az elkövetô: indiai születésûnek adta ki magát és annak is látszott, kb. 170175 cm magas, szemüveges, szürke zakót viselt, vékony testalkatú, 8085 kg súlyú, haja fekete hosszabb volt, szakállat nem viselt, nagyon keveset beszélt németül. Kérjük, aki a bûncselekményrôl, az elkövetô tartózkodási helyérôl érdemleges adattal, információval rendelkezik, az hívja a 0623/505400-as telefonszámot vagy tegyen bejelentést a telefonta-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ]

Kultúra

Helytörténet

nú 06-08-555-111 ingyenesen hívható telefonszámon.

LOPÁSSAL PRÓBÁLKOZOTT A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya eljárást indított dolog elleni erôszakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétsége miatt E. Krisztián 21 éves férfi ellen. Nevezett személy 2012. november 29-én 15:00 óra körüli idôben Budaörs egyik bevásárlóközpontjában az áruház területén egy biztonsági dobozt megrongált és a benne lévô MP4 lejátszót megkísérelte eltulajdonítani. A termékeket fizetés nélkül, ruházatába rejtve vitte ki az áruház pénztárától, ahol a biztonsági ôrök megállították. E. Krisztián elfogásra és elôállításra került, gyanúsított kihallgatása során a bûncselekmény elkövetését elismerte. A büntetôeljárást ellene – szabadlábon hagyás mellett – a Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi

Rendôrség

Sport

Áruházak biztonsági vezetôi a Budaörsi Kapitányságon A Budaörsi Rendôrkapitányság vezetôje Galuska-Tomsits László r. ezredes egy közös találkozót kezdeményezett az illetékességi területen található 35 áruház biztonsági vezetôivel. A 2012. december 3-án megtartott értekezleten 12 nagyáruház képviselôje vett részt és osztotta meg egymással, és a kapitányság vezetôivel a nézeteiket az áruházak területén elôforduló vagyon elleni bûncselekményekkel kapcsolatban. A találkozó célja többek között a lopások visszaszorítása együttes erôvel, valamint a megelôzés és a figyelemfelhívás elônyeire történô rávezetés volt. A Kapitányságvezetô többször hangsúlyozta, hogy az összefogás mind az áruházak, mind pedig a rendôrség intézményével hasznos lehet a jövôre nézve és meggyorsítja az információáramlást az esetleges elkövetôkkel kapcsolatban. FORRÁS: BUDAÖRSI RK

2012. DECEMBER

21


Budaörsi Napló Kiadja: Örsi Napló Bt. Felelôs kiadó és szerkesztô: ELLER ERZSÉBET HIRDETÉSFELVÉTEL Kiseller Máriánál (06-30-999-1216) Budaörs, Szabadság u. 137. földszint (a parkra nézô oldalon!) Nyitva: h.–cs. 10–17 óráig, p. 10–15-ig Telefon és fax: (23) 424-862, tel.: (23) 420-837 E-mail: bnaplo@t-online.hu Tervezés, nyomdai elôkészítés: Kaszás Zoltán Nyomás: ModulArt

ISSN 1216-1985

A városközpontban is feladhatja lapunkba

hirdetését: Centrál Kft.

Budaörs, Szabadság út 13. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

»OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT. 1084 Budapest VIII. Auróra u 11., tel.: 303-4738, fax:303-4744 http://www.observer.hu

Mûanyag és fa nyílászárók javítása, beállítása, karbantartása, felújítása, vasalat javítása, cseréje, korszerûsítése utólagos hô, -hang és port elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István Tel.: 0630/687-2302

A

P

A novevmberi megfejtés: Friedmann café, Teri néni átépült, Friedmann party service, Sunday Brunch (1990) Nyertesek: Korom József, Török Jozefa, Herwerth Ferencné, Kiss Noémi Klára. A nyertesek négyszer 5000 Ft-os étkezési utalványt kapnak, amit Teri néni éttermében vehetnek át.

Chrestels Fotó és Videó Tel.: 06 (23) 416-028, 06 (30) 941-3564 Web: chrestels-foto-esvideo.internettudakozo.hu

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom! Nem vagyok kereskedô! Tel.: 06-20-956-4084

Német nyelvbôl korrepetálást, vizsgafelkészítést vállalok. Házhoz is megyek. Gyakorlott nyelvtanár vagyok. Tel.: 0670/225-4734

Angoltanítás kezdô szinttôl nyelvvizsgákig a Gazdagréti templomnál, nyelvtanárral. 06-30-386-24-80

R

Ó

H

I

R

HÉVIZEN 2 szobás apartman 4 személyes egyhetes üdülés 2013 január 19-tôl átadó önköltségen, uszoda, szauna, jakuzzi használattal. érd. 0630 501-4763.

D

E

Nyelvóra oroszból, korrepetálás magyarból általános iskolásoknak. Tel.: 0630/643-5787

Kandalló tûztér (betét) eladó Tel.: 06-30-275-7973

Pótmamai szolgálatot és/vagy betegápolási, házvezetôi feladatok ellátását vállalom. Tel.: 06-20-278-7534

T

É

S

E

K


Minden kedves partnerünknek, vendégünknek békés, boldog karácsonyi ünnepeket és BUÉK!


Budaörsi Napló 2012. december  
Budaörsi Napló 2012. december  

Budaörsi Napló - közéleti havilap

Advertisement